Sunteți pe pagina 1din 8

Rezolvare Temă de Control – disciplina Fiscalitate și politică fiscală

Masterand: Vizinteanu Georgiana


MFFP, An II

O societate comercială are ca obiect de activitate lucrări de tâmplărie și dulgherie, cod CAEN 4332 “Lucrări de tâmplărie și
dulgherie”. Societate are 3 angajați cu contract individual de muncă.
Primul salariat are contract de muncă cu normă întreagă (8 ore/zi), salariu de bază 1350 lei, spor de vechime 15%, 3 copii în
întreținere (deducere personală de bază = 580 lei).
Al II-lea salariat are contract de muncă cu normă întreagă (8 ore/zi), salariu de bază 1400 lei, spor de vechime 5%, nici o persoană în
întreținere (deducere personală de bază = 300 lei), rate 200 lei.
Cel de-al treilea salariat are contract parțial de muncă (20 ore/lună), salariu de bază 520 lei, nu beneficiază de deducere personală de
bază.
Se cere:
1. Să se determine reținerile (CAS, CASS, CFS si Impozit) fiecărui salariat în parte și restul de plată.
2. Să se completeze statul de salarii cu cei trei salariați folosind nume fictive, inclusiv total fond salarii.
3. Să se determine contribuțiile societății (CASS, CAS, CFS, FAMBP, CM, FGCS).
SC _________________________________ SRL
CUI: ________________

Nr. Reg. com.: J_____________________ STAT DE SALARII

N Zil
Salari Ore Conc. CM Venit
r Nume si prenume e Ore CAS Venit
u de nor de suportat baza de Avans
. angajat C supl. angajat net
baza ma odihna CCI calcul
c FP
r
Deducer
t. Sporu Or
Zile Ore CM e
ri e Somaj Fond
Functia lucr noap suportat personal Impozit Retineri
perma ab tehnic somaj Semnatu
ate te din FS a de
nente s. ra
baza
C
Nr. M Venitu Deducer
Alte Ore Venit
contra ptr Reti ri CASS e Salariu Rest de
CNP dreptu lucr brut
ct de . neri salarial angajat suplime net plata
ri ate realizat
munca Co e ntara
pil
1 Nechifor Leonard 1350 8 141.75 1329 1329 0
Dulgher 202 6.75 580 120 0
1642210160089 - 1552 74.25 - 1209 1209
2 Dima Cosmin 1400 8 147 1239 1239 0
Tâmplar 70 7 300 150 0
1700711160056 - 1470 77 - 1089 1089
3 Basalic Nicușor 520 54.6 434 434 0
Fierar betonist - 2.6 - 70 0
1830412150078 - 520 28.6 - 364 364
TOTAL 3270 344 3002 3002
272 17 880 340
3542 120 2662
Conducătorul unităţii
Contributii societate __________________
CAS 15,8% Conducătorul compartimentului financiar contabil____
CASS 5,2% Intocmit_______________
CFS 0.5%
Accid. de munca (FAMBP) 0,224%
Conced.medicale (FNUASS) 0,85%
Fond de garantare a cr.sal. 0,25%
I. Date angajat Nechifor Leonard
1. Salariu încadrare = 1350lei
2. Sporuri = 202 lei
3. Salariu Brut = 1552 lei
4. CAS = 141,75 lei
5. CFS = 6,75 lei
6. CASS = 74,25 lei
7. Deducere personală = 580 lei
8. Venit impozabil = 749 lei
9. Impozit pe venit din salariu = 120 lei
10. Avans = 0 lei
11. Rest de plată = 1209

Recapitulație :
Salariu Brut = 1552 lei
Angajatul plătește la Stat = 343 lei
Salariu Net = 1209
Salariu complet = (1552 + 308) = 1860 lei
Angajatorul plătește la Stat = 308 lei
Statul colectează = 747 lei
Calcule Angajator:
1. CAS = 213,3 lei
2. CFS = 6,75 lei
3. CASS = 70,2 lei
4. FAMBP = 3.02 lei
5. FNUASS = 11,48 lei
6. Fond garantere creștere salarială = 3,38 lei TOTAL = 308 lei

II. Date angajat Dima Cosmin


1. Salariu încadrare = 1400lei
2. Sporuri = 70 lei
3. Salariu Brut = 1470 lei
4. CAS = 147 lei
5. CFS = 7 lei
6. CASS = 77 lei
7. Deducere personală = 300 lei
8. Venit impozabil = 939 lei
9. Impozit pe venit din salariu = 150 lei
10. Avans = 0 lei
11. Rest de plată = 1089 lei
Recapitulație :
Salariu Brut = 1470 lei
Angajatul plătește la Stat = 381 lei
Salariu Net = 1089
Salariu complet = (1470 + 381) = 1790 lei
Angajatorul plătește la Stat = 320 lei
Statul colectează = 701 lei

Calcule Angajator:
1. CAS = 221 lei
2. CFS = 7 lei
3. CASS = 72,8 lei
4. FAMBP = 3,14lei
5. FNUASS = 11,9 lei
6. Fond garantere creștere salarială = 3,5 lei TOTAL = 320 lei

III. Date angajat Basalic Nicușor


1. Salariu încadrare = 520nlei
2. Sporuri = 0 lei
3. Salariu Brut = 520 lei
4. CAS = 54,6 lei
5. CFS = 2,6 lei
6. CASS = 28,6 lei
7. Deducere personală = 0 lei
8. Venit impozabil = 434 lei
9. Impozit pe venit din salariu = 70 lei
10. Avans = 0 lei
11. Rest de plată = 364 lei
Recapitulație :
Salariu Brut = 520 lei
Angajatul plătește la Stat = 156 lei
Salariu Net = 364 lei
Salariu complet = (364+ 119) = 483lei
Angajatorul plătește la Stat = 119 lei
Statul colectează = 275 lei

Calcule Angajator:
1. CAS = 82,16 lei
2. CFS = 2,6 lei
3. CASS = 27 lei
4. FAMBP = 1,17 lei
5. FNUASS = 4,42 lei
6. Fond garantere creștere salarială = 1,3 lei TOTAL = 119 lei