Sunteți pe pagina 1din 6

OPERATIILE PSIHOLOGICE IN CADRUL

RAZBOIULUI INFORMATIONAL

OPERATIILE PSIHOLOGICE IN CADRUL RAZBOIULUI INFORMATIONAL

Operatiile psihologice se inscriu in sfera mult mai cuprinzatoare a razboiului informational. La baza razboiului psihologic stau
operatiile psihologice. Ca parte componenta a razboiului informational, razboiul psihologic utilizeaza informatia in scopul
modificarii atitudinilor si optiunilor aliatilor, neutrilor si adversarilor.

PSYOPS reprezinta o parte foarte importanta a actiunilor desfasurate in domeniile diplomatic, militar, economic si informational.

PSYOPS folosite la nivel strategic, in sprijinul actiunilor intreprinse


de organizatiile guvernamentale, au ca scop inducerea unor atitudini,
perceptii si comportamente care sa fie favorabile scopurilor si obiectivelor
stabilite de catre conducerea politica a fortei integrate. Ele pot fi folosite si la
nivelurile strategic si tactic ale operatiilor militare pentru a sprijini articularea
mesajului transmis de catre comandantul fortei integrate auditoriului tinta
prin mijloacele de comunicare speciale dedicate.

Impactul PSYOPS trebuie sa fie acordat cu scopul operatiilor informationale.

In sprijinul atacului capabilitatilor de comanda-control, PSYOPS sunt in masura sa justifice in ochii auditoriului extern misiunea,
scopul si folosirea fortei de lupta integrate. De asemenea, ele pot amplifica efectele planurilor de inducere in eroare, pot
denatura perceptiile adversarilor, pot induce elemente de nesiguranta si indoiala in randurile fortelor adverse fata de
comandanti.

In vederea sprijinirii capabilitatilor de comanda-control, principalul obiectiv al PSYOPS este acela de a contracara propaganda
ostila a adversarului desfasurata impotriva trupelor proprii si a populatiei.

Activitatile PSYOPS in aceasta directie pot cuprinde:

 antidoturi informationale care sa ajute la imunizarea trupelor proprii fata de propraganda adversa;
 convingerea fortelor adversarului de faptul ca tehnologia avansata de care dispune forta integrata poate fi folosita
pentru descoperirea si neutralizarea efortului lor;
 atunci cand este necesar, operatiile psihologice pot fi indreptate impotriva unor obiective individuale ale sistemelor
de comanda-control ale adversarului.

Avand in vedere aspectele subliniate anterior, operatiile psihologice,


prin natura lor, nu se pot desfasura independent de actiunea unor alte
componente ale razboiului informational si ale sistemului militar, ci trebuie
reciproc coordonate si sprijinite de catre acestea. Tocmai de aceea,
structurile de informatii-cercetare trebuie sa asigure acel volum indispensabil
de date si informatii asupra diferitelor aspecte din teatrul de operatii de care
atat planificatorii PSYOPS, cat si realizatorii de produse au nevoie pentru o
desfasurare si evaluare corecta si eficienta a campaniei.

Operatiile psihologice si informationale

Intrepatrunderea si conlucrarea dintre structurile de actiuni


psihologice, cele de relatii publice si cele de informatii este un concept foarte
actual si foarte amplu discutat in NATO. Acest concept poarta denumirea de
InfoOps (Operatii Informationale). In viziunea specialistilor NATO, InfoOps-ul
presupune prezenta mai multor domenii coordonate unitar pentru realizarea
unui scop comun de sprijinire a activitatii comandantului. Din InfoOps pot
face parte specialisti in razboi electronic, specialisti in domeniul CIMIC
(relatii civili-militari), specialisti in operatii psihologice, in relatii publice,
specialisti in culegere de informatii si din alte domenii. InfoOps-ul trebuie sa
aiba un rol integrator si de coordonare in cadrul structurilor specializate in
gestionarea informatiilor.

Operatiile informationale, sunt acele actiuni coordonate, menite sa influenteze factorii de


decizie ai adversarului in sprijinul realizarii obiectivelor comandantului, prin afectarea informatiilor,
sistemelor si proceselor bazate pe informatii ale acestuia, simultan cu exploatarea si protejarea
propriilor sisteme si procese.

Operatiile informationale nu se confunda cu activitatile de culegere de informatii, care sunt executate – in cazul
Romaniei - de structuri specializate precum Directia Generala de Informatii a Armatei, Serviciul Roman de Informatii sau
Serviciul de Informatii Externe, deoarece spre deosebire de acestea, operatiile informationale au ca scop influentarea unor
factori si procese de decizie prin utilizarea de informatii selectate.

Desfasurate atat in timp de pace, cat si de criza sau razboi, la toate nivelurile de comanda, actiunile informationale
reprezinta un proces continuu de coordonare a tuturor activitatilor diplomatice, politice si militare in scopul atingerii anumitor
obiective.

Din punct de vedere militar, INFO OPS sunt planificate pe baza situatiei generale, politico – militare, a informatiilor
furnizate de structurile de informatii militare si a situatiei operative din zona vizata si se materializeaza prin coordonarea
actiunilor a trei piloni de baza: operatiile psihologice – PSYOPS, cooperarea civili-militari – CIMIC si informarea publica militara
- PIO.

Operatiile informationale includ si activitati de razboi electronic, inselare militara, culegerea de informatii militare /
cercetare - intelligence, demonstratiile sau exercitiile de forta ale trupelor proprii, precum si distrugerea fizica a unor obiective
de comanda si control ale inamicului.

Conform “Doctrinei pentru operatii psihologice”, in cadrul operatiilor informationale, obiectivul operatiilor
psihologice este ca acestea sa se integreze, sa se coordoneze si sa se sincronizeze / armonizeze cu celelalte componente
mentionate mai sus, dar in special cu CIMIC si PIO, in scopul blocarii ciclului decizional al inamicului si protejarii propriilor
sisteme de comanda si control.

Diferitele mesaje ale operatiilor psihologice, desi destinate unor anumite grupuri tinta, pot fi receptate si percepute
in mod diferit de audiente mult mai largi, ceea ce poate avea efecte colaterale, care nu pot fi tinute sub control decat printr-o
coordonare si armonizare corespunzatoare in cadrul operatiilor informationale.

Operatiile informationale pot fi ofensive sau defensive:


a) Operatiile informationale ofensive se desfasoara, intr-un mod discret sau vizibil, in afara teritoriului national
asupra factorilor de decizie oponenti, pe baza directivelor Autoritatii Nationale de Comanda, in functie de situatia concreta
pentru afectarea sau blocarea sistemului decizional al tintei, simultan cu protejarea propriilor sisteme de comanda si
control.

b) Operatiile informationale defensive sunt de natura mult mai discreta si se desfasoara in interiorul teritoriului
national pentru protejarea procesului decizional intern de orice influentare reala sau potentiala externa.

1.OPERATIILE PSIHOLOGICE: OBIECTIVE, PRINCIPII, MISIUNI

Conform Doctrinei pentru operatii psihologice din Armata Romaniei, acestea reprezinta totalitatea masurilor,
programelor si activitatilor destinate sa modifice sau sa schimbe opiniile, atitudinile si comportamentul grupurilor tinta
inamice, aliate sau neutre, in scopul indeplinirii obiectivelor planificate.[1]

Operatiile psihologice constituie un proces derulat de structuri militare specializate, cuprinzand planificarea,
realizarea, testarea si diseminarea unor informatii si mesaje selectate, spre anumite audiente – denumite grupuri tinta – mesaje
alcatuite pe baza unor teme specifice, menite sa determine comportamente si atitudini ale grupului tinta in scopul indeplinirii
obiectivelor militare si politice propuse, a misiunii comandantului.

Obiectivele principale ale operatiunilor psihologice sunt:


a) slabirea vointei de lupta a inamicului si a potentialelor grupuri tinta ostile;
b) intarirea sentimentelor si convingerilor grupurilor tinta aliate;
c) obtinerea sprijinului si a cooperarii din partea celor neutri si a celor indecisi.

Indiferent de complexitatea, nivelul de desfasurare si specificul actiunii militare respective, principiile operatiilor
psihologice sunt:

a) Existenta unei misiuni clar definite, care trebuie sa corespunda conceptiei comandantului asupra desfasurarii
operatiei sau campaniei militare respective si sa fie in perfect acord cu obiectivele politice si militare urmarite.

b) Studiul si analiza grupului tinta si a capacitatilor in domeniul operatiilor psihologice ale adversarului, aliatului
si/sau neutrilor avuti in vedere, precum si a impactului si eficientei operatiilor psihologice.

c) Empatia planificatorilor PSYOPS cu grupul tinta selectat, prin valorificarea unor studii de zona privind cultura,
religia, traditiile, istoria etc. sau prin analiza si selectia unor mass-media acceptate si credibile din punctul de vedere al grupului
tinta respectiv.

d) Integrarea si coordonarea operatiilor psihologice in cadrul conceptiei generale a operatiilor militare pentru ca ele
sa poata contribui la indeplinirea misiunii si realizarii unei perceptii pozitive asupra fortelor proprii.

e) Exploatarea rapida a unor teme ale operatiilor psihologice prin reducerea timpului necesar procesului de
planificare, realizare a produselor de operatii psihologice, aprobare a acestor produse si de diseminare.

f) Toate operatiile psihologice trebuie sa se bazeze pe adevar si, in masura posibilitatilor, pe date si fapte
concrete; minciuna si informatia falsa sunt interzise pentru orice mesaj al operatiilor psihologice.

g) Credibilitatea, atat a sursei, cat si a continutului mesajului operatiilor psihologice; mesajul in sine este
adevarat, el poate sa nu fie perceput drept credibil de catre grupul tinta.

In functie de intinderea lor in timp, operatiile psihologice pot fi pe termen lung sau pe termen scurt:
a) Operatiile psihologice pe termen lung - ani de zile - se desfasoara la nivel strategic, vizeaza in principal obiective
politice ale natiunii in cauza si se adreseaza, de obicei, unor grupuri tinta dispuse pe o arie geografica mare.

b) Operatiile psihologice pe termen scurt se desfasoara la nivel tactic sau operativ, raspund unor obiective politico-
militare si se adreseaza de obicei unor grupuri tinta bine delimitate, situate intr-un anumit teatru de operatii.

In functie de structura, dimensiunile si de misiunile gruparii de forte sau fortei constituite, structura PSYOPS poate fi atat de
nivel corp de armata - CPSE -, cat si de nivel divizie – DPSE - respectiv brigada - BPSE.

Operatiile psihologice desfasurate la nivel tactic constituie adevarata coloana vertebrala a operatiilor psihologice de lupta,
precum si a celor de raspuns la situatii de criza.

Echipele tactice de operatii psihologice actioneaza de cele mai multe ori in cadrul unui batalion, dar, daca situatia o cere, ele pot
actiona direct si in sprijinul unui comandament de nivel brigada sau chiar divizie avand rolul primordial de a asigura comunicarea
directa a comandantului marii unitati/unitatii in sprijinul careia actioneaza cu beligerantii si cu populatia civila din teatrul de
operatii.

Principiile dupa care se desfasoara operatiile la nivel tactic trebuie sa fie impartialitatea, credibilitatea, transparenta, flexibilitatea,
adaptabilitatea, unitatea comenzii, cooperarea interna si externa.

Principalele misiuni ale echipelor tactice sunt:

a) conceperea, inregistrarea si difuzarea unor mesaje prin statiile de radioamplicare aflate in dotare;

b) actualizarea fiselor de analiza a grupurilor tinta din zona de operatii;

c) crearea si mentinerea consensului populatiei locale fata de prezenta unitatii sprijinite;

d) pregatirea populatiei din zona de operatii pentru desfasurarea unor operatii viitoare;

e) oferirea asistentei in problema refugiatilor si a persoanelor dislocate;

f) sustinerea actiunilor umanitare desfasurate de organizatiile internationale si


nonguvernamentale;

g) descurajarea interferarii populatiei din zona in operatiile militare;

h) contracararea propagandei ostile;

i) diseminarea produselor realizate de structura de operatii psihologice de la nivelul esalonului


superior;

j) identificarea, contactarea si castigarea increderii unor lideri locali;

k) sustinerea pregatirii si desfasurarii unor operatiuni ale fortelor speciale;

l) sustinerea activitatilor desfasurate de catre diverse organizatii civice;


m) sprijinirea desfasurarii unor campanii de informare privind pericolul minelor, proiectilelor si
armamentului abandonat;

n) controlul multimilor turbulente;

o) desfasurarea unor negocieri si medieri etc.

O echipa tactica de operatii pshihologice este compusa din trei - patru militari, care au la
dispozitie doua autovehicule; membri sunt maistri militari/subofiteri si soldati/gradati
voluntari.Cel mai mare in grad este liderul echipei.

Toti componentii echipelor tactice trebuie sa fie nu doar foarte buni manuitori ai tehnicii din
dotare, ci trebuie sa aiba si foarte bune abilitati de comunicare si relationare.

Se recomanda sa se mentina aceeasi compunere a echipei pe parcursul mai multor ani, spiritul de
echipa fiind o premisa importanta a indeplinirii cu succes a misiunilor.

O echipa tactica trebuie sa aiba in dotare: doua mijloace de deplasare pe roti - autoturism de
teren 4x4, un alt gen de autovehicul sau masina de lupta speciale, care permit instalarea
aparaturii din dotare; doua statii de radioamplificare montabile; doua surse de curent – generator
- care asigura energia electrica necesara functionarii aparaturii; aparatura audio diversa cum ar
fi receptor audio, aparatura de inregistrare, de prelucrare a sunetului, de mixaj, amplificatoare,
microfoane etc; mijloace de comunicare prin radio; megafoane; optional, la aparatura de mai
sus, se mai poate adauga: laptop de campanie care permite schimbul de date, informatii si
imagini cu alte echipe tactice sau cu baza, camera de filmat, aparat foto, aparatura de orientare,
etc.

Echipele tactice din teren efectueaza, pe timpul desfasurarii studiilor de zona, studii de tinta si
culegere de informatii care vor fi folosite pentru realizarea produselor de tip audio, video, radio
etc., adaptate zonei si tintei, in functie de obiectivele si scopurile stabilite la nivel strategic,
operativ si tactic. Sarcina este aceea de a culege informatii, de a le stoca si prelucra, de a
concepe si realiza, pe baza acestora, produse specifice (tiparite, audio, video). Aceste produse
sunt apoi procesate, corectate si, in final, sunt diseminate catre tinte. Urmeaza etapa de verificare
a eficientei acestor produse care, in urma analizei, pot suferi corectii de imbunatatire. In final,
ele sunt din nou transmise catre publicul vizat. Acest proces complex de planificare, concepere
si realizare a unei operatii psihologice este similar cu procesele desfasurate in cazul unei operatii
militare. Aflate intr-un permanent proces de evolutie, operatiile psihologice au devenit un nou
gen de arma, eficient si deosebit de temut. La baza acestei afirmatii, sustinuta de tot mai multi
specialisti militari, stau o serie de argumente relevante referitoare la:

 fortele si mijloacele de actiuni psihologice pot fi operationale mai mult timp, indiferent
de conditiile concrete in care actioneaza;

 pot avea, simultan sau succesiv, caracter anticipativ, preventiv si/sau reactiv;
 actioneaza asupra tintelor (grupurilor de audienta) prin stimuli de natura diferita: verbala,
figurativa, auditiva, olfactiva;

 nu produc distrugeri fizice, nu ucid, ci incearca sa convinga, vizand mintea si sufletul


omului;

[1] Doctrina pentru operatii psihologice, Bucuresti 2003, p.9.