Sunteți pe pagina 1din 3

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A PLÂNGERII

Nr. 1 / Data 23-DEC-2017

A. DATE DE IDENTIFICARE
Nr. crt. Client final Furnizor energie electrică/gaze naturale
Nume:
1. SCHREIBER SVETLANA
Cod client final (prezent pe prima pagină a facturii):
2.a 191035254819 ENGIE Romania S.A.
Cod tehnic pentru client gaze naturale/
Cod loc de consum distribuitor pentru client
2.b electricitate (prezent pe prima pagină a facturii) :

Adresă de corespondenţă:
3. Str.Cristescu Dima nr.7,bl.221,sc.1,ap.29,sector2 Bd. Mărăşeşti nr.4-6, sector 4

Localitate:
4. Bucuresti Bucureşti
Cod poştal:
5. 021732 040254
Telefon/Fax: telefon: 021.9366
021/9366(apelsau unic
(prefix local)/936,
la nivel de
national),
disponibil
luni pânăde luni până
vineri, vineri, înorar
în intervalul intervalul
08:30-orar
6. 0720.880.788 8:30-19:00.
19:00. ApelApel taxabil
taxabil conform
conform tarifelor
tarifelor stabilite
stabilite
de operatorii de telefonie;
de operatorii de telefonie;
fax: 0213012083
0213012083
formularul de contact de pe engie.ro,
E-mail:
7. secţiunea Contact;
zarchester@gmail.com
plangeri@ro.engie.com
Reprezentant legal: ZARKO MARKOVSKI / CNP 1770527400141 / Carte de identitate RT 906947

B. PLÂNGERE CLIENT FINAL


I. Probleme reclamate
Data la care a apărut problema (zi/luna/an): 19-DEC-2017
Indicaţi dacă problema a apărut pentru prima dată: DA ✔ NU

FURNIZARE GAZE NATURALE


1. clauze contractuale furnizare gaze naturale
Plângere în legătură cu 2. modalitate de facturare gaze naturale
consumul şi valoarea facturii de gaze naturale; determinarea
3. ✔
puterii calorifice superioare a gazelor naturale
plăţi neînregistrate, plăţi alocate eronat; facturarea reviziilor şi
4.
verificărilor instalaţiilor de utilizare gaze naturale
5. ofertarea de preţuri şi tarife
6. continuitatea în alimentarea cu gaze naturale
7. calitatea gazelor furnizate
8. funcţionarea grupurilor de măsurare
9. schimbarea furnizorului
10. informarea clienţilor finali
11. standarde de performanţă furnizare gaze naturale
12. altele:
FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ
1. clauze contractuale furnizare energie electrică
2. modalitate de facturare energie electrică
3. consumul şi valoarea facturii de energie electrică
Plângere în legătură cu
4. plăţi neînregistrate, plăţi alocate eronat
5. ofertarea de preţuri şi tarife
6. continuitatea în alimentarea cu energie electrică
7. calitatea energiei electrice furnizate
8. funcţionarea grupurilor de măsurare
9. schimbarea furnizorului
10. informarea clienţilor finali
11. standarde de performanţă furnizare energie electrică
12. altele:
Informaţii suplimentare:

Alte tipuri de probleme:


II. Detalii cu privire la plângere
Va informez ca toate facturile primite dupa data de 8SEP17 au fost calculate in baza indexuri de consum estimative, care sunt
eronate, nu corespund consumului real.

Indexul real citit pe data de 22DEC17 este 16399 mc.

Ultimul index introdus in sistemul vostru 16755 mc (08DEC17)

Va atasez poza de la contorul cu serie 241241.

Solicitam:
1. Stornarea ultimei facturi emise, nr. 10907130766 din 19DEC17, Intrucat impune plata unor costuri care nu corespund realitati
2. Corectarea indexului la 16399 mc.
3. Restituirea sumei platite in plus.
Ultima factura platita este nr. 10607792773 din 15NOV17.
index estimativ inregistrat 16572 mc.
Diferenta cu indexul real 16399 mc = 173 mc X 10,917 Pcs
(kWh/mc) (valoare preluata din factura 10607792773) = 1.888,641 kwh X 0,11172
lei/kWh = 211 lei fara TVA = 251,09 lei cu TVA

Va rog sa restituiti suma 251,09 lei IN CONTUL PROPRIETARULUI: SVETLANA SCHREIBER


DESCHIS LA: UNICREDIT BANK
IBAN: RO60BACX0000000808822000

In caz de nu vom primi raspuns pozitiv, vom inainta situati catre protectia consumatorului.

Cu stima

III. Cerinţe client final


1. Stornarea ultimei facturi emise, nr. 10907130766 din 19DEC17

2. Corectarea indexului la 16399 mc.


Solicitare:
( exemplu: eşalonare la plată, 3. Restituirea sumei platite in plus 251.09 lei
corecţie factură, verificare contor,
penalităţi conform standardului de 4.
performanţă etc.)
5.
Alte tipuri de solicitări:

IV. Documente anexate


1. Poza consum real

Lista documentelor probatorii 2. Buletin imputernicit

3. Imputernicire

Dată: Semnătură client final:


23-DEC-2017

C2 - Intern
FC – 054 -503