Sunteți pe pagina 1din 3

CAMERA EXECUTORILOR JUDECATORESTI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CLUJ

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC


MANCHEVICI MARIN
________________________________________________________________________________________
Mun . Bistrita, str.Odobescu Alexandru nr. 19, jud. Bistrita Nasaud , cod postal 420043
Tel : 0263-237979 ; Fax : 0263-239.969 ; Mobil 0745 307 256 ; 0740 300 649
C.I.F. RO 19577248 ; conturi de consemnatiuni Lei - RO12BRDE060SV31299040600 ; Euro – RO52BRDE060SV31299210600 deschise la BRD
Groupe Societe Generale Sucursala Bistrita ; Lei - RO73BREL0002000617750100 ; Euro – RO89BREL0002000617750200 deschise la Libra
Internet Bank Sucursala Bistrita
e-mail : marin.manchevici@yahoo.com ; site : executormanchevici.ro
_________________________________________________________________________________________________
Dosar de executare nr. 33/2016

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR.1


Emisa azi 24.05.2017

Noi , Manchevici Marin , executor judecatoresc


Avand in vedere cererea de executare silita formulata de creditorul urmaritor CEC BANK SA
prin Sucursala Zalau cu sediul in Mun. Zalau, Bd-ul Mihai Viteazul, nr. 7, jud. Salaj in baza titlurilor
executorii Bilet la Ordin seria CECE3AD nr. 0110385 emis fara protest la data de 30.09.2011 de SC
BED AUTO SRL si avalizat de Boita Silvia pentru suma de 1.030.657,26 euro , scadent la data de
31.01.2013 , locul platii Zalau investit cu formula executorie de Judecatoria Zalau prin Incheierea
Civila nr. 359/C/20.02.2013 pronuntata in dosar nr. 875/337/2013 ; Bilet la Ordin seria CECE3AD nr.
0110384 emis fara protest la data de 30.09.2011 de SC BED AUTO SRL si avalizat de Boita Emil
pentru suma de 1.030.657,26 euro, scadent la data de 31.01.2013, locul platii Zalau , investit cu
formula executorie de Judecatoria Zalau prin Incheierea Civila nr. 333/C/19.02.2013 pronuntata in
dosar instanta nr. 874/337/2013 a fost incuviintata executarea silita impotriva avalistilor Boita
Daniela Silvia domiciliata in Mun. Zalau , str. Corneliu Coposu, nr. 132, jud. Salaj si Boita Emil
domiciliat in Mun. Zalau , str. Corneliu Coposu, nr. 132, jud. Salaj.
Tribunalul Salaj prin Decizia Civila nr. 1416/15.12.2016 pronuntata in dosar nr. 1152/337/2016 a
respins contestatia la executarea siliat formulata de catre D.I.I.C.O.T. In dosarul executional nr.
33/2016.
In temeiul art 839 si art 840 Noul Cod Procedura civila prin prezenta dispunem si
ADUCEM LA CUNOSTIINTA GENERALA CA :
In data de 28 iunie 2017 ora 12:30 – 13:00 la sediul B.E.J. Manchevici Marin situat in Mun.
Bistrita , str. Alexandru Odobescu , nr 19, jud. BN se va vinde la licitatie publica imobilul situat in Mun.
Zalau , jud. Salaj aflat in proprietatea avalistilor Boita Emil si Boita Daniela Silvia.
Respectivul imobil :
 Teren intravilan , fara drum de acces , in suprafata utila de 675 mp inscris in CF nr. 63127
Zalau ( provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2311/N cu nr. cadastral vechi 1253/4/2 )
cu nr. cadastral 63127.
 Pe teren este edificata extratabular o constructie cu regim de inaltime D+P+M ce se intinde si
peste terenul in suprafata de 825 mp inscris in CF nr. 52377 Zalau (provenita din conversia de
pe hartie a CF nr. 2309/N ) cu nr. Cad : 52377 (nr. cadastral vechi 3300/3 ) cu drept de ipoteca
in favoarea CEC BANK SA , constructie ce face obiectul vanzarii la licitatie publica in cadrul
procedurii de insolventa la C.I.I. Petrusan Ana si C.I.I. Zoicas Mihai in calitate de
administrator judiciar la SC LEASING BED LOGISTIC SRL.
 Imobilul teren in suprafata de 825 mp inscris in CF nr. 52377 Zalau (provenita din conversia
de pe hartie a CF nr. 2309/N ) cu nr. Cad : 52377 (nr. cadastral vechi 3300/3 ) face obiectul
vanzarii silite in cadrul dosarului executional nr. 196/2013 aflat pe rolul BEJ Manchevici
Marin.

1
Datele dvs. personale sunt prelucrate de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal
potrivit notificarii nr.9343, in conformitate cu Legea nr.677/2001.
CAMERA EXECUTORILOR JUDECATORESTI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CLUJ

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC


MANCHEVICI MARIN
________________________________________________________________________________________
Mun . Bistrita, str.Odobescu Alexandru nr. 19, jud. Bistrita Nasaud , cod postal 420043
Tel : 0263-237979 ; Fax : 0263-239.969 ; Mobil 0745 307 256 ; 0740 300 649
C.I.F. RO 19577248 ; conturi de consemnatiuni Lei - RO12BRDE060SV31299040600 ; Euro – RO52BRDE060SV31299210600 deschise la BRD
Groupe Societe Generale Sucursala Bistrita ; Lei - RO73BREL0002000617750100 ; Euro – RO89BREL0002000617750200 deschise la Libra
Internet Bank Sucursala Bistrita
e-mail : marin.manchevici@yahoo.com ; site : executormanchevici.ro
_________________________________________________________________________________________________
 In realitate terenul se aflat situat aproximativ intre strazile Corneliu Coposu si Ana Ipatescu ,
intre pensiunea Zagor si hotel President.
Are notate in carte funciara urmatoarele sarcini :
 Drept de ipoteca in valoare de 1.530.00,00 lei + accesorii in favoarea Banca Comerciala
Romana SA – Salaj – Zalau.
 Proces verbal de sechestru din dosar penal nr. 43D/P/2012/17.04.2014 emis de Serviciul de
Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj , Ordonanta din dosar nr. 43D/P/2012 din data de
11.04.2014 emisa de Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de
Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Salaj pana
la concurenta sumei de 7.092.851 lei.
 Urmarire silita pentru suma de 1.192.603,46 lei din dosarul executional nr. 879/2013
reprezentand debit datorata catre Banca Comerciala Romana SA + suma de 17.906 lei
reprezentand cheltuieli de executare silita _ 4235,04 lei reprezentand TVA aferent cheltuielilor
de executare silita , in favoarea BEJ Popan Iosif
 Urmarire silita imobiliara din dosarul executional nr. 33/2016 emisa de BEJ Manchevici Marin
prin care avalistii Boita Emil si Boita Daniela Silvia au fost obligati la plata sumei de
1.030.657,26 euro reprezentand debit datorat creditorului CEC BANK SA + suma de 62.536 lei
reprezentand c/v cheltuieli de executare silita datorate catre BEJ Manchevici Marin.

Imobilul se vinde liber de orice sarcini.


Imobilul a fost evaluat la pretul de 76.900 lei ( echivalentul sumei de 16.900 euro ) la data de
16.05.2017

Pretul de pornire al licitatiei este de 76.900 lei, pret la care a fost evaluat imobilul .

In conformitate cu prevederile art 846 alin 8 Noul Cod de procedura civila :


“In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat , vanzarea se va amana
la un alt termen , de cel mult 30 de zile , pentru care se va face o noua publicatie , in conditiile art
839. La acest termen , licitatie va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire al primei
licitatii.Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin doi licitatori , la acelasi termen
bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit , dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei
licitatii.Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la
care incepe licitatia.”
In conformitate cu prevederile art. 844 alin. 1 Noul Cod de procedura civila
“Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este
ziua premergatoare licitatiei cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a
licitatiei care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.”

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte executorul
judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare , in termenele si sub sanctiunile prevazute de
lege.
2
Datele dvs. personale sunt prelucrate de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal
potrivit notificarii nr.9343, in conformitate cu Legea nr.677/2001.
CAMERA EXECUTORILOR JUDECATORESTI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CLUJ

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC


MANCHEVICI MARIN
________________________________________________________________________________________
Mun . Bistrita, str.Odobescu Alexandru nr. 19, jud. Bistrita Nasaud , cod postal 420043
Tel : 0263-237979 ; Fax : 0263-239.969 ; Mobil 0745 307 256 ; 0740 300 649
C.I.F. RO 19577248 ; conturi de consemnatiuni Lei - RO12BRDE060SV31299040600 ; Euro – RO52BRDE060SV31299210600 deschise la BRD
Groupe Societe Generale Sucursala Bistrita ; Lei - RO73BREL0002000617750100 ; Euro – RO89BREL0002000617750200 deschise la Libra
Internet Bank Sucursala Bistrita
e-mail : marin.manchevici@yahoo.com ; site : executormanchevici.ro
_________________________________________________________________________________________________
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data , locul si
ora stabilita pentru vanzare , avand asupra lor in original cartea de identitate oferta de cumparare si
garantia de participare la licitatie de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Ofertantii sunt obligati sa consemneze la BRD Groupe Societe Generale SA in contul IBAN
RO12BRDE060SV31299040600 sau la Libra Internet Bank SA in contul IBAN
RO73BREL0002000617750100 pe seama si la dispoziţia BEJ Manchevici Marin CIF RO 19577248 o
garabntie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.
In cazul in care persoanele care vor sa participe la licitatie sunt reprezentate prin mandatar ,
mandatarul va prezenta in original o procura speciala notariala autentica conform art 843 alin 4
N.C.P.C.
In conformitate cu prevederile art. 843 alin 1 N.C.P.C. poate participa la licitatie , in calitate de
licitator , orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu , precum si capacitatea sa
dobandeasca bunul ce se vinde.
Debitorul nu poate licita nici personal , nici prin persoane interpuse.
Creditorii urmaritori , intervenientii , copropietarii pe cote parti si titularii unui drept de
preemtiune nu au obligatia de a depune garantia de participare.
Creditorul urmaritor sau intervenient nu poate adjudeca bunul oferit spre vanzare la o valoare
mai mica de 75% din pretul de pornire a primei licitatii.
Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la sediul executorului judecatoresc , s-a afisat pe
paginile de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro
Prezenta publicatie de vanzare s-a intocmit in 12 exemplare din care :
1. Dosarul executional
Pentru afisare conform art 839 N.C.P.C :
2. La sediul BEJ Manchevici Marin situat in Mun. Bistrita , str. Alexandru Odobescu , nr 19,
jud. BN.
3. La sediul Judecatoriei Zalau
4. La sediul Primariei Mun. Zalau , jud. salaj
5. La locul situarii imobilului urmarit.
Pentru comunicare si instiintare in conformitate cu art 840 N.C.P.C catre :
6. Creditorului urmaritor CEC BANK SA Sucursala Zalau.
7. BEJ Popan Iosif din cadrul S.C.P.E.J.Morari si Asociatii
8. Baca Comerciala Romana SA.
9. D.I.I.C.O.T.
10. Avalistilor Boita Emil si Boita Daniela Silvia
11. CABINET DE INSOLVENTA PETRUSAN V. ANA

Executor Judecatoresc
Manchevici Marin

3
Datele dvs. personale sunt prelucrate de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal
potrivit notificarii nr.9343, in conformitate cu Legea nr.677/2001.

S-ar putea să vă placă și