Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Cuciureanu Madalina


DC13, Nr417, Com. Casin, Jud. Bacau, cod postal 607090
mobil: 0743754420
Madalinac99@yahoo.com

Sexul Femin| Data naşterii 12.06.1999 | Naţionalitatea Romana

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

prezent-2017 Universitatea Titu Maiorescu Scrieţi nivelul EQF,


dacă îl cunoaşteţi
Contabilitate si informatica de gestiune
▪ Matematica aplicata in economie, informatica de gestiune, drept, management, microeconomie

2013-2017 Colegiul National „Dimitrie Cantemir” Onesti


Profilul Matematica-Informatica
2005-2013 Scoala generala Nr.1 Onesti
COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Romana

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Engleza B1 B1 A2 A1 A2
Franceza A2 A2 A1 A1 A1

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Independent Experimentat Independent Independent Independent

Atestat la informatica
▪ C++ , Oracle Academy, Cisco

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


Permis de conducere B

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3