Sunteți pe pagina 1din 56

MINISTERUL CULTURII

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015


- Județul Tulcea -

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


1 TL-I-s-A-05718 Situl arheologic municipiul TULCEA În partea de NE a oraşului, str. Gloriei,
"Aegyssus" Parcul Monumentului; perimetrul format
din str. Nufărului, Orizontului, Brumărel,
Prislav, Walter, 9 Mai, Grigore Antipa,
Independenţei, Mistreţului, Grădinarilor
2 TL-I-m-A-05718.01 Aşezare medievală municipiul TULCEA În partea de NE a oraşului, str. Gloriei, Epoca medievală
Parcul Monumentului; perimetrul format
din str. Nufărului, Orizontului, Brumărel,
Prislav, Walter, 9 Mai, Grigore Antipa,
Independenţei, Mistreţului, Grădinarilor
3 TL-I-m-A-05718.02 Cetatea Aegyssus municipiul TULCEA În partea de NE a oraşului, str. Gloriei, Epoca romană târzie
Parcul Monumentului; perimetrul format
din str. Nufărului, Orizontului, Brumărel,
Prislav, Walter, 9 Mai, Grigore Antipa,
Independenţei, Mistreţului, Grădinarilor
4 TL-I-m-A-05718.03 Aşezare civilă Aegyssus municipiul TULCEA În partea de NE a oraşului, str. Gloriei, Epoca romană
Parcul Monumentului; perimetrul format
din str. Nufărului, Orizontului, Brumărel,
Prislav, Walter, 9 Mai, Grigore Antipa,
Independenţei, Mistreţului, Grădinarilor
5 TL-I-m-A-05718.04 Necropola cetăţii Aegyssus municipiul TULCEA În partea de NE a oraşului, str. Gloriei, Epoca romană
Parcul Monumentului; perimetrul format
din str. Nufărului, Orizontului, Brumărel,
Prislav, Walter, 9 Mai, Grigore Antipa,
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2502
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Independenţei, Mistreţului, Grădinarilor

6 TL-I-m-A-05718.05 Cetatea romană municipiul TULCEA În partea de NE a oraşului, str. Gloriei, Epoca romană
Parcul Monumentului; perimetrul format
din str. Nufărului, Orizontului, Brumărel,
Prislav, Walter, 9 Mai, Grigore Antipa,
Independenţei, Mistreţului, Grădinarilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


7 TL-I-m-A-05718.06 Cetate municipiul TULCEA În partea de NE a oraşului, str. Gloriei, Latène, Cultura geto -
Parcul Monumentului; perimetrul format dacică
din str. Nufărului, Orizontului, Brumărel,
Prislav, Walter, 9 Mai, Grigore Antipa,
Independenţei, Mistreţului, Grădinarilor
8 TL-I-s-B-05719 Situl arheologic de la municipiul TULCEA La 4 km E de mun. Tulcea, punctul "La via
Tulcea, punct "La via judecătorului”
judecătorului"
9 TL-I-m-B-05719.01 Fortificaţie romană municipiul TULCEA La 4 km E de mun. Tulcea, punctul "La via Epoca romană
judecătorului”
10 TL-I-m-B-05719.02 Aşezare civilă municipiul TULCEA La 4 km E de mun. Tulcea, punctul "La via Epoca romană
judecătorului”
11 TL-I-s-B-05720 Situl arheologic de la municipiul TULCEA "Dealul Taberei”
Tulcea, punct "Dealul
Taberei”
12 TL-I-m-B-05720.01 Aşezare municipiul TULCEA "Dealul Taberei” Epoca medievală

13 TL-I-m-B-05720.02 Aşezare municipiul TULCEA "Dealul Taberei” Epoca romană

14 TL-I-s-A-05721 Sit arheologic subacvatic Platforma continentală a litoralului


românesc al Mării negre

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2503
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


15 TL-I-m-A-05721.01 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca modernă
subacvatice românesc al Mării negre
16 TL-I-m-A-05721.02 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca medievală
subacvatice românesc al Mării negre
17 TL-I-m-A-05721.03 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca romano - bizantină
subacvatice românesc al Mării negre

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


18 TL-I-m-A-05721.04 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca romană
subacvatice românesc al Mării negre
19 TL-I-m-A-05721.05 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca elenistică
subacvatice românesc al Mării negre
20 TL-I-m-A-05721.06 Vestigii arheologice Platforma continentală a litoralului Epoca greacă
subacvatice românesc al Mării negre
21 TL-I-s-B-05723 Situl arheologic de la sat AGIGHIOL; Intravilan, sector E
Agighiol comuna VALEA
NUCARILOR
22 TL-I-m-B-05723.01 Aşezare rurală sat AGIGHIOL; Intravilan, sector E sec. X - XII, Epoca medievală
comuna VALEA timpurie
NUCARILOR
23 TL-I-m-B-05723.02 Aşezare getică sat AGIGHIOL; Intravilan, sector E Epoca romană, Cultura geto
comuna VALEA - dacică
NUCARILOR
24 TL-I-s-B-05724 Aşezare greco-indigenă sat AGIGHIOL; La 350 m V de sat, pe versantul de N al sec. IV - III a. Chr., Latène,
comuna VALEA Dealului Pietros Cultura greco - getică
NUCARILOR
25 TL-I-s-B-05725 Aşezare rurală sat AGIGHIOL; La 1,5 km SE de sat, pe malul lacului sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna VALEA Agighiol romană
NUCARILOR

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2504
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


26 TL-I-s-B-05726 Aşezare rurală sat AGIGHIOL; La 1 km NV de sat sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna VALEA romană
NUCARILOR
27 TL-I-s-B-05727 Aşezare sat AGIGHIOL; La 1,3 km N-NV de sat, pe versantul de V sec. II p. Chr., Epoca
comuna VALEA al văii Tulcea romană, Cultura getică
NUCARILOR

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


28 TL-I-s-B-05728 Aşezare rurală sat AGIGHIOL; La 1,8 km N-NV de localitate sec. III - IV p. Chr., Epoca
comuna VALEA romană
NUCARILOR
29 TL-I-s-B-05729 Aşezare sat AGIGHIOL; La 1,6 km N de localitate sec. X - XI, Epoca medievală
comuna VALEA timpurie
NUCARILOR
30 TL-I-s-B-05730 Villa rustica sat AGIGHIOL; La 1,5 km N de sat, la 300 m E de Valea sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna VALEA Tulcei romană
NUCARILOR
31 TL-I-s-B-05731 Aşezare sat AGIGHIOL; La 1,6 km V de sat sec. XI - XII, Epoca
comuna VALEA medievală timpurie
NUCARILOR
32 TL-I-s-B-05732 Aşezare getică sat AGIGHIOL; La 1,7 km de sat sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna VALEA romană, Cultura geto -
NUCARILOR dacică
33 TL-I-s-A-05733 Tumuli sat AGIGHIOL;
comuna VALEA
NUCARILOR
34 TL-I-m-A-05733.01 Aliniament de 3 tumuli sat AGIGHIOL; La 1 km S de DJ Agighiol-Valea Nucarilor
(EV) comuna VALEA
NUCARILOR

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2505
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


35 TL-I-m-A-05733.02 Tumuli grupaţi (10) sat AGIGHIOL; La limita de E a intravilanului
comuna VALEA
NUCARILOR
36 TL-I-m-A-05733.03 Aliniament de 11 tumuli sat AGIGHIOL; Între Agighiol şi Valea Nucarilor
(NS) comuna VALEA
NUCARILOR

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


37 TL-I-m-A-05733.04 Tumuli grupaţi (4) sat AGIGHIOL; La 1,5 km - 2,5 km N de localitate
comuna VALEA
NUCARILOR
38 TL-I-m-A-05733.05 Tumuli izolaţi (2) sat AGIGHIOL; La 500 m şi 1,5 km N de localitate
comuna VALEA
NUCARILOR
39 TL-I-m-A-05733.06 Tumuli grupaţi (11) sat AGIGHIOL; La NV de localitate
comuna VALEA
NUCARILOR
40 TL-I-m-A-05733.07 Tumuli grupaţi (2) sat AGIGHIOL; La 2 km V de localitate
comuna VALEA
NUCARILOR
41 TL-I-m-A-05733.08 Tumuli grupaţi (2) sat AGIGHIOL; La 4 km NV de localitate
comuna VALEA
NUCARILOR
42 TL-I-m-A-05733.09 Tumuli grupaţi (3) sat AGIGHIOL; La 500-700 m S de localitate
comuna VALEA
NUCARILOR
43 TL-I-s-A-05734 Situl arheologic de la oraş BABADAG La cca 1 km NE de Babadag
Babadag
44 TL-I-m-A-05734.01 Fortificaţie romană oraş BABADAG La cca 1 km NE de Babadag sec. V - VI p. Chr., Epoca
romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2506
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


45 TL-I-m-A-05734.02 Aşezare rurală oraş BABADAG La cca 500 m N de oraş, pe malul lacului sec. II - VI p. Chr., Epoca
Babadag romană
46 TL-I-m-A-05734.03 Aşezarea eponimă a oraş BABADAG La cca 1 km NE de Babadag sec. V - IV a. Chr., Latène
culturii Babadag timpuriu, Cultura geto -
dacică
47 TL-I-m-A-05734.04 Aşezarea eponimă a oraş BABADAG La cca 1 km NE de Babadag sec. XI - VII a. Chr., Hallstatt,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


culturii Babadag Cultura Babadag
48 TL-I-s-B-05735 Situl arheologic de la oraş BABADAG "La Geamie”, str. Geamiei 2 Babadag şi
Babadag, punct "La zona înconjurătoare
Geamie”
49 TL-I-m-B-05735.01 Aşezare oraş BABADAG "La Geamie”, str. Geamiei 2 Babadag şi sec. X - XII; XV - XVIII, Epoca
zona înconjurătoare medievală
50 TL-I-m-B-05735.02 Aşezare oraş BABADAG "La Geamie”, str. Geamiei 2 Babadag şi sec. II - VI p. Chr., Epoca
zona înconjurătoare romană
51 TL-I-s-B-05736 Fortificaţie oraş BABADAG Extravilan spre N, punctul "Podul sec. IV - VI p. Chr., Epoca
Topraichioi”, la 250 m V de E87, pe malul romano-bizantină
sudic al lacului Topraichioi; T77, P881/p
52 TL-I-s-A-05737 Situl arheologic de la Baia sat BAIA; comuna La circa 1,5 km E de satul Baia, aproape
BAIA de malul lacului Goloviţa
53 TL-I-m-A-05737.01 Tell-uri (2) sat BAIA; comuna La circa 1,5 km E de satul Baia, aproape Cultura Hamangia
BAIA de malul lacului Goloviţa
54 TL-I-m-A-05737.02 Tumuli aplatizaţi sat BAIA; comuna extravilan spre E, între satul Baia şi malul
BAIA lacului Goloviţa, aliniamentul se continuă
spre teritoriul administrativ al com.
Ceamurlia de Jos, la N
55 TL-I-s-B-05738 Aşezare sat BAIA; comuna La 2 km E de gara Baia Epoca romană
BAIA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2507
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


56 TL-I-s-B-05739 Aşezare sat BALABANCEA; La S şi SE de sat Epoca medievală timpurie
comuna
HAMCEARCA
57 TL-I-s-B-05740 Aşezare sat BĂLTENII DE În vatra satului Băltenii de Jos sec. II - IV p. Chr., Epoca
JOS; comuna romană
BEŞTEPE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


58 TL-I-s-B-05741 Aşezare sat BEIDAUD; "La Grădină”, extravilan şi partial Neolitic, Cultura Hamangia
comuna BEIDAUD intravilan, la limita de SE a satului
59 TL-I-s-A-05742 Situl arheologic de la sat BEIDAUD; Pe Dealul Calebaiîr, la 2,5 km NV de sat
Beidaud comuna BEIDAUD
60 TL-I-m-A-05742.01 Fortificaţie sat BEIDAUD; Pe Dealul Calebaiîr, la 2,5 km NV de sat Latène, Cultura geto -
comuna BEIDAUD dacică
61 TL-I-m-A-05742.02 Fortificaţie sat BEIDAUD; Pe Dealul Calebaiîr, la 2,5 km NV de sat Hallstatt
comuna BEIDAUD
62 TL-I-s-B-05743 Cişmea romană sat BEIDAUD; "La Cişmea”, la 3 km NV de sat, la N de Epoca romană
comuna BEIDAUD fortificaţii
63 TL-I-s-B-05744 Necropolă sat BEIDAUD; La 3 km VNV de sat, la V de fortificaţii Epoca romană
comuna BEIDAUD
64 TL-I-s-B-05745 Aşezare sat BEŞTEPE; În vatra satului, sector V sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna BEŞTEPE romano-bizantină
65 TL-I-s-B-05746 Necropolă sat BEŞTEPE; În vatra satului, sector SV sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna BEŞTEPE romano-bizantină
66 TL-I-s-B-05747 Situl arheologic de la sat BEŞTEPE; "Cetate”, la cca. 150 m E de sat, pe
Beştepe comuna BEŞTEPE versantul de V al văii Curpenişului, sub
poalele primului deal Beştepe
67 TL-I-m-B-05747.01 Necropolă sat BEŞTEPE; "Cetate”, la cca. 150 m E de sat, pe sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna BEŞTEPE versantul de V al văii Curpenişului, sub romano-bizantină

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2508
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


poalele primului deal Beştepe

68 TL-I-m-B-05747.02 Aşezare sat BEŞTEPE; "Cetate”, la cca. 150 m E de sat, pe sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna BEŞTEPE versantul de V al văii Curpenişului, sub romană
poalele primului deal Beştepe
69 TL-I-s-A-05748 Situl arheologic de la sat BEŞTEPE; "Piatra lui Sava”, la cca. 1, 3 km N de

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Beştepe, punct "Piatra lui comuna BEŞTEPE Beştepe
Sava"
70 TL-I-m-A-05748.01 Aşezare sat BEŞTEPE; "Piatra lui Sava”, la cca. 1, 3 km N de Epoca romană
comuna BEŞTEPE Beştepe
71 TL-I-m-A-05748.02 Fortificaţie sat BEŞTEPE; "Piatra lui Sava”, la cca. 1, 3 km N de Hallstatt
comuna BEŞTEPE Beştepe
72 TL-I-s-A-05749 Aşezare fortificată de la sat BEŞTEPE; "Piatra lui Boboc”, la cca. 1,2 km NE de sec. IV - III a. Chr., Latène,
"Piatra lui Boboc" comuna BEŞTEPE Beştepe şi cca. 1 km E de „Piatra lui Cultura geto - dacică
Sava”
73 TL-I-s-B-05750 Situl arheologic de la sat BEŞTEPE; Limita de N a intravilanului satului
Beştepe comuna BEŞTEPE Beştepe
74 TL-I-m-B-05750.01 Aşezare sat BEŞTEPE; Limita de N a intravilanului satului Epoca romană
comuna BEŞTEPE Beştepe
75 TL-I-m-B-05750.02 Aşezare sat BEŞTEPE; Limita de N a intravilanului satului Hallstatt
comuna BEŞTEPE Beştepe
76 TL-I-s-B-05751 Situl arheologic de la sat BEŞTEPE; La 500 m N de localitate, între Beştepe şi
Beştepe comuna BEŞTEPE "Piatra lui Sava”
77 TL-I-m-B-05751.01 Aşezare sat BEŞTEPE; La 500 m N de localitate, între Beştepe şi sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna BEŞTEPE "Piatra lui Sava” romană
78 TL-I-m-B-05751.02 Aşezare sat BEŞTEPE; La 500 m N de localitate, între Beştepe şi sec. IV - III a. Chr., Latène,
comuna BEŞTEPE "Piatra lui Sava” Cultura geto - dacică

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2509
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


79 TL-I-s-A-05752 Fortificaţia getică de la sat BEŞTEPE; "Cetăţuie”, la cca 2 km NE de Beştepe, sec. IV - III a. Chr., Latène,
"Cetăţuie" comuna BEŞTEPE cca. 600 m SE de „Piatra lui Boboc” şi 1 Cultura geto - dacică
km V de cetatea Salsovia
80 TL-I-s-B-05753 Aşezare sat CALFA; comuna Parţial intravilan, sector N, şi extravilan Epoca bronzului
TOPOLOG spre N şi NE
81 TL-I-s-A-05754 Aşezarea "vicus Petra" sat CAMENA; La cca 30 m N de Camena Epoca romană şi romano-

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna BAIA bizantină
82 TL-I-s-B-05755 Necropolă tumulară sat CARAORMAN; Pe grindul Ivancea Epoca greco-getică
comuna CRIŞAN
83 TL-I-s-B-05756 Aşezare sat CARAORMAN; La V de sat Epoca medievală timpurie
comuna CRIŞAN
84 TL-I-s-B-05757 Situl arheologic de la sat CARCALIU;
Carcaliu comuna CARCALIU
85 TL-I-m-B-05757.01 Aşezare sat CARCALIU; La limita de N a satului, intravilan şi Hallstatt
comuna CARCALIU extravilan, pe ambele părţi ale DJ
86 TL-I-m-B-05757.02 Aşezare sat CARCALIU; La cca. 1 km SE de sat Eneolitic
comuna CARCALIU
87 TL-I-m-B-05757.03 Tumuli (2) sat CARCALIU; La cca. 500 m E de sat, respectiv cca. 2
comuna CARCALIU km SE de sat
88 TL-I-s-B-02611 Situl arheologic de la sat CASIMCEA; Dealul "Colţanii Dulbencii", la N de satul
Casimcea comuna CASIMCEA Casimcea
89 TL-I-m-B-02611.01 Aşezare sat CASIMCEA; Dealul "Colţanii Dulbencii", la N de satul sec. XVIII
comuna CASIMCEA Casimcea
90 TL-I-m-B-02611.02 Aşezare sat CASIMCEA; Dealul "Colţanii Dulbencii", la N de satul Epoca romană
comuna CASIMCEA Casimcea
91 TL-I-m-B-02611.03 Aşezare sat CASIMCEA; Dealul "Colţanii Dulbencii", la N de satul mil. IV a Chr., Neolitic
comuna CASIMCEA Casimcea
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2510
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


92 TL-I-s-B-02612 Aşezare sat CASIMCEA; "Dealul Sexanului", la cca. 800 m E de sat sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna CASIMCEA romană
93 TL-I-s-B-02613 Tumuli (36) sat CASIMCEA; Pe întreg teritoriul comunei Epoca antică
comuna CASIMCEA
94 TL-I-s-B-05758 Villa rustica sat CASIMCEA; La 300 m N de sat, la E de dealul „Colţanii Epoca romană
comuna CASIMCEA Dulbencii”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


95 TL-I-s-B-05759 Situl arheologic de la sat CASIMCEA; La 2,5 km S de sat, pe terasa de pe malul
Casimcea comuna CASIMCEA drept al pârâului Casimcea, la S de DJ
Casimcea - Sarighiol de Deal
96 TL-I-m-B-05759.01 Villa rustica sat CASIMCEA; La 2,5 km S de sat, pe terasa de pe malul Epoca romană
comuna CASIMCEA drept al pârâului Casimcea, la S de DJ
Casimcea-Sarighiol de Deal
97 TL-I-m-B-05759.02 Necropolă sat CASIMCEA; La 2,5 km S de sat, pe terasa de pe malul Epoca romană
comuna CASIMCEA drept al pârâului Casimcea, la S de DJ
Casimcea - Sarighiol de Deal
98 TL-I-s-B-05760 Villa rustica sat CATALOI; La 750 m E de sat şi 1,5 km S de gara sec. II p. Chr., Epoca romană
comuna FRECĂŢEI Cataloi
99 TL-I-s-B-05761 Aşezare sat CATALOI; La cca. 500 m SE de limita satului, între Epoca romană
comuna FRECĂŢEI E87 şi calea ferată Tulcea-Babadag
100 TL-I-s-B-05762 Situl arheologic de la sat CATALOI; La 200 m V de sat şi 500 m S de DJ
Cataloi comuna FRECĂŢEI Cataloi-Frecăţei
101 TL-I-m-B-05762.01 Aşezare sat CATALOI; La 200 m V de sat şi 500 m S de DJ sec. X - XI, Epoca medievală
comuna FRECĂŢEI Cataloi-Frecăţei timpurie
102 TL-I-m-B-05762.02 Aşezare sat CATALOI; La 200 m V de sat şi 500 m S de DJ sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna FRECĂŢEI Cataloi-Frecăţei romană
103 TL-I-s-B-05763 Villa rustica sat CATALOI; La 600 m V de sat, 600 m N de DJ Cataloi- Epoca romană
comuna FRECĂŢEI Nalbant

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2511
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


104 TL-I-s-B-05764 Situl arheologic de la sat CATALOI; La 1,1 km V de sat sec. X - XI, Epoca medievală
Cataloi comuna FRECĂŢEI timpurie
105 TL-I-s-B-05765 Tumuli sat CATALOI;
comuna FRECĂŢEI
106 TL-I-m-B-05765.01 Tumuli aliniaţi SE-NV (4) sat CATALOI; Între 1,5 - 2,5 km SV de sat Epoca antică
comuna FRECĂŢEI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


107 TL-I-m-B-05765.02 Tumuli aliniaţi NE-SV (2) sat CATALOI; La cca. 1,2 km V de sat Epoca antică
comuna FRECĂŢEI
108 TL-I-s-B-05766 Aşezare fortificată sat CĂPRIOARA; Pe valea de la N de sat, cca 100 m în Epoca romană
comuna afara localităţii
HAMCEARCA
109 TL-I-s-B-05767 Situl arheologic de la sat CEAMURLIA DE "La Pod”, de jur împrejurul intersecţiei
Ceamurlia de Jos JOS; comuna căii ferate Tulcea-Constanţa cu DJ
CEAMURLIA DE JOS Jurilovca-Slava Rusă, până în apropierea
podului de cale ferată peste pârâul Slava
110 TL-I-m-B-05767.01 Villa rustica sat CEAMURLIA DE "La Pod”, de jur împrejurul intersecţiei sec. II p. Chr., Epoca romană
JOS; comuna căii ferate Tulcea-Constanţa cu DJ
CEAMURLIA DE JOS Jurilovca-Slava Rusă, până în apropierea
podului de cale ferată peste pârâul Slava
111 TL-I-m-B-05767.02 Aşezare sat CEAMURLIA DE "La Pod”, de jur împrejurul intersecţiei Neolitic, Cultura Hamangia
JOS; comuna căii ferate Tulcea-Constanţa cu DJ
CEAMURLIA DE JOS Jurilovca-Slava Rusă, până în apropierea
podului de cale ferată peste pârâul Slava
112 TL-I-s-B-05768 Tumuli (2) sat CEAMURLIA DE La cca. 1 km NV de intersecţia căii ferate
JOS; comuna Tulcea-Constanţa cu DJ Jurilovca-Slava
CEAMURLIA DE JOS Rusă, de o parte şi de alta acestuia
113 TL-I-s-B-05769 Tumuli (7) sat CEAMURLIA DE La NV de localitate, până la intersecţia
JOS; comuna rutieră Două Cantoane, de o parte şi de

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2512
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


CEAMURLIA DE JOS alta a DJ Jurilovca-Slava Rusă

114 TL-I-s-B-05770 Tumuli (2) sat CEAMURLIA DE La N de sat, la 750 m şi 1,5 km NV de


JOS; comuna staţia CFR Ceamurlia de Jos
CEAMURLIA DE JOS
115 TL-I-s-B-05811 Situl arheologic de la sat CEAMURLIA DE Extravilan, la limita de E a satului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Ceamurlia de Jos JOS; comuna Ceamurlia de Jos, cca. 200 m S de DJ
CEAMURLIA DE JOS Ceamurlia de Jos-Lunca
116 TL-I-m-B-05811.01 Aşezare sat CEAMURLIA DE Extravilan, la limita de E a satului Epoca romană
JOS; comuna Ceamurlia de Jos, cca. 200 m S de DJ
CEAMURLIA DE JOS Ceamurlia de Jos-Lunca
117 TL-I-m-B-05811.02 Aşezare sat CEAMURLIA DE Extravilan, la limita de E a satului Latène, Cultura geto -
JOS; comuna Ceamurlia de Jos, cca. 200 m S de DJ dacică
CEAMURLIA DE JOS Ceamurlia de Jos-Lunca
118 TL-I-s-B-05771 Aşezare sat CHILIA VECHE; La S de sat, între punctele "Sălişte" şi Epoca medievală
comuna CHILIA "Câşla Chiliei", de la limita intravilanului
VECHE până aproape de intersecţia canalului
Gotca cu canalul principal
119 TL-I-s-B-05772 Tumuli (17) sat CHILIA VECHE; La NE, E, SE şi S de sat
comuna CHILIA
VECHE
120 TL-I-s-B-05773 Situl arheologic de la sat CIUCUROVA; În curtea fostului Ocol Silvic, în
Ciucurova comuna extremitatea de S a localităţii, intravilan
CIUCUROVA
121 TL-I-m-B-05773.01 Aşezare sat CIUCUROVA; În curtea fostului Ocol Silvic, în Epoca medievală
comuna extremitatea de S a localităţii, intravilan
CIUCUROVA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2513
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


122 TL-I-m-B-05773.02 Necropolă getică sat CIUCUROVA; În curtea fostului Ocol Silvic, în sec. V-III a. Chr., Latène,
comuna extremitatea de S a localităţii, intravilan Cultura geto - dacică
CIUCUROVA
123 TL-I-s-B-05774 Situl arheologic de la sat CIUCUROVA; "La Izvor”, la 1,5 km V de satul Ciucurova
Ciucurova comuna
CIUCUROVA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


124 TL-I-m-B-05774.01 Aşezare sat CIUCUROVA; "La Izvor”, la 1,5 km V de satul Ciucurova Epoca medievală
comuna
CIUCUROVA
125 TL-I-m-B-05774.02 Aşezare sat CIUCUROVA; "La Izvor”, la 1,5 km V de satul Ciucurova Epoca romano-bizantină
comuna
CIUCUROVA
126 TL-I-m-B-05774.03 Villa rustica sat CIUCUROVA; "La Izvor”, la 1,5 km V de satul Ciucurova Epoca romană
comuna
CIUCUROVA
127 TL-I-s-A-05775 Situl arheologic "Cetatea sat DUNAVĂŢUL DE La 5 km V de marginea Dunavăţului de sec. IV - VI p. Chr., Epoca
Zaporojeni" JOS; comuna Jos, pe malul lacului Razelm romano-bizantină
MURIGHIOL
128 TL-I-m-A-05775.01 Aşezare civilă sat DUNAVĂŢUL DE La 5 km V de sat, în imediata vecinătate a sec. IV - VI p. Chr., Epoca
JOS; comuna fortificaţiei, spre N romano - bizantină
MURIGHIOL
129 TL-I-m-A-05775.02 Fortificaţie sat DUNAVĂŢUL DE La cca. 5 km V de sat, pe malul lacului sec. IV - VI p. Chr., Epoca
JOS; comuna Razelm romano - bizantină
MURIGHIOL
130 TL-I-s-B-05776 Aşezare getică sat DUNAVĂŢUL DE La cca.3 km V de marginea satului şi sec. IV - III a. Chr., Latène,
JOS; comuna cca.2,5 km NE de cetatea Zaporojeni Cultura geto - dacică
MURIGHIOL

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2514
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


131 TL-I-s-B-05777 Aşezare getică sat DUNAVĂŢUL DE La cca. 1,5 km V de limita satului sec. IV - II a. Chr., Latène,
JOS; comuna Cultura geto - dacică
MURIGHIOL
132 TL-I-s-B-05778 Aşezare sat DUNAVĂŢUL DE Intravilan, sector SE sec. X - XI, Epoca medievală
SUS; comuna timpurie
MURIGHIOL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


133 TL-I-s-B-05779 Fortificaţie sat DUNAVĂŢUL DE Intravilan, sector N sec. IV - VI p. Chr., Epoca
SUS; comuna romano-bizantină
MURIGHIOL
134 TL-I-s-B-05780 Situl arheologic de la sat ENISALA; Extravilan, între „Palanca” şi Cetatea
Enisala, punct "Palanca" comuna SARICHIOI Enisala, la NE de sat, în extremitatea sa
nordică, parțial în UAT Babadag
135 TL-I-m-B-05780.01 Aşezare sat ENISALA; Extravilan, între „Palanca” şi Cetatea sec. XIV - XV, Epoca
comuna SARICHIOI Enisala, la NE de sat, în extremitatea sa medievală
nordică, parțial în UAT Babadag
136 TL-I-m-B-05780.03 Aşezare sat ENISALA; Extravilan, între „Palanca” şi Cetatea sec. X - XI, Epoca medievală
comuna SARICHIOI Enisala, la NE de sat, în extremitatea sa timpurie
nordică, parțial în UAT Babadag
137 TL-I-m-B-05780.04 Aşezare sat ENISALA; Extravilan, între „Palanca” şi Cetatea Epoca romană
comuna SARICHIOI Enisala, la NE de sat, în extremitatea sa
nordică, parțial în UAT Babadag
138 TL-I-m-B-05780.05 Aşezare sat ENISALA; Extravilan, între „Palanca” şi Cetatea sec. IV - II a. Chr., Latène,
comuna SARICHIOI Enisala, la NE de sat, în extremitatea sa Cultura geto - dacică
nordică, parțial în UAT Babadag
139 TL-I-m-B-05780.06 Aşezare sat ENISALA; Extravilan, la NE de sat, în extremitatea Hallstatt, Cultura Babadag
comuna SARICHIOI sa nordică, parțial în UAT Babadag
140 TL-I-m-B-05780.07 Aşezare sat ENISALA; Extravilan, la NE de sat, în extremitatea Neolitic, Cultura Hamangia
comuna SARICHIOI sa nordică, parțial în UAT Babadag

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2515
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


141 TL-I-s-B-05781 Fortificaţie sat ENISALA; "Peştera”, în marginea de NV a satului sec. IV - VII, Epoca romano-
comuna SARICHIOI Enisala, pe malul de S al lacului Babadag bizantină
142 TL-I-s-B-05782 Aşezare rurală sat ENISALA; Intravilan Enisala, între centrul şi limita sec. I - IV p. Chr., Epoca
comuna SARICHIOI de V a satului romană
143 TL-I-s-B-05783 Aşezare sat ENISALA; Intravilan Enisala sec. XV - XVII, Epoca
comuna SARICHIOI medievală

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


144 TL-I-s-B-05784 Situl arheologic de la sat ENISALA; "La Biserică”, intravilan , sector V, de o
Enisala, punct "La comuna SARICHIOI parte şi de alta a DJ Enisala-Babadag
Biserică"
145 TL-I-m-B-05784.01 Necropolă sat ENISALA; "La Biserică”, extravilan, cca 200-250 m sec. XV - XVIII, Epoca
comuna SARICHIOI SSV de localitate, la E de necropola medievală
birituală
146 TL-I-m-B-05784.02 Aşezare sat ENISALA; "La Biserică”, sector SV, intravilan şi, sec. VIII - IX, Epoca
comuna SARICHIOI parţial, extravilan, de o parte şi de alta a migraţiilor
DJ Enisala-Babadag
147 TL-I-m-B-05784.03 Necropolă birituală daco- sat ENISALA; "La Biserică”, extravilan, cca 700 m SSV sec. II - III p. Chr., Epoca
romană comuna SARICHIOI de localitate şi cca. 500 m S de DJ romană
Enisala-Babadag
148 TL-I-m-B-05784.04 Aşezare sat ENISALA; "La Biserică”, sector SV, intravilan şi, sec. VI - V a. Chr., Latène,
comuna SARICHIOI parţial, extravilan, de o parte şi de alta a Cultura geto - dacică
DJ Enisala-Babadag
149 TL-I-m-B-05784.05 Aşezare sat ENISALA; "La Biserică”, sector SV, intravilan şi, Epoca bronzului
comuna SARICHIOI parţial, extravilan, de o parte şi de alta a
DJ Enisala-Babadag
150 TL-I-s-A-05785 Situl arheologic "Cetatea sat ENISALA; Cca. 1 km NE de Enisala, pe malul lacului
Enisala" comuna SARICHIOI Razelm

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2516
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


151 TL-I-m-A-05785.01 Cetatea Enisala sat ENISALA; Cca. 1 km NE de Enisala, pe malul lacului sec. XIV - XV, Epoca
comuna SARICHIOI Razelm medievală
152 TL-I-m-A-05785.02 Aşezare sat ENISALA; Cca. 1 km NE de Enisala, pe malul lacului Hallstatt
comuna SARICHIOI Razelm
153 TL-I-s-B-05786 Necropolă sat ENISALA; "Valea Netului”, la cca. 3 km S de satul sec. V - IV a. Chr., Latène,
comuna SARICHIOI Enisala Cultura geto - dacică

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


154 TL-I-s-B-05787 Aşezare sat FĂGĂRAŞU Intravilan, sector central vestic sec. I - III p. Chr., Epoca
NOU; comuna romană
TOPOLOG
155 TL-I-s-B-05788 Aşezare sat FLOREŞTI; Extravilan, la limita de SSE a localităţii sec. I a. Chr., Latène,
comuna HORIA Cultura geto - dacică
156 TL-I-s-B-05789 Aşezare sat FRECĂŢEI; Intravilan, zona centrală, la S de DJ sec. I - II p. Chr., Epoca
comuna FRECĂŢEI romană
157 TL-I-s-B-05790 Aşezare sat FRECĂŢEI; La 650 m E de satul Frecăţei, cca. 100 m sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna FRECĂŢEI S de DJ Frecăţei-Cataloi romană, Cultura getică
158 TL-I-s-B-05791 Necropolă sat FRECĂŢEI; La cca. 1,6 km E de satul Frecăţei, de o Epoca romană
comuna FRECĂŢEI parte şi de alta a DJ Frecăţei-Cataloi
159 TL-I-s-B-05792 Aşezare sat FRECĂŢEI; La limita de SV a satului Frecăţei şi cca. sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna FRECĂŢEI 300 m S de pârâul Teliţa romană, Cultura geto -
dacică
160 TL-I-s-B-05793 Tumuli (2) sat FRECĂŢEI; "Dealul Frecăţeilor”, la cca. 120 m S de
comuna FRECĂŢEI satul omonim şi 1,5 km SSV
161 TL-I-s-B-05794 Aşezare sat GARVĂN; "Mlăjitul Florilor”,la cca. 0,8-1 km NV de Latène, Cultura geto -
comuna JIJILA satul Garvăn, pe malul lacului Jijila dacică
162 TL-I-s-A-05795 Situl arheologic "Cetatea sat GARVĂN; "Bisericuţa”, la cca. 2 km NNV de satul
Dinogetia" comuna JIJILA Garvăn

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2517
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


163 TL-I-m-A-05795.01 Cetatea medievală sat GARVĂN; "Bisericuţa”, la cca. 2 km NNV de satul sec. X - XII, Epoca medievală
comuna JIJILA Garvăn timpurie
164 TL-I-m-A-05795.02 Cetatea romano-bizantină sat GARVĂN; "Bisericuţa”, la cca. 2 km NNV de satul sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna JIJILA Garvăn romano-bizantină
165 TL-I-m-A-05795.03 Aşezare civilă sat GARVĂN; "Bisericuţa”, la cca. 2 km NNV de satul sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna JIJILA Garvăn romano-bizantină

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


166 TL-I-m-A-05795.04 Aşezare civilă sat GARVĂN; "Bisericuţa”, la cca. 2 km NNV de satul sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna JIJILA Garvăn romano-bizantină
167 TL-I-m-A-05795.05 Necropola sat GARVĂN; "Bisericuţa”, la cca. 2 km NNV de satul sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna JIJILA Garvăn romano-bizantină
168 TL-I-s-B-05796 Aşezare sat HAMCEARCA; La 1 km SSV de satul Hamcearca, în Epoca medievală timpurie
comuna partea dreaptă a DJ Hamcearca-
HAMCEARCA Balabancea
169 TL-I-s-B-05797 Aşezare getică sat HORIA; comuna La cca. 650 m NV de satul Horia, pe sec. II - III p. Chr., Epoca
HORIA terasa înaltă de pe malul stâng al Taiţei romană, Cultura geto -
dacică
170 TL-I-s-B-05798 Aşezare rurală fortificată sat HORIA; comuna "Baraj” şi ”Muchea lui Găzdaru”, la cca. sec. IV p. Chr., Epoca
HORIA 1,2 km NV de satul Horia, pe terasa înaltă romană
de pe malul drept al Taiţei
171 TL-I-s-B-05799 Aşezare rurală sat IAZURILE; La 2 km E de satul Iazurile, la N de DJ sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna VALEA Iazurile-Colina romană
NUCARILOR
172 TL-I-s-B-05800 Aşezare sat IAZURILE; "Silişte”, la 1 km SSV de satul Iazurile, sec. XVII - XVIII
comuna VALEA respectiv 1,7 km SV de satul Iazurile,
NUCARILOR între lacul Agighiol și lacul Calica
173 TL-I-s-B-05801 Tumuli aliniaţi NVV-SEE (4) sat IAZURILE; Extravilan, la limita de E a localităţii, la N
comuna VALEA de DJ Iazurile-Colina

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2518
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


NUCARILOR

174 TL-I-s-B-05802 Tumul sat IAZURILE; La 1,3 km V de satul Iazurile


comuna VALEA
NUCARILOR
175 TL-I-s-A-05803 Fortificaţia de la Ilganii de sat ILGANII DE JOS; Intravilan, la marginea de SV a satului, sec. IV - VI p. Chr., Epoca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Jos comuna NUFĂRU aproape de malul Dunării romano-bizantină
176 TL-I-s-A-05804 Situl arheologic "Cetatea oraş ISACCEA "La Pontonul Vechi”, la cca. 1 km E de
Noviodunum" limita oraşului şi cca. 1 km V de punct
subtraversare magistrale gaz metan
177 TL-I-m-A-05804.01 Aşezare medievală oraş ISACCEA "La Pontonul Vechi”, la cca. 1 km E de sec. VIII - XV, Epoca
limita oraşului şi cca. 1 km V de punct medievală
subtraversare magistrale gaz metan
178 TL-I-m-A-05804.02 Cetatea Noviodunum cu oraş ISACCEA "La Pontonul Vechi”, la cca. 1 km E de sec. I - VII, Epoca romană,
sistemul său defensiv limita oraşului şi cca. 1 km V de punct romano-bizantină
subtraversare magistrale gaz metan
179 TL-I-m-A-05804.03 Aşezare civilă oraş ISACCEA "La Pontonul Vechi”, la cca. 1 km E de sec. I - VII, Epoca romano-
limita oraşului şi cca. 1 km V de punct bizantină
subtraversare magistrale gaz metan
180 TL-I-m-A-05804.04 Aşezare getică oraş ISACCEA "La Pontonul Vechi”, la cca. 1 km E de Latène, Cultura geto -
limita oraşului şi cca. 1 km V de punct dacică
subtraversare magistrale gaz metan
181 TL-I-m-A-05804.05 Aşezare oraş ISACCEA În NE oraşului sec. VIII - XV, Epoca
medievală
182 TL-I-m-A-05804.06 Tumuli oraş ISACCEA "Movilele Dese", la 3 km S de "Pontonul sec. I - II p. Chr.
Vechi"

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2519
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


183 TL-I-s-B-05805 Situl arheologic de la sat IZVOARELE;
Izvoarele comuna
IZVOARELE
184 TL-I-m-B-05805.01 Castru sat IZVOARELE; La cca. 1,2 km SV de sat, pe versantul Epoca romană
comuna nordic al dealului Consul
IZVOARELE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


185 TL-I-m-B-05805.02 Aşezare rurală sat IZVOARELE; La cca. 1km V de sat şi cca. 500 m N de Epoca romană târzie
comuna malul stâng al Taiţei
IZVOARELE
186 TL-I-s-B-05806 Villa rustica sat JIJILA; comuna La 3 km SE de satul Jijila Epoca romană
JIJILA
187 TL-I-s-B-05807 Situl arheologic de la sat JURILOVCA; Intravilan, sector SV și, parțial, extravilan
Jurilovca comuna
JURILOVCA
188 TL-I-m-B-05807.01 Aşezare sat JURILOVCA; Intravilan, sector SV și, parțial, extravilan sec. XVII - XVIII
comuna
JURILOVCA
189 TL-I-m-B-05807.02 Aşezare sat JURILOVCA; Intravilan, sector SV și, parțial, extravilan sec. VI - V a. Chr., Hallstatt,
comuna Cultura Babadag
JURILOVCA
190 TL-I-m-B-05807.03 Aşezare sat JURILOVCA; Intravilan, sector SV și, parțial, extravilan Epoca romană
comuna
JURILOVCA
191 TL-I-s-A-05808 Situl arheologic de la sat JURILOVCA; "Capul Doloşman”, la 6 km E de
Jurilovca comuna localitate; "Insula Bisericuţa”, la cca. 2
JURILOVCA km SE de ”Capul Doloşman”
192 TL-I-m-A-05808.01 Cetatea Orgame - sat JURILOVCA; "Capul Doloşman”, la 6 km E de localitate sec. VII a. Chr. - sec. VII p.
Argamum comuna Chr., Epoca greco-romană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2520
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


JURILOVCA

193 TL-I-m-A-05808.02 Aşezarea civilă a cetăţii sat JURILOVCA; "Capul Doloşman”, la 6 km E de localitate sec. VII a. Chr. - sec. VII p.
Orgame - Argamum comuna Chr., Epoca greco-romană
JURILOVCA
194 TL-I-m-A-05808.03 Necropola cetăţii Orgame sat JURILOVCA; "Capul Doloşman”, la 6 km E de localitate sec. VII a. Chr. - sec. VII p.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


- Argamum comuna Chr., Epoca greco-romană
JURILOVCA
195 TL-I-m-A-05808.04 Aşezarea medievală din sat JURILOVCA; la cca. 2 km SE de ”Capul Doloşman” sec. X - XII, Epoca medievală
"Insula Bisericuţa" comuna timpurie
JURILOVCA
196 TL-I-m-A-05808.05 Fortificaţia romană din sat JURILOVCA; la cca. 2 km SE de ”Capul Doloşman” sec. II - VI p. Chr., Epoca
"Insula Bisericuţa" comuna romană
JURILOVCA
197 TL-I-m-A-05808.06 Aşezarea romană din sat JURILOVCA; la cca. 2 km SE de ”Capul Doloşman” sec. II - IV p. Chr., Epoca
"Insula Bisericuţa" comuna romană
JURILOVCA
198 TL-I-m-A-05808.07 Aşezarea greacă din sat JURILOVCA; la cca. 2 km SE de ”Capul Doloşman” sec. V - IV a. Chr., Epoca
"Insula Bisericuţa" comuna greacă
JURILOVCA
199 TL-I-s-B-05809 Tumuli (16) sat JURILOVCA; La N de satul Jurilovca
comuna
JURILOVCA
200 TL-I-s-B-05810 Situl arheologic de la sat LUMINIŢA; parțial intravilan și extravilan, la limita de
Luminiţa comuna TOPOLOG S a satului Luminiţa
201 TL-I-m-B-05810.01 Aşezare sat LUMINIŢA; parțial intravilan și extravilan, la limita de sec. IX - X, Epoca medievală
comuna TOPOLOG S a satului Luminiţa timpurie

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2521
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


202 TL-I-m-B-05810.02 Villa rustica sat LUMINIŢA; parțial intravilan și extravilan, la limita de sec. IV - VII d. Hr, Epoca
comuna TOPOLOG S a satului Luminiţa romană
203 TL-I-s-B-05812 Aşezare sat LUNCA; La marginea de E a satului Lunca şi la S sec. II - VI p. Chr., Epoca
comuna de DJ Lunca-Vişina, intravilan şi romană
CEAMURLIA DE JOS extravilan
204 TL-I-s-B-05813 Aşezare sat LUNCA; La cca. 200 m NE de satul Lunca şi 150 m Epoca romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna NV de DJ Lunca-Vişina
CEAMURLIA DE JOS
205 TL-I-s-B-05814 Aşezare sat LUNCA; La 2,5 km E de sat, pe malul lacului Eneolitic, Cultura Gumelniţa
comuna Goloviţa
CEAMURLIA DE JOS
206 TL-I-s-B-05815 Tumuli (3) sat LUNCA; La N de satul Lunca, cca. 300-350 m de
comuna drumul Cazacilor
CEAMURLIA DE JOS
207 TL-I-s-B-05816 Tumul sat LUNCA; La cca. 2,5 km NE de satul Ceamurlia de
comuna Jos
CEAMURLIA DE JOS
208 TL-I-s-B-05817 Tumuli (4) sat LUNCA; "Dealul Caraiuc”, la NE de sat
comuna
CEAMURLIA DE JOS
209 TL-I-s-B-05818 Aşezare getică sat LUNCAVIŢA; "Pietricica”, la cca. 150 m E de sat Latène, Cultura geto -
comuna dacică
LUNCAVIŢA
210 TL-I-s-A-05819 Aşezarea fortificată din sat LUNCAVIŢA; "La Cetăţuia”, la 3,5 km S de sat Eneolitic, Cultura Gumelniţa
Luncaviţa comuna
LUNCAVIŢA
211 TL-I-s-B-05820 Situl arheologic de la sat LUNCAVIŢA; "La Milan”, la cca. 1,6 km NNV de
Luncaviţa comuna localitate

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2522
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


LUNCAVIŢA

212 TL-I-m-B-05820.01 Fortificaţie sat LUNCAVIŢA; "La Milan”, la cca. 1,6 km NNV de sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna localitate romano-bizantină
LUNCAVIŢA
213 TL-I-m-B-05820.02 Aşezare sat LUNCAVIŢA; "La Milan”, la cca. 1,6 km NNV de sec. IV - VI p. Chr., Epoca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna localitate romano-bizantină
LUNCAVIŢA
214 TL-I-s-B-05821 Aşezare rurală sat LUNCAVIŢA; "La pepiniera Babuşca”, la cca. 350 m V Epoca romano-bizantină
comuna de așezarea romană târzie din punctul La
LUNCAVIŢA Milan
215 TL-I-s-B-05957 Situl arheologic de la sat LUNCAVIŢA; "Pădurea Chitău”, cca. 4,5 km SV de satul
Luncaviţa comuna Luncaviţa şi cca. 3,5 km V de aşezarea
LUNCAVIŢA Boian-Gumelniţa de la Luncaviţa, parțial
și în UAT Jijila și UAT Văcăreni
216 TL-I-m-B-05957.01 Aşezare sat LUNCAVIŢA; "Pădurea Chitău”, cca. 4,5 km SV de satul Epoca romano-bizantină
comuna Luncaviţa şi cca. 3,5 km V de aşezarea
LUNCAVIŢA Boian-Gumelniţa de la Luncaviţa, parțial
și în UAT Jijila și UAT Văcăreni
217 TL-I-m-B-05957.02 Aşezare sat LUNCAVIŢA; "Pădurea Chitău”, cca. 4,5 km SV de satul Neolitic
comuna Luncaviţa şi cca. 3,5 km V de aşezarea
LUNCAVIŢA Boian-Gumelniţa de la Luncaviţa, parțial
și în UAT Jijila și UAT Văcăreni
218 TL-I-s-B-05822 Situl arheologic de la sat MAHMUDIA; Intravilan, sector central nordic
Mahmudia comuna
MAHMUDIA
219 TL-I-m-B-05822.01 Aşezare sat MAHMUDIA; Intravilan, sector central nordic Hallstatt
comuna

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2523
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


MAHMUDIA

220 TL-I-m-B-05822.02 Necropolă sat MAHMUDIA; Intravilan, sector central nordic Hallstatt
comuna
MAHMUDIA
221 TL-I-s-B-05823 Necropolă plană de sat MAHMUDIA; "Cairacul Mare”, la cca. 3,5 km S de satul sec. VI - V a. Chr., Hallstatt

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


incineraţie comuna Mahmudia târziu, Cultura Ferigile -
MAHMUDIA Bârseşti
222 TL-I-s-B-05824 Aşezare rurală sat MAHMUDIA; La cca. 1 km SE de satul Mahmudia, în sec. IV p. Chr., Epoca
comuna stânga DJ Mahmudia-Murighiol romană
MAHMUDIA
223 TL-I-s-B-05825 Situl arheologic de la sat MAHMUDIA;
Mahmudia comuna
MAHMUDIA
224 TL-I-m-B-05825.01 Aşezare sat MAHMUDIA; La cca. 1,5 km SE de sat, pe un platou sec. IV - II a. Chr.
comuna care are la S DJ Mahmudia -Murighiol şi
MAHMUDIA este mărginit la N de canalul Filip Roşu
225 TL-I-m-B-05825.02 Aşezare sat MAHMUDIA; La cca. 2 km SE de sat, pe un platou care sec. IV - II a. Chr., Hallstatt
comuna are la S DJ Mahmudia -Murighiol şi este
MAHMUDIA mărginit la N de canalul Filip Roşu
226 TL-I-s-B-05828 Aşezare sat MAHMUDIA; La cca. 3,3 km SE de satul Mahmudia, sec. XI, Epoca medievală
comuna cca. 300 m N de DJ Mahmudia-Murighiol timpurie
MAHMUDIA
227 TL-I-s-B-05829 Tumul sat MAHMUDIA; La cca. 3 km SSE de satul Mahmudia, în
comuna dreapta DJ Mahmudia-Murighiol
MAHMUDIA
228 TL-I-s-B-05830 Tumul sat MAHMUDIA; La cca. 3,2 km SSE de satul Mahmudia, în
comuna dreapta DJ Mahmudia-Murighiol

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2524
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


MAHMUDIA

229 TL-I-s-B-05831 Tumuli (9) sat MAHMUDIA; Între 1,5 km şi 2,5 km SSE de satul
comuna Mahmudia, în apropierea dealului
MAHMUDIA Vârtop; au orientarea SE-NV, întinzându-
se pe cca. 1 km

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


230 TL-I-s-B-05832 Tumuli (21) sat MAHMUDIA; Între DJ Tulcea-Murighiol, drumul de
comuna acces spre exploatarea minieră şi limitele
MAHMUDIA de S ale teritoriului comunelor
Mahmudia şi Beştepe
231 TL-I-s-A-05833 Situl arheologic "Cetatea sat MAHMUDIA; La 700 m NV de limita vestică a satului
Salsovia" comuna Mahmudia
MAHMUDIA
232 TL-I-m-A-05833.01 Cetatea Salsovia sat MAHMUDIA; La 700 m NV de limita vestică a satului sf. sec. I - VI p. Chr., Epoca
comuna Mahmudia romano-bizantină
MAHMUDIA
233 TL-I-m-A-05833.02 Aşezarea civilă a cetăţii sat MAHMUDIA; La 700 m NV de limita vestică a satului sf. sec. I - VI p. Chr., Epoca
Salsovia comuna Mahmudia romano-bizantină
MAHMUDIA
234 TL-I-s-B-05834 Aşezare sat MAHMUDIA; În proximitatea cetăţii romane, spre V sec. IV - I a. Chr, Epoca
comuna elenistică
MAHMUDIA
235 TL-I-s-B-05835 Aşezare getică sat MALCOCI; La cca. 800 m E de satul Malcoci, la S de sec. IV - III a. Chr., Latène,
comuna NUFĂRU DJ Tulcea-Nufăru Cultura geto - dacică
236 TL-I-s-B-05836 Situl arheologic de la sat MALCOCI; La cca. 0,5 km NV de satul Malcoci
Malcoci comuna NUFĂRU
237 TL-I-m-B-05836.01 Aşezare fortificată sat MALCOCI; La cca. 0,5 km NV de satul Malcoci Epoca romană
comuna NUFĂRU

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2525
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


238 TL-I-m-B-05836.02 Aşezare sat MALCOCI; La cca. 0,5 km NV de satul Malcoci Latène, Cultura geto -
comuna NUFĂRU dacică
239 TL-I-m-B-05836.03 Aşezare sat MALCOCI; La cca. 0,5 km NV de satul Malcoci Hallstatt
comuna NUFĂRU
240 TL-I-s-A-21047 Așezare neo-eneolitică sat MALIUC; com. ”Taraschina”, extravilan, T24, Hs313 mileniul V a. Chr.- sec. XI p.
MALIUC Chr

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


241 TL-I-s-A-05837 Situl arheologic "Cetatea oraş MĂCIN "La Cetate”, la marginea de SV a oraşului,
Arrubium" pe o terasă înaltă aflată pe malul drept al
braţului Măcin
242 TL-I-m-A-05837.01 Aşezare medievală oraş MĂCIN "La Cetate”, sectorul de S al oraşului Epoca medievală

243 TL-I-m-A-05837.02 Cetatea Arrubium oraş MĂCIN "La Cetate”, la marginea de SV a oraşului, sec. I - VII p. Chr., Epoca
pe o terasă înaltă aflată pe malul drept al romană
braţului Măcin
244 TL-I-m-A-05837.03 Aşezarea civilă a cetăţii oraş MĂCIN "La Cetate”, sectorul de S al oraşului Epoca romană

245 TL-I-m-A-05837.04 Cimitir musulman oraş MĂCIN Intravilanul oraşului Măcin, sector S, str. Epoca medievală
Orient nr. 5
246 TL-I-m-A-05837.05 Necropolă romană oraş MĂCIN Intravilanul oraşului Măcin, sector S Epoca romană

247 TL-I-s-B-05838 Turris sat MIHAI BRAVU; "Movila Bisericuţa”, la 2 km SV de sat sec. IV p. Chr., Epoca
comuna MIHAI romană
BRAVU
248 TL-I-s-B-05839 Tumuli (9) sat MIHAI BRAVU; La cca. 2,5 km SE de satul Mihai Bravu şi
comuna MIHAI cca. 1,5 km SSE de satul Satu Nou, pe
BRAVU malul sudic al bălţii Topraichioi

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2526
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


249 TL-I-s-B-05840 Situl arheologic de la sat MIHAI BRAVU; "Taşlâc”, extravilan, cca. 500 m V de sat,
Mihai Bravu comuna MIHAI la S de DJ Mihai Bravu-Turda
BRAVU
250 TL-I-m-B-05840.01 Aşezare sat MIHAI BRAVU; "Taşlâc”, extravilan, cca. 500 m V de sat, sec. X - XI, Epoca medievală
comuna MIHAI la S de DJ Mihai Bravu-Turda timpurie
BRAVU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


251 TL-I-m-B-05840.02 Quadriburgium sat MIHAI BRAVU; "Taşlâc”, cca. 700 m V de sat şi cca. 50 m sec. IV p. Chr., Epoca
comuna MIHAI S de DJ Mihai Bravu-Turda romană
BRAVU
252 TL-I-m-B-05840.03 Aşezare rurală sat MIHAI BRAVU; "Taşlâc”, extravilan, cca. 500 m V de sat, sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna MIHAI la S de DJ Mihai Bravu-Turda romană
BRAVU
253 TL-I-m-B-05840.04 Necropolă tumulară şi sat MIHAI BRAVU; "Taşlâc”, extravilan, cca. 500 m V de sat, sec. II - IV p. Chr., Epoca
plană comuna MIHAI la S de DJ Mihai Bravu-Turda romană
BRAVU
254 TL-I-s-B-05841 Aşezare sat MIHAI BRAVU; La cca. 1,6 km NNV de sat, pe malul sec. IX - X, Epoca medievală
comuna MIHAI stâng al Taiţei timpurie
BRAVU
255 TL-I-s-B-05842 Aşezare sat MIHAI BRAVU; La cca. 2 km NNV de sat, pe malul stâng Hallstatt, Cultura Babadag
comuna MIHAI al Taiţei
BRAVU
256 TL-I-s-B-05826 Aşezare getică sat MURIGHIOL; La cca. 3,2 km SE de satul Mahmudia şi sec. IV - III a. Chr., Latène,
comuna cca. 2,7 km NV de satul Murighiol, la N Cultura geto - dacică
MURIGHIOL de DJ Mahmudia-Murighiol, cca. 500 m N
de punctul "Ghiolul Pietrei"
257 TL-I-s-B-05843 Aşezare rurală sat MURIGHIOL; La cca. 1 km SE de sat, în stânga DJ sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna Murighiol-Dunavăţul de Sus romană
MURIGHIOL

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2527
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


258 TL-I-s-A-05844 Situl arheologic "Cetatea sat MURIGHIOL; La 1,6 km SE de Murighiol şi 50 m N de
Halmyris" comuna DJ Murighiol-Dunavăţul de Sus
MURIGHIOL
259 TL-I-m-A-05844.01 Cetatea Halmyris sat MURIGHIOL; La 1,6 km SE de Murighiol şi 50 m N de sec. IV a. Chr. - VII p. Chr.,
comuna DJ Murighiol-Dunavăţul de Sus Epoca greco-romană
MURIGHIOL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


260 TL-I-m-A-05844.02 Aşezare civilă sat MURIGHIOL; La 1,6 km SE de Murighiol, la E de sec. IV a. Chr. - VII p. Chr.,
comuna cetatea Halmyris, la N şi la S de DJ Epoca greco-romană
MURIGHIOL Murighiol-Dunavăţul de Sus
261 TL-I-m-A-05844.03 Necropolă sat MURIGHIOL; La 1,6 km SE de Murighiol, la N şi la S de sec. IV a. Chr - VII p. Chr.,
comuna DJ Murighiol-Dunavăţul de Sus, precum Epoca greco-romană
MURIGHIOL şi pe dealurile de la S de cetatea
Halmyris
262 TL-I-s-B-05845 Situl arheologic de la sat MURIGHIOL; Între 800 m - 1,5 km SSE de satul
Murighiol comuna Murighiol, pe versantul de N al dealului
MURIGHIOL Murighiol, la S de DJ Murighiol-
Dunavăţul de Sus
263 TL-I-m-B-05845.01 Aşezare sat MURIGHIOL; Între 800 m - 1,5 km SSE de satul Epoca medievală
comuna Murighiol, pe versantul de N al dealului
MURIGHIOL Murighiol, la S de DJ Murighiol-
Dunavăţul de Sus
264 TL-I-m-B-05845.02 Aşezare rurală sat MURIGHIOL; Între 800 m - 1,5 km SSE de satul Epoca romană
comuna Murighiol, pe versantul de N al dealului
MURIGHIOL Murighiol, la S de DJ Murighiol-
Dunavăţul de Sus
265 TL-I-s-B-05846 Aşezare getică sat MURIGHIOL; La NV de ghiolul ”Sărătura Murighiol”, Latène, Cultura geto -
comuna lângă dealul Duna, la 1,5 km SV de limita dacică
MURIGHIOL vestică a satului şi cca. 1,5 km SE de
punctul "Ghiolul Pietrei”

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2528
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


266 TL-I-s-B-05847 Situl arheologic de la sat MURIGHIOL; "Ghiolul Pietrei”, la cca. 2 km NV de satul
Murighiol, punct "Ghiolul comuna Murighiol, între DJ Mahmudia-Murighiol
Pietrei” MURIGHIOL şi malul lacului
267 TL-I-m-B-05847.01 Aşezare sat MURIGHIOL; "Ghiolul Pietrei”, la cca. 2 km NV de satul Epoca medievală timpurie
comuna Murighiol, între DJ Mahmudia-Murighiol
MURIGHIOL şi malul lacului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


268 TL-I-m-B-05847.02 Aşezare sat MURIGHIOL; "Ghiolul Pietrei”, la cca. 2 km NV de satul sec. II - I a. Chr., Latène,
comuna Murighiol, între DJ Mahmudia-Murighiol Cultura geto - dacică
MURIGHIOL şi malul lacului
269 TL-I-m-B-05847.03 Aşezare sat MURIGHIOL; "Ghiolul Pietrei”, la cca. 2 km NV de satul Hallstatt, Cultura Babadag
comuna Murighiol, între DJ Mahmudia-Murighiol
MURIGHIOL şi malul lacului
270 TL-I-s-B-05848 Situl arheologic de la sat MURIGHIOL; Intravilan, aproape de malul lacului
Murighiol comuna Murighiol
MURIGHIOL
271 TL-I-m-B-05848.01 Aşezare getică sat MURIGHIOL; Intravilan, aproape de malul lacului sec. IV - II a. Chr., Latène,
comuna Murighiol Cultura geto - dacică
MURIGHIOL
272 TL-I-m-B-05848.02 Necropolă sat MURIGHIOL; Intravilan, aproape de malul lacului sec. IV - II a. Chr., Latène,
comuna Murighiol Cultura geto - dacică
MURIGHIOL
273 TL-I-s-B-05849 Tumuli sat MURIGHIOL; Pe întreg teritoriul comunei Murighiol
comuna
MURIGHIOL
274 TL-I-s-B-05850 Aşezare rurală sat NALBANT; La cca. 2 km NE de sat Epoca romană
comuna NALBANT
275 TL-I-s-B-05851 Aşezare rurală sat NALBANT; La limita de E a satului Nalbant Epoca romană
comuna NALBANT

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2529
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


276 TL-I-s-B-05852 Aşezare rurală getică sat NALBANT; La 200 m SE de satul Nalbant Epoca romană, Cultura geto
comuna NALBANT - dacică
277 TL-I-s-B-05853 Aşezare sat NALBANT; Intravilan sec. III - II a. Chr., Latène,
comuna NALBANT Cultura geto - dacică
278 TL-I-s-B-05854 Tumul sat NALBANT; La 1,5 km NE de satul Nalbant, în
comuna NALBANT apropiera DN Nalbant-Cataloi

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


279 TL-I-s-B-05855 Tumuli (3) sat NALBANT; La 2 km VSV de satul Nalbant, în dreapta
comuna NALBANT DN Nalbant-Nicolae Bălcescu
280 TL-I-s-B-05905 Villa rustica sat NEATÂRNAREA; La cca. 2,8 km NNV de satul Sarighiol de Epoca romană
comuna BEIDAUD Deal şi 1,1 km SE de satul Neatârnarea
281 TL-I-s-B-05856 Val sat NICULIŢEL; "Troianul”, și în NE, N și V teritoriului
comuna NICULIŢEL administrativ al UAT Valea Teilor și,
parțial, în E teritoriului administrativ al
UAT Hamcearca
282 TL-I-s-B-05857 Villa rustica sat NICULIŢEL; Pe valea pârâului Capaclia, la S de Epoca romană
comuna NICULIŢEL intersecţia E87 cu drumul spre
mănăstirea Cocoş
283 TL-I-s-B-05858 Aşezare sat NICULIŢEL; La cca. 350 m V de mânăstirea Saun Epoca romană
comuna NICULIŢEL
284 TL-I-s-B-05859 Situl arheologic de la sat NICULIŢEL; "Ceairul lui Iancu”, între 3 şi 3, 5 km NE
Niculiţel, punct "Ceairul lui comuna NICULIŢEL de sat
Iancu"
285 TL-I-m-B-05859.01 Aşezare sat NICULIŢEL; "Ceairul lui Iancu”, între 3 şi 3, 5 km NE Epoca romano-bizantină
comuna NICULIŢEL de sat
286 TL-I-m-B-05859.02 Aşezare sat NICULIŢEL; "Ceairul lui Iancu”, între 3 şi 3, 5 km NE Epoca daco-romană
comuna NICULIŢEL de sat

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2530
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


287 TL-I-m-B-05859.03 Aşezare sat NICULIŢEL; "Ceairul lui Iancu”, între 3 şi 3, 5 km NE Latène, Cultura geto -
comuna NICULIŢEL de sat dacică
288 TL-I-s-B-05860 Situl arheologic de la sat NICULIŢEL; "Cetăţuie”, la 3 km V de satul Niculiţel,
Niculiţel, punct "Cetăţuie" comuna NICULIŢEL T22, P1105/1
289 TL-I-m-B-05860.01 Biserica treflată sat NICULIŢEL; "Cetăţuie”, la 3 km V de satul Niculiţel, sec. XI - XII, Epoca
comuna NICULIŢEL T22, P1105/1 medievală

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


290 TL-I-m-B-05860.02 Aşezare sat NICULIŢEL; "Cetăţuie”, la 3 km V de satul Niculiţel, Epoca romano-bizantină
comuna NICULIŢEL T22, P1105/1
291 TL-I-s-B-05861 Villa rustica sat NICULIŢEL; "Gurgoaia”, extremitatea de V a satului sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna NICULIŢEL Niculiţel romană
292 TL-I-m-A-05862 Bazilica paleocreştină cu sat NICULIŢEL; Str. Muzeului 1, Intravilan, T57, Cc1805; sec. IV - VI p. Chr., Epoca
criptă comuna NICULIŢEL T58, Cc1815 romano-bizantină
293 TL-I-s-B-05863 Mănăstirea Taiţa, ruine sat NIFON; comuna La 1 km N de satul Nifon sec. XVII - XVIII, Epoca
HAMCEARCA medievală
294 TL-I-s-A-05864 Situl arheologic de la sat NUFĂRU; Intravilan
Nufăru comuna NUFĂRU
295 TL-I-a-A-05864.01 Cetatea Prislav sat NUFĂRU; Intravilan sec. X - XIV, Epoca
comuna NUFĂRU medievală
296 TL-I-m-A-05864.02 Necropolă sat NUFĂRU; Intravilan sec. XI - XII, Epoca
comuna NUFĂRU medievală timpurie
297 TL-I-m-A-05864.03 Fortificaţie romană sat NUFĂRU; Intravilan sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna NUFĂRU romană
298 TL-I-m-A-05864.04 Aşezare sat NUFĂRU; Intravilan sec. II - VI p. Chr., Epoca
comuna NUFĂRU romană
299 TL-I-m-A-05864.05 Aşezare sat NUFĂRU; Intravilan sec. V - IV a. Chr., Latène
comuna NUFĂRU timpuriu, Cultura geto -
dacică
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2531
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


300 TL-I-m-A-05864.06 Aşezare sat NUFĂRU; Intravilan Neolitic, Cultura Gumelniţa
comuna NUFĂRU
301 TL-I-s-B-05865 Aşezare sat NUFĂRU; Între 500-800 m SE de satul Nufăru, la S sec. XI - XIII, Epoca
comuna NUFĂRU de DJ Nufăru-Victoria medievală timpurie
302 TL-I-s-B-05866 Situl arheologic de la sat NUFĂRU; Între 1,4-1,8 km SE de satul Nufăru, de o
Nufăru comuna NUFĂRU parte și de alta a DJ Nufăru-Victoria

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


303 TL-I-m-B-05866.01 Aşezare sat NUFĂRU; Între 1,4-1,8 km SE de satul Nufăru, de o sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna NUFĂRU parte și de alta a DJ Nufăru-Victoria romană
304 TL-I-m-B-05866.02 Aşezare sat NUFĂRU; Între 1,4-1,8 km SE de satul Nufăru, de o sec. IV - I a. Chr., Latène,
comuna NUFĂRU parte și de alta a DJ Nufăru-Victoria Cultura geto - dacică
305 TL-I-s-B-05867 Situl arheologic de la sat NUFĂRU; La cca. 1, 8 km S de satul Nufăru, pe
Nufăru comuna NUFĂRU valea Curcuz
306 TL-I-m-B-05867.01 Aşezare sat NUFĂRU; La cca. 1, 8 km S de satul Nufăru, pe sec. X - XI, Epoca medievală
comuna NUFĂRU valea Curcuz timpurie
307 TL-I-m-B-05867.02 Aşezare sat NUFĂRU; La cca. 1, 8 km S de satul Nufăru, pe sec. IV - II a. Chr., Latène,
comuna NUFĂRU valea Curcuz Cultura geto - dacică
308 TL-I-s-B-05869 Complexe meşteşugăreşti sat NUFĂRU; La cca. 600 m V de satul Nufăru, la S de Epoca medievală
comuna NUFĂRU DJ Tulcea-Nufăru
309 TL-I-s-B-05870 Situl arheologic de la sat NUFĂRU; Intravilan SE şi, parţial, extravilan, pe
Nufăru comuna NUFĂRU partea dreaptă a DJ Nufăru-Victoria
310 TL-I-m-B-05870.01 Aşezare sat NUFĂRU; Intravilan SE şi, parţial, extravilan, pe sec. X - XII, Epoca medievală
comuna NUFĂRU partea dreaptă a DJ Nufăru-Victoria timpurie
311 TL-I-m-B-05870.02 Aşezare sat NUFĂRU; Intravilan SE şi, parţial, extravilan, pe sec. III - I a. Chr., Latène,
comuna NUFĂRU partea dreaptă a DJ Nufăru-Victoria Cultura geto - dacică
312 TL-I-s-B-05871 Necropolă de inhumaţie sat NUFĂRU; Intravilan Nufăru, sector S, și extravilan sec. XI, Epoca medievală
comuna NUFĂRU

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2532
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


313 TL-I-s-A-05872 Situl arheologic "Cetatea sat OSTROV; "Piatra Frecăţei”, la cca. 2 km S de satul
Beroe" comuna OSTROV Ostrov, pe promontoriul înalt de pe
malul drept al braţului Măcin
314 TL-I-m-A-05872.01 Cetatea Beroe sat OSTROV; "Piatra Frecăţei”, la cca. 2 km S de satul sec. II - VII, Epoca romană
comuna OSTROV Ostrov, pe promontoriul înalt de pe
malul drept al braţului Măcin

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


315 TL-I-m-A-05872.02 Aşezare civilă sat OSTROV; "Piatra Frecăţei” sec. II - VII, Epoca romană
comuna OSTROV
316 TL-I-m-A-05872.03 Necropolă sat OSTROV; Între 100 şi 500 m E de cetatea Beroe, pe sec. II - XII, Epoca romană,
comuna OSTROV partea stângă a DJ Ostrov-Dăeni Epoca medievală timpurie
317 TL-I-s-B-05873 Situl arheologic de la sat PARCHEŞ; "La Bugeac”, la cca. 550 m V de satul
Parcheş comuna SOMOVA Parcheş
318 TL-I-m-B-05873.01 Aşezare sat PARCHEŞ; "La Bugeac”, la cca. 550 m V de satul sec. II-III p. Chr., Epoca
comuna SOMOVA Parcheş romană
319 TL-I-m-B-05873.02 Aşezare sat PARCHEŞ; "La Bugeac”, la cca. 550 m V de satul sec. IV-III a. Chr, Latène,
comuna SOMOVA Parcheş Cultura geto - dacică
320 TL-I-s-B-05874 Aşezare sat PARCHEŞ; "Iarba Dulce”, la cca. 800 m V de satul Epoca medievală târzie
comuna SOMOVA Parcheş
321 TL-I-s-B-05875 Aşezare getică sat PARCHEŞ; La limita de N a satului Parcheş, pe malul sec. III-II a. Chr, Latène,
comuna SOMOVA sudic al lacului Parcheş Cultura geto - dacică
322 TL-I-s-B-05876 Fortificaţie sat PECENEAGA; "La Cardon” Epoca romană
comuna
PECENEAGA
323 TL-I-s-B-05877 Situl arheologic de la sat PECENEAGA; "La Piscul Sărat”, la cca. 2,5 km S de
Peceneaga, punct "La comuna localitate, pe malul drept al braţului
Piscul Sărat" PECENEAGA Măcin

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2533
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


324 TL-I-m-B-05877.01 Aşezare sat PECENEAGA; "La Piscul Sărat”, la cca. 2,5 km S de Epoca medievală timpurie
comuna localitate, pe malul drept al braţului
PECENEAGA Măcin
325 TL-I-m-B-05877.02 Aşezare sat PECENEAGA; "La Piscul Sărat”, la cca. 2,5 km S de Epoca romană
comuna localitate, pe malul drept al braţului
PECENEAGA Măcin

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


326 TL-I-m-B-05877.03 Aşezare sat PECENEAGA; "La Piscul Sărat”, la cca. 2,5 km S de Latène, Cultura geto -
comuna localitate, pe malul drept al braţului dacică
PECENEAGA Măcin
327 TL-I-s-B-05878 Situl arheologic de la sat PECENEAGA; "Dealul Cazacului”, la cca. 700-800 m S
Peceneaga, punct "Dealul comuna de localitate, pe partea dreaptă a DJ
Cazacului" PECENEAGA Peceneaga-Ostrov
328 TL-I-m-B-05878.01 Val sat PECENEAGA; "Dealul Cazacului”, la cca. 700-800 m S Latène, Cultura geto -
comuna de localitate, pe partea dreaptă a DJ dacică
PECENEAGA Peceneaga-Ostrov
329 TL-I-m-B-05878.02 Necropolă tumulară sat PECENEAGA; "Dealul Cazacului”, la cca. 700-800 m S Latène, Cultura geto -
comuna de localitate, pe partea dreaptă a DJ dacică
PECENEAGA Peceneaga-Ostrov
330 TL-I-s-B-05879 Aşezare sat PERIPRAVA; La S şi SV de satul Periprava Epoca medievală
comuna C. A.
ROSETTI
331 TL-I-s-B-05880 Aşezare rurală sat PLOPU; Pe malul de V al ghiolului "Sărătura sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna Beibugeac” romano-bizantină
MURIGHIOL
332 TL-I-s-B-05881 Aşezare sat POŞTA; comuna La cca. 500 m de marginea de S a satului sec. X - XI, Epoca medievală
FRECĂŢEI Poşta timpurie
333 TL-I-s-B-05882 Situl arheologic de la sat POŞTA; comuna La 300 m NV de satul Poşta şi 300 m SV
Poşta FRECĂŢEI de DJ Poşta-Teliţa

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2534
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


334 TL-I-m-B-05882.01 Aşezare sat POŞTA; comuna La 300 m NV de satul Poşta şi 300 m SV Epoca medievală
FRECĂŢEI de DJ Poşta-Teliţa
335 TL-I-m-B-05882.02 Aşezare sat POŞTA; comuna La 300 m NV de satul Poşta şi 300 m SV sec. IV - III a. Chr., Latène,
FRECĂŢEI de DJ Poşta-Teliţa Cultura geto - dacică
336 TL-I-s-B-05883 Situl arheologic de la sat POŞTA; comuna La cca. 1 km NV de satul Poşta
Poşta FRECĂŢEI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


337 TL-I-m-B-05883.01 Necropolă sat POŞTA; comuna La cca. 1 km NV de satul Poşta sec. II - III p. Chr., Epoca
FRECĂŢEI romană
338 TL-I-m-B-05883.02 Aşezare sat POŞTA; comuna La cca. 1 km NV de satul Poşta sec. VI - V a. Chr., Latène
FRECĂŢEI timpuriu, Cultura geto -
dacică
339 TL-I-s-B-05884 Villa rustica sat POŞTA; comuna La cca. 1,3 km NV de satul Poşta sec. II - III p. Chr., Epoca
FRECĂŢEI romană
340 TL-I-s-B-05885 Villa rustica sat POŞTA; comuna "Livada Maicilor”, la cca. 500 m NE de sec. II - III p. Chr., Epoca
FRECĂŢEI intersecţia DJ Poşta-Teliţa cu drumul romană
spre mănăstirea Celic
341 TL-I-s-B-05886 Aşezare sat POŞTA; comuna Intravilanul satului Poşta, sector central sec. XVII - XVIII, Epoca
FRECĂŢEI sudic medievală
342 TL-I-s-B-05887 Villa rustica sat POŞTA; comuna Intravilan, aproape de limita sudică a Epoca romană
FRECĂŢEI satului
343 TL-I-s-B-05888 Fortificaţia de la Rachelu sat RACHELU; În marginea de N a satului, pe malul Epoca romană
comuna drept al bălţii Dunării
LUNCAVIŢA
344 TL-I-s-B-05889 Aşezarea de la Rachelu sat RACHELU; În marginea de V a satului, intravilan şi, sec. XV - XVIII, Epoca
comuna parţial, extravilan medievală
LUNCAVIŢA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2535
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


345 TL-I-s-B-05890 Aşezare getică sat RAHMANU; La 1 km NE de satul Rahmanu Latène, Cultura geto -
comuna CASIMCEA dacică
346 TL-I-s-B-05891 Aşezare romană sat RAHMANU; La 2 km NE de satul Rahmanu Epoca romană târzie
comuna CASIMCEA
347 TL-I-s-B-05892 Aşezarea de la "Baba sat RĂZBOIENI; "La Baba Caira”, la 200 m NE de sat Epoca romană târzie
Caira" comuna CASIMCEA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


348 TL-I-s-B-05893 Situl arheologic de la sat SABANGIA; "La Fântâna Ialnăscu”, la cca. 2 km N de
Sabangia comuna SARICHIOI sat, între DJ Sabangia-Agighiol şi malul
vestic al lacului Agighiol, parțial și în UAT
Valea Nucarilor
349 TL-I-m-B-05893.01 Aşezare sat SABANGIA; "La Fântâna Ialnăscu”, la cca. 2 km N de sf. sec. X - înc. sec. XI, Epoca
comuna SARICHIOI sat, între DJ Sabangia-Agighiol şi malul medievală timpurie
vestic al lacului Agighiol, parțial și în UAT
Valea Nucarilor
350 TL-I-m-B-05893.02 Aşezare sat SABANGIA; "La Fântâna Ialnăscu”, la cca. 2 km N de sec. I - IV p. Chr., Epoca
comuna SARICHIOI sat, între DJ Sabangia-Agighiol şi malul romană
vestic al lacului Agighiol, parțial și în UAT
Valea Nucarilor
351 TL-I-m-B-05893.03 Aşezare sat SABANGIA; "La Fântâna Ialnăscu”, la cca. 2 km N de sec. IV a. Chr., Latène,
comuna SARICHIOI sat, între DJ Sabangia-Agighiol şi malul Cultura geto - dacică
vestic al lacului Agighiol, parțial și în UAT
Valea Nucarilor
352 TL-I-m-B-05893.04 Aşezare sat SABANGIA; "La Fântâna Ialnăscu”, la cca. 2 km N de Neolitic
comuna SARICHIOI sat, între DJ Sabangia-Agighiol şi malul
vestic al lacului Agighiol, parțial și în UAT
Valea Nucarilor
353 TL-I-s-B-05894 Aşezare romană sat SABANGIA; Intravilan, sector NV şi, parţial, extravilan sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna SARICHIOI romano-bizantină

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2536
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


354 TL-I-s-B-05895 Necropolă sat SABANGIA; Intravilan, sector SV, în incinta fostului sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna SARICHIOI SMA romană
355 TL-I-s-B-05904 Tumuli aliniaţi NV-SE (4) sat SABANGIA; La 1 km N de punctul ”Trei Movile”
comuna SARICHIOI
356 TL-I-s-B-05896 Situl arheologic de la sat SARICHIOI;
Sarichioi comuna SARICHIOI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


357 TL-I-m-B-05896.01 Necropolă sat SARICHIOI; Intravilan, limita de N sec. XVII - XVIII, Epoca
comuna SARICHIOI medievală târzie
358 TL-I-m-B-05896.02 Aşezare rurală sat SARICHIOI; Intravilan, limita de N sec. II - III p. Chr., Epoca
comuna SARICHIOI romană
359 TL-I-s-B-05897 Aşezare sat SARICHIOI; Intravilan sec. X - XII, Epoca medievală
comuna SARICHIOI timpurie
360 TL-I-s-B-05898 Situl arheologic de la sat SARICHIOI; "Dealul Bursucului”, de la limita de S a
Sarichioi, punct "Dealul comuna SARICHIOI intravilanului până la cca. 2,5 km S de
Bursucului" localitate, pe malul lacului Razelm
361 TL-I-m-B-05898.01 Aşezare sat SARICHIOI; "Dealul Bursucului”, de la limita de S a sec. XIV - XV, Epoca
comuna SARICHIOI intravilanului până la cca. 2,5 km S de medievală
localitate, pe malul lacului Razelm
362 TL-I-m-B-05898.02 Aşezare sat SARICHIOI; "Dealul Bursucului”, de la limita de S a sec. X - XI, Epoca medievală
comuna SARICHIOI intravilanului până la cca. 2,5 km S de timpurie
localitate, pe malul lacului Razelm
363 TL-I-m-B-05898.03 Aşezare sat SARICHIOI; "Dealul Bursucului”, de la limita de S a sec. IV - II a. Chr., Latène
comuna SARICHIOI intravilanului până la cca. 2,5 km S de getic, Cultura geto - dacică
localitate, pe malul lacului Razelm
364 TL-I-m-B-05898.04 Aşezare sat SARICHIOI; "Dealul Bursucului”, la cca. 1,5 km S de Hallstatt, Cultura Babadag
comuna SARICHIOI localitate, pe malul lacului Razelm

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2537
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


365 TL-I-m-B-05898.05 Aşezare sat SARICHIOI; "Dealul Bursucului”, la cca. 800 m S de Epoca bronzului târziu,
comuna SARICHIOI localitate, pe malul lacului Razelm Cultura Noua
366 TL-I-m-B-05898.07 Aşezare sat SARICHIOI; "Dealul Bursucului”, la cca. 2,5 km S de Neolitic, Cultura Boian
comuna SARICHIOI localitate, pe malul lacului Razelm
367 TL-I-s-B-05899 Aşezare rurală sat SARICHIOI; La 1 km S de sat, de o parte şi de alta a sec. II - III, Epoca romană
comuna SARICHIOI DJ Sarichioi-Enisala, pe ambii versanţi ai

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


văii Sărătura
368 TL-I-s-B-05900 Aşezare sat SARICHIOI; La 1 km S de sat, 500 m V de DJ Sarichioi- sec. IX - XI, Epoca medievală
comuna SARICHIOI Enisala timpurie
369 TL-I-s-B-05901 Tumul sat SARICHIOI; La 1 km S de limita intravilanului satului
comuna SARICHIOI Sarichioi şi 500 m V de malul lacului
Razelm, la cea mai înaltă cotă a Dealului
Bursucului
370 TL-I-s-B-05902 Tumuli grupaţi (3) sat SARICHIOI; "Dealul Ţapi”, la 1 km S de satul Sarichioi sec. IV-III a. Chr., Latene
comuna SARICHIOI şi 1,1 km V de DJ Sarichioi-Enisala
371 TL-I-s-B-05903 Tumuli grupaţi (5) sat SARICHIOI; Între 1,6 - 2 km NV de limita de N a
comuna SARICHIOI satului, în punctul ”Trei Movile”
372 TL-I-s-B-05906 Aşezare rurală sat SARINASUF; La cca. 750 m N de satul Sarinasuf sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna romană
MURIGHIOL
373 TL-I-s-B-05907 Aşezare sat SARINASUF; La cca. 800 m E de satul Sarinasuf, între sec. VI - V a. Chr., Latène
comuna malul lacului Razelm şi DJ Sarinasuf- timpuriu, Cultura geto -
MURIGHIOL Plopu dacică
374 TL-I-s-B-05908 Necropolă de incineraţie sat SARINASUF; Intravilan, sector V sec. IV a. Chr., Latène,
comuna Cultura geto - dacică
MURIGHIOL

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2538
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


375 TL-I-s-B-05909 Tumuli (2) sat SATU NOU; La 250 m N de satul Satu Nou
comuna MIHAI
BRAVU
376 TL-I-s-B-05910 Tumuli aliniaţi (7) sat SATU NOU; De la cca. 500 m N de Satu Nou până la
comuna MIHAI cca. 1,3 km S de Dealul Denistepe
BRAVU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


377 TL-I-s-B-05911 Tumul sat SATU NOU; La 750 m NNE de Satu Nou
comuna MIHAI
BRAVU
378 TL-I-s-B-05912 Tumuli (2) sat SATU NOU; La 1,25 km NNE de Satu Nou
comuna MIHAI
BRAVU
379 TL-I-s-B-05913 Tumuli (2) sat SATU NOU; La 1,7 - 1,8 km NE de Satu Nou
comuna MIHAI
BRAVU
380 TL-I-s-B-05914 Tumuli (2) sat SATU NOU; Cca. 2,7 km NE de Satu Nou, cca, 1,5 km
comuna MIHAI SE de dealul Denistepe şi 1 km V de DN
BRAVU Babadag-Tulcea
381 TL-I-s-B-05915 Tumul sat SATU NOU; Cca. 3,3 km NNE de Satu Nou, cca. 750 m
comuna MIHAI SE de dealul Denistepe şi cca. 1,5 km V
BRAVU de DN Babadag-Tulcea
382 TL-I-s-B-05916 Tumul sat SATU NOU; Intravilan Satu Nou, în perimetrul
comuna MIHAI actualului cimitir, la limita de NV a
BRAVU localităţii
383 TL-I-s-B-05917 Tumul sat SATU NOU; "Begeni”, la cca. 300 m NV de Satu Nou,
comuna MIHAI pe malul stâng al Taiţei
BRAVU

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2539
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


384 TL-I-s-B-05722 Tumuli grupaţi (6) sat SĂLCIOARA; La cca. 4,5 km N de satul Sălcioara şi 500 sec. IV - III a. Chr., Latène
comuna m V de malul lacului Razelm
JURILOVCA
385 TL-I-s-B-05918 Situl arheologic de la sat SĂLCIOARA; Intravilan, sector central şi E până
Sălcioara comuna aproape de malul lacului omonim, de o
JURILOVCA parte şi de alta a DJ Sălcioara-Enisala

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


386 TL-I-m-B-05918.01 Aşezare sat SĂLCIOARA; Intravilan, sector central şi E până sec. X - XI, Epoca medievală
comuna aproape de malul lacului omonim, de o timpurie
JURILOVCA parte şi de alta a DJ Sălcioara-Enisala
387 TL-I-m-B-05918.02 Aşezare rurală sat SĂLCIOARA; Intravilan, sector central şi E până sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna aproape de malul lacului omonim, de o romano-bizantină
JURILOVCA parte şi de alta a DJ Sălcioara-Enisala
388 TL-I-m-B-05918.03 Aşezare sat SĂLCIOARA; Intravilan, sector central şi E până sec. III p. Chr., Epoca
comuna aproape de malul lacului omonim, de o romană
JURILOVCA parte şi de alta a DJ Sălcioara-Enisala
389 TL-I-m-B-05918.04 Aşezare sat SĂLCIOARA; Intravilan, sector central şi E până sec. VI - III a. Chr., Latène
comuna aproape de malul lacului omonim, de o timpuriu
JURILOVCA parte şi de alta a DJ Sălcioara-Enisala
390 TL-I-s-B-05919 Aşezare greco-indigenă sat SĂLCIOARA; La cca. 1,8 km NE de satul Sălcioara, pe sec. IV - III a. Chr., Latène,
comuna malul de N al lacului omonim Cultura greco - getică
JURILOVCA
391 TL-I-s-B-05920 Aşezare sat SĂLCIOARA; La cca. 2,5 km NE de satul Sălcioara, pe sec. IX - X, Epoca medievală
comuna malul de N al lacului omonim timpurie
JURILOVCA
392 TL-I-s-B-05921 Turris sat SĂLCIOARA; "Capul Iancina”, la cca. 5 km. NE de satul sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna Sălcioara romano-bizantină
JURILOVCA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2540
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


393 TL-I-s-B-05922 Situl arheologic de la sat SĂLCIOARA; La cca. 4,5 km N de localitate, între
Sălcioara comuna dealul Călugăra la S şi dealul La Călugăra
JURILOVCA la N, de-a lungul malului lacului Razelm
394 TL-I-m-B-05922.01 Aşezare sat SĂLCIOARA; La cca. 4,5 km N de localitate, între sec. X - XI, Epoca medievală
comuna dealul Călugăra la S şi dealul La Călugăra timpurie
JURILOVCA la N, de-a lungul malului lacului Razelm

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


395 TL-I-m-B-05922.02 Aşezare sat SĂLCIOARA; La cca. 4,5 km N de localitate, între sec. II - VI p. Chr., Epoca
comuna dealul Călugăra la S şi dealul La Călugăra romană
JURILOVCA la N, de-a lungul malului lacului Razelm
396 TL-I-a-B-05922.03 Aşezare sat SĂLCIOARA; La cca. 4,5 km N de localitate, între sec. IV - II a. Chr., Latène,
comuna dealul Călugăra la S şi dealul La Călugăra Cultura geto - dacică
JURILOVCA la N, de-a lungul malului lacului Razelm
397 TL-I-m-B-05922.04 Aşezare sat SĂLCIOARA; La cca. 4,5 km N de localitate, între Hallstatt, Cultura Babadag
comuna dealul Călugăra la S şi dealul La Călugăra
JURILOVCA la N, de-a lungul malului lacului Razelm
398 TL-I-s-B-05923 Aşezare getică sat SÂMBĂTA La 200 m S de localitate Epoca romană, Cultura
NOUĂ; comuna dacică
TOPOLOG
399 TL-I-s-B-05925 Situl arheologic de la Slava sat SLAVA "La Vii”, la cca. 700 m N de satul Slava
Cercheză CERCHEZĂ; Cercheză, la E de Dealul Viilor şi la V de
comuna SLAVA Dealul Kurt Baiîr
CERCHEZĂ
400 TL-I-m-B-05925.01 Aşezare sat SLAVA "La Vii”, la cca. 700 m N de satul Slava sec. II - III p. Chr., Epoca
CERCHEZĂ; Cercheză, la E de Dealul Viilor şi la V de romană
comuna SLAVA Dealul Kurt Baiîr
CERCHEZĂ
401 TL-I-m-B-05925.02 Necropolă sat SLAVA "La Vii”, la cca. 700 m N de satul Slava sec. II - III p. Chr., Epoca
CERCHEZĂ; Cercheză, la E de Dealul Viilor şi la V de romană
comuna SLAVA
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2541
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


CERCHEZĂ Dealul Kurt Baiîr

402 TL-I-s-B-05924 Aşezare getică sat SLAVA RUSĂ; "La Lutărie” numit și La Donca, Latène, Cultura geto -
comuna SLAVA extravilan, la limita de S a satului Slava dacică
CERCHEZĂ Rusă, lângă mănăstirea Vovidenia
403 TL-I-s-A-05926 Cetatea Ibida sat SLAVA RUSĂ; Intravilan, sectoarele central vestic şi sec. IV - VI p. Chr., Epoca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna SLAVA vestic şi extravilan V şi NV romano-bizantină
CERCHEZĂ
404 TL-I-s-A-05927 Complex monastic sat SLAVA RUSĂ; La cca. 2 km SV de satul Slava Rusă şi la 1 sf. sec. IV - înc. sec. VII p.
paleocreştin comuna SLAVA km NNE de mănăstirea ortodoxă de rit Chr., Epoca romano-
CERCHEZĂ vechi Uspenia bizantină
405 TL-I-m-A-21048 Monument funerar roman sat SLAVA RUSĂ; Extravilan, T 39, A 272, Valea Slavei sec. IV - V p. Chr, Epoca
(Cavoul ”Tudorka”) comuna SLAVA romană târzie
CERCHEZĂ
406 TL-I-s-B-05928 Situl arheologic de la sat SOMOVA; Intravilan, sector SE, în zona fostului CAP,
Somova comuna SOMOVA de o parte şi de alta a E87
407 TL-I-m-B-05928.01 Aşezare sat SOMOVA; Intravilan, sector SE, în zona fostului CAP, Epoca romano-bizantină
comuna SOMOVA de o parte şi de alta a E87
408 TL-I-m-B-05928.02 Aşezare sat SOMOVA; Intravilan, sector SE, în zona fostului CAP, Epoca romană
comuna SOMOVA de o parte şi de alta a E87
409 TL-I-m-B-05928.03 Aşezare sat SOMOVA; Intravilan, sector SE, în zona fostului CAP, Latène, Cultura geto -
comuna SOMOVA de o parte şi de alta a E87 dacică
410 TL-I-s-B-05929 Situl arheologic de la sat SOMOVA; "La Batace”, la cca. 1 km SV de localitate
Somova, punct "La comuna SOMOVA şi cca. 150 m S de E87
batace"
411 TL-I-m-B-05929.01 Aşezare sat SOMOVA; "La Batace”, la cca. 1 km SV de localitate Latène, Cultura geto -
comuna SOMOVA şi cca. 150 m S de E87 dacică

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2542
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


412 TL-I-m-B-05929.02 Necropolă sat SOMOVA; "La Batace”, la cca. 1 km SV de localitate Latène, Cultura geto -
comuna SOMOVA şi cca. 150 m S de E87 dacică
413 TL-I-s-B-05930 Situl arheologic de la sat TELIŢA; comuna "La Amza”, la 600 m NE de satul Teliţa
Teliţa FRECĂŢEI
414 TL-I-m-B-05930.01 Aşezare sat TELIŢA; comuna "La Amza”, la 600 m NE de satul Teliţa sec. X - XI, Epoca medievală
FRECĂŢEI timpurie

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


415 TL-I-m-B-05930.02 Aşezare rurală sat TELIŢA; comuna "La Amza”, la 600 m NE de satul Teliţa sec. I - IV p. Chr., Epoca
FRECĂŢEI romană, Cultura geto -
dacică
416 TL-I-m-B-05930.03 Aşezare sat TELIŢA; comuna "La Amza”, la 600 m NE de satul Teliţa sec. VIII - VII a. Chr.,
FRECĂŢEI Hallstatt târziu
417 TL-I-s-B-05931 Aşezare fortificată sat TELIŢA; comuna la NV de Amza, pe un promontoriu Latène, Cultura geto -
FRECĂŢEI orientat EV dacică
418 TL-I-s-B-05932 Aşezare rurală sat TELIŢA; comuna Intravilan, sector SV Epoca romană
FRECĂŢEI
419 TL-I-s-B-05933 Complex meşteşugăresc sat TELIŢA; comuna "La Hogea”, la 250 m V de satul Teliţa sec. IV p. Chr., Epoca
FRECĂŢEI romană
420 TL-I-s-B-05934 Aşezare sat TELIŢA; comuna La cca. 300 m V de biserica "Adormirea sec. II - IV p. Chr., Epoca
FRECĂŢEI Maicii Domnului" a mânăstirii Celic Dere romană
şi cca. 100 m V de ultimul aliniament de
chilii ale mănăstirii
421 TL-I-s-B-05935 Complex meşteşugăresc sat TELIŢA; comuna "Izvorul Maicilor”, la 900 m SV de sec. II - III p. Chr., Epoca
FRECĂŢEI intersecţia Teliţa-Sarica romană
422 TL-I-s-B-05936 Tumuli grupaţi (6) sat TELIŢA; comuna Cca. 1,2 km NE de intersecţia DJ Poşta-
FRECĂŢEI Teliţa cu drumul spre mănăstirea Celic
Dere

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2543
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


423 TL-I-s-B-05937 Tumuli grupaţi (4) sat TELIŢA; comuna La cca. 1,8 km NNE de intersecţia DJ
FRECĂŢEI Poşta-Teliţa cu drumul spre mănăstirea
Celic Dere
424 TL-I-s-B-05938 Villa rustica sat TOPOLOG; Extravilan, la marginea de NV a satului Epoca romană
comuna TOPOLOG
425 TL-I-s-B-05939 Villa rustica sat TOPOLOG; La 300 m S de satul Topolog sec. II - III p. Chr., Epoca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna TOPOLOG romană
426 TL-I-s-B-05940 Tumuli sat TOPOLOG; La 300 m S de satul Topolog
comuna TOPOLOG
427 TL-I-s-B-05941 Situl arheologic de la sat TRAIAN; Intravilan, sector central estic, pe dealul
Traian comuna CERNA Cale-Baie
428 TL-I-m-B-05941.01 Castru sat TRAIAN; Intravilan, sector central estic, pe dealul Epoca romană
comuna CERNA Cale-Baie
429 TL-I-m-B-05941.02 Aşezare sat TRAIAN; Intravilan, sector central estic, pe dealul Epoca romană
comuna CERNA Cale-Baie
430 TL-I-s-B-05942 Aşezare sat TRESTENIC; Intravilan, sector S Eneolitic, Cultura Gumelniţa
comuna NALBANT
431 TL-I-s-B-05943 Situl arheologic de la sat TRESTENIC; Intravilan, sector S
Trestenic comuna NALBANT
432 TL-I-m-B-05943.01 Aşezare sat TRESTENIC; Intravilan, sector S Epoca medievală
comuna NALBANT
433 TL-I-m-B-05943.02 Aşezare sat TRESTENIC; Intravilan, sector S Epoca romană
comuna NALBANT
434 TL-I-s-B-05944 Aşezare sat TRESTENIC; Intravilan, zona centrală sec. IV - VI p. Chr., Epoca
comuna NALBANT romano-bizantină
435 TL-I-s-B-05945 Aşezare rurală sat TRESTENIC; La cca. 800 m SE de satul Trestenic, de o sec. I - IV p. Chr., Epoca
comuna NALBANT parte şi de alta a DJ Trestenic-Nalbant romană
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2544
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


436 TL-I-s-B-05946 Aşezare getică sat TRESTENIC; La cca. 350 m NV de satul Trestenic, la V sec. I - II p. Chr., Epoca
comuna NALBANT de DJ Trestenic-Nalbant romană, Cultura getică
437 TL-I-s-B-05947 Aşezare rurală sat TRESTENIC; La cca. 1,5 km SE de satul Trestenic Epoca romană
comuna NALBANT
438 TL-I-s-B-05948 Aşezare sat TRESTENIC; "La comoară”, la cca. 600 m S de satul sec. XVII - XVIII, Epoca
comuna NALBANT Trestenic, la poalele dealului Taptâc medievală

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


439 TL-I-s-B-05949 Aşezare sat TRESTENIC; La cca. 800 m S de localitate, la V de DJ Epoca medievală
comuna NALBANT Trestenic-Nalbant, între cursul Taiţei la N
şi dealul Taptâc la S
440 TL-I-s-B-05950 Situl arheologic de la sat TRESTENIC; Extravilan, cca. 100 m S de localitate, la V
Trestenic comuna NALBANT de DJ Trestenic-Nalbant
441 TL-I-m-B-05950.01 Aşezare sat TRESTENIC; Extravilan, cca. 100 m S de localitate, la V Epoca medievală
comuna NALBANT de DJ Trestenic-Nalbant
442 TL-I-m-B-05950.02 Aşezare sat TRESTENIC; Extravilan, cca. 100 m S de localitate, la V Epoca romană
comuna NALBANT de DJ Trestenic-Nalbant
443 TL-I-s-B-05951 Tumul sat TRESTENIC; La cca. 250 m NE de Trestenic
comuna NALBANT
444 TL-I-s-A-05952 Situl arheologic "Cetatea sat TURCOAIA; "Igliţa”, extravilan, la cca. 2,5 km N de
Troesmis" comuna TURCOAIA limita nordică a satului, pe malul drept al
braţului Măcin
445 TL-I-m-A-05952.01 Aşezarea medievală sat TURCOAIA; "Igliţa”, extravilan, la cca. 2,5 km N de sec. VIII - XII, Epoca
comuna TURCOAIA limita nordică a satului, pe malul drept al medievală timpurie
braţului Măcin
446 TL-I-m-A-05952.02 Complexul de cetăţi sat TURCOAIA; "Igliţa”, extravilan, la cca. 2,5 km N de
Troesmis comuna TURCOAIA limita nordică a satului, pe malul drept al
braţului Măcin

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2545
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


447 TL-I-m-A-05952.03 Aşezare romană sat TURCOAIA; "Igliţa”, extravilan, la cca. 2,5 km N de Epoca romană târzie
comuna TURCOAIA limita nordică a satului, pe malul drept al
braţului Măcin
448 TL-I-m-A-05952.04 Necropolă plană şi sat TURCOAIA; "Igliţa”, extravilan, la cca. 2,5 km N de sec. I - VII, Epoca romană
tumulară comuna TURCOAIA limita nordică a satului, pe malul drept al
braţului Măcin

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


449 TL-I-s-B-05953 Cimitir sat TURDA; Intravilan şi extravilan, sector S, în Epoca medievală
comuna MIHAI dreapta DJ Turda-Mihai Bravu
BRAVU
450 TL-I-s-B-05954 Situl arheologic de la sat TURDA; Intravilan şi extravilan, sector NV, pe
Turda comuna MIHAI malul drept al Taiţei, de ambele părţi ale
BRAVU DJ Turda-Nicolae Bălcescu
451 TL-I-m-B-05954.01 Aşezare rurală sat TURDA; Intravilan şi extravilan, sector NV, pe sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna MIHAI malul drept al Taiţei, de ambele părţi ale romană
BRAVU DJ Turda-Nicolae Bălcescu
452 TL-I-m-B-05954.02 Necropolă sat TURDA; Intravilan şi extravilan, sector NV, pe sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna MIHAI malul drept al Taiţei, de ambele părţi ale romană
BRAVU DJ Turda-Nicolae Bălcescu
453 TL-I-s-B-05955 Aşezare rurală sat VALEA La limita de S a satului Valea Nucarilor şi sec. II - III p. Chr., Epoca
NUCARILOR; limita de N a satului Iazurile, com. Valea romană, Cultura geto -
comuna VALEA Nucarilor, intravilan şi, parţial, extravilan, dacică
NUCARILOR spre E
454 TL-I-s-B-05956 Tumuli (12) sat VALEA La cca. 4 km. N de satul Valea Nucarilor;
NUCARILOR; la cca. 1,5 km E de sat; la 250 m N de sat;
comuna VALEA la 750 m şi 400 m V de sat; la 100-200 m
NUCARILOR SE de sat
455 TL-I-s-B-05868 Situl arheologic de la sat VICTORIA; "Dealul Curcuz”, la liziera de E a pădurii şi
Victoria, punct "Dealul comuna NUFĂRU cca. 3 km S de satul Victoria

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2546
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Curcuz"

456 TL-I-m-B-05868.01 Aşezare sat VICTORIA; "Dealul Curcuz”, la liziera de E a pădurii şi sec. XI, Epoca medievală
comuna NUFĂRU cca. 3 km S de satul Victoria timpurie
457 TL-I-m-B-05868.02 Aşezare sat VICTORIA; "Dealul Curcuz”, la liziera de E a pădurii şi sec. IV - III a. Chr., Latène,
comuna NUFĂRU cca. 3 km S de satul Victoria Cultura geto - dacică

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


458 TL-I-s-B-05958 Necropolă sat VICTORIA; Intravilanul satului Victoria sec. XI - XII, Epoca
comuna NUFĂRU medievală timpurie
459 TL-I-s-B-05959 Situl arheologic de la sat VICTORIA; La limita de SV a satului Victoria
Victoria comuna NUFĂRU
460 TL-I-m-B-05959.01 Aşezare sat VICTORIA; La limita de SV a satului Victoria sec. XI - XII, Epoca
comuna NUFĂRU medievală timpurie
461 TL-I-m-B-05959.02 Aşezare getică sat VICTORIA; La limita de SV a satului Victoria sec. IV - II a. Chr., Latène,
comuna NUFĂRU Cultura geto - dacică
462 TL-I-s-B-05960 Aşezare sat VISTERNA; Extravilan şi, parţial, intravilan, până la sec. II - IV p. Chr., Epoca
comuna SARICHIOI cca. 100 m N de localitate, la E de DJ romană
Visterna-Babadag
463 TL-I-s-B-05961 Necropolă de incineraţie sat VISTERNA; Extravilan, cca. 100 m N de localitate şi sec. I - III p. Chr., Epoca
comuna SARICHIOI cca. 150 m E de DJ Visterna-Babadag romană
464 TL-I-s-B-05962 Aşezare sat VIŞINA; Intravilan, sector central estic sec. I - IV p. Chr., Epoca
comuna romană
JURILOVCA
465 TL-I-s-B-05963 Situl arheologic de la sat VIŞINA; La limita de E a satului Vişina, pe malul
Vişina comuna lacului Goloviţa
JURILOVCA
466 TL-I-m-B-05963.01 Aşezare sat VIŞINA; La cca. 600 m E de satul Vişina şi cca. 200 sec. IX - X, Epoca medievală
comuna m V de satul Jurilovca, pe malul lacului timpurie

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2547
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


JURILOVCA Goloviţa

467 TL-I-m-B-05963.02 Aşezare sat VIŞINA; La limita de E a satului Vişina, pe malul sec. I a. Chr. - II p. Chr.,
comuna lacului Goloviţa Epoca romană
JURILOVCA
468 TL-I-m-B-05963.03 Aşezare sat VIŞINA; La cca. 400 m E de limita satului Vişina, sec. IV - III a. Chr., Latène

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna pe malul lacului Goloviţa
JURILOVCA
469 TL-I-m-B-05963.04 Aşezare greco-indigenă sat VIŞINA; La limita de E a satului Vişina, pe malul sec. VI - V a. Chr., Latène
comuna lacului Goloviţa timpuriu, Cultura greco -
JURILOVCA getică
470 TL-I-m-B-05963.05 Aşezare sat VIŞINA; La limita de E a satului Vişina, pe malul Hallstatt
comuna lacului Goloviţa
JURILOVCA
471 TL-I-m-B-05963.06 Aşezare sat VIŞINA; La limita de E a satului Vişina, pe malul Eneolitic
comuna lacului Goloviţa
JURILOVCA
472 TL-II-s-B-05989 Ansamblul urban "Str. municipiul TULCEA Str. Progresului (ambele fronturi), până
Progresului" la intersecţia cu artera de rocadă; str.
Buna Vestire (ambele fronturi), de la
intersecţia cu str. Mircea Vodă până la
intersecţia cu str. Victoriei; str. Victoriei
(ambele fronturi), de la intersecţia cu,
str. Buna Vestire până la intersecţia cu
str. Progresului, inclusiv str. Decebal şi
str. Mircea Vodă, de la intersecţia cu str.
Decebal până la intersecţia cu str. Buna
Vestire

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2548
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


473 TL-II-s-B-05990 Sit urban municipiul TULCEA Str. Progresului, între str. Păcii şi str.
Unirii; str. 9 Mai (ambele fronturi), de la
intersecţia cu str. Walter la Piaţa
Republicii inclusiv; str. N. Bălcescu, între
str. Gloriei şi str. Walter; str. Suvenir,
între str. Gloriei şi str. Independenţei;,
str. Gr. Antipa; str. Gloriei (12, 14)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


474 TL-II-m-B-05965 Fosta Jandarmerie municipiul TULCEA Str. 14 Noiembrie 3 1868
turcească
475 TL-II-m-B-05966 Casă municipiul TULCEA Str. 14 Noiembrie 14, Gloriei 3 înc. sec. XX

476 TL-II-m-B-05967 Liceul "Spiru Haret” municipiul TULCEA Str. 14 Noiembrie 22 1925 - 1930

477 TL-II-m-B-05964 Fostul Notariat de Stat municipiul TULCEA Str. 14 Noiembrie 24A înc. sec. XX

478 TL-II-m-B-05968 Casă municipiul TULCEA Str. 14 Noiembrie 26 sf. sec. XIX

479 TL-II-m-B-05969 Casă municipiul TULCEA Str. 14 Noiembrie 30A sf. sec. XIX

480 TL-II-m-B-05970 Fostul consulat austriac municipiul TULCEA Str. 9 Mai 1A-1B ante 1864

481 TL-II-m-B-05971 Fostul sediu al Băncii municipiul TULCEA Str. 9 Mai 2 1924 - 1928
Naţionale a României
482 TL-II-m-B-05972 Fostul sediu al Muzeului municipiul TULCEA Str. 9 Mai 4 1911
de Etnografie şi Artă
Populară

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2549
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


483 TL-II-m-A-05973 Fostul Palat al Paşei de la municipiul TULCEA Str. Antipa Grigore 2 1863 - 1865
Tulcea, azi Muzeul de Artă
484 TL-II-m-B-05974 Biserica ortodoxă "Buna municipiul TULCEA Str. Buna Vestire 2 1869, 1848 - 1854
Vestire”
485 TL-II-m-B-05975 Casă municipiul TULCEA Str. Buna Vestire 11 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


486 TL-II-m-B-05976 Casă municipiul TULCEA Str. Decebal 2 mijl. sec. XIX

487 TL-II-m-B-05977 Casă municipiul TULCEA Str. Decebal 9corp C1 sf. sec. XIX

488 TL-II-m-B-05978 Casă municipiul TULCEA Str. Gavrilov Corneliu, Slt. 148 1866

489 TL-II-m-B-05979 Casă municipiul TULCEA Str. Gloriei 4 1918 - 1930

490 TL-II-m-B-05980 Casă municipiul TULCEA Str. Gloriei 4A 1920 - 1940

491 TL-II-m-B-05981 Casă municipiul TULCEA Str. Gloriei 6 1925 - 1930

492 TL-II-m-B-05982 Fosta Fabrică de mezeluri municipiul TULCEA Str. Gloriei 12 1913
Teodorof, ”Cireşica”
493 TL-II-m-B-05983 Casă municipiul TULCEA Str. Gloriei 14şi 14 bis cca. 1850, a doua jumătate
a sec. XIX
494 TL-II-m-A-05984 Moscheea Aziziye municipiul TULCEA Str. Independenţei 2 1863

495 TL-II-m-B-05985 Fosta şcoala turcească municipiul TULCEA Str. Independenţei 4 1865

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2550
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


496 TL-II-m-B-05986 Casă municipiul TULCEA Str. Mircea Vodă 4 1870 - 1880

497 TL-II-m-B-05987 Casă municipiul TULCEA Str. Mircea Vodă 6 a doua jumătate a sec. XIX

498 TL-II-m-B-05988 Biserica ortodoxă "Sf. municipiul TULCEA Str. Păcii 11 1857, 1927
Gheorghe”, numită şi

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


"Biserica Bulgărească",
"Biserica cu ceas"
499 TL-II-m-B-05991 Casa Lichiardopol municipiul TULCEA Str. Progresului 26 1860 - 1870

500 TL-II-m-B-05992 Casa Motomancea municipiul TULCEA Str. Progresului 28corp A 1870 - 1875

501 TL-II-m-B-05993 Sediul Comenduirii municipiul TULCEA Str. Progresului 31, 33 1905, 1896
Garnizoanei Tulcea, fost
sediu al "Băncii Dunărea";
Fostul sediu al "Băncii
Româneşti" şi Societăţii de
Asigurări "Dacia Română"
502 TL-II-m-A-05994 Casa Avramide, azi Muzeul municipiul TULCEA Str. Progresului 32 1890 - 1893, sf. sec. XIX
de Ştiinţele Naturii
503 TL-II-m-B-05995 Catedrala ortodoxă municipiul TULCEA Str. Progresului 37 1862 - 1865
"Sf.Nicolae”
504 TL-II-m-B-05996 Fostul sediu al municipiul TULCEA Piaţa Republicii 2 1910 - 1914
Administraţiei Pescăriei
Statului
505 TL-II-m-B-05997 Camera de Comerţ şi municipiul TULCEA Str. Victoriei 22 sec. XIX
Industrie Tulcea

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2551
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


506 TL-II-m-B-05998 Casă municipiul TULCEA Str. Victoriei 27 înc. sec. XX

507 TL-II-m-B-05999 Biserica ortodoxă "Sf. sat AGIGHIOL; 1858 - 1860


Voievozi” comuna VALEA
NUCARILOR
508 TL-II-s-B-06002 Sit urban oraş BABADAG Str. Zânelor, Ştefan cel Mare, Dr. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Boteanu, Col. Andoniu
509 TL-II-m-A-06000 Geamia Ali - Gazi Paşa oraş BABADAG Str. Geamiei 2 1618 - 1619

510 TL-II-m-A-06001 Casa "Panaghia", azi oraş BABADAG Str. Mihai Viteazul 6 înc. sec. XIX
Muzeul de artă orientală
511 TL-II-m-B-06003 Biserica ortodoxă sat BEIDAUD; Intravilanul satului Beidaud 1851/1872
"Aducerea moaştelor Sf. comuna BEIDAUD
Nicolae”
512 TL-II-m-B-06004 Casa Panait Cerna sat CERNA; a doua jumătate a sec. XIX
comuna CERNA
513 TL-II-m-A-21029 Biserica Sfinții Arhangheli sat CHILIA VECHE; Str. Dunării 89, F12 intravilan, T26, p578, 1897 - 1936
Mihail și Gavril comuna CHILIA p579, p580
VECHE
514 TL-II-m-A-06006 Geamie oraş ISACCEA Str. 1 Decembrie 19, T3, Cc62/1 sf. sec. XVIII

515 TL-II-m-B-06007 Biserica ortodoxă "Sf. oraş ISACCEA Str. Vlad Ţepeş 1, T31, Cc1244/1 1862
Gheorghe”
516 TL-II-m-B-06008 Şcoală oraş MĂCIN Str. Florilor 55 ante 1912

517 TL-II-m-A-06009 Geamie oraş MĂCIN Str. Granitului 5 1860

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2552
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


518 TL-II-m-B-06010 Fost han oraş MĂCIN Str. Independenței 5 mijl. sec. XIX

519 TL-II-a-A-06005 Mănăstirea Cocoş sat NICULIŢEL; La 6 km S de Isaccea, la 5 km NV de 1911 - 1929


comuna NICULIŢEL Niculițel, T20, Cc1905
520 TL-II-m-A-06005.01 Biserica "Adormirea Maicii sat NICULIŢEL; La 6 km S de Isaccea, la 5 km NV de 1911 - 1913
Domnului” comuna NICULIŢEL Niculițel, T20, Cc1905

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


521 TL-II-m-A-06005.02 Paraclis sat NICULIŢEL; La 6 km S de Isaccea, la 5 km NV de 1883 - 1913
comuna NICULIŢEL Niculițel, T20, Cc1905
522 TL-II-m-A-06005.03 Stăreţie sat NICULIŢEL; La 6 km S de Isaccea, la 5 km NV de 1905
comuna NICULIŢEL Niculițel, T20, Cc1905
523 TL-II-m-A-06005.04 Chilii sat NICULIŢEL; La 6 km S de Isaccea, la 5 km NV de 1910-1911, 1926-1929
comuna NICULIŢEL Niculițel, T20, Cc1905
524 TL-II-m-A-06005.05 Turn clopotniţă sat NICULIŢEL; La 6 km S de Isaccea, la 5 km NV de 1864 - 1883
comuna NICULIŢEL Niculițel, T20, Cc1905
525 TL-II-m-B-06012 Mănăstirea Saon sat NICULIŢEL; 10 km. N de Niculiţel, pe malul lacului 1881, 1912
comuna NICULIŢEL Saun
526 TL-II-m-A-06011 Biserica "Sf. Atanasie” sat NICULIŢEL; Str. Isaccei 110, Intravilan Niculiţel sec. XIV - XV, XVI, XVIII
comuna NICULIŢEL
527 TL-II-m-A-06013 Farul Vechi oraş SULINA Pe malul stâng al Dunării, în aval de 1887
Sulina
528 TL-II-s-B-06020 Sit urban oraş SULINA Str. II, Kogălniceanu M., Păcii sec. XIX

529 TL-II-s-B-06038 Sit urban oraş SULINA Zona Chei - str. I, str. II, Republicii, sec. XIX
Zamfirescu Duiliu
530 TL-II-m-B-06031 Casă oraş SULINA Str. Eminescu Mihail 1 sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2553
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


531 TL-II-m-B-06014 Casă oraş SULINA Str. I, 113 1902

532 TL-II-m-B-06015 Casă oraş SULINA Str. I, 130 sf. sec. XIX

533 TL-II-m-B-20987 Biblioteca Orășenească oraș SULINA Str. I, 178-179 1890


Sulina

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


534 TL-II-m-B-06016 Casă oraş SULINA Str. I, 181 1915 - 1925

535 TL-II-m-A-06017 Aşa numita "Casa Jean oraş SULINA Str. I, 190B 1905 - 1910
Bart"
536 TL-II-m-B-06018 Catedrala ortodoxă "Sf. oraş SULINA Str. I, 200 1910-1912, 1933-1934
Nicolae şi Alexandru”
537 TL-II-m-A-06019 Palatul Comisiei Europene oraş SULINA Str. I, 202 1860 - 1868
a Dunării
538 TL-II-m-B-06021 Casă oraş SULINA Str. II, 11 1915 - 1930

539 TL-II-m-B-06022 Casă oraş SULINA Str. II, 13 1908 - 1910

540 TL-II-m-B-21102 Casa ”Parparia”, sediul oraș SULINA Str. II, 35


Institutului de Biologie al
Academiei Române,
Stațiunea de Cercetări
Ecologice din Sulina
541 TL-II-m-A-06023 Farul Comisiei Europene a oraş SULINA Str. II, 43 1870
Dunării
542 TL-II-m-B-06024 Casă oraş SULINA Str. II, 232 sf. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2554
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


543 TL-II-m-B-06025 Casă cu prăvălie oraş SULINA Str. II, 288 sf. sec. XIX

544 TL-II-m-B-06026 Biserica ortodoxă "Sf. oraş SULINA Str. II, 294A 1868
Nicolae”
545 TL-II-m-B-06027 Casă oraş SULINA Str. II, 350 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


546 TL-II-m-B-06028 Casă oraş SULINA Str. II, 352 sf. sec. XIX

547 TL-II-m-B-06029 Casă oraş SULINA Str. II, 354 sf. sec. XIX

548 TL-II-m-B-06030 Casă oraş SULINA Str. III, 244 sf. sec. XIX

549 TL-II-m-B-06032 Biserica catolică "Sf. oraş SULINA Str. Kogălniceanu Mihail 4 1863, reparaţii capitale
Nicolae” 1931
550 TL-II-m-B-06033 Casă oraş SULINA Str. Mircea Vodă 3 sf. sec. XIX - înc. sec XX

551 TL-II-m-B-06034 Şcoala Comisiei Europene oraş SULINA Str. Negri Costache 10 1901 - 1910
a Dunării
552 TL-II-a-B-06035 Ansamblul Bisericii oraș SULINA Str. Păcii 1 1866 - 1888
ortodoxe grecești „Sf.
Nicolae”
553 TL-II-m-B-06035.01 Biserica ortodoxă oraş SULINA Str. Păcii 1 1866-1867, restaurare
grecească "Sf. Nicolae” 1923, 1956
554 TL-II-m-B-06035.02 Casa parohială, fosta oraș SULINA Str. Păcii 1 1866 - 1888
școală grecească
555 TL-II-m-A-06036 Spitalul Comisiei Europene oraş SULINA Str. Republicii 1 1864
a Dunării
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2555
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


556 TL-II-m-B-06037 Casă oraş SULINA Str. Rosetti C.A. 4 sf. sec. XIX

557 TL-II-a-B-06039 Mănăstirea Celic-Dere sat TELIŢA; comuna La 3 km SE de satul Teliţa, com. Frecăţei, 1901 - 1932
FRECĂŢEI intravilan, trup B, Cc29
558 TL-II-m-B-06039.01 Biserica "Adormirea Maicii sat TELIŢA; comuna La 3 km SE de satul Teliţa, com. Frecăţei, 1901 - 1932
Domnului” FRECĂŢEI intravilan, trup B, Cc29

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


559 TL-II-m-B-06039.02 Paraclisul "Izvorul sat TELIŢA; comuna La 3 km SE de satul Teliţa, com. Frecăţei, 1901 - 1932
Tămăduirii” FRECĂŢEI intravilan, trup B, Cc29
560 TL-II-m-B-06039.03 Stăreţie sat TELIŢA; comuna La 3 km SE de satul Teliţa, com. Frecăţei, 1901 - 1932
FRECĂŢEI intravilan, trup B, Cc24
561 TL-II-m-B-06039.04 Chilii sat TELIŢA; comuna La 3 km SE de satul Teliţa, com. Frecăţei, 1901 - 1932
FRECĂŢEI intravilan, trup B, Cc28
562 TL-II-m-B-06039.05 Ateliere sat TELIŢA; comuna La 3 km SE de satul Teliţa, com. Frecăţei, 1901 - 1932
FRECĂŢEI intravilan, trup B, Cc21
563 TL-II-m-B-06039.06 Moară de vânt sat TELIŢA; comuna La 3 km SE de satul Teliţa, com. Frecăţei, 1901 - 1932
FRECĂŢEI intravilan, trup B, Cc25
564 TL-II-m-A-21019 Biserica Nașterea Maicii sat TELIȚA; comuna 1902 - 1907
Domnului FRECĂȚEI
565 TL-III-m-A-06040 Monumentul municipiul TULCEA "Colnicul Hora”, în parcul Monumentului 1879, 1899-1904, 1935,
Independenţei 1977
566 TL-III-m-B-20905 Bustul lui Spiru Haret municipiul TULCEA Scuarul aflat la intersecţia str. 14 1923
Noiembrie, str. Gloriei şi str. 9 Mai
567 TL-IV-m-A-06041 Mormântul lui Ali - Gazi oraş BABADAG Str. Geamiei 2 1620
Paşa
568 TL-IV-m-B-06042 Mormântul lui Baba - Sari - oraş BABADAG Str. 1 Decembrie 1918, 11 1484, sf. sec. XVIII, sf. sec.
Saltuc - Dede XVIII

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2556
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


569 TL-IV-m-A-06043 Obelisc al ostaşilor din sat SMÂRDAN; Intravilan, pe malul drept al Dunării, T22, sec. XIX
Războiul de Independenţă comuna SMÂRDAN P1164
570 TL-IV-s-A-06044 Cimitirul Comisiei oraş SULINA Str. Bălcescu Nicolae mijl. sec. XIX
Europene a Dunării
571 TL-IV-s-A-06045 Cimitir ortodox oraş SULINA Str. Bălcescu Nicolae mijl. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


572 TL-IV-s-A-06046 Cimitir musulman oraş SULINA Str. Bălcescu Nicolae mijl. sec. XIX

573 TL-IV-s-A-06047 Cimitir catolic oraş SULINA Str. Bălcescu Nicolae mijl. sec. XIX

574 TL-IV-s-A-06048 Cimitir evreiesc oraş SULINA Str. Bălcescu Nicolae mijl. sec. XIX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2557