Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 4 : Formarea cursului de schimb al leului moldovenesc

În funcţie de convertibilitatea monedelor şi de reglementările în vigoare, pot fi identificate


următoarele cursuri de schimb: cursul de piaţă şi cursul oficial.

Cursul de piaţă este determinat pe piaţa valutară în urma confruntării cererii şi a ofertei de
valută, este un curs liber, care reflectă condiţiile pieţei şi care poate varia pe parcursul zilei. Este
afişat de către intermediarii financiari.

Cursul oficial este determinat de către banca centrală şi poate fi mai apropiat sau mai îndepărtat
de cursul de schimb care se formează pe piaţa valutară. Cursul este utilizat pentru diverse
operaţiuni de decontare, evaluări, statistici, rapoarte.

Pentru a determina cursul oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA, considerat o
moneda de referinţă în Republica Moldova, se utilizează media aritmetică a cursurilor medii de
cumpărare şi de vânzare ponderate la volumul tranzacţiilor spot efectuate pe piaţa valutară a
Republicii Moldova între orele 12.30 a zilei lucrătoare precedente şi 12.30 a zilei de raportare.

Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de o altă valută se determină prin multiplicarea cursului
oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA cu cross-cursul valutei respective faţă de
dolarul SUA stabilit pe piaţa internaţională la ora 14:00, ora Chişinăului.

Sursa de bază utilizată pentru preluarea informaţiei privind cross-cursurile valutelor străine faţă
de dolarul SUA în vederea stabilirii cursului oficial al leului moldovenesc faţă de respectivele
valute este sistemul informaţional Bloomberg, alternativ este sistemul Reuters. În cazul în care
cursurile valutare pe piaţa internaţională nu sunt accesibile, la calcularea cursului oficial al leului
moldovenesc se utilizează cursurile valutare disponibile din alte surse sigure (de exemplu,
cursurile valutare stabilite de către băncile centrale ale statelor respective, cursurile de fixing
stabilite la bursele valutare ale statelor respective etc.).

Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine se stabileşte de către Banca
Naţională a Moldovei în fiecare zi lucrătoare şi este valabil începând cu următoarea zi lucrătoare.
Pentru zilele de odihnă (sărbătoare) este valabil cursul oficial din ziua lucrătoare precedentă.