Sunteți pe pagina 1din 2

Introducere în COMSOL Multiphysics

https://www.comsol.com/
(versiunile 3.4, 3.5 și 3.5a)

Cursul 10 – partea a-2-a,


Cursurile 11 și 12 & Cursul 13 – partea a 3-a
MS5, MNA
Aplicații propuse spre rezolvare
• Curgerea 2D a unui fluid vâscos, în mișcare laminară sau turbulentă,
staționară sau tranzitorie
• Curgerea 2D unui fluid vâscos în jurul unui obstacol (cerc sau profil
aerodinamic), în mișcare laminară sau turbulentă, staționară sau
tranzitorie. În cazul curgerii în jurul cercului s-a urmărit studiul aleii de
vârtejuri Kármán
• Căderea unei particule sferice într-un cilindru cu fluid vâscos (mișcare
laminară axial-simetrică, tranzitorie)
• Transferul de căldură într-un domeniu 2D
• Curgerea unui fluid vâscos cu transfer de căldură, în mișcare laminară sau
turbulentă, tranzitorie, într-un domeniu 2D

Observații:
• Problema de la lucrarea de verificare V2 a fost rezolvată în COMSOL
Multiphysics
• Pentru verificarea finală (VF), rezolvarea va fi cerută și în COMSOL
Multiphysics doar pentru cei care doresc punctaj maxim la VF

S-ar putea să vă placă și