Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar

Te rugăm să răspunzi la următoarele întrebări care ne vor ajuta să cunoaștem mai bine
fenomenul violenței din școala noastră!
1. Dintre formele de agresivitate de mai jos alegeţi trei care consideraţi că sunt cel mai des
întâlnite la noi în şcoală:
a. Lovirea unui coleg;
b. Lovirea unui obiect;
c. Intimidarea;
d. Cuvinte obscene;
e. Injurii, jigniri;
f. Ameninţarea;
g. Refuzul îndeplinirii sarcinilor, activităţilor;
h. Gălăgie, indisciplină;
i. Mişcările neautorizate (intrările şi ieşirile din clasă, plimbări prin clasă)

2. De la începerea anului scolar/în anul scolar precedent, te-ai aflat personal într-una
dintre situațiile de mai jos ?

Da Nu
1. Victimă a furturilor în școală

2. Victimă a furturilor în imediata vecinătate a școlii

2. 3.Victimă a agresiunilor sexuale


3.
4. 4. Agresat fizic (lovit) în școală
5.
5. Agresat fizic (lovit) în imediata vecinatăte a școlii de către
alții, decât colegii de școală

6. Hărțuit (prin injurii, amenințări etc.) în școală

7. Hărțuit (prin injurii, amenințări etc.) în imediata vecinătate


a școlii de către alții, decât colegii de școală

8. Alte situații (care?)……………………………


3. Care măsuri consideri că ar fi cele mai eficiente pentru reducerea comportamentelor
violente în școală?

Apreciază pe o scară de la 1 (ineficientă) la 5 1 2 3 4 5


(eficientă) fiecare măsură prezentată
a. scăderea notei la purtare
b. consilierea psihologică
c. întâlniri cu reprezentanți ai autorităților publice (
polițiști, jandarmi)
d. activităţi educative suplimentare, pentru explicarea
cauzelor şi consecinţelor violenţei
e. acordarea unei mai mari atenții elevilor cu
manifestări violente
f.mai multă supraveghere din partea părinţilor
g. prezența camerelor video în incinta școlii

4. În cazul în care ai fost (eşti) victima unui comportament agresiv în şcoală, cum ai
procedat ( procedezi) ?

Răspundeți cu DA sau NU în funcție de părerile voastre Da Nu


a. răspund şi eu cu agresivitate
b. anunţ dirigintele clasei/ un cadru didactic/ director
d. îmi anunţ părinţii
f. nu răspund la provocări
g. cer ajutor colegilor
h. încerc să aplanez conflictul
i. devin indiferent

5. Care sunt locurile din mediul şcolar în care se produc comportamente violente ?

Apreciați pe o scară de la 1 (puțin) la 5 (foarte mult) 1 2 3 4 5


a. La chioșc, în pauze sau la magazinul de lângă şcoală
b. În sala de clasă
d. În sala de sport
e. În afara şcolii
f. În curtea şcolii sau pe terenul de sport
g. Pe coridoarele şcolii
h. În drumul spre şcoală

6. Cum crezi ca ar putea contribui elevii la reducerea cazurilor de violență manifestate în


școală?

……………………………………………………………………………………………………