Sunteți pe pagina 1din 4

PORTOFOLIUL

• instrument de evaluare complex, integrator, oferă posibilitatea de a emite o judecată de


valoare care reflectă evoluţia elevilor;

• reprezintă o colecţie de informaţii despre progresul şcolar al unui elev, obţinut printr-o
varietate de metode şi tehnici de evaluare;

• se proiectează de către dascăl în funcţie de context şi reuneşte diferite instrumente de


evaluare tradiţionale şi alternative;

• sintetizează activitatea elevului de-a lungul timpului (un an, un ciclu) reprezentând astfel şi o
formă de evaluare sumativă ;

AVANTAJELE
PORTOFOLIILOR:
• elevii devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, propriul
progres;

• elevii si dascălii pot comunica (oral sau în scris) calităţile, defectele şi ariile de îmbunătăţire
a activităţilor;

• elevii, dascălii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea ce elevii pot realiza,
atitudinea faţă de o disciplină şi despre progresul care poate fi facut la acea disciplină în
viitor;

• având la dispoziţie portofoliile elevilor, vom avea o imagine mai bună ,asupra a ceea ce se
petrece în clasă.

• instrument, controlabil de asigurare a calitatii educatiei

UN PORTOFOLIU POATE SĂ
CUPRINDĂ:
conţinutul focalizat pe concepte si capacităţi esenţiale:

• selecţii din însemnări care exemplifică reflecţii, originalitate

• teste iniţiale, formative, sumative, fişe de lucru

• produse care indică interesele, stilul elevului şi folosirea unei varietăţi de inteligenţe;

• criterii pe baza cărora munca va fi evaluată; date privind comportamentul elevului în clasă;

• referate;

• proiect-rezumat;

• participarea la concursuri şcolare, excursii, vizite didactice;

• preocupare pentru interdisciplinaritate.

CE REPREZINTĂ
PORTOFOLIUL?
• -veritabil portret pedagogic al elevului;

• -sursă foarte bună de cunoaştere a activităţii elevului;

• -rezultat al unui pact între elev şi dascăl;

• -mod de înregistrare a evoluţiei studiului

• -mapă deschisă

SUB CE FORMĂ SE
REALIZEZĂ?
mapă cu documente sau cutie de carton în care se pot aduna materiale diverse:desene
,picturi,poze,imagini,interviuri realizate de copii şi opiniile elevilor.

SCOPUL ŞI EFICIENŢA
• de a observa evoluţia elevului pe parcursul unei anumite perioade;

• de a determina elevii să realizeze colecţii personale(timbre,ilustrate,pliante,imagini,etc.)

• de a obţine informaţii pentru evaluarea întregii clase.

SCHEMA DE CONSTRUIRE
A UNUI PORTOFOLIU
• DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ – clasa a IV-a

• SCOPUL: Crearea unei imagini complexe a evoluţiei elevului pe parcursul unui an


şcolar conform obiectivelor stabilite.

• DOMENII VIZATE: - Documentare specifică

• Capacitatea de lectură şi de sintetizare

• Formarea unei imagini de ansamblu asupra operei şi asupra scriitorului

• Exprimarea în scris a rezultatelor

• Originalitatea

• INSTRUMENTE PROIECTATE:

• Fişă de autor şi fişe de lectură

• Mapă cu desene

• Compuneri

• Cântece, probleme de matematică

• Proverbe, zicători, ghicitori

• Alfabetul personajelor

• Desene, colaje, jucării etc.

• DESCRIEREA INSTRUMENTELOR:

MODALITĂŢI DE EVALUARE
• metode tradiţionale ( standard ), care cuprind : probe orale, scrise, practice .

• metode alternative ( complementare ), între acestea s-au afirmat : observaţia sistematică a


activităţii şi a comportamentului elevilor, autoevaluarea şi reflecţii.

CE EVALUĂM?
Fiecare element în parte,prin metode obişnuite de evaluare;

Nivelul de competenţă al elevului,prin raportarea materialelor realizate la scopul propus.