Sunteți pe pagina 1din 4

METODE DE PROCESARE A BIOMASEI IN VEDEREA OBTINERII DE ENERGIE

METODE DE PROCESARE A BIOMASEI IN VEDEREA


OBTINERII DE ENERGIE

Nicolae-Viorel RIZESCU1

Lucrarea prezinta atat modul de obtinere al biocombustibililor cat si


eficienta acestora.Veti gasi rezultatele experimentale ce le-am obtinut in urma
experimentelor cu biocombustibil cat si rezultatelele comparate cu un combustibil
fosil.

Cuvinte cheie: biomasa,biocombustibil,biodiesel.

1. Introducere

In prezent lucram intocmirea planului de achizitii si initierea procedurilor


de achizitii pentru materialele necesare in derularea proiectului. Pe viitor ne
propunem testarea capacitatii de biosinteză a etanilului cu tulpini de drojdii si
bacterii in conditiile specifice dine tapa de hidroliza si fermentare simultana.

2. Conţinutul lucrării

Cercetarile realizate legate de domeniul biocombustibililor includ:

1.Aplicarea metodelor de ameliorare genetică prin selecţie şi


mutageneză a drojdiilor folosite în industria alcoolului şi ca probiotice. În urma
acestor lucrări au fost obţinute noi tulpini de Saccharomyces cerevisiae din
următoarele tipuri morfologice: tulpini de tip rugos, floculant, preferate de
producătorii de biomasă proteică furajeră sau de producătorii de bere; şi tulpini de
tip neted, nefloculant, care sunt preferate de producătorii de alcool.

2. Ameliorarea genetică prin selecţie şi transformare a microorganismelor


producătoare de enzime hidrolitice (proteaze, amilaze, celulaze). În acest scop au
fost aplicate metode de: transformare directă a unor tulpini de Bacillus subtilis cu
ADN cromozomal de la Bacillus globigii, în scopul ameliorării capacităţii de
producţie a amilazelor; transformare prin electroporare, transformare de
protoplaşti şi transformare directă în prezenţă de cationi bivalenţi a unor tulpini de
Bacillus licheniformis cu ADN plasmidial în scopul ameliorării capacităţii de
producţie a proteazelor.

De asemenea au fost selecţionate tulpini de Trichoderma viride şi


Aspergillus niger producătoare de enzime celulozolitice necesare pretratării
enzimatice a biomasei lignocelulozice şi transformarea ei în glucide
fermentescibile.

1
Student la Facultatea de Energetică din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti
1
Nicolae-Viorel RIZESCU

3.Testarea tulpinilor de microorganisme la nivel de laborator şi în bioreactor


micropilot în vederea stabilirii capacităţii de biosinteză în condiţii specifice
industriale urmată de izolarea produsului de interes din mediul de biosinteză.

Cercetările realizate în acest domeniu vor permite alinierea României la


tendinţele actuale ale cercetării ştiinţifice internaţionale în domeniul
biotehnologiilor industriale (grey biotechnologies) şi de mediu (green
biotechnologies), de asemenea, vor contribui la promovarea biotehnologiilor
moderne cu aplicabilitate practică în industria şi agricultura din ţara noastră.
Cercetările noastre se încadrează în priorităţile europene de cercetare, şi anume în
aria tematică nr. 2, Alimentaţie, agricultură şi biotehnologii, subdomeniul 2.3.
Ştiinţele vieţii şi biotehnologii pentru produse şi procese ne-alimentare durabile.

Tabelul 1

Rezultale investigtiile teoretice si experimentale pentru bicombustibil la 2000rpm


Paramentri Rezultate teoretice Rezultate experimentale Diferenta
Putere efective (kW) 28.1 28 0.4%
Cuplu motor (Nm) 134.1 133.7 0.3%
Consum de combustibil 7.04 6.54 7.0%
(kg/h)

1-motor
2-balanta electronica
3-admisie
4-unitate de control
5- dinamometru

2
METODE DE PROCESARE A BIOMASEI IN VEDEREA OBTINERII DE ENERGIE

Tabelul 2

Rezultale investigtiile teoretice si experimentale pentru biodiesel in comparatie cu motorina

Biocombustibil (Biodiesel) Motorina


Putere efectiva (kW) 1000 rpm 11 13
Putere efectiva (kW) 1200 rpm 15 17
Putere efectiva (kW) 1400 rpm 19 21
Putere efectiva (kW) 1600 rpm 23 25
Putere efectiva (kW) 1800 rpm 26 28,5
Putere efectiva (kW) 2000 rpm 28 31
Putere efectiva (kW) 2200 rpm 30 34,5
Putere efectiva (kW) 2400 rpm 31 37
Putere efectiva (kW) 2600 rpm 32 39
Putere efectiva (kW) 2800 rpm 32,5 40
Putere efectiva (kW) 3000 rpm 33,5 41

Datele se regasesc sub forma de grafic in Graficul 1.

Graficul 1

3
Nicolae-Viorel RIZESCU

3. Concluzii

1. Un motor diesel alimentat cu biodiesel, ofera o putere mai mica si un


consum de combustibil mai mare.
2. Puterea efectiva si tipul de combustibil in care au fost aplicate in timpul
cercetarilor stabilesc conditia intre functionarea motorului si biodiesel.
3. Puterea efectiva a consumului mare de combustibil exprimat si obtinut
in timpul cercetarilor permit aflarea valorilor parametrilor.

BIBLIOGRAFIE

[1] Cristina Ionescu, Biomasa, Editura Theora, Oradea, 2003


[2] Andrei Alexandrescu, Energia, Editura Energetica, Brasov, 1999
[3] Vasile Anghelescu, Biocombustilii si natura, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1980