Sunteți pe pagina 1din 14

EVALUARE

INIȚIALĂ
5-6 ani
GRUPA MARE

AN ŞCOLAR 2017- 2018

GRUPA CALUTILOR DE MARE

Grădinița Miniplay , Popesti-Leordeni


Obiective vizate:
Intelegerea si utilizarea corecta a semnificatiilor structurilor verbale;
Exprimarea orala corecta din punct de vedere fonetic, lexical si sintactic;
Creativitatea si expresivitatea limbajului oral;
Capacitatea de a intelege si transmite intentii, ganduri, semnificatii, mijloace de
limbaj scris-citire.

Material didactic:
 fise de munca independente
 imagini ,,La gradinita invatam si ne jucam”

Tipul activitatii:
 ,,Jocul cuvintelor”-joc didactic
 Rezolvarea de fise
Itemi:
I1: Povesteste in cel putin doua propozitii momentul prezentat din imagine;
I2: Recunoaste sunetele din cuvintele date;
I3: Realizeaza semne grafice dupa model.

Punctaj: Calificativ:

I1 - 3p F.B.: 8-10 p
I2 – 3p B.: 5 – 7 p
I3 – 4p S.: 2 – 4 p
Obiective vizate:

Operatii intelectuale pre-matematice;


Capacitatea de a intelege si utiliza numerele si cifrele;
Capacitatea de a recunoaste, denumi, construi si utiliza formele geometrice;
Capacitatea de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator, precum si stimularea
curiozitatii pentru investigarea lui;
Deprinderi de ingrijire si ocrotire a mediului inconjurator.

Material didactic:
 Trusa logico – matematica;
 Fise de munca independente;
 Imagini cu jucarii si jucarii

Tipul activitatii:
 ,,Aseaza jucariile in ordine”-joc didactic
,, Cate unul, cate doi prin gradinita trecem noi”-observare
 Rezolvarea de fise

Itemi:
I1 - Rezolva cel putin doua cerinte din fisa 1
I2 - Rezolva cel putin doua cerinte din fisa 2
I3 - Rezolva cel putin doua cerinte din fisa 3
I4 – Respecta regulile jocului
I5 – Participa activ la convorbire

Punctaj: Calificativ:

I1 - 2p F.B.: 8-10 p
I2 – 2p B.: 5 – 7 p
I3 – 2p S.: 2 – 4 p
I4 – 2p
I5 – 2p
Obiective vizate:

Abilitati practice specifice nivelului de dezvoltare motrica;


Deprinderi practic-gospodaresti;
Cunoasterea si respectarea normelor de comportare in societate;

Material didactic:
 Jucarii;
 Hartie;
 Lipici

Tipul activitatii:
 ,,De-a gradinita”-joc de rol
 ,,Unde au fugit jucariile de la copil” de N.Stanculescu
,, Gradinita”- fisa: decupare/lipire
 ,,Aranjeaza jucariile dupa marime”- aplicatie practica

Itemi:
I1 – Cunoste si respecta normele de comportare in gradinita
I2 – Finalizeaza fisa conform cerintelor
I3 - Inteleg talcul povestirii
I4 – Realizeaza activitata de ordonare

Punctaj: Calificativ:

I1 - 2p F.B.: 8-10 p
I2 – 3p B.: 5 – 7 p
I3 – 2p S.: 2 – 4 p
I4 – 3p
Obiective vizate:

Deprinderea de lucru pentru realizarea unor picturi, desene, modelaj;


Corespondenta intre diferitele elemente de limbaj plastic si forme-obiecte din mediul
inconjurator;
Capacitatea de exprimare prin muzica;

Material didactic:
 Acuarele;
 Creioane colorate;
 CD Player

Tipul activitatii:
 ,,Cu creionul pe hartie, desenez o jucarie”- desen
 ,,Buna dimineata, draga gradinita” de D.D.Stancu
,, Ce mai stim, ce ne amintim”-pictura

Itemi:
I1 – Realizeaza lucrarea respectand pozitia corecta a corpului;
I2 – Recunoaste cantecul audiat si continua singur sau in grup sa cante;
I3 - Realizarea lucrarii de pictura utilizand adecvat instrumentele de lucru.

Punctaj: Calificativ:

I1 - 2p F.B.: 6-8 p
I2 – 3p B.: 4 – 5 p
I3 – 3p S.: 2 – 3 p
Obiective vizate:

Deprinderea motrice de baza si aplicativ utilitare;


Aplicarea independenta a deprinderilor insusite.

Material didactic:
 Stegulete.

Tipul activitatii:
 ,,Cate unul cate doi, prin gradinita mergem noi”-mers in sir si in coloana
 ,,Jucariile defileaza”- tipuri de mers

Itemi:
I1 – Executa impreuna cu educatoarea exercitiile de incalzire pentru diferitele
segmente ale corpului;
I2 – Merge pe loc si se opreste la semnal;
I3 - Mers in coloana si in sir;
I4 - Exersarea diferitelor tipuri de mers.

Punctaj: Calificativ:

I1 - 2p F.B.: 6-8 p
I2 – 2p B.: 4 – 5 p
I3 – 2p S.: 2 – 3 p
I4 – 2p
SĂPTĂMÂNA: 11.09.2017 -15.09.2017
TEMA: ,,Din nou la grădinița! ’’(evaluare initiala)

Domeniul experienţial Tipul de activitate Instrumente de evaluare utilizate


DOMENIUL LIMBĂ ŞI Educarea limbajului Probă - scris
COMUNICARE ,,Jocul cuvintelor”
Fisa individuala

Proba-scrisa
“Franjuri la prosopul papusii”
Exercitii grafice

DOMENIUL ŞTIINŢĂ Cunoașterea mediului Probă –orală


,, Cate unul , cate doi prin gradinita
trecem noi’’
observare
Activitate matematică
Probă- scrisă
,,Unde se afla’’- didactic pozitii spatiale

DOMENIUL OM ŞI Educaţie pentru Probă –orală


SOCIETATE societate ,,De-a gradinita” (joc de rol)

Activitate practică Probă – practică’’


,,Grădinița
lipire / confecționare

DOMENIUL ESTETIC- Desen / Probă –practică


CREATIV ,,Cu creionul pe hartie desenez o
jucarie’’

Educaţie muzicală Probă–orală


„Buna dimineata draga gradinita”
D.D.Stancu

DOMENIUL Educaţie fizică Probă –practică


PSIHOMOTRIC Mers in sir si in coloana cate doi; joc:
Cate unul, cate doi prin gradinita trecem
noi!
SĂPTĂMÂNA: 18.09.2017 -22.09.2017
TEMA: ,, Ce mai stim’’ (evaluare initiala)

Domeniul experienţial Tipul de activitate Instrumente de evaluare utilizate


DOMENIUL LIMBĂ ŞI Educarea limbajului Probă - orala
COMUNICARE ,,Jocul silabelor ’’ joc didactic

DOMENIUL ŞTIINŢĂ Cunoașterea Probă –scrisa


mediului -,,Ce mai stim, ce ne amintim ’’
Fisa individuala

Probă- scrisă
-,,Sortam piesele din trusa Logi’’
Activitate matematică Fisa cu figure geometrice

Probă orală
,,Aranjam jucariile in ordine ’’
joc didactic de aranjare dupa criterii

DOMENIUL OM ŞI Educaţie pentru Probă –orală


SOCIETATE societate „Unde au fugit jucariile de la copil’’ de
N.Stanculescu
joc didactic
Activitate practică
Probă – practică
„Aranjeaza jucariile dupa marime”

DOMENIUL ESTETIC- Desen Probă –scrisă


CREATIV ,,Ce mai stim, ce ne amintim! ’’

DOMENIUL Educaţie fizică „Jucariile defileaza”- diferite tipuri si


PSIHOMOTRIC ritmuri de mers
activitate cu întreaga grupă
NUME SI PRENUME COPIL : GHEORGHE RADU - PETRU

AN SCOLAR 2017-2018

NR. DOMENII ITEM DE PUNCTAJ CALIFICATIV


CRT. EXPERENTIALE EVALUARE

DOMENIUL 1 2
1. LIMBA SI 2 2 F.B.
COMUNICARE 3 4
1 2
2. DOMENIUL 2 2 B.
STIINTA 3 2
4 1
5 -
1 -
3. DOMENIUL OM 2 3 S.
SI SOCIETATE 3 1
4 1
DOMENIUL 1 1
4. ESTETIC SI 2 - S
CREATIV 3 2
1 1
5. DOMENIUL 2 2 B.
PSIHOMOTRIC 3 1
4 1

CALIFICATIV FINAL

EDUCATOARE:
NUME SI PRENUME COPIL : BARABAS ANA-MARIA IOANA

AN SCOLAR 2017-2018

NR. DOMENII ITEM DE PUNCTAJ CALIFICATIV


CRT. EXPERENTIALE EVALUARE

DOMENIUL 1 1
1. LIMBA SI 2 3 B
COMUNICARE 3 3
1 2
2. DOMENIUL 2 2 F.B.
STIINTA 3 2
4 2
5 2
1 2
3. DOMENIUL OM 2 3 F.B.
SI SOCIETATE 3 2
4 3
DOMENIUL 1 1
4. ESTETIC SI 2 3 F.B.
CREATIV 3 3
1 2
5. DOMENIUL 2 2 F.B.
PSIHOMOTRIC 3 2
4 2

CALIFICATIV FINAL

EDUCATOARE:
NUME SI PRENUME COPIL: LEMNARU MIHAI

AN SCOLAR 2017-2018

NR. DOMENII ITEM DE PUNCTAJ CALIFICATIV


CRT. EXPERENTIALE EVALUARE

DOMENIUL 1 1
1. LIMBA SI 2 1 B
COMUNICARE 3 3
1 2
2. DOMENIUL 2 2 F.B.
STIINTA 3 2
4 2
5 1
1 2
3. DOMENIUL OM 2 3 F.B.
SI SOCIETATE 3 2
4 3
DOMENIUL 1 1
4. ESTETIC SI 2 3 B
CREATIV 3 1
1 2
5. DOMENIUL 2 2 F.B.
PSIHOMOTRIC 3 2
4 2

CALIFICATIV FINAL

EDUCATOARE:
NUME SI PRENUME COPIL : DRAGOI ELENA - NATALIA

AN SCOLAR 2017-2018

NR. DOMENII ITEM DE PUNCTAJ CALIFICATIV


CRT. EXPERENTIALE EVALUARE

DOMENIUL 1 3
1. LIMBA SI 2 3 F.B.
COMUNICARE 3 4
1 2
2. DOMENIUL 2 2 F.B.
STIINTA 3 2
4 2
5 2
1 2
3. DOMENIUL OM 2 3 F.B.
SI SOCIETATE 3 2
4 3
DOMENIUL 1 1
4. ESTETIC SI 2 3 F.B.
CREATIV 3 2
1 2
5. DOMENIUL 2 2 F.B.
PSIHOMOTRIC 3 2
4 2

CALIFICATIV FINAL

EDUCATOARE:
REZULTATELE TESTELOR INITIALE (3-5 ani)

AN SCOLAR 2017-2018

CENTRALIZATOR

NR. NUMELE SI DLC DS DOS DEC DPM TOTAL


CRT. PRENUMELE
Barabas B. F.B. F.B. F.B. F.B. F.B.
1. Ana-Maria
Ioana
Dragoi F.B. F.B. F.B. F.B. F.B. F.B.
2. Elena-Natalia
Gheorghe F.B. B. S. S B B
3. Radu-Petru
Lemnaru B. F.B. F.B. B. F.B. F.B.
4. Mihai
REZULTATELE EVALUARILOR INITIALE (3-5 ani)

AN SCOLAR 2017-2018

NR.COPII NR.COPII NR.COPII NR.COPII NR.COPII


EVALUATI NEEVALUATI NIVEL NIVEL MEDIU NIVEL
MAXIMAL MINIMAL

4 - 3 1 -

NR. NUMELE SI PRENUMELE NIVEL DE


CRT. PERFORMANTA
1. BARABAS ANA – MARIA IOANA RIDICAT
2. DRAGOI ELENA-NATALIA RIDICAT
3. GHEORGHE RADU-PETRU MEDIU
4. LEMNARU MIHAI RIDICAT