Sunteți pe pagina 1din 28

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation
SC ECONOMIC STIL SI RAFINAMENT SRL

1
*
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei: SC ECONOMIC STIL SI RAFINAMENT SRL
3
42. Codul unic de înregistrare: 37919187
5
63. Forma juridică de constituire: SRL
7
84. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: J15/1028/07.07.2017

95. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent: 4520 INTRETINEREA SI REPATATIA
10 AUTOVECHICULELOR
11
12
136. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare: 1413
14
157. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
Producție X Se punctează cu 40 puncte
Programare IT cod CAEN 6201 Se punctează cu 40 puncte
Industrii creative – fără cod CAEN 6201 Se punctează cu 35 puncte
Servicii Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 25 puncte
16
8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român 100%
Străin

9. Valoarea capitalului social: 200 LEI

SAT SELARU,COMUNA SELARU,JUD DAMBOVITA


10. Adresa, telefon/fax, e-mail: NR 663 B,CAMERA NR 1

2
*
11. Persoană de contact:
MARILENA STATE
12. Asociaţi, acţionari principali :
Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %
STATE MARILENA / STR.SUZANA,NR 51 A,SECTOR 95%
SC ECONOMIC STIL SI 5 ,BUCURESTI/SAT
RAFINAMENT SELARU,COMUNA
SELARU,JUD DAMBOVITA
STATE GEORGE VALENTIN / STR.SUZANA,NR 51 A,SECTOR 5%
SC ECONOMIC STIL SI 5 ,BUCURESTI/SAT
RAFINAMENT SELARU,COMUNA
SELARU,JUD DAMBOVITA

13. Categorie IMM


Micro X
X
Mica

Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează şi
se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI.
Se încarcă în aplicație împuternicirea- Dacă este cazul-.
2. VIZIUNE, STRATEGIE
În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:
A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?
Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi
consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi
utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti
pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii; 3
- examinarea perspectivelor pentru viitor * în contextul obiectivelor pe termen lung.
Cod CAEN 1413 fabricarea altor confectii din materiale tesute, tricotate sau crosetate,
materiale netesute etc., pentru barbati, femei si copii: -haine, costume, compleuri,
jachete, pantaloni, fuste, etc.Aceasta clasa include de asemenea:-croitoria la comanda-
fabricarea unor parti ale produselor enumerate anterior
Aceasta clasa include activitatile de realizare a obiectelor de imbracaminte si altor obiecte
textile, deoarece diferite sectoare au prioritati si nevoi diferite, urmatoarele programe sectoriale
specifice vor fi puse la dispozitia exportatorilor actuali, pe langa nivelul minim de srvicii de sprijin
general. Romania nu are o scoala corespunzatoare de design industrial, iar activitatile de design
specializat au mare nevoie de acestea pentru sectoarele exportatoare importante, cum ar fi mobila si
confectiile. Alinierea pregatirii designerilor la nevoile actuale ale industriei si construirea de aliante
intre designeri si sectoarele relevante, este un obiectiv important al strategiei. Factorii de succes
principali care influenteaza competitivitatea la nivel international a sectoarelor de confectii sunt
identificati ca fiind: pretul, calitatea, designul, ambalarea, etichetarea etc.
Viziunea strategica pentru perioada 2014-2020 implica trecerea graduala de la sistemul
”lohn” la intrarea in functiile de design si marketing pentru a putea beneficia de oportunitatile unei
afaceri complete sub propria marca. Pentru sectorul de imbracaminte si alte produse textile, pietele
tinta sunt cele locale si cele din UE.
In sectorul de confectii prioritatile sunt:
- pregatirea in design, aliniata modei internationale;
- Brand building si promovare: cresterea participarii la evenimente de promovare
specializate de peste hotare;
- constientizarea importantei protejarii brandurilor si a drepturilor de proprietate
intelectuala pe noi piete.
Pe langa aceasta urmatoarele servicii specializate pentru sectorul de confectii sunt
considerate ca fiind cruciale pentru a da exportatorilor potentiali posibilitatea de a deveni
exportatori actuali:
- asistenta pentru a incuraja aliantele de afaceri intre producatori pentru a creste
capacitatea de productie si a diversifica productia si marketingul extern;
- furnizarea de informatii specifice, cum ar fi standardele internationale.

Urmatorul obiectiv la sectorul de confectii se refera la depasirea decalajelor tehnologice, cu


alte cuvinte la o dezvoltare mai rapida a tehnologiilor avansate in toate sectoarele tehnologice si o
implementare a directiilor de dezvoltare tehnologica durabila la nivel sectorial.

Societatea va angaja doua persoane pe perioada nedeterminata pentru desfasurarea


activitatilor propuse. Schema 2 angajati full-time va fi pastrata pana la capacitatea totala a
personalului. Preconizam ca dupa doi ani, numarul de angajati ar trebui sa creasca.

4
*
Cresterea importanta o asteptam in perioada 2020-2021, moment in care ar trebui sa fim
cunoscuti in piata si sa ne orientam nu doar pe clienti noi ci si pe mentinerea clientilor existenti.

Misiunea societatii este de a oferi sevicii de croitorie intr-un timp scurt si la un pret flexibil in
functie de complexitatea nevoilor cplientilor. Prin politica de preturi, echipamentele utilizate si
calitatea oferita, consideram ca o sa conturam perspective foarte bune de creare a unui portofoliu
de clienti fideli.
B.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI 115000.00 165000.00 190000.00
Profit LEI 24690 32416 42616
Număr de salariaţi Număr persoane 2 2 3

C.
 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice,
cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în
domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de
muncă, flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

Se vor menționa minim trei aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe,
oportunitati si amenintari.

Puncte tari:
- Grad ridicat de flexibilitate, inclusiv in politica de stabilire a preturilor;
- Timp scurt de executie;
- Activitate centrata pe nevoile clientilor;
- Cunostinte solide despre segmentul de piata.

Puncte slabe:
- Pozitia noua pe piata care face societatea vulnerabila la actiunile concurentei;
- Lipsa notorietati companiei;
- Lipsa capitalului pentru dezvoltarea afaceri.

Oportunitati:

5
*
- Subcontractarea contractelor mari de la firme concurente din domeniul textil.Prin flexibilitatea
pe care o avem(companie mica cu decizii rapide) putem sa ne adaptam rapid la cerintele
contactante si la licitatii.
- Perspective pozitiva pentru piata de profil din Romania.
- Cerinta sporita a activitatilor informatice.
- Finantarea nerambursabila oferita prin prezentul program.

Amenintarii:
- Modificari negative din punct de vedere legislstive care nu pot fi previzionate.
- Posibilitatea aparitiei de noi concurenti
- Intensificarea concurentei in domeniu.
- Uzarea morala a echipamentelor.

D1.
 Activităţi necesare implementarii proiectului

ex. : -asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte


tehnice necesare;
-amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri,
autorizaţii necesare implementării proiectului;
-recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;
-acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
-aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor
tehnico-economice, sanitare etc)

Pentru implementarea proiectului in conditii optime se vor derula urmatoarele activitati:

- Identificarea spatiului de desfasurare a activitati si semnarea unui contract de inchiriere.


- Autorizarea punctului de lucru in care se va desfasura activitatea.
- Amenajarea spatiului inchiriat.
- Exprimarea ofertei de angajare si lansarea interviurilor de angajare a personalului
necesar.
- Pregatirea documentelor necesare instructajului personalului(Regulamentul de ordine
interioara,Regulament evacuare in caz de incediu etc.)
6
*
- Realizarea unei strategii de promovare a serviciilor pe care urmeaza sa le lansam in piata.

D2.
 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a
proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul depunerii
ultimei cereri de plată/rambursare.

În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului, beneficiarul este obligat să efectueze


cheltuielile. Termenul de 1 an se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situaţii excepţionale
(de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de
beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant
la sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului.
Prelungirea nu poate depăşi termenul limita de efectuarea cheltuielilor, prevăzut în procedura de
implementare a programului.
Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract, cu excepția cheltuielilor cu consultanța,
efectuate înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare NU ESTE ELIGIBILĂ

Graficul de desfasurarea a proiectului se va intinde pe o perioada de 1 an de momentul intrarii in vigoare


a acordului de finantare pana la momentul depunerii ultimei cererii de plata|/rambursare.In perioada de
implementare pentru bunul mers al proiectului se vor inteprinde urmatoarele actiuni:
1. Asigurarea spatiului de desfasurare a activitati si incheierea contractului de inchiriere.
2. Solicitarea ofertelor si demararea achizitiilor.
- Solicitarea ofertelor pentru echipamentele si software-urile necesare:verificarea ofertelor de la
mai multi furnizori inclusiv de la furnizorii de la care s-au primit oferte.
- Solicitarea ofertelor de mobilier si aparatura birotica pentru spatiul de lucru si vizitatori/clienti
verificarea ofertelor de la mai multi furnizori inclusiv de la furnizorii de la care s-au primit oferte.
- Incheierea contractelor de achizitie si achizitionarea efectiva.Intocmirea dosarului de achizitie si
receptionarea bunurilor.

3. Selectarea si recrutarea de personal


- Exprimarea ofertei de angajare ,interviurile de angajare si angajarea personalului
necesar.Intocmirea documentelor de angajare in conformitate cu legislatia in vigoare.
4. Actiuni de identificarea a clientilor si prezentarea ofertei de servicii
- Oferta potentialilor clienti si semnarea de contracte.
- Promovarea serviciilor companiei prin intermediul unui website.
5. Demararea activitatii si prestarea serviciilor
Stabilirea fazelor din fluxul de lucru si executarea acestora:
- Dezvoltarea solutiilor informatice pentru clienti.
- Testarea solutiilor informatice pentru clienti.
- Implementarea solutiilor de croitorie pentru clienti.
6. Intocmirea documentelor pentru decontarea cheltuielilor.
- Pregatirea documentelor justificate in conformitate cu legislatia in vigoare pentru decontarea
cheltuielilor.
7. Monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului

7
*
Toate activitatile desfasurate vor fi monitorizate pe intreaga perioada de implementare a proiectului
pentru a verifica daca sunt corect indeplinite. Monitorizarea si evaluarea implementarii proiectului de
catre finantator se va desfasura in conformitate cu procedura programului.

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTA

3. Resurse umane
Numarul total de angajati pe perioadă nedeterminată de la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de
înscriere- Dacă este cazul-: 0

1
3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
STATE MARILENA 36 ANI ADMINISTRATOR - -
STATE GEORGE ASOCIAT - -
VALENTIN

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta
STATE MARILENA F 36
ANI

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

Total 2

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 20 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) DA (minim 2 locuri) X NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri
2

8
*
Observaţii:
Se acordă 20 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de
1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer sau 25 puncte suplimentare pentru
minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create, ocupate persoane defavorizate*/ absolvenți
după anul 2012/șomeri.
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
2 4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente
specifice activităţii).
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.

Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente
utilizate.
Descrieți succint rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

Principala activitate pe care societatea ECONOMIC STIL SI RAFIMANENT SRL urmeaza sa o faca
datorita proiectului este fabricarea altor confectii din materiale tesute, tricotate sau
crosetate, materiale netesute etc., pentru barbati, femei si copii: -haine, costume,
compleuri, jachete, pantaloni, fuste, etc.
Diversificarea activitatii societatii ECONOMIC STIL SI RAFIMANENT SRL prin investitia in crearea
unei linii de produse textile este de a fabrica produse din material textil la un pret mai mic decat
concurenta si o calitate superioara,pentru atragerea clientilor.
Societatea ECONOMIC STIL SI RAFIMANENT va realiza si produse unicate pentru clientii ce isi
doresc acest lucru;noi le vom prezenta o schita a produsului,urmand sa se stabileasca pretul in functie de
dificultate de executie a produsului.
Prin acest proiect, ECONOMIC STIL SI RAFIMANENT SRL isi propune in principal,dezvoltarea liniei
de productie cu materiale textile si infiintarea unui magazin on-line,prin achizitionarea de utilaje
performante si a unui soft pentru comert on-line.Aceasta investitie va conduce la un timp de exceutie mai
mic in comparatie cu alte echipamente,scaderea costurilor finale si cresterea multumirii clientilor prin
descoperirea la firma noastra a unei game largi de produse fabricate din materiale textile.
Societatea ECONOMIC STIL SI RAFIMANENT SRL urmareste sa fie dotata cu ecchipamente
performante pentru a satisface cu succes cererile clientilor in cel mai bun mod si cat mai rapid.

9
*
Tehnologia aplicata in cadrul firmei va fi una de ultima generatie,urmand sa se achizitioneze prin proiect
urmatoarele echipamente:
-Masina de cusut liniara,cu ridicare picior;
Acest nou concept de masina realizeaza comparativ cu masinile clasice de cusut
productivitati mai mari,o calitate a cusaturii mult mai bun si aplicabilitatea pe o gama mai mare
de materiale. Este unica masina de cusut cu motor incorporat direct drive cu transport actionat
de un motor pas cu pas(MP) cu comanda electronica,1ac, cusatura rigida.
Noutati Majore:
- Soft inutiv cu panou color LCD cu touch screen,
- Transport inferior actionat de motor pas cu pas,
- Sistem unic de taiere cu 2 v=cutite mobile,
- Sistem nou de tensionare a atei,
- Sistem automat de reglare rapida a pasului la treceri peste materiale de grosimi diferite,
- 2 butoane la tija acului de la care se pot activa rapid functiile importante(intarire,jumatate de
pas,cusatura condensata si multe alte functii),fara folosirea panoului LCD,
- Sistem local de iluminare cu 2 lampi pe ambele parti,cu 9 intensitati,
- Posibilitatea de stocare si utilizare de diverse programe pe memory stick.
-Masina de cusut si brodat :
Noul model de masina combinata de cusut si brodat are zona lucru marit semnificativ.Este pretabila
atat pentru proiectele de cusut,quilting si brodat.Masina dispune de: aria de brodare mare de 300*180
mm,viteza de coasere de 1050 impunsaturi/minut,ecran LCD cu tehnologie Tuch-screen,infirare automata
a acului,taiere automata a firului,peste 500 tipuri de cusaturi,peste 200 tipuri de broderiisi o gama avariata
de stiluri de litere.Tehnologia de ultima generatie este vizibila si in senzorul incorporat care detecteaza in
permanenta grosimea tesaturii(ajustand presiunea piciorusului pesor automat,in functie de acesta)
-Soft broderie Design 10;
Este un soft multifunctional cu o interfata complet customizabila,proiect pentru utilizarea in
broderie,grafica,imprimare textila si serigrafie,chiar si quilting computerizat. Este compatibil cu toate
programele de grafica vectoriala prin copy/paste sau tehnologie OLE,fiind pe deplin compatibil si
interactiv cu toate versiunile de CorelDRAW.
-Masina de surfilat profesionala Jack in 4 ate,2 ace;
Masina are transport diferential cu reglaj rapid,pasul max.3,6mm, viteza max.4500 imp/min,distanta
dintre ace 2 mm,latime totala a triplock-ului 6 mm, raport al transportului diferential de la 0,7 la 2,ridicare
maxima a piciorusului de 5,5 mm,ungere automata.
- Presare transfer termic Stahls Sprint Mag(impreuna cu accesorii);
Spring Mag este unica presa manuala de termotransfer din lume care afiseaza numeric
presiunea de fiecare data cand este inchis. Tehnologia inovativa Perfect Pressure asigura de fiecare
data o presiune corecta pentru ca aplicarea foliei de termotransfer sa fie perfecta-indiferent daca se
decoreaza un tricou subtire sau o bluza groasa.
- Masa de calcat cu aspiratie si suflanta;
Masa de calcat de ultima generatie ,cu o suprafata de lucru marita,extrem de egronomica si
fiabila in utilizare.
- Fier de calcat+generator de abur;
Fier de calcat profesional cu putere de 1,95kw,talpa de teflon,suport silicon pentru fier de
calcat,termostat de siguranta in caz de avarie.
- Foarfece de croit cu disc.

10
*
3
4
5 4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediul social: Judet DAMBOVITA Adresa COMUNA SELARU,SAT SELARU

Regiune de dezvoltare: MUNTENIA-SUD


Urban / rural
X

Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: MUNTENIA-SUD

Judet DAMBOVITA Adresa COMUNA SELARU

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural
X

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):

Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfăşurării activităţii în locaţia
implementării proiectului.
Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.

Costurile estimative cu utilitatile vor fi:


- Electricitate -200 lei
- Incalzire/intretinere-200 lei
- Internet de baza 82 lei
Cu privire la furnizorul de servicii de internet si telefonie,acest contract va fi cu banda minima asigurata.
Consideram importanta securitatea nivelului de banda oferit de furnizorul de internet pentru a avea acelasi
nivel de performanta oferit clientilor online.
Ne vom asigura ca spatiul identificat pentru desfasurarea activitatii este bransat la toate utilitatile
mentionate mai sus.

11
*
În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii estimati:

suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc.


6 Dimensionare valoare de investiţie

Suprafata spatiului care urmeaza a fi inchiriata va fi intre 50-60 m.p., va fi prevazuta cu o zona de
birouri si o zona de intalniri cu clientii.Estimam (conform preturilor identificate pe bazele de date
disponibile pe internet) costul unui astfel de spatiu intre 10-12 euro/mp.Astefel, valoarea lunara a
chiriei spatiului va fi intre 500 euro si 720 euro.
Contractul va fi pe 2 ani cu drept de prelungire(viziune)

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA X
4.3 Dimensionare valoare de investiţie
Nr. Element de investiţie Număr Valoare Valoarea Valoarea Valo Valoare
Crt / Cheltuieli Bucăţi unitara totală fara TVA area eligibila
. operationale TVA – lei Nedeductib TVA Codul de
Denumire il ded clasificare
ucti
bil
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente
tehnologice*,
inclusiv echipamente
IT
Masina de cusut
liniara ,cu ridicare 1 6200 5210 990 6200 2.1.12.
picior

Masina de cusut si 1 14000 11765 2235 14000 2.1.12.


brodat

Calculator,monitor, 8000 6723 1277 8000 3.2.4


laptop
Masina de surfilat 1 2700 2269 431 2700 2.1.12.
profesionala Jack in
4 ate,2 ate
Presa transfer termic 1 12000 10084 1916 12000 2.1.12.
Stahls Spring Mag cu
accesorii
12
*
Masa de calcat cu 1 5000 4202 798 5000
aspiratie si suflanta 2.1.12.
Fier de calcat +
generator abur 1 3500 2941 559 3500 2.1.12.

Foarfece croit cu disc 1 700 588 112 700 2.1.12.

2 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială,
cu excepţia
vehiculelor simbol
G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare

3 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale
Mobilier 1 1500 1261 239 1500 3.1.1.1

4 Instalaţii/echipament
e specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie
5 Instalaţii de încălzire
sau climatizare

Aer conditionat 1 1520 1277 239 1520


SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 46320 55120
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ

7 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fără motor,
elevatoare,
încărcătoare, remorci
și semiremorci,
13
*
platforme, izoterme
și frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
Autoturism 1 36000 30252 5748 36000 2.3.2.1.1.

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 30252 36000

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 76572 91120

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utilități,
chirii,
Salarii 12 luni 39600 39600
Chirie 24 luni 20000 16807 3193 20000
Utilitatii 24 luni 7200 6050 1150 7200
Materiale tiparite
pentru promovare 2500 2101 399 2500
Etichete,ambalaje
pentru produs 3229 2713 516 3229
Alte cheltuieli
(materii prime
-panza,bumbac,ata,fe 15000 12605 2395 15000
rmoare,ect)

9 Pagină web pentru


prezentarea și
promovarea
activităţii inclusive
cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
14
*
Realizare magazin 8000 6723 1277 8000
online plus cheltuieli
de promovare
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică
11 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale
12 Consultanţă
Elaborarea Planului
De Afaceri 8000 8000 0 8000
13 Software-uri
necesare desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
Microsoft Windows 1 1050 882 168 1050
10 Pro 32/64

Soft broderie PE 1 4000 3361 639 4000


Design 10
Bitdefender Total
Security Multi- 1 300 252 48 300
Device-Aplicatie
antivirus
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI 51494 108879
ALTE CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de
investiții acceptate în
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru
implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI 51494 108879
ALTE CHELTUIELI 1 + 2
15
*
TOTAL GENERAL 128066 199999
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL 29.49%
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2) 33.61%
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)

66.39%

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

7 4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis 199999 100%
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 0 0%
TOTAL valoare de investiţie 199999 100%

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere


mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri se adună punctul 1cu 4 cu 5 și cu punctul 13
(Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line ) și se
calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea planului de afaceri:

DA X NU

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Caracter inovativ al investiției.


DA X NU

16
*
Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii și care este potenţial
inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.
Implementarea planului de afaceri conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi si a
solutiilor informatice moderne.Echipamentele de productie software(aplicatii informatice) sunt de ultima
generatie si sunt economice din punct de vedere energetic si recomandate pentru mediul inconjurator.
Conform planului de investitie,ponderea valorii echipamentelor incadrate in categoria mijloacelor fixe la
punctul 2.1 si 2.2 din HG 2139/2004 in totalul investitiei este de aproximativ 53.21%. Deoarece
echipamentele noi au cea mai mare pondere in cadrul investitiei se poate afirma ca proiectul contributiei
intr-un mod semnificativ la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne in procesu de productie.

Pentru opțiunea DA, se va prezenta la prima cerere de rambursare/cerere de plată dovada de la


producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de
afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de
3 ani.
8
9 5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).
Din anul 2014 sectorul de croitorie are un potential marit in vederea contributiei in mod real la economia
nationala, generand de 4 ori mai multa valoare adaugata decat media economica.
Specialisti romani din sectorul textil reprezinta unul dintre activele importante ale tari,inalta lor calificare
atragand toate tipurile de actori economici, in domeniul executarii articolelor textile anteprenorii locali.
Avantaje:
1. Piata de produse textile este intr o continuua expansiune cu o cerere ascendenta pentru solutii de
realizare a produselor de croitorie la comanda;
2. Politica si strategia de preturi flexibile in functie de tipul de client,cerintele clientului si
complexitatea fiecarei.
3. Activitatea centrata pe nevoile clientilor si livrarea serviciilor la un nivel de profesionalism.
4. Posibilitatea colaborarii cu o gama cat mai larga de companii din diverse domenii de activitate.
5. Activitatea companiilor tinde catre o informatizare masiva a fluxurilor de lucru.
6. Grad ridicat de flexibilitate si timpul de confectionare scurt.
7. Acordarea de facilitati pentru angajati din domeniul croitoriei.
8. Clientul va fi intodeauna pe primul plan conform politici adoptate de compania noastra.
9. Afacerea se incadreaza intrunul dintre domeniile de activitate cu rol economic imprtant,valoarea
adaugata mare,inovative si competitive.
Dezavantaje:
1. Incapacitatea acoperirii intregi vame de servicii existente pe piata.
2. Eventualele modificari legislative ce pot surveni.
3. Posibilitatea aparitiei de noi concurenti.
4. Intensificarea concurentei in domeniu.

17
*
10 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu
5.2.1. Produsul nou

Descrierea exactă a produsului/serviciilor:


- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);
SC ECONOMIC STIL SI RAFINAMENT SRL doreste sa ofere o gama larga de produse la un pret cat
mai avantajos pentru clienti si o calitate superioara fata de cele ale concurentei. Societatea pune un
accent deosebit si pe partea de marketing,de acea doreste realizarea unui soft pentru comertul on-line
dar si promovarea masiva a firmei atat pe internet cat si prin intermediul flyerelor. Produsele fabricate
la societatea noastra vor fi verificate calitativ pentru a nu exista nemultumiri din partea clientilor
nostri.
Preturile vor fi stabilite in functie de produsul ales de catre clienti in asa fel incat acestia sa aleaga
produsele pe care le doresc din oferta societati. Se va urmari piata acestor produse pentru a putea
ajusta preturile in asa fel incat sa respecte conditiile si sa asigure sustenabilitate
inteprinderi.Comparativ cu produsele oferite de concurenta, avantajele produselor oferite de SC........srl
constau in practicarea de preturi avantajoase si mai reduse decat cele ale concurentilor,mentinerea unei
relatii apropiate de catre clienti,detinerea de echipamente performante si un personal competent.
Societatea va stabili situatii speciale cand se ofera discounturi clientilor si in timpul sarbatorilor v-a
lansa campanii promotionale la unele tipuri de produse. Firma este deschisa la strategii folosite in
afaceri referitor la obtinerea unui numar mai mare de clienti fideli si comenzi continue pe parcursul
anilor.
Societatea ca adopta o strategie de marketing in care se analizeaza cererea clientilor dupa care se iau
masurile specifice pentru atingerea obiectivelor. Dupa cunoasterea si identificarea clientilor
potentiali,este necesara stabilirea politici si a metodelor de promovare.
Promovarea produselor societati SC ECONOMIC STIL SI RAFINAMENT SRL se realizeaza la
nivel regional dar dorim sa fim un jucator important si la nivel national societatea doreste sa
investeasca in tot cea ce inseamna brand:creare logo,design,ambalaje,brosuri si flyere de promovare.
Aceasta nu este singura metoda de promovare practicata de SC ECONOMIC STIL SI RAFIMANENT
SRL . Un alt mijloc important de informare si publicitate pentru societatea noastra este reprezentat de
promovarea on-line care se face prin intermediul softului de comert on-line creat prin intermediul
acestui proiect de investitii unde se vor prezenta produsele disponibile la vanzare in zonele foarte
populate.
De aemenea promovarea produselor se va realiza si prin cumpararea de anunturi publicitare pe alte
site-uri de pe internet,vizitate de potentiali clienti.Site-ul va fi monitorizat si optimizat pentru a ajunge
in prima pagina a cautarilor Google pe anumite cuvinte care au legatura cu textilele si produsele
comercializate de firma.
Produsele vor fi promovate si prin crearea unei pagini de Facebook,unui cont pe instagram si pe
Twiteer,unde periodic vom publica periodic fotografii ale produselor,informatii complete despre modul
de achizitie al produselor,promotii si reduceri de pret.

18
*
Firma va crea o baza de date cu numele,numerele de telefon,adresele de e-mail si adresele postale ale
clientilor care au cumparat si a celor care au cerut informatii despre produse sau ofere de pret.Acestora
li se vor trimite e-mail cu informatii despre noile produse ale firmei si promotiile ocazionale.
Produsele concepute de societate SC ECONOMIC STIL SI RAFINAMENT SRL vor putea fi
disponibile pentru clienti pe magazinul on-line ce urmeaza a fi creat prin proiect,dar si la sediul firmei
unde se va deschide un mic showroom cu modele de produse fabricate de firma nostra.Clientii pot
cumpara produse in afara magazinului on-line si din showroom-ul situat in comuna Selaru.
Segmentul caruia societatea SC ECONOMIC STIL SI RAFINAMENT SRL i se adreseaza sunt
persoanele fizice si firmele ce doresc sa achizitioneze mici cadouri/suveniruri pentru a le da
clientilor/angajatilor lor.Luand in considerare faptul ca orice colt al tari exista o persoana fizica sau o
societate care doreste sa achizitioneze produsele noastre,consideram ca din punct de vedere
geografic,cererea pentru produsele oferite de SC ECONOMIC STIL SI RAFINAMENT SRL va fi
mare atat la orase cat si in mediul rural,chiar in zone mai putin dezvoltate.
Societatea SC ECONOMIC STIL SI RAFINAMENT SRL a identificat potentiali furnizori de
materii prime,consumabile,servicii de curierat,statii de distributie carburant,necesare realizarii
produselor si implementarii proiectului in bune conditii.Firma are o viziune clara asupra calitatii
produselor oferite,ceea ce inseamna ca pune accent pe alegerea furnizorilor.Aprovizionarea se va face
in functie de comenzile luate de la clienti,astfel,in momentul in care intra comanda in firma,aceasta
incepe realizarea produselor si ulterior verificaea lor calitativa,urmand sa livreze produsul/produsele
catre client.
La sediul firmei va exista un spatiu rezervat prezentari produselor pe care firma noastra le
fabrica,iar clientii pot face la fata locului impreuna cu un angajat al firmei o schita a unui produs ce
doreste sa il achizitioneze.

5.2.2. Segmentul de piaţă

5.2.2. Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului


dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice,
birotică, turism etc.).
Segmentul nostru de piata este format din: institutii publice,persoane fizice si companii,care
necesita solutii personalizate.Asadar piata noastra este segmentata i trei directii:
1. Companiile care necesita dezvoltare si amenajarea spatiilor(locatiilor).
2. Persoane fizice dornice de o schimbare.
3. Institutiile pubilce reprezinta o etapa esentiala a reformei administratiei si a modernizarii
acesteia.

5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor
Principala piata a serviciilor noastre se afla in regiunea Muntenia.
Potentiali clienti spre care ne orientam in desfasurarea activitati noastre sunt:
1. Operatori economici care activeaza in urmatoarele domenii:
- restaurante hoteluri,cafenele care deruleaza proiecte de extindere,dezvoltare sau modernizare.
- Sectorul public(gradinite scoli ,licee,universitati,primarii,spitale etc)
- IMM-urile din regiune Muntenia
- Sectorul financiar
19
*
2. Persoane fizice care activeaza in:
- Profesii liberale(avocati,notari,arhitecti etc)
- Domeniul social
Pentru partea de preturi pentru inceput,vom asigura o intrare pe piata mai rapida,stabilind un pret flexibil
si competitiv,oferind clientilor nostri un produs/serviciu la un pret romanesc.
Avantajul produselor noastr este dat de gradul mare de flexibilitate si de personalizare a produselor cat si a
consultantei acordate pentru personalizare.

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon,
evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)
Cifra de afaceri a sectorului de croitorie a crescut cu 11.5% in 2015 comparativ cu anul anterior.
Prognoza de crestere medie anuala pentru urmatorii ani se pastreaza in continuare la aproximativ 15% in
stationare fata de comunicarea estimata in editia 2015 a studiului.
Industria serviciilor de croitorie, anume dezvoltarea de croitorie pe comanda,va fi segmentul fanion al
puetei pe termen mediu,ca urmare a cresterii continue in externalizarea si adoptarea mai larga a serviciilor
din Romania,atata in sectorul privat cat si cel public.
Cheia acstei tendinte este cererea interna de companii si investitiile sectoarelor publice private.
Avand in vedere evolutia in ultimii ani a pietei apreciem ca intaram pe o piata in crestere chiar ,,pe val” in
zona cea mai dinamica si cu cretere mai mare.De asemenea este un moment bun de intrare in piata, o piata
care creste rapid si care este dominata de firme mici si start-up-uri,foarte flexibile care pot usor sa se
adapteze intr-un mediu de afaceri care se schimba rapid.
Cererea pentru serviciile furnizate de catre firma noastra va fi una permanenta avand in vedere
multitudinea de potentiali clienti din regiunea Muntenia si la nivelul intregi tari.
Se considera ca evolutia cereri va fi una ascendenta ca urmare a cresteri notorietati si promovari afaceri si
mai ales prin mediul on-line.

5.2.5. Concurenţi potenţiali


Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

Grupă produse/servicii oferite Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea


pieţei

Producator de confectii COMO SA MORENI/DAMBOVITA


textile diverse. ARTA SCA TARGOVISTE/DAMBOVITA
TRICOHAN SRL TARGOVISTE/DAMBOVITA

Producator de confectii SARQUINTA SCM TARGOVISTE/DAMBOVITA


textile diverse. WELTEX PUCIOASA/DAMBOVITA
Cooperatie
mestesugareasca si
obiecte artizanale.
Productie si furnizare
echipamente de munca
si protectie. Export de
confectii textile.
Confectii de uniforme pt.
20
*
hoteluri si restaurante.
Costume barbati si
dama.

Produs/serviciu 3

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:
Intalnirile cu clienti vor avea loc la punctul de lucru dotat in cadrul proiectului cu infractustura necesara
desfasurarii activitatii de lucru cu clientul,la sediul clientului sau in mediul on-line
Politica de produse cuprinde:
1. Cercetarea produsului,analiza nevoile clientilor si identificarea solutiilor optime.
2. Proiectarea si realizarea aplicatiilor software noi,care sa corespunda nevoilor clientilor,produse care
vor fi testate in mediul intern,mediul controlat si apoi,dupa remedierea erorilor care ar putea
aparea,trimiterea produsului catre client.
3. Asigurarea legala a produsului nu poate impacta activitatea.Pentru anumite proiecte se pot breveta
anumite softuri,se va livra conform contractului cu clientii doar produsul final,nu si codul sursa.Asta
inseamna ca proiectul nu poate fi vandut.
4. Analiza portofoliului serviciilor va avea loc semestrial in functie de gradul de penetrare.
5. Actualizarea permanenta a portofoliului de servicii,in functie de necesitatile pietei si de noile aparitii
in domeniu
6. Livrarea unei game variate de servicii de dezvoltare ,punand accept pe modernitate si inovatie
7. Practicarea celor mai bune preturi in functie de complexitatea si dimensiunea serviciului solicitat.

5.3.2. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenţi, la comandă, etc.

Politica de distributie reprezinta modalitatea de a vinde efectiv serviciul dorit.Noi vom presta serviciul
atat la locatia clientului in cazul in care tipul de serviciu sau clientul o solicita sau la sediul firmei noastre.
Canalele de distributie sunt urmatoarele:
1. Distributie proprie- canalul propriu de distributie,prin intermediul site-ului.Totodata distributia
proprie se va realiza si prin metoda directa,anume contactarea telefonica a companiilor si
transmiterea de ee-mailuri cu ofertelesi serviciile noastre.
2. Distributia prin canale de distributie,selective-prin intrmediul agentiilor de publicitate si prin
intermediul altor companii cu care se incheie contracte de colaborare.
Totodata ne vom inregistra in sistemul de achizitii publice SEAP pentru a putea inregistra ofertele
noastre,in vederea achizitiei acestora de catre institutiile publice din catalogul SEAP.

Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante,
broşuri):
Societatea noastra o promovam cu prin soft on-line si materiale tiparite.

21
*
5.3.3. Activitati de promovare a vanzarilor
Prezentati metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficiala, pliante,
brosuri):

Principalele activitati de promovare vor fi:


 Publicitate online: site web realizat din fonduri proprii, promovare online Google AdWords,
Facebook Ads, SEO; publicitate online pe serverele, adresele de internet si aplicatiile care nu
solicita costuri (Free-of-charge)
 Folosirea canalelor social –media: se vor crea paginile de Facebook, Twitter si se va purcede la
mentenanta si actualizarea zilnica a acestora
 Realizarea de campanii promotionale concentrate si periodice, la nivel on-line, toate indreptate
spre segmentele tinta vizate in segmentarea de piata: realizarea unui material de promovare sau a
unui catalog de prezentare servicii, materiale clare si exhausive din perspectiva clientului, postate
pe retelele de socializare, pe site-ul companiei, transmise partenerilor.

 Relatii publice: prezente la targuri de profil, intretinerea unui forum/blog de specialitate pentru
serviciile furnizate; in demersul de marketing se va urmari, la nivel operational, adoptarea unei
strategii de networking pentru marirea numarului de contacte/potentiali clienti si parteneri.
 Contactul direct cu potentialii clienti, dar si realizarea de mai multe parteneriate si transmiterea
unei bune impresii vor atrage noi clienti.
 Marketing direct: gestionarea bazei de date a clientilor, interactiune directa cu acestia;
 Forta de vanzare: contactul direct cu clientii si transmiterea unei bune impresii, astfel incat
recomandarea acestora sa atraga noi clienti, dezvoltarea site-ului web al companiei.
 Promovarea serviciilor direct catre toate companiile: O sa incepem cu companiile de tip IMM si
Micro prin contactare telefonica. Bazele de date se pot gasi pe internet inclusive adrese de email si
telefon.
 Inregistrarea pe SEAP si promovarea ofertelor in catalogul SEAP :

Feedback-ul este un element esential in orice tip de comunicare, astfel ca analiza rezultatelor promovarii
se va face din 6 in 6 luni, pe baza raportarii numarului de clienti potentiali si clienti efectivi care au
beneficiat de serviciile companiei in urma promovarii.

22
*
6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Proiecţiile financiare vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai jos, se
vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

BILANT PREVIZIONAT
Nr. perioada
rd.
Denumirea elementului

A B 2017 2018 2019 2020


ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-
2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4

ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 5
+332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-
378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6
+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445
+446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114- 7
591-595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8 -1150 -2800 -4700


(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9 -4700

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10

23
*
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 11
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 +
168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +
446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462
+ 473*** + 509 + 5186 + 519)

ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE 12 -4700


(rd. 09 +10-11)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 13 -4700
09)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- 14
O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441***
+4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453***
+455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519
VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 15

1.Subvenţii pentru investiţii 16


2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21


III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22
IV. REZERVE (ct. 106) 23
V. PROFITUL SAU SOLD C 24
PIERDEREA
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
SOLD D 25

VI. PROFITUL SAU SOLD C 26


PIERDEREA SOLD D 27
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129) 28


CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27- 29
28)

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT


24
*
AN AN AN AN
2017 2018 2019 2020
1 1. Cifra de afaceri netă 20.000 115.000 165.000 190.000
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708)
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3 20.000 115.000 165.000 190.000
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
5 consumabile aferente activităţii desfaşurate

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

7 Chirii
8 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
9 marketing, Reparaţii/Întreţinere
10 Asigurări
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul
11 pe profit
12 Alte cheltuieli
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
15 Profit ( RD.4-13) 20.000 115.000 165.000 190.000
16 Pierdere (RD.13-4) 20.000 115.000 165.000 190.000
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)
20 VENITURI TOTALE RD.4+17) 20.000 115.000 165.000 190.000
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
23 Profit ( Rd,20-21) 20.000 115.000 165.000 190.000
24 Pierdere (rd.21-20) 20.000 115.000 165.000 190.000

CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaţii / lună AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020


I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 200 0 -1150 -2800
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 0 0 0 0
1 din vânzări
2 din credite primite
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă

25
*
Total disponibil (I+A) 200 0 -1150 -2800
B Utilizari numerar din exploatare
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile aferente activităţii
1 desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)
3 Chirii
4 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere
6 Asigurări
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
8 Alte cheltuieli
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea
C totală a proiectului)
D Credite
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
E (1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri
F Dividende
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G) 200 0 -1150 -2800
II Sold final disponibil (I+H)

6.2 Grafic de rambursare / plată

Trim 3 și 4 -2017 Trim 1 și 2 -2018 Trim 3- 2018


Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere
plata rambursare plata rambursare plata rambursare
Suma
solicitată

Atenție!!!
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și
software-ul necesar desfășurării activității.
26
*
7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele


beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară
finanţarea .

Aceasta finantare este vitala pentru dezvoltarea activitatii principale a afacerii noastre, respectiv
Confectionarea produselor textile.Prin implementarea prezentului proiect, solicitantul va avea
posibilitatea achizitionarii de echipamente si aparate tehnologice inovative care vor asigura buna
desfasurare a activitatii, o rata crescuta a productiei si ergonomia muncii pentru angajati. Mai
mult, asociatii nu au capacitatea financiara de a realiza intreaga investitie necesara infiintarii
unui astfel de laborator de productie. In acest sens, investitia principala realizata cu ajutorul
financiar acordat prin prezentul proiect va asigura competitivitatea afacerii.

Asadar ,cu siguranta diferenta o face pachetul de plecare din cadrul proiectului,pachet care
ofera pachete de ultima generatie pentru a genera solutii integrate potentialilor
clienti,perspectiva pe un spaiu de lucru pentru a avea o imagine pentru clienti si un mediu de
lucru adecvat.

27
*
GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii


Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT - cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comerț și alte activități 25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul


intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu 20
normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C 7 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane25
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
8 Cel puțin 1 loc de muncă ocupat de persoană20
defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer
* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investiției
D 9 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării 10
activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea
planului de afaceri
10 Caracter inovativ al investiției 5

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.


Punctajul minim pentru admitere la finanțare este 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/șomeri
- achiziția de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;
- data și ora înscrierii în program.

28
*