Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES-VERBAL

de audiere a învinuitului
___________________________ ”___” __________20_
(localitatea) (data întocmirii)
început la ora ____ şi min.____
finisat la ora ____şi min. ____
Procurorul _______________________________________________________________
(numele, prenumele, funcţia)
în localul _____________________________________________________________________,
în prezenţa apărătorului__________________________________________________________
cu participarea _________________________________________________________________
( numele, prenumele şi calitatea persoanelor care participă la efectuarea acţiunii)
în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) pct. 2), 23), 103, 104, 260, 261 CPP a întocmit
prezentul proces-verbal de audiere a învinuitului:
Numele, prenumele _____________________________________________________________
Ziua, luna, anul naşterii__________________________________________________________
Locul naşterii __________________________________________________________________
Cetăţenia ______________________________________________________________________
Studiile _______________________________________________________________________
Situaţia militară_________________________________________________________________
Situaţia familială _______________persoanele pe care le întreţine ________________________
Domiciliul _____________________________________________________________________
Ocupaţia______________________________________________________________________
Posesor al buletinului de identitate ________________ eliberat la_________________________
Antecedente penale _____________________________________________________________
Învinuit în săvârşirea infracţiuni____ prevăzute de art. ____________________din Codul penal
Drepturile şi obligaţiile în scris, prevăzute de art. 66 CPP mi-au fost înmânate şi explicate,
conform p.7 alin.2 art.66 CPP accept (nu accept)________________a fi audiat. De asemenea
învinuitul a fost preîntâmpinat pentru răspunderea ce o poartă conform articolului 311 C.P. în
cazurile în care el face un denunţ intenţionat fals că infracţiunea a fost săvârşită de o persoană
care, de fapt, nu a avut atribuţie la săvârşirea ei.
Învinuirea ce mi se impută_______________________ , explicaţii în scris asupra acestea
( recunosc / nu recunosc)
doresc să le fac(ă) _____________________ Declaraţiile doresc să le fac în limba ___________
( personal / procurorul)
pe care o posed bine.
Învinuitul ______________________
(semnătura)
Traducătorul _____________________________________________________________
(numele, prenumele, domiciliului)
_____________________________________________________________________________
a fost avertizat aspra răspunderii ce o poartă conform art.312 CP pentru traducere intenţionat
incorectă _____________________________
(semnătura traducătorului)
Pe parcursul audierii au fost utilizate mijloace tehnice ____________________________
______________________________________________________________________________
Asupra învinuirii ce mi se incriminează expuse în ordonanţa de punere sub învinuire din „
_____” _____________________ 20 ___ declar următoarele:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Învinuitul Apărătorul Participanţi Procurorul
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Învinuitul Apărătorul Participanţi Procurorul