Sunteți pe pagina 1din 2

Perturbaţii la finalul proiectului, predarea şi acceptarea proiectului;

O serie de factori perturbatori pot deturna lucrările de la cursul lor firesc


tocmai atunci când managerul de proiect se gândeşte la predarea
proiectului. Pentru anticiparea unor situaţii nefavorabile, este necesar ca
managerul de proiect să cunoască simptomele, cauzele şi remediile unor
perturbaţii care pot afecta în mod serios finalizarea proiectului, precum
cele prezentate în continuare:

 Simptom: micşorarea interesului top-managementului faţă de proiectul


respectiv.
 Cauze: concentrarea atenţiei către alte acţiuni (proiecte noi sau/şi
prioritare, lucrări urgente etc.).
 Remedii: asigurarea de către managerul de proiect a unei comunicări
permanente cu top-managementul firmei pentru menţinerea interesului
faţă de proiect.
 Simptom: reluarea unor activităţi şi muncă suplimentară.
 Cauze: schimbări de ultimă oră care pot afecta planul proiectului; un
management deficitar al factorilor interesaţi în derularea proiectului.
 Remedii: neacceptarea de către managerul de proiect a unor schimbări
nefundamentate; considerarea schimbărilor respective ca o continuare
a proiectului.
 Simptom: tendinţe de realizare rapidă şi superficială a unor lucrări.
 Cauze: forţarea finalizării proiectului de către anumiţi clienţi sau
utilizatori prin sugerarea unor “scurtături”.
 Remedii: intervenţia energică a managerului de proiect pentru
respectarea condiţiilor de performanţă; comunicarea eficientă cu
factorii interesaţi în realizarea proiectului.
Procesul de predare şi acceptare a unui proiect se poate desfăşura pe baza
unui checklist întocmit de comun acord de către managerul de proiect,
client şi utilizatori. Acest checklist va trebui să evidenţieze principalele
probleme ce trebuie clarificate în această etapă finală, precum:
 lucrările proiectului în concordanţă cu structura lucrărilor elementare;
 programe de instruire a reprezentanţilor utilizatorilor (manageri,
personal de exploatare, personal de mentenanţă etc.);
 stabilirea unui organism managerial care să sprijine finalizarea,
predarea şi acceptarea proiectului;
 identificarea unor proiecte care ar putea continua şi dezvolta ideea
respect
reuniunea de finalizare a proiectului.
Ca şi în cazul reuniunii de lansare a proiectului, managerul şi echipa de
proiect trebuie să se pregătească în mod deosebit pentru că acesta este
momentul ce încununează efortul depus pe parcursul unei perioade
tensionate. Finalizarea unui proiect este caracterizată de cele mai multe ori
de următoarele două reuniuni:

a) Reuniunea de pregătire a finalizării proiectului


La această reuniune managerul şi echipa de proiect vor trebui să
revadă:
 rezumatul proiectului;
 graficul Gantt cu etapele şi activităţile principale;
 structura lucrărilor elementare;
 fişierul riscurilor şi consecinţelor;

b)Reuniunea propriu-zisă de finalizare a proiectului


Reuniunea propriu-zisă de finalizare a proiectului va fi deschisă şi
prezidată de către sponsorul proiectului, care va prezenta pentru început,
în mod succint, realizarea respectivă.
Managerul de proiect va mulţumi sponsorului, factorilor interesaţi în
derularea proiectului .Apoi, managerul de proiect va trebui:
 să prezinte rezultatele obţinute prin derularea proiectului respectiv;
 să prezinte checklist-ul de predare şi acceptare a proiectului;
 să explice necesitatea unor eventuale mici retuşuri la unele activităţi;
Activitatea managerului de proiect nu se termină la această reuniune
deoarece va trebui să se implice şi în evaluarea post-proiect.