Sunteți pe pagina 1din 12

Povestitor 1: Al Iudeii Împărat

Intr-o zi porunc-a dat


Ca la locul de născare
Să se-nscrie fiecare.

Povestitor 2: Iosif mers-a să se-nscrie


Şi el, cu a lui soţie,
De la ei din Galileea,
La Betleem în Iudeea.

Povestitor3: Când acolo au sosit,


Mamei ceasul I-a venit.
Ca să nască pe Iisus…
Cată loc în jos şi sus.

Povestitor 4: Geaba cată prin cetate:


Hanuri, case…pline, toate…
Lângă Betleem , afară,
Într-un staul ei intrară.
Acolo Maria jos,
Naşte pe Iisus Hristos.

Cor (colind): O, ce veste minunată


I. II. III.
O , cevesteminunată! Că la Betleem , Maria Pre fiulîn al Săunume,
ÎnBetleemni s-arată Săvârşindcălătoria, Tatăl L-a trimisînlume,
Astăzi s-a născut Îmtr-un micsălaş, Să se nască
Celfăr' de-nceput Lângă-aceloraş, Şisăcrească,
Cum au zisprorocii. A născutpeMesia. Să ne mântuïască.

Povestitor 4: Dup-aceea L-a-nfăşat


Şi în iesle L-a culcat.

Povestitor 3: Pe un deal, păstori şedeau –(aici intră păstorii )


Noaptea oile-şi păzeau.
Şi cum stau… din slava, iată,
Ca un înger li se-arată. -(aici intră îngerul 1 )
Faţa lui când o zăresc
Ei de spaimă-ncremenesc.
Înger 1: - Nu vă-nspăimântaţi!
Vă vestesc o bucurie !
Vesel azi, tot omul fie!
Jos la staul coborâţi
Şi în iesle o să găsiţi
Prunc în scutece-nfăşat:
E Iisus Cel aşteptat!

Povestitor 1: Astea îngerul spunând,


Îngeri, alţii, vin pe rând, - (intră îngerii 2şi 3)
Mulţi…o-ntreagă oaste sfântă…
Zboară prin văzduh şi cântă:
Slavă-n ceruri, Celui Sfânt! - Îngerii
Vouă, pace pe pământ!

Cor (colind): Cântarea îngeraşilor


Cîntarea îngeraşilor
se-nalţă numai ţie
Iisuse-ţicînt a mea şi-a lor
şi-a noastrăbucurie

Refren:Osana, osana
Încortoţisăcîntăm
Mărire, mărire
Îisuseîţidăm
Osana, osana
De josşi de sus
Mărire, mărire
ÎnDomnulIisus

Şiîngeriişinoislăvim
Iubirea ta cea mare
Şieişinoitepreamărim
Cu-a dragosteicîntare

Refren:

Cum eiîncernoipepămînt
Tepreamărimpe tine
De slavănumailucrusfînt
Să fie toate bine

Refren:
Povestitor 2:Iar când îngerii plecară,
Cei de lângă oi strigară:

Păstorii (în cor): - Haidem toţi la Betleem,


Pruncu-n iesle să-l vedem!

Cor (colind): Trei păstori


Trei pastori se intalniră
Raza soarelui
Floarea Soarelui
Si asa se sfatuiră
Haideţi fraţilor, sa mergem Si sa facem o cununa
Raza soarelui Raza soarelui
Floarea Soarelui Floarea Soarelui
Floricele sa culegem S-o impletim cu voie buna

Sa o ducem lui Hristos


Raza soarelui
Floarea Soarelui
Sa ne fie de folos

Povestitor 2: Mers-au …I s-au închinat,


Ca unui mare Împărat…
Cu mirare povestiră,
De la înger ce-auziră.
Mamei care-i asculta,
Îi creştea-n piept inima.

Povestitor 3: Şi păstorii înapoi


Lângă turma lor de oi
Fericiţi apoi s-au dus
Preamărind pe Cel de sus.

Cor (colind): Astăzi s-a născut Hristos -(se retrag păstorii)


Astazi s-a nascutHristos Vantul bate nulrazbate
Mesia chip luminos neauaningenulatinge
Laudatisicantati Laudatisicantati
Si vabucurati. Si vabucurati.

Mititelinfasetel Si de acumpana-n vecie


in scutec de bumacel miladomnuluisa fie
Laudatisicantati Laudatisicantati
Si vabucurati. Si vabucuratï.
: Ati vazut ce am vazut si eu?
Mag 2 :Da! O stea ce lumina puternic…
Mag 3 :Sa o urmarim!E steaua ce vesteste ca s-a nascut Mesia.
(intra in scena Irod foarte nervos)
Irod: O! Ce fete lu Mag 1:S-a nascut in miez de noapte
Prunc dragut, frumos
Ingerii si stelele ne spun ca-I Hristos.
Cale lunga am urmat, stelele au luminat
Drumul ni l-au aratat!
Mag 2: Am venit cu daruri, lui sa ne-nchinam
Bun venit in lume vrem sa ii uram!
Astazi chiar e sarbatoare,
Pentru noi e cea mai mare.
Mag 3 :Cale lunga am urmat
Pe drumuri am innoptat
Sa ne inchinam doar lui,Sfantului!!!!
Drumul ne-a fost luminat
Pe aici ne-a aratat.
Irod: Crai obraznici fara minte!
Nimeni nu va poate-nghite,
Un singur rege este in tara asta, si va fi!
(intra in scena Iosif si Maria)
Maria: Dormi dragutule Iisus,
Dormi odorule nespus
Doua stele-s ochii tai
In obraji iti ard vapai.
Nani , nani puisor
Dormi cu mama ,dormi usor
minate,
Veniti de departe?
Povestitor 4: De la răsărit, cu-alai, - (intră Irod şi se aşază pe scaun)
Iată c-au venit trei crai. -(intră magii şi stau în faţa lui Irod)
În Ierusalim intrară ,
Tot oraşul colindară,
Întrebau în lung şi-n lat:

Magii
În seara sfântă de Crăciun,
Pe drumul nins de lună,
Trei magi călări, cu suflet bun,
Aleargă împreună.
De unde vin? Cum se numesc?
Ce doruri îi frământă?
Spre-o iesle ei călătoresc
Şi cerurile cântă.

Şi cântă-n inimile lor


Aprinse, bucuria:
Azi s-a născut un salvator,
Azi s-a născut Mesia!
Magul 1: Unde-i noul Împărat,
Care- acuma s-a născut

Magul 2: Steaua Lui noi am văzut,


Şi-am venit din depărtare,
Să-i aducem închinare.

Cor (colind): Steaua sus răsare


Steauasusrasare Magii cum zarira Cu darurigatite
Ca o taina mare Steauasipornira LuiHristosmenite
Steauastraluceste Mergandduparaza Luandfiecare
Si lumiivesteste PeHristossa-l vaza Bucurie mare
Si lumiivesteste PeHristossa-l vaza Bucurie mare

CaastaziCurata Si dacapornira Care bucurie


Preanevinovata Indata-L gasira Si aicisa fie
Fecioara Maria La Dansulintrara De la tïnerete
NastepeMesia Si se inchinara Pan-la batranete
NastepeMesia Si se inchinara Pan-la batranete

Povestitor 1: Iar Irod, d-un Împărat auzind,


s-a turburat.
Adună pe toţi mai marii,
Arhiereii, cărturarii.
Când s-a născut Iisus în țara- aceea, care se numea Iudeea
Domnea Irod împărat, stăpân rău, ne-nduplecat.
Tulburat de-această știre, a tunat către oștire:

Irod: - Ştiţi, profeţii unde-au spus


Că va fi născut Iisus?
Eu sunt Irod-Împărat, judecător ne-nfricat.
Al meu nume când se-aude, pasărea în cer se-ascunde.
Dau poruncă-mpărătească: urma lui să se găsească
Și cu viața să-mi plătească!
Pentru că a cutezat, să se creadă împărat,

Magul 3: - Din Betleem,


După cum noi scris vedem,
Va ieşi cândva Păstorul,
Care-o cârmui poporul.
Irod: - Iute-n Betleem plecaţi,
Pruncu-acolo să-l cătaţi.
Şi să treceţi de-L găsiţi
Iar pe-aici, să mă vestiţi.
Căci şi eu vreau să mă duc
Închinare să-i aduc.

Povestitor 2: Craii auzind s-au dus.


Steaua-i îndruma de sus.
Şi la staul acolo, iată,
Steaua se opri –deodată.
-(magii se închină şi oferă daruri lui Iisus)

Povestitor 3: Merg în faţa Pruncului,


Cuvioşi se-nchină Lui
Scot şi-i dau cu dărnicie,
Aur, smirnă şi tămâie.

Cor (colind): Lîngă ieslea minunată


1. Lângă ieslea minunată ne-adunăm,
Lin colindul Sfintei Naşteri, colindăm.
Doarme fiul lîngă-al maicii sîn duios
Soare dulce pare faţa lui Hristos.
Refren:
Doamne, Doamne şi noi Ţie ne-nchinăm
Când colindul Sfintei Naşteri, colindăm.
Cântă îngerii “OSANA”, imnul Sfânt,
Slavă Ţie-n cer şi pace pe pământ.

2. Cântă magii aducându-I darul lor 3. Cântă cerul şi pământul, sus şi jos
Slavă Ţie, Împăratul tuturor. Slavă, cinste şi-nchinare lui Hristos.
Cântă steaua cu lumina peste cer Numai Maica simte semnul profeţit
Slavă Ţie, soare veşnic, leru-i, ler. Umbra crucii peste fiul adormit.
Refren: Refren:
Doamne, Doamne şi noi Ţie ne-nchinăm Doamne, Doamne şi noi Ţie ne-nchinăm
Când colindul Sfintei Naşteri, colindăm. Când colindul Sfintei Naşteri, colindăm.
Cântă îngerii “OSANA”, imnul Sfânt, Cântă îngerii “OSANA”, imnul Sfânt,
Slavă Ţie-n cer şi pace pe pământ. Slavă Ţie, Sfânt Mesia mult dorit.

Povestitor 4: Noaptea îngerul, în vis,


Coborî la ei şi-a zis:

Înger2: - Către casă când porniţi,


Pe Irod să-l ocoliţi!

Povestitor 4: - Dânşii când se-napoiară


Altă cale apucară.
-(se retrag magii)
Îngerul în vis veni
Şi la Iosif… şi-i grăi:
Înger 3: - Ia-ţi copil şi soaţă-acum,
Iosif, - şi să pleci la drum!
Din această ţară du-te
În Egipt, cât poţi de iute!
Că Irod în gând şi-a pus,
Să omoare pe Iisus!
- (intră păstorii şi magii)
Toţi (colind): Praznic luminos
Praznicluminos, stralucitfrumos Cu păstorii să-l cântaţi
Astazi ne-a sositsi ne-a-nveselit,
CaMantuitorulsiIzbavitorul Pacea lui să o aflaţi
Cu trup s-a nascut, cu trup s-a nascut.

Raiulcelinchis, aziiar s-a deschis,


Sarpeluicumplitcapul s-a zdrobit Şi cu magii să-l cinstiţi.
Si stramosiiiara, din SfantaFecioara Slava lui s-o dobândiţi
Iar s-au innoit, iar s-au innoit. Mântuirea s-o aflaţi
Cu el să vă bucuraţi.
Ingeriicantau, pastorifluierau,
Magii se-nchinau, toti se bucurau.
Crăciunul trebuie sărbătorit
Dar Irod era ca se tulbura
De nastereaSa, de nasterea Sa. Aşa cum se cuvine
Căci pruncul sfânt din cer venit
El ilcauta, voindmortii-a-L da, Azi s-a născut pe lume
IarPrunculIisus din tara s-a dus.
Fie laudat, binecuvantat,
De-apururiamin, de-apururiamïn.

Poezii În casă la căldură


Cu candela aprinsă,
Cu gândul la cel veșnic
Cu masa mare-ntinsă,
Copiii și părinții,
Bunica și cu bunul,
Cuprinși de nerăbdare
Așteaptă azi Crăciunul.

Ia sculaţi, voi ce dormiţi


Îngerii să-i auziţi

Cum vă cântă de frumos

De naşterea lui Christos.

Auziţi un glas de sus


Astăzi s-a născut Isus
Îngerii în glasul lor
Vă vestesc mântuitor.

Şi vă-ndeamnă să veniţi
Pe Mesia să-l primiţi
Fulguţa:
Azi în zi de sărbătoare,
Bucuria noastră-i mare.
L-aşteptăm pe Moş Crăciun,
Care a pornit la drum.
Ce-o fi asta,tu , măi frate, Nu mai fi îngrijorată,
Ceasu-i şase jumătate, Las-că vine moşu-ndată!
Şi sunt pregătite toate S-o fi oprit , putere să mai prindă,
Moşu-am vrea să se arate. Doar ţara-n lung şi-n lat el o colindă.

Dar ce zgomot se aude?


Sssst! Linişte!
Cred c-a sosit Moş Crăciun.
Să îi cântăm,
Bun venit să îi urăm.

Toţi: UITE VINE MOŞ CRĂCIUN !


Fulguţa :
Moş Crăciun cu barba albă, Şi cu crai citiţi de stele,
Moş Crăciun cu traista plină, Moş Crăciun, Moş Crăciun
Vechi stăpân atât de harnic Tu cobori şi-n seara asta,
Al copilăriei mele, Tu cobori ca-ntotdeauna
Azi în sat la noi te-aşteaptă Pe pământul greu de rele,
Toată casa cu lumină, Sol bătrân de gânduri bune.
Cu colinde şi cu cântec Moş Crăciun, Moş Crăciun.

Moş Crăciun: :
Dragii mei, nepoţi cuminţi
Am venit la şcoala voastră
Auzit-am despre ea
Că e mîndră şi frumoasă
Că sînteţi copii cuminţi
Şi cu drag mă aşteptaţi
Pe profesori şi părinţi
Totdeauna-i ascultaţi
Deaceea dragii mei
Să-ntindem aici o horă,
Să sărbătorim cu toţii:
Şi bunelul, şi nepoţii.
Fulguţa: Dar de unde ştie Moş Crăciun că suntem cuminţi şi buni?De unde le ştie pe toate?
Moş Crăciun: :
Dragi copii din ţara asta,
Vă miraţi voi cum se poate,
Moş Crăciun, din cer, de-acolo
De le ştie toate, toate?
Fulguţa
Uite cum, vă spun acuma:
Iarna-n noaptea de zăpadă,
El trimite câte-un înger
La fereastră să vă vadă.

Îngerii se uită-n casă,


Văd şi spun, iar Moşul are
Colo-n cer, la el in tindă,
Pe genunchi, o carte mare.

Cu condei de-argint el scrie,


Ce copil şi ce purtare.
Şi de-acolo, ştie Moşul,
Că-i isteţ, nevoie mare
Fulguţa:
E ger. Prin aerul curat
Plutesc miresmele de brad
Şi sună veseli zurgălăii
De-a lungul satului şi-a văii.
Căci mâine anul se-nnoieşte
Şi pluguşorul se porneşte.

Nu e noapte mai frumoasă


Cum e noaptea de Crăciun
Când coboară peste oameni
Domnul milostiv şi bun.

Cerul azi e-n sărbătoare


Şi pământul s-a-nnoit
Căci la noi smerit coboară
Pruncul cel făgăduit.

Peste munţi şi peste ape


Peste dealuri şi câmpii
Să răsune-n omenire
Vestea sfintei bucurii.

Noi umblăm şi colindăm


Pe Isus să-l înălţăm
Şi vestim a lui iubire
Care-aduce mântuire

Noi umblăm cu gând frumos


Ca să spunem de Christos
Şi mărturisim prin lume
Pretutindeni sfântu-i nume.

Lin răsună-ntreg văzduhul


De un cântec îngeresc
S-a născut Mântuitorul
Fiul cel dumnezeiesc.

A lăsat slava cerească


Pe noi să ne mântuiască
Şi-a adus din cerul sfânt
Pace pe acest pământ.

El a venit din ceruri, jos


Spre a sfinţi pământul
Să-mpace omul păcătos
Cu Dumnezeu Preasfântul.
El a venit din ceruri, jos
Spre a sfinţi pământul
Să-mpace omul păcătos
Cu Dumnezeu Preasfântul.

El, veşmintele tăcerii


Cu un scutec le-a schimbat
Şi-ntr-un staul pentru vite
Jos în iesle s-a culcat.

Îngerii din cer i-aduc


Cântarea lor divină
Şi magii şi păstorii vin
Şi-n faţa Lui se-nchină.

Venim şi noi cu glasul lin


S-aducem sfânt colind
Şi pe Isus să-l preamărim
Căci vine pe pământ.

În seara de Crăciun mereu


În orişicare casă
Noi îl rugăm pe Dumnezeu
Să stea cu noi la masă.

Şi să ne ierte că atunci
Când fiu-i s-a născut
Am fost nepăsători, nătângi
Şi nu te-am cunoscut.

Acum îl aşteptăm mereu


Cu masa mare-ntinsă
Cu sufletul deschis spre el
Cu candela aprinsă.

Micuţul prunc născut pribeag


În frig şi fără casă
La noi coboară blând în prag
Şi singuri nu ne lasă.

Ne ocroteşte şi ne dă
Puteri nemăsurate
Şi-n inimile noastre stă
Dacă-s la gând curate.

Cu glasurile lor curate


Copiii slava-i cântă
Colindele se-aud departe
În noaptea asta sfântă.

Miros de cetină curat


Se simte-n orice casă
Un brad cu daruri încărcat
Împodobim pe masă.

Poezii
În casă la căldură
Cu candela aprinsă,
Cu gândul la cel veșnic
Cu masa mare-ntinsă,
Copiii și părinții,
Bunica și cu bunul,
Cuprinși de nerăbdare
Așteaptă azi Crăciunul.

-În clinchet de clopotei,


Pe aripi de porumbei,
Cad fulgi moi, din cer dansând
Şi coboară pe pământ.
Azi, la fiecare casă
Se aud colindători
Şi colinda lor frumoasă
Tot răsună până-n zori.