Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE GRILĂ- Serii cronologice

1. Valorile unui fenomen sau proces economic înregistrate la intervale


succesive de timp reprezintă:
a) o previziune;
b) o serie cronologică;
c) o componentă ciclică;
d) componenta trend.

2. Caracteristica principală a seriilor cronologice de intervale este:


a) aceea că termenii seriei se pot înmulți;
b) aceea că termenii seriei nu se pot însuma că s-ar obține multiple
înregistrări;
c) aceea că termenii seriei se pot însuma;
d) aceea că termenii seriei nu se pot însuma că s-ar obține o valoare prea
mare.

3. Caracteristica principală a seriilor cronologice de momente este:


a) aceea că termenii seriei se pot însuma;
b) aceea că termenii seriei nu se pot însuma deoarece s-ar obține
multiple înregistrări;
c) aceea că termenii seriei nu se pot însuma deoarece s-ar obține o
valoare prea mare;
d) aceea că termenii seriei evoluează în progresie aritmetică.
4. Seriile cronologice de momente, cu intervale egale între momente se
reprezintă grafic prin:
a) histogramă;
b) diagrama prin coloane;
c) cronograma;
d) diagrama prin bare.

5. Seriile cronologice de momente cu intervale neegale între momente se


reprezintă grafic prin:
a) diagrama prin coloane;
b) diagrama prin bare;
c) histograma;
d) cronograma.

6. Media pentru o serie cronologică de intervale se calculează ca:


a) o medie aritmetică ponderată;
b) o medie aritmetică simplă;
c) o medie cronologică simplă;
d) o medie cronologică ponderată.

7. Media pentru o serie cronologică de momente cu intervale egale între


momente se calculează ca:
a) o medie aritmetică ponderată;
b) o medie aritmetică simplă;
c) o medie cronologică simplă;
d) o medie cronologică ponderată.

8. Media pentru o serie cronologică de momente cu intervale neegale


între momente se calculează ca:
a) o medie aritmetică ponderată;
b) o medie aritmetică simplă;
c) o medie cronologică simplă;
d) o medie cronologică ponderată.

9. În ecuația trendului liniar yˆ t  a  bt , b reprezintă:


a) intercepția;
b) o valoare în timp;
c) panta dreptei;
d) valoarea înregistrată în perioada t.

10. În ecuația trendului liniar yˆ t  a  bt , a reprezintă:


a) timpul;
b) panta dreptei;
c) valoarea înregistrată în perioada t;
d) intercepția.

11. Dacă   0 atunci:


a) I  0 și R  0 ;
b) I  1 și R  0 ;
c) I  1 și R  0 ;
d) I  0 și R  0 .

12. Dacă   50 bucăți pentru perioada 2010 – 2014 aceasta inseamnă


că:
a) producția a crescut cu 50 bucăți în anul 2014 față de 2010;
b) producția a crescut în medie de la un an la altul cu 50 bucăți în
perioada 2010 – 2014;
c) producția a scăzut în medie de la un an la altul cu 50 bucăți în
perioada 2010 – 2014;
d) unui procent de modificare a producției în anul 2014 față de 2010 îi
revin 50 bucăți.

13. Dacă R  20 % pentru perioada 2010 – 2014 aceasta inseamnă că:


a) producția a scăzut cu 120 % în anul 2014 față de 2010;
b) producția a crescut cu 120% în anul 2014 față de 2010;
c) producția a crescut în medie de la un an la altul cu 20% în perioada
2010 – 2014;
d) producția a crescut în medie de la un an la altul cu 120% în perioada
2010 – 2014.