Sunteți pe pagina 1din 2

SPEŢE

1. Prin cererea formulata la data de 10.10.2000 R.C. l-a chemat în


judecata pe R.V. pentru ca instanta sa-l oblige pe pârât la plata sumei de
200.000.000 lei, suma împrumutata în anul 1996, 120.000.000 lei
penalitati de întârziere si actualizarea sumei împrumutate.

Pârâtul, prin întâmpinare, recunaste ca a împruumutat de la


reclamant suma de bani,pe care trebuia sa o restituie în 1997.

Fata de aceasta împrejurare, la termenul de judecata din


09.11.2000, reclamantul a solicitat instantei sa pronunte o hotarâre chiar
la acel termen, prin care satl oblige pe pârât la plata sumei recunoscute
de aceta prin întâmpinare.

Cerinte:

1. Ce se întelege prin achiesare?


2. Ce ar trebui sa decida instanta asupra cererii reclamantului?
3. Ce alte probleme de drept procesual civil ridica speta?

2.Reclamantul R.M. a chemat în judecata pe pârâtul A.C., pentru ca


instanta sa dispuna rezilierea contractului de vânzare-cumparare cu
clauza de întretinere si repunerea partilor în situatia anterioara.

La terenul din 10.05.2005 au avut loc dezbaterile, instanta amânând


pronuntarea pentru data de 17.05 2005, ân vederea depunerii de
concluzii scrise.

Avocatul reclamantului depune prin registratura o cerere semnata de


el, în numele reclamantului, prin care acesta din urma renunta la
judecata.

Fata de aceasta cerere, instanta repune cauza pe rol, în temeiul art.


151 C.proc.civ. si fixeaza termen la 21.06.2005.

La acest termen se prezinta numai aparatorul reclamantului. Instanta


constata ca procedura este îndeplinita întrucât anterior iesirii în
pronuntare ambele parti au avut termen în cunostinta.

Instanta da cuvântul aparatorlui reclamantului cu privire la renuntare si


ramâne în pronuntare.
Instanta pronunta o sentinta prin care respinge cererea
reclamantului ca nefondata.

Cerinte:

1. Ce se întelege prin renuntare la judecata?

2. care sunt conditiile procedurale în care aceatsa poate opera?

3. Evidentiati si comentati eventualele greseli savârsite de


instanta.

3. Prin cererea formulata A.C. a solicitat instantei partajarea


bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei (cerere facuta în timpul
casatoriei) motivat de faptul ca doreste sa constituie o societate
comerciala care sa aiba ca obiect turismul si, prin urmare, o parte din
bunurile dobândite de soti îi sunt necesare pentru participarea la capitalul
social.

La primul termen de judecata ambii soti prezinta o tranzactie


judiciara prin care, pârâtul A.M. recunoaste contributia majoritara a sotiei
la dobândirea bunurilorsi solicita atribuirea catre aceasta a
apartamentului bun comun, cu obligarea reclamantei la plata unei sulte
modice.

Instanta, prin hotarâre, consfinteste învoiala partilor.

Paarchetul declara apel, aratând ca instanta a pronuntat hotarârea


cu superficialitate, întrucât sotul A.M este urmarit penal pentru fals
material si gestiune frauduloasa ca urmare a activitatilor desfasurate la
societatea SC "V" SRL, pe care a adus-o în stare de faliment.

Cerinte:

1. Care sunt conditiile procedurale prin care se poate realiza o


tranzactie în fata instantei de judecata?

2. Cum poate fi desfiintata o hotarâre prin care se consfinteste


învoiala partilor?

3. Ce ar trebui sa decida instanta de apel?Cum îsi va motiva


solutia?