Sunteți pe pagina 1din 2

Titlu: valorile

Scop: ierarhizarea şi prioritizarea valorilor

Categoria de vârsta: 12 ani-100 de ani

Număr de participanŃi: peste 3

Materiale: coli de hârtie şi pixuri

Durata: 15 min

Locul de desfăşurare: interior - exterior

Ritmul: pasiv

ConŃinut:

- Fiecare participant va scrie pe colŃurile unei coli de hârtie valorile care îl

determină să facă un anumit lucru.

- După ce scriu animatorul le spune că vor trebui să renunŃe la una din valorile

scrise, rupând colŃul respectiv şi aruncându-l la coş.

- Apoi pe rând vor trebui să mai renunŃe la încă 2 valori.

- La final se face evaluare: cum s-au simŃit renunŃând la aceste valori, care au fost

criteriile de selecŃie de care au Ńinut cont etc.


DESFĂŞURARE Jucătorii se aşează unul în spatele celuilalt, în grupe de patru sau cinci şi se ţin de umeri.
Ultimul, locomotiva, ţine ochii deschişi; ceilalţi, vagoanele, au ochii închişi (sau eventual o banderolă/un
fular la ochi). Ultimul jucător trebuie să conducă trenul, dând semnale non-verbale, prin atingere:
pentru a avansa drept înainte, el apasă simultan cu amândouă mâinile umerii jucătorului din faţa sa,
care transmite mesajul primit, până când ajunge la primul şi acesta avansează; pentru a merge la
dreapta, apasă umărul drept; pentru a merge la stânga, apasă umărul stâng; pentru a se opri, ridică
amândouă mâinile de pe umeri (fără contact). S