Sunteți pe pagina 1din 4

Dispozitiv de comandă pe grilă cu generator de tensiune liniar

variabilă (DCG cu GTLV)

1. Scopul lucrării este studiul principiului de funcţionare a unui dispozitiv de


comandă pe grilă cu generator de tensiune liniar variabilă.

2. Consideraţii teoretice

Rolul dispozitivului de comandă pe grilă este să dea un impuls de comandă pe


poarta tiristorului, impuls ce are faza reglabilă şi amplitudinea în tensiune şi curent în
funcţie de tipul tiristorului comandat. De asemenea este necesară sincronizarea
funcţionării DCG-ului cu trecerea prin zero a tensiunii pe tiristorul comandat.
Tensiunea de sincronizare se aplică la intrările transformatorului Tr1. Acest
transformator poartă denumirea de transformator de sincronizare şi are rolul de
adaptare precum şi de a asigura separare galvanică între circuitul de forţă şi cel de
comandă. Când în primarul transformatorului de sincronizare este semialternanţa
pozitivă, datorită modului de conectare a bornelor acestuia, în secundarul
transformatorului este semialternanţa negativă (semnalele A, respectiv B din figura
2). Pe durata semialternanţei pozitive a tensiunii de sincronizare (semnalul A din
figura 2) tranzistorul T1 este blocat şi condensatorul C1 se încarcă la curent constant
de la generatorul de curent constant realizat cu T2, Dz, P1 şi R2. Se poate scrie
următoarea relaţie referitor la tensiunea de încărcare a condensatorului C1.
1
C ∫ C ⇒ uC = t
uC = i dt I
(1.1)
C
iC = I = ct .
Se poate remarca că tensiunea pe condensator variază liniar în timp. Panta de
încărcare a condensatorului este dată de valoarea curentului de încărcare a
condensatorului şi se poate modifica cu ajutorul rezistenţei P1.
Pe durata semialternanţei pozitive a tensiunii de sincronizare tranzistorul T1
este saturat şi condensatorul C1 se descarcă prin rezistenţa R3. Valoarea acestei
rezistenţe stabileşte panta de descărcare a condensatorului. Astfel la bornele
condensatorului C1 se obţin impulsuri dinte de ferăstrău sincronizate cu tensiunea
reţelei. Aceste impulsuri sunt aplicate în baza tranzistorului T3, în montaj repetor pe
emitor, ce are rol de adaptor cu impedanţă de intrare mărită. Pe baza tranzistorului
T4 se face sumarea tensiunii în dinte de ferăstrău cu tensiunea negativă de comandă
-Ucom. În figura 2 sunt prezentate două cazuri pentru două valori ale tensiunii de
comandă –Ucom1, respectiv –Ucom2. Când tensiunea dinte de ferăstrău depăşeşte ca
modul tensiunea de comandă, tranzistorul T4 se saturează (forma de undă E). Astfel
în colectorul tranzistorului T4 se obţin dreptunghiulare. Momentul de timp în care
apare frontul negativ se modifică odată cu modificarea valorii tensiunii de comandă,
aşa cum se poate remarca şi din figura 2.

1
2
Fig.1 Dispozitiv de comandă pe grilă cu generator de tensiune liniar variabilă
Fig. 2 Diagrama de tensiuni la DCG cu GTLV
Semnalul dreptunghiular E este aplicat către circuitul derivator doar dacă tranzistorul
T5 este saturat. Iar aceste este saturat atât timp cât comutatorul K nu este închis.
Prin acţionarea comutatorului K se inhibă impulsurile de comandă de la DCG,
blocând tranzistorul T5. Fronturile semnalului dreptunghiular E sunt derivate de către
circuitul derivator realizat cu grupul C2R11. Dioda D2 permite trecerea doar a
impulsurilor negative spre grupul de tranzistoare T6 şi T7. Acestea sunt formatate în
impulsuri dreptunghiulare şi prin intermediul transformatorului Tr2 ajung pe poarta
tiristorului comandat. Transformatorul Tr2 este denumit şi transformator de impuls şi
are rolul de a asigura separarea galvanică între circuitul de comandă şi cel de forţă şi
de adaptare a impulsurilor de comandă de la DCG la cerinţele tiristorului. Durata
impulsurilor de comandă pe poartă a tiristorului este stabilită de circuitul derivator.

3
3. Partea practică a lucrării
Partea experimentală a lucrării constă în oscilografierea formelor de undă
prezentate în figura 2.
La preluarea tensiunii în dinte de ferăstrău de pe condensatorul C1 (semnalul
C) se vor efectua următoarele modificări analizându-se efectele acestora asupra
semnalului C:
o se dublează valoarea condensatorului C1;
o se modifică valoarea curentului din generatorul de curent constant prin
rezistorul semireglabil P1.
La oscilografierea semnalului G se modifică valoarea condensatorului C2. Se
vor analiza şi explica efectele acestor modificări din schemă.
Se vor trasa pe hârtie milimetrică forme semnalelor oscilografiate cu ajutorul
osciloscopului.

4. Întrebări de verificare şi control


1. Precizaţi cum se modifică tensiunea în dinte de ferăstrău când se creşte
valoarea curentului furnizat de generatorul de curent constant.
2. Explicaţi care elemente de circuit stabilesc pantele de încărcare şi descărcare
a condensatorului C1.
3. Care este rolul tranzistorului T5?
4. Care sunt elementele de circuit ce stabilesc durata impulsului de comandă pe
poarta tiristorului?

S-ar putea să vă placă și