Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE BUSINESS SI TURISM

Programul de master "Managementul calitatii, expertize si protectia consumatorului”, anul I, sem.


1, anul univ. 2017-2018

Disciplina: SISTEME INTEGRATE DE MANAGEMENT CALITATE –MEDIU -SECURITATE

Structura generală recomandată pentru proiectul individual


“ANALIZA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT LA ORGANIZAŢIA....”

Introducere

1. Prezentarea generală a organizaţiei

1.1 Scurt istoric/ Domeniul de activitate


1.3 Poziţia pe piaţă a organizaţiei
1.4 Definirea proceselor organizaţiei
1.5 Documentaţia sistemului integrat de management

2. Responsabilitatea conducerii privind sistemul integrat de management

2.1 Preocupări privind definirea cerinţelor clienţilor şi ale altor părţi interesate
2.2 Politica şi obiectivele organizaţiei referitoare la calitate/ mediu/ securitate
2.3 Planificarea şi organizarea activităţilor referitoare la calitate/ mediu/ securitate
2.4 Definirea responsabilităţilor referitoare la sistemul integrat de management
2.5 Analiza sistemului integrat de management efectuată de către conducere

3. Managementul resurselor referitoare la sistemul integrat de management

3.1 Consideraţii generale privind asigurarea resurselor


3.3 Asigurarea competenţelor necesare
3.3 Asigurarea infrastructurii şi a mediului de lucru

4. Managementul proceselor de realizare a produselor/ de prestare a serviciilor

4.1 Managementul proceselor în relaţie cu clienţii şi cu celelalte părţi interesate


4.2 Ţinerea sub control a proceselor de proiectare - dezvoltare
4.3 Ţinerea sub control a proceselor de aprovizionare
4.4 Ţinerea sub control a proceselor de producţie/ prestare a serviciilor

5. Metodologia evaluării şi îmbunătăţirii rezultatelor

5.1 Evaluarea satisfacţiei clienţilor şi a celorlalte părţi interesate


5.2 Auditul intern al sistemului integrat de management
5.3 Monitorizarea proceselor, produselor şi serviciilor
5.4 Ţinerea sub control a neconformităţilor
5.5 Programe de îmbunătătire a calităţii proceselor şi produselor/ serviciilor
5.6 Programe de îmbunătăţire a performanţelor de mediu şi a celor referitoare la sănatate şi
securitate ocupaţională

Concluzii
Bibliografie
Anexe