Sunteți pe pagina 1din 2

310 Începutul folosirii semnului crucii

320 Începutul folosirii lumînărilor de ceară la slujbă

375 Se cinstesc îngerii şi sfinţii decedaţi

394 Introducerea liturghiei zilnice

431 Începutul proslăvirii Mariei

500 Preoţimea începe să poarte uniforme

600 Papa Grigore I introduce limba latină pentru servicul divin. Încep să fie înălţate rugăciuni către Maria
şi sfinţii decedaţi

650 Începutul sărbătorii în cinstea fecioarei Maria

709 Introducerea sărutării piciorului papei

750 Începutul puterii lumeşti a papei

788 Proslăvirea Mariei şi a sfinţilor decedaţi; închinarea înaintea crucii, statuilor, moaştelor, etc.

850 Sfinţirea apei prin sare şi prin binecuvîntarea preoţească (agheasmă)

890 Venerarea lui Iosif, soţul Mariei

965 Introducerea sfinţirii clopotelor

995 Canonizarea sfinţilor inventată de papa Ioan al V-lea

998 Se stabileşte postul din vinerea săptămînii mari

1079 Începutul celibatului la preoţi

1090 Introducerea rozariului

1100 Se introduce jertfa liturghiei

1184 Este introdusă inchiziţia pentru eretici

1190 Începutul comerţului cu indulgenţe


1200 Hostia înlocuieşte pîinea la cină

1215 Dogma transsubstanţierii; spovedania păcatelor (la ureche) la preot cel puţin o dată pe an

1220 Se introduce cultul hostiei

1227 Se introduce tragerea clopotelor pentru a arăta că preotul execută transsubstanţierea

1229 Se interzice laicilor citirea Bibliei

1245 Cardinalii încep să poarte o pălărie roşie

1264 Se introduce „ Joia Verde”

1410 Interzicerea potirului pentru enoriaşi

1439 Proclamarea învăţăturii despre purgatoriu

1478 Introducerea inchiziţiei în Spania

1545 Echivalarea tradiţiilor cu Sfînta Scriptură

1546 Se introduc apocrifele în Biblie

1854 Se introduce „ Buna-vestire” despre procrearea divină a Mariei

1870 Proclamarea infailibilităţii papei

1925 Prezenţa trupească a fecioarei Maria în ceruri

1950 Vestirea dogmei despre înălţarea trupească a Mariei.