Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee


Bene ciar: LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI
Titlul subproiectului: Împreună pentru viitor
Acord de grant nr. SGL/ R I/ 127 din 27.06.2017
Valoare grant: 100000 euro
PLANIFICARE ACTIVITATE GEOGRAFIE
PROIECTUL ROSE
Unitatea de învățare Conținuturi Nr. de ore Săptămâna Observații/ Evaluare

I. Europa și România – geografie S.1 Test inițial


fizică  Spațiul românesc și european.
 Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei și ale României: S.2
- relieful major (trepte, tipuri și unități majore de r);
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică); 8 S.
harta sinoptică a Europei și a României;
- hidrografia – aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră; S.4 Evaluare
- învelișul biopedo geografic; scrisă (T1)
- resursele naturale. S.5

S.6

S.7
Evaluare
S.8 scrisă (T2)
I. Europa și România – geografie  Elemente de geografie umană ale Europei și ale României: harta Evaluare
umană politică a Europei; România ca stat al Europei; populația și scrisă (T3)
caracteristicile ei geodemografice; sistemul de orașe al Europei; S.9
analiza geografică a unor orașe (7); activitățile economice –
caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale; sisteme de S.10
transport.
S:11

S.12

5 S. 13

III. Europa și România – mediu,  Mediu înconjurător și peisaje.


peisaje, regiuni geografice, țări  Regiuni geografice în Europa și în România:
vecine - Carpații – studiu de caz al unei regiuni geografice.
 Țările vecine României (caracterizare geografică succintă).
S.14

S.15 Evaluare
scrisă (T4)
5 S.16

S.17

S.18
IV. Uniunea Europeană  Formarea Uniunii Europene și evoluția integrării europene.
 Caracteristici geografice, politice și economice actuale ale U.E. S.19
 Statele Uniunii Europene:
- privire generală și sintetică; studii de caz: Franța, Germania, S.20
Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.
S.21
Evaluare
S.22 scrisă (T5)
8
S.23

S.24

S.25

S.26 Evaluare
V. România ca parte a Uniunii - Oportunități geografice ale Rom cu semnificație pentru U.E.; S. 27 scrisă (T6)
Europene România și țările U.E.: interdependențe. Pb. energiei în U.E. și Rom.
3 S.28 Evaluare
scrisă (T7)
S.29
VI. Europa și U. Europeană în  Pb. fundamentale ale lumii contemporane. Rolul Europei în
lumea contemporan VII. Elemente construirea lumii contemporan. S.30
de geografie a serviciilor  U.E. și ansamblurile ec. și geopolitice ale lumii. Evaluare
siadministrație în Europa și în  Mondializare, internaționalizare și globalizare din perspectivă E. S.31 scrisă (T8)
România  Căi de comunicație și mijloace de transport. Relații economice. 3
 Turism, comerț, activități comp S.32
 Elemente de geografie administrativă