Sunteți pe pagina 1din 1

LAISSEZ-FAIRE [lesé-fer] (loc. fr.) Doctrină economică apărută în Franța, în sec.

17,
atribuită lui Vincent fr Gournay și promovată de fiziocrați. A cunoscut maxima dezvoltare
în sec. 19 în Europa Occidentală. A susținut politica economică a liberului schimb sau a
liberei concurențe și neintervenția statului în economie.