Sunteți pe pagina 1din 6

GENERALE

A = masa atomica a unui element


Z = nr de protoni = nr de electroni
Nr de neutroni=A-Z

MOL
Intr-un mol de substanta (orice substanta) se gasesc 6.023 x 1023 molecule.
Intr-un mol de element chimic (orice element chimic) se gasesc 6.023 x 1023 atomi.

Exemple:
- intr-un mol de CO2 sunt 6.023 x 1023 molecule CO2.
- intr-un mol de Ca sunt 6.023 x 1023 atomi Ca
- intr-un mol de Cl sunt 6.023 x 1023 atomi Cl
- Fe: A=56. Rezulta ca 1 mol de Fe = 56g
- un mol de Cl cantareste 35 g
- un mol de CO2 cantareste 44 g (12 de la C plus 2 x 16 de la O2)
- 1 mol O2 = 32 g,
- 1 mol CaO = 56g

Numarul lui Avogadro NA=6.023x1023 arata cite molecule ai intr-un mol de substanta sau cati
atomi ai intr-un mol de element chimic.

MASA MOLARA
Masa molara arata cite grame de substanta ai intr-un mol. Se exprima in g/mol
Masa molara (sau moleculara, pentru o substanta) = masa atomica a unui element (sau suma
maselor atomice ale elementelor componente)

m = masa in kg
n = cant de substanta in moli
M = masa molara

Exemple:
- masa molara a C este 12 g/mol; 1 mol de C cantareste 12 grame
- masa molara a CO2 (C = 12, O2 = 2*16, suma = 44) este 44g/mol, asta inseamna ca 1 mol de
CO2 “cantareste” 44 g
- MHCl = 1 + 35,5 = 36,5
- MNaOH = 23 + 16 + 1 = 40

Se poate spune ca:


- 1 mol de CO2 contine 6.023x1023 molecule CO2 si cantareste 44 g.
- 6.023x1023 molecule CO2 (adica 1 mol) contin 6.023x1023 atomi Carbon si de 2 ori mai mult
atomi de oxigen (adica 2*6.023x1023 atomi O).
- 1 mol de apa contine:
- 6.023x1023 molecule apa
- 6.023x1023 atomi Oxigen
- 2 x 6.023x1023 atomi Hidrogen
- 18 g de apa (2 x 1 + 16)
- 3 moli de atomi (1 de Oxigen si 2 de Hidrogen)
- 1 mol Ca = 40 g = 6,022∙1023 atomi Ca
- 1 mol Cl = 35,5 g = 6,022∙1023 atomi Cl
- 1 mol de cupru contine un număr de 6,022*1023 atomi de cupru şi are o masă de 63,55 grame,
pentru că masa atomică relativă a cuprului MCu este 63,5.
- masa atomică a aurului Au este MAu = 196,97 g/mol. Prin urmare 10 grame de aur vor avea
10g/196,97g/mol =0,0507 moli.

Cantitatea de substanță nu trebuie confundată cu masa. Aceeași masă poate reprezenta diferite
cantități de substanță în funcție de masa individuală a particulelor constituente. De exemplu, un mol de
heliu conține același număr de atomi ca și un mol de carbon, dar masele lor sînt diferite, pentru că un
atom de heliu este mai ușor decît unul de carbon.
Cantitatea de substanță se poate exprima ca raport între masă și masa molară a respectivei
substanțe sau între numărul de particule și numărul lui Avogadro.

Probleme manual
1/70.
8 moli azot – 4.8184 x 1024 molecule H (1 molecula = H2). In care e mai multa masa de gaz.
8 moli de azot = 8*14 grame = 112 grame
4.8184 molecule H = 4.8184 x 1024 x 2 atomi H = 4.8184 x 1024 x 2 / NA (moli H) = 4.8184 x 1024 x 2 /
NA x 1 grame H = 16 g H
Deci e mai multa masa de gaz in recipientul cu azot.

2/70
La liniuta a treia practic trebuie sa gasesti cel mai mic mutiplu comun al coeficientilor H. Asta este 12,
deci rezulta cu cat trebuie inmultit fiecare (primul compus cu 4, al doilea cu 3, al treilea cu 12, al
patrulea cu 6, etc)

3/70
1 mol de atomi de X are 40 g.
2 moli de atomi de Y au 71 g.
Impreuna formaza 1 mol de substanta A care cantareste 71+40 = 111 g

4/70
1 mol H2O……..18 g (2 x 1 + 16)
X mol H2O……..10 g
X=10/18=0.55 moli
1 mol NH3…… 14+3=17 g
Y mol NH3……..20 g
Y=20/17=1.17 moli

1 mol HCl…… 1+35.5=36.5 g


Z mol HCl……..10 g
Z=10/36.5=0.27 moli

5/70
Intr-un mol de H se gasesc NA atomi de H
In K moli de H se gasesc Q atomi de H.
Deci: Q = K x NA.
H2O: Q=0.55 x NA atomi H
NH3: Q=1.17 x x NA atomi H
HCl: Q=0.27x NA atomi H

6/70
Se stie ca 1 mol are NA molecule din orice substanta. Acest mol va cantari F grame (nu stim cate,
deocamdata)
Dar stim ca O molecula (UNA) cantareste cat zice in problema. Sa notam asta cu J=2.988544x10-23 g.
Deci:
1 mol…… NA molecule….. F grame
b moli……. 1 molecula…… J grame

Cate grame cantareste 1 mol de substanta (masa molara)?


F=J x NA = 18 grame
Care substanta are masa molara (cat cantareste un mol) 18?
Din substantele prezentate in problema, H2O este cea cautata – ea are masa molara 18.

7/70
CO₂ , SO₂ , SiO₂
CO2 = C + O2 = 12+32=44 g/mol
SO2 = S + O2 = 32 + 32 = 64 g/mol
SiO2 = Si + O2 = 28 + 32 = 60 g/mol

8/70
Clorura de magneziu
MgCl2 – 24+2x35.5 = 95
Mg:Cl – 24:71

Acid azotic
HNO3 – 1+14+3x16=63
H;N:O – 1:14:48

Oxid de sodiu
Na2O – 2x23+16 = 59
Na:O – 46:16 = 23:8
Hidroxid de potasiu
KOH – 39+16+1 = 56
K:O:H – 39:16:1

9/70
Z=11 – Na
Z=17 – Cl
NaCl – 23+35.5 = 58.5
Na:Cl – 23:35.5
Na: 23 x 100 / 58.5 = 39.3 %
Cl: 35.5 x 100 / 58.5 = 60.7 %

Nu am mai facut restul la problema asta – stii sa faci?

10/70
C = 91.11% din 780 g - deci H = 8.89% din 780 g = 8.89 x 780 / 100 = 69.3 g

11/70
X grame Ca contin 2*NA atomi.
1 mol Ca contine NA atomi si cantareste 40 g. Deci 2 x NA atomi de Ca inseamna 2 moli de Ca, care vor
cantari dublu. X = 80 g (80 g Ca contin 2xNA atomi de Ca)

Y grame H contin 2*NA atomi.


1 mol de H contine NA atomi si cantareste 1 g. Deci 2 x NA atomi de H inseamna 2 moli de Ca, care vor
cantari dublu. Y = 2 g (2 g H contin 2xNA atomi de H)

Z grame Cl contin 2*NA atomi.


1 mol de Cl contine NA atomi si cantareste 35.5 g. Deci 2 x NA atomi de Cl inseamna 2 moli de Cl, care
vor cantari dublu. Z = 71 g (71 g Cl contin 2xNA atomi de Cl)

12/70
H2O – masa molara – 18 g
H2O – raport mase: H:O – 2:16 = 1:8
H2O2 – masa molara 34 (2x1 + 2x16)
H2O2 – Raport mase: H:O – 2:32 = 1:16

13/70
un atom de Ca are 2 electroni de valenta. Ca sa aflam cati electroni de valenta sunt in 20 g de Ca
trebuie sa aflam cati atomi de Ca sunt in 20 g de Ca.
1 mol de atomi de Ca are NA atomi de Ca si cantareste 40 g. 20 g de Ca vor avea pe jumatate atomi,
deci NA/2. Cum fiecare dintre acesti atomi are 2 electroni de valenta, NA/2 atomi de Ca vor avea
2*(NA/2) electroni de valenta. Deci: NA electroni de valenta se gasesc in 20 g de Ca.

14/70
10 g C
1 atom de C are A=12 si Z=6. Nr de neutroni este A-Z=6
1 atom de C are 6 neutroni. Deci trebuie sa aflam cati atomi de C sunt in 10 g de C
1 mol de C ….... 12 g ..... NA atomi de C.
10 g C ….... R atomi de C
R=10* NA/12=5* NA/6
Deci numarul de neutroni in 10 g de C este: 6 (neutroni/atom) * R(atomi) = 6*5* NA/6= 5* NA

12 kg Mg = 12000 g Mg
A=24 Z=12. Nr neutroni/atom=12 (24-12)
1 mol Mg.....24g........NA atomi de Mg
12000 g Mg..........W atomi de Mg
W=12000*NA/24 = 500 * NA atomi de Mg
Deci nr de neutroni in 12 kg de Mg este 12 * W = 12*500*NA = 6000*NA

5 moli Cu
A=64 Z=29 Nr de neutroni =64-29=35
1 mol Cu..........NA atomi de Cu
5 moli Cu........5*NA atomi de Cu
Nr neutroni = 35*5*NA

15/70
2Me + S = Me2S (fiindca Me e monovalent si S e bivalent)
La 2Me corespund Me2S sulfura la final
Deci:
2*A (masa metalului)................2*A+32 (sulfura)
1g metal......................1.695 g Sulfura
Rezulta 1.695 * 2*A = 1 * (2*A+32)
2*1.695*A = 2*A+32
2*0.695*A=32
A=23 – Sodiu

16/70
Masa atomica S = 32
Masa atomica O = 16
Primul oxid: S=1, O=2; SO2
Al doilea oxid: S=1, O=3; SO3

17/70
0.426 g oxid; 0.186 g P rezulta 0.24 g O
P – 0.186 / O – 0.24
P – 31 masa atomica
O – 16 masa atomica
Formula este PxOy
Masa P * x trebuie sa fie proportionala cu 0.186 sau multipli
Masa O * y trebuie sa fie proportionala cu 0.24 sau multipli
Numarul de atomi din formula nu depinde de cantitate, asa ca vom inmulti cantitatile cu 1000 ca sa
avem cifre rotunde.
Rezulta
P*x = 186 Deci x=186/31=6
O*y = 240 Deci y=240/16=15
Formula este P6O15. Se simplifica cu 3 si rezulta: P2O5

18/70
1 mol de gaz......22.4 litri
x moli de gaz.....1 litru
x=1*1/24=0.04 moli

1 mol oxigen.....16 g
0.04 moli oxigen.....y g
y=0.04*16/1=0.64 g
Se mai inmulteste cu 2 pentru ca in general gazele sunt in molecule (H2, O2, etc)
Raspuns: 1.28 g
Verifica sa fie asa...

19/70
Noi stim masa atomica a azotului, din tabel, dar aici practic o calculam ca si cum nu am sti-o.
1 litru azot N2.........1.25 g
22.4 litri N2............x grame N2........1 mol N2
x=22.4*1.25=28g
1 mol N2=28g
N are masa atomica cu masa unui mol de azot
1 mol N=28/2=14
Deci masa atomica N=14