Sunteți pe pagina 1din 42

Cursul pentru nivel intermediar cuprinde 32 de leqii. Fiecare leqie are doua parti.

In prima lectie Sl
afla exercitiile cu materia noua. In partea a doua a celei de a doua leqii nu am introdus cuno~tintl
noi; aici gasiti exercitii de verifieare. Fieeare lectie se tennina eu recapitularea noilor reguli gramatiealt
~i cu tema pentru acasa. La sJar~itul caietului de curs este inserat un vocabular continand cuvintelt
~i expresiile noi In ordine alfabetica, precum ~i transcrierea lor fonetica. Pronuntia se afla Intn
paranteze drepte.

Pe marginea paginilor yeti Intalni unnatoarele semne:

La nivelul acestui Sel1lll, textul cules cu litere inclinate descrie caracteristicile lexicale sau gramaticall
specijice limbii engleze;

Exercitiu pentru verificarea materialului lexical ~i gramatical Insu~it;

Cuvinte noi;

Problema aparuta In acest exercitiu este prezentata In Compendiul de gramaticii la punctul 5.2;

Observatiile cele mai importante, care se refera la regulile gramaticale sau


la pronuntie, vor fi Intotdeauna reliefate prin acest semn grafic.

Textul care urmeaza dupa semnul " > " tipiirit cu ro~u (care nu se vede In cazul folosirii filtrulu
ro~u) arata ca exercitiul trebuie rezolvat conform indicatiei, de ex. completarea unui text sau traducere:
unei propozitii.

In final, 0 remarea. La radio ~i televizor auziti adesea conversatii sau canteee In limba engleza
Uneori pronuntia acestora difera de eeea ce va propunem noi In cadrul leetiilor, adiea varianta stan
dard a limbii. Aeeasta se 'intampla deoareee ~i dialectul londonez sau eel din Liverpool preeum ~
engleza vorbita In S.U.A. sau In Australia sunt diferite, constituind forme specifiee ale limbii.

- 1-
TRANSCRIEREA FONETICA
In caietele destinate Incepatorilor ~i cursantilor de nivel mediu yom utiliza sistemul EUROCOR
de transcriere fonetica, pe care I-am conceput tinand seama atat de particularitatile de pronuntie
ale limbii romane, cat ~i de accesibilitatea unui astfel de sistem pentru cei care parcurg aceste
etape ale Invatarii limbii engleze.Vom descrie mai jos sistemul de simboluri fonetice folosite
comparandu-Ie cu suntele romane~ti similare.

Semnul [a] desemneaza un a scurt, format In centrul gurii. Acest sunet este Intalnit In majoritatea
cuvintelor formate dintr-o singura silaba (monosilabice) ~i reprezinta vocala u aflata Intre doua
consoane, ca In exemplul:

bus > [bas] - autobuz

Semnul [a:] este reprezentarea fonetica a unui a lung prezent In interjectia romfmeasca "aa!". Ca
~iIn cazul tuturor celorlalte vocale, semnul [:] noteaza lungirea vocalei de care a fost ata~at.

plant > [pla:nt] - planta

[E] este 0 vocala lara corespondent In limba romana. Este situata Intre e ~i a; se roste~te e cu
deschiderea gurii ca pentru a.

traffic > [trEfik] - circulatie

Sunetul [i] se pronunta similar cu i din limba romana.

rn > [in] - In

Semnul fonetic [1] indica un sunet moale, asemananator celui din grupurile de vocale "iu", "ei",
"ea" din limba romana. Se pronunta ca primul sunet din cuvintele "iute", "ea".

station > [stei~n] - statie

Semnul [i:] desemneaza un i lung, ca In exemplul:

read > [ri:d] - a citi

o scurt se noteaza prin [0] ~i se pronunta ca un 0 obi~nuit din limba romana:

shop > [~op] - magazin

[0:] desemneaza un 0 lung.

to fall > [tu fo:l] - a cadea

U scurt se noteaza[ u] ~i se pronunta ca un u obi~nuit romanesc, ca In exemplul:

good > [gud] - bun

Semnul [u:] indica un u lung, dupa cum urmeaza:

school >[sku:l] - ~coala

Dupa cum desigur ati observat, In ultimele doua exemple grupul de vocale 00 a fost pronuntat In
doua feluri diferite. Aceasta este una din numeroasele exceptii de la regulile de pronuntie ale
limbii engleze. De aceea, pentru 0 maxima exactitate, va recomandam sa consultati In permanenta
listele de cuvinte de la sflir~itul caietelor de lectie.

-2-
Semnul fonetic[r] se roste~te ca un r romanesc dar mult mai slab ~i corespunde unui sunet precedat
de obicei de 0 vocala lunga.

floor > [.flo:'] - etaj

Semnul fonetic[U] desemneaza sunetul semivocalic n, ca in cuvantul romanesc "cuarf'. Acest


sunet corespunde de regula literei W, care se pronunta doar cand este urmata de 0 vocala sau
cand nu este urmata de nici un alt sunet.

railway > [reilUei] -cale ferata

Ati observat de asemenea ca, in transcrierea fonetica a cuvintelor care au mai mult de 0 silaM,
unele vocale au fost scrise ingro~at. Aceste vocale fac parte din silaba accentuata a cuvfmtului
respectiv, ca in exemplul:

visit >[vizit] -vizita

Grupul ing se pronunta ca in limba romana, dar g se aude slab:

shopping -cumparaturi

In mod similar se pronunta sunetul k din grnpul ink:

ink -cerneala

[t~] este notatia fonetica a grnpului de sunete ce/ci din limba romana.

church >[t~a:rt~] -biserica

Grupul che/chi din Iimba romana este notat cu[k].

key >[ki:] -cheie

Yeti recunoa~te grupul ge/gi din limba romana in simbolul fonetic[ dj] .

John >[djon]

Notatia fonetica a grupulni ghe/ghi este[ge] , respectiv[gi].

get >[get] -a Iua, a obtine

guitar >[gita:'] -chitara

Semnul fonetic[r] nu va fi interpretat ca un r romanesc. Sunetul corespunzator se pronunta


Tara sa atingeti cernl gurii cu limba ~i Tara a Iasa limba sa vibreze.

street >[stri:t] -strada

Z pronuntat cu limba intre dinti este un sunet care nu are echivalent in limba romana ~i care se
noteaza[DZ].

this >[DZis] -acesta, aceasta

Perechea surda a acestui sunet, care de asemenea nu are echivalent romanesc, este[T'] ~i se
pronunta ca un s cu Iimba intre dinti.

thick >[T'ik] -gros

Restul simbolurilor fonetice se vor citi ca sunetele existente in limba romana.

-3-
LECTIA 1 "
PARTEA "INTAI
,

In exercitiile de mai jos sunt recapitulate cele invatate in LECTIA 1, PARTEA INTAI din Cursul
Englezii pentru fncepiitori.

A. Completati propozitiile folosind unul dintre cuvintele din lista de mai jos.
Utilizati filtrul ro~u pentru a va verifica.

1. shop 2. railway station 3. tower 4. door

5. train 6. house 7. street 8. church-tower

9. shopping-street 10. street-door

Ceasul din turla bisericii bate -The clock of the >church-tower is


ora ~ase. striking six.
Trenul a parasit gara. -The train has left the >railway-station.
Ce se vinde in acel magazin? -What do they sell in that >shop?
Noi locuim intr-o casuta. -We live in a small >house.
Intri in casa prin u~a de la strada. -You enter the house through the
>street-door.
Se circula intens pe aceasta strada? -Is there much traffic in this >street?
Pe strada comerciala se atla -There are many pedestrians in the
multi pietoni. >shopping-street.
Vreau sa prind trenul de ora cinci. -I want to catch the five o'clock >train.
Nu lasa u~a deschisa! -Don't leave the >door open!
Acesta este cel mai inalt turn pe care -This is the tallest >tower I have ever
I-am vazut (vreodata). seen.

B. Completati propozitiile de mai jos cu cuvintele care lipsesc.

Ciind a intrat (el) in camera? -When did he >enter the room ?


Magazinele deschid la (ora) noua. -The shops >open at nine.
Vom pleca impreuna. ->We shall leave together.
Ei cred ca este dificil. ->They think it is difficult.
Putem vedea biroul. -We can >see the office
Ei ne vor vizita. -They will >visit us.
Ei intotdeauna merg cu autobuzul. -They >always go by bus.
Poti lua aceasta. ->You can take this.
Turnul ~i biserica sunt vechi. -The tower >and the church are old.
Nu cred ca ne-am mai intiilnit/ca ->1 don't think we have met before.
ne cunoa~tem.

In fiecare dimineata beau 0 -> Every morning I drink a cup of tea.


cea~ca de ceai.

-4-
In exercitiul unnator yom repeta folosirea articolului nehotarat.
Pentru rezolvarea acestuia, consultati mai intai sectiunea respectiva din Compendiu (v. 1.1.)

Completati propozitiile de mai jos cu articolele nehotarate "a" sau "an", dupa caz. Nu uitati sa
folositi filtrul ro~u.

Are acest sat 0 gara? -Has this village >a railway-station?


Ea intentioneaza sa-~i cumpere 0 ma~ina. -She is going to buy >a car.
Ai vrea (sa mananci) un mar? -Would you like >an apple?
o femeie m-a rugat s-o ajut. ->A woman asked me for help.
Am gasit repede 0 u~a deschisa. -We soon found >an open door.
Ei au nevoie de un birou. -They need >an office.
S-a intamplat intr-o seara de maio -It happened on >an evening in May.
Ei locuiesc intr-o casa pe strada aceasta. -They live in >a house in this street.
Poti sa a~tepti 0 jumatate de ora? -Can you wait half >an hour?
Exista un magazin dupa colt. -There is >a shop round the corner.
Ea statea langa 0 fereastra mare. -She was sitting by >a large window.
Era 0 zi foarte friguroasa. -It was >a very cold day.
Este aceasta 0 unealta folositoare? -Is this >a useful tool?
Aceasta este 0 strada cu sens unic. -This is >a one-way street.
Fratele ei este muncitor necalificat. -Her brother is >an unskilled labourer.
Ai mai vazut vreodata un om atat de urat? -Have you ever seen such >an ugly man?
Am vazut un baiat in apa pe dnd ma -I saw >a boy in the water when I was
plimbam. walking.
In fata bisericii era 0 ~coala. -There was >a school opposite the church.
Vezi 0 intrare? -Do you see >an entrance?
El cauta atunci 0 ie~ire. -He was looking for >an exit then.
Iti place sa munce~ti intr-o fabrica? -Do you like working in >a factory ?
o sticla goala a fost'tot ce am gasit. ->An empty bottle was all we found.
Vrei un foJQ1iu? -Do you want >an easy chair?
Ce grea este masa aceasta! -What >a heavy table this is!
Are acest ora~ un aeroport? -Has this town >an airport?
Ea purta un pulovar de lana cand ne-am -She was wearing >a woolen jersey when
intalnit. we met.

-5-
Well, we'll visit a few countries > [Uel uial vizit a fiu: -Yom vizita cateva tari
in Europe. kantriz in iuarap] europene.

We're going to stay in hotels and > [Uiar gauin(g) tu stei in -Yom sta la hotel ~i yom
take guided trips to see the most hautelz End teik gaidid face excursii insoiiii de
interesting things. trips tu si: DZa maust ghid pentru a vedea cele
intrastin(gl Pin(g)gz] mai interesante obiective.

I've already bought some guides > [aiv olredi bo:t sam -Deja am cumparat ciiteva
to read about the places we are gaidz tu .ri:d abaut DZa ghiduri turistice pentru a
going to visit. pleisiz ui: a: r gauin(g) tu citi despre locurile pe care
vizi t] Ie yom vizita.

What about you, are you going > [Uot abaut ill: a: r iu: gauin(g) -Dar tu? Ai de gand sa ramai
to stay in town all summer? tu stei in taun 01 samar] in ora~ toata vara?

Oh, no. I've just finished > [au nau aiv djast fini~t -Nu.Tocmai mi-am incheiat
r
preparei~nz fo: mai
preparations for my voyage to pregatirile pentru calatoria
South America. voiidj tu sauT amerika]
S
in America de Sud.

I'm leaving tomorrow. > [aim li:vin(g) tUlllorau] -Voi pleca/plec maine.

That's interesting! > [DZEts intrastin(gl] -Interesant!

I didn't know you were such a > [ai didnt nau iu: Ua:r -Nu ~tiam ca-ti place atat de
traveller! sat~ a trEvlar] mult sa calatore~ti!

$i acum, exersati propoziiiile din eel de-al doilea dialog ~i reiineii-Ie traducerea in limba romana.

Look! There are so many > [Iuk DZear a: r sau mEni -Vite ce multi oameni
people at the ticket- pi:pl Et DZa tikit sunt la casele de bilete!
windows. uindauz]

I need a return ticket. > [ai ni:d a rita:rn tikit] -Am nevoie de un bilet
dus-intors.

Well, I have a season ticket. > [Uel ai hEy a si:zn tikit] -Eu am abonament.

I think you can buy your > [ai T'in(g)k iu: kEn bai -Cred ca pOii sa-Ii cumperi
ticket from the guard. io: r tikit from DZa bilet de la conductor.
ga:rd]

No, you can't. I have to > [nau iu: ka:nt ai hEv tu -Nu se poate. Trebuie
buy it here. bai it hia'] sa-I cumpar de aici.

You can wait for me in the > [iu: kEn Ueit fo:' mi: in -Poii sa ma a~tepii in sala
waiting-room. DZa Ueitin(g) ru:m] de a~teptare.

Completaii propoziiiile urmatoare cu cuvintele potrivite:

In trecut 0 caHitorie peste ocean era - In the past a > voyage across the ocean
adesea periculoasa. was often dangerous.

Cei de la agentia de voiaj nu - The people at the> travel agency could


m-au putut ajuta. not help me.

-8-
Ne-a placut foarte mult plimbarea pana la -We enjoyed the> trip to the beach very
plaja. much.

Maine dimineata vom merge Intr-o excursie cu -Tomorrow morning we are going on a
ghid. > guided trip.

Cumparand un abonament economisiti bani. -Buying a > season ticket saves money.

Am Iacut de multe ori acea calatorie. -I have made that> journey many times.

Calatorii au trebuit sa a~tepte doua ore. -The> travellers had to wait for two hour:

Fara ghid te poti rataci. -Without a > guide you may lose your wa:

Numai un ghi~eu (de bilete) era deschis. -Only one> ticket-window was open.

Conductorul le-a cerut sa-~i arate biletele. -The > guard asked them to show their
tickets.

Este frig. Nu exista 0 sala de a~teptare? -It is cold. Is there no > waiting-room here

Sunt ocupati cu pregatirile. -They are busy making> preparations

Daca te Intorci In aceea~i zi cumperi un bilet -If you return on the same day you buy a
dus-Intors. > return ticket.

Cititi cu voce tare urmatoarele cuvinte ~i Invatati-le traducerea:

by air > [bai ea'] -cu avionul

to prepare > [tu pripea'] -a pregati

by rail > [bai rei!] -cu trenul

to clip > [tu klip] -a composta, a perfora (biletele)

on business > [on biznas] -In interes de servici; cu/pentru afaceri

to lean > [tu li:n] -a se apleca

boring > [bo:rin(g)] -plicticos

to leave for > [tu li:v fo:'] -a pleca (la)

to change > [tu t~eindj] -a schimba

instructive > [instraktiv] -instructiv

by sea > [bai si:] -cu vaporul, pe mare

to check > [tu t~ek] -a controla; a verifica

-9-
Cuvintele noi au fast folosite In propozitii. Cititi-le cu voce tare ~i Invatati traducerea In
limba romana:

You have to be prepared > [iu: hEv tu bi: pripea'd -Trebuie sa fiti pregatiti pentru
for a long journey. fa:' a lon(g) dja:'ni] a calatorie lunga.

He thinks travelling by > [hi: Pin(g)ks trEvlin(g) -El crede ca 0 calatorie pe mare
sea takes too long. bai si: teiks tu: lon(g)] dureaza prea mult.

The guard checks the > [DZa ga:'d t~eks DZa -Conductorul controleaza
tickets. tikits] biletele.

I travel a lot on business. > [ai trEvl a lot on biznas] -Calatoresc mult In interes de
serviciu/pentru afaceri.

A journey is instructive. > [a dja:'ni iz instraktiv] -0 calatorie este instructiva.

Has your ticket been > [hEz io:' tikit bi:n klipt] -Ti-a fost perforat/compostat
clipped? biletul?

Don't lean out of the > [daunt li:n aut av DZa -Nu te apleca pe fereastra.
window. Uindau]

Is travelling by air > [iz trEvlin(g) bai ear -Este interesant sa calatore~ti cu
exciting? iksaitin(g)] avionul?

Some people think it > [sam pi :pl Pin(g)k it -Unii oameni cred ca e plicticos.
boring. bo:rin(g)]

Do we have to change > [du ui: hEv to t~eindj -Trebuie sa schimbam (mijlocul
anywhere? eniUea'] de locomotie) undeva?

They will travel by rai!. > [DZei Uil trEvl bai reil] -Vor calatori cu trenu!'

Completati frazele de mai jos cu unul dintre cuvintele nou Invatate:

Bagajele vor fi controlate cand sosim. -Your luggage will be > checked when we arrive.

Prefer sa calatoresc cu vaporul/pe mare -I prefer travelling> by sea when there is enough
cand nu rna grabesc. time.

(El) nu uita niciodata sa-~i composteze -Does he never forget to > clip the tickets?
biletele?

Pe drum a trebuit sa schimbam (trenul) -On our way we had to > change twice.
de doua ori. /

Calatoria cu avionul este calea cea mai -Travelling> by air is the fastest way.
rapida.

A vizita alte tari este chiar mai instructiv -Visiting other countries is even more
decat a citi despre ele. > instructive than reading about them.

Nu este plicticos sa stai tot timpul -Isn't it > boring to stay at home all the time?
acasa?

Este periculos sa te apleci pe fereastra. -It is dangerous to > lean out of the window.

- 10 -
Persoanele care au ma~ina nu prea -People who have cars don't often travel
calatoresc cu trenul. > by rail

Totul a fost pregatit pentru plecarea lor. -Everything has been> prepared for their
departure.

Persoanele care calatoresc pentru afaceri -People travelling> on business agree that
sunt de acord ca timpul inseamna bani. time is money.

Sa aprofimdam fn continuare cuno:jtinfele noastre despre articolul nehobirat.


Articolele nehotiiriite an/a sunt utilizate dupa~ si f2F fnaintea substantivelor la singular:

She works here as a teacher. -Ea lucreaza aici ca profesoara.

This room is used as an office. -Aceasta camera este folosita ca birou.

As a guide he is really very good. -Este intr-adevar foarte bun ca ghid.

I want to stay at home for a change. -Vreau sa mai stau ~i acasa (ca sa mai
schimb atmosfera).

~at does this ~~y_\¥anl~~~_~sentv -Ce cadou vrea acest baiat?

__
'\.~~e_s ~<~: ~o for a liv~' -Ce ocupatie are ea?

Articolul nehotariit este de asemenea utilizat dupii ",ith/without fnaintea substantive/or /a


singular:

You can't get in without a ticket. -Nu poti intra lara bilet.

I want a watch with a second-hand. -Vreau un ceas cu secundar.

He wants a room with a fireplace. -El vrea 0 camera cu ~emineu.

She was working at a desk without a lamp. -Ea lucra la un birou lara lampa.

What do they call a plane without an engine? -Cum se nume~te un avion lara motor?

Articolul nehotiiriit este de asemenea utilizat fnaintea substantivelor la singular in cadrul


exclamafiilor care fncep cu w~.l!t ~i s,:,c!I:

What a beautiful evening! -Ce seara frumoasa!

What a nice trip! -Ce excursie frumoasa!

What a delicious dinner that was! -Ce cina delicioasa (a fost)!

What a hurry they are in! -Ce grabiti sunt (ei)!

What a pity! -Ce pacat!

Such a kind woman! -Ce femeie amabila!

Such a good film! -Ce film bun!

- 11 -
Completati spatiile libere din propozitiile In limba engleza:

Ai lucrat aici ca dactilografli? -Have you worked here> as a typist?

Fabrica a fost folosita drept spital. -The factory was used > as a hospital.

Ca sa mai schimbam, hai sa mergem In Anglia. -Let's go to England> for a change.

Au plecat rara ghid. -They left> without a guide.

Ce om dragut ne-a ajutat! -> Such a nice man helped us!

Ce pacat ca (ei) nu pot veni! -> What a pity they can't come!

Iti dore~ti vreun cadou anume? -Is there anything you want> for a present?

Ce surpriza sa te vad aici! -> What a surprise to see you here!

Nu pot face dedit putine lucruri rara cutit. -I can do little> without a knife.

Vrem 0 camera cu pat dublu. -We want a room> with a double bed.

Va dam mai jos numele catorva tari europene. Cititi-Ie cu atentie fiind foarte atenti la pronuntie:

Ireland >( aialand] -Irlanda Holland >(holand] -Olanda

Austria >( ostria] -Austria The Netherlands >[ DZa neDzarlands] -Olanda

Spain >( spein] -Spania Portugal >(po:rt~ugl] -Portugalia

Germany >[ dja:rmani] -Germania Belgium >(beldjam] -Belgia

Sweden >(sui:dn] -Suedia Denmark >( denma:rk] -Danemarca

Finland >[finland] -Finlanda France >(fra:ns] .Franta

Greece >[gri:s] -Grecia Norway >[no:ruei] -Norvegia

Italy >[itali] -Italia Switzerland >[ sUiWland] -Elvetia

Am Invatat deja:

England > [in(g)land] - Anglia

Romania > [rumeinia] - Romania

- 12 -
LECTIA
, 1 - PARTEA A DOVA

In exemplele unnatoare sunt recapitulate cele invatate in LECTIA I, PARTEA A DOUA din
Cursul Engleza pentru fncepatori.

A. Completati propozitiile folosind unul dintre cuvintele potrivite, alese din lista de mai jos.
Utilizati filtrul ro~u pentru a va verifica.

1. building 2. boy 3. car 4. entrance

5. woman 6. bus 7. apartment 8. side-walk

Gara are mai multe intrari. -The railway station has more than one
> entrance.

Un barbat era a~ezat pe trotuar . -A man was lying on the> side-walk.

Aceasta este cea mai inalta cladire din ora~. -This is the highest> building in town.

Cand eram copil nu era un trafic atat de -When 1 was a> boy there wasn't much
intens. traffic.

Era putina mobila in apartament. -There was little fumiture in the


> apartment.

Ma~ina ta este mai fiabila decat a mea. -Your> car is more reliable than mine.

Zilnic iau autobuzul spre birau. -I take the> bus to the office every day.

B. Inserati in propozitiile care unneaza cuvintele potrivite:

Atunci a fost momentul/ora plecarii. -It was time to go > then.


Uita-te la pasarea aceea! -> Look at that bird!
Cand va sosi (el)? -> When will he come?
Sa mergem cu ma~ina? -Shall we go > by car?
Nu mai sunt bilete. -There are > no tickets left.
Vrem sa ne ducem acasa. -We want to > go home.
~tii sa conduci 0 ma~ina? -Can you> drive a car?
Eram grabit, a~a incat am luat un taxi. -I was in a hurry> so 1 took a cab.
Mergi incet, te rag. -> Walk slowly, please.
EI se duce acasa devreme. -He> goes home early.
Ea are un singur copil. -She > has one child.
Maine yom merge la Bucure~ti. -Tomorrow we are going> to Bucharest.

- 13 -
Pentru rezolvarea acestui exercitiu, consultati regulile respective din Compendiu (V 1.4-1.5.).

C. Traduceti urmatoarele fraze In engleza. Fiti foarte atenti la folosirea articolului nehotanlt
a/an:
Mire1e era american. >The bridegroom was an American.

John dore~te sa fie frizer. >John wants to be a barber.

Sora lui este dactilograra. >His sister is a typist.

El va fi Intr-o zi pre~edintele acestei tari. >He will be president of this country one day.

Vrei sa devii doctor/medic? >Do you want to be a doctor?

Este (el) catolic? >Is he a Roman-Catholic?

(El) nu mai este brutar. >He is not a baker any more.

Pe atunci el era macelar. >He was a butcher then.

Fiica mea este politista. >My daughter is a policewoman.

El este mecanic de multi ani. >He has been a mechanic for years.

(El) este secretarul sindicatului nostru. >He is secretary of our trade union.

Colegul meu este englez. >My colleague is an Englishman.

Ce masa grea este aceasta! >What a heavy table this is!

Ce prost a fost! >How stupid he was!

D. Completati frazele de mai jos folosind, atunci cand este cazul, articolul hotarat the.

Aceasta este casa In care am locuit multi -This is > the house where I lived for
ani. many years.

S-a a~ezat pe cel mai bun scaun. -She sat down in > the best chair.

Pentru a ajunge acolo trebuie sa mergem -To get there we have to drive> north.
(cu ma~ina) spre nord.

(El) este secretarul sindicatului nostru. -He is > secretary of our trade union.

iI cuno~ti pe barbatul In costum maro? -Do you know >the man in >the brown
suit?

El a alergat cel mai repede din toti. -Of all those people he ran> fastest.

El va deveni pre~edintele acestei tari -He will be > president of this country
Intr-o zi. one day.

Vom merge cu ma~ina. -We shall go by > car.

Ei se vor Intoarce Inainte de Gina. -They will return before> dinner.

Este sufrageria destul de mare? -Is> the dining-room large enough?

I-am cunoscut In toamna lui 1952. -We met them in >the autumn of 1952.

Copilul ranit a fost dus la spital. -The injured child was taken to > hospital.

Inchisoarea este departe (de aici) ? -Is it far from here to > the prison?

- 14 -
Vom invata alte cuvinte noi. Cititi-le cu voce tare ~i retineti
traducerea:

carriage > [kEridj] -vagon

compartment > [kampa:'tmant] -compartiment

smoker > [smauka'] -compartiment pentru


fumatori; fumator

non-smoker > [nonsmauka'] -compartiment pentru


nefumatori; nefumator

railway accident > [reil"ei Eksidant] -accident de cale ferata

conductor > [kandakta'] -conductor

goods train > [gudz trein] -tren de marIa, marfar

fast train > [fa:st trein] -(tren) rapid

engine > [endjin] -locomotiva; motor

engine-dri ver > [endjin draiva'] -mecanic de locomotiva

passenger > [pEsindja'] -pasager, calator

~i acum, repetati-le in alta ordine:

non-smoker > [nonsmauka'] -compartiment pentru


nefumatori; nefumator

goods train > [gudz trein] -tren de marra, marfar

carriage > [kEridj] -vagon

passenger > [pEsindja'] -pasager, calator

railway accident > [reilUei Eksidant] -accident de cale ferata

smoker > [smauka'] -compartiment pentru


fumatori; fumator

conductor > [kandakta'] -conductor

compartment > [kampa:'tmant] -compartiment

engine-driver > [endjin draiva'] -mecanic de locomotiva

engine > [endjin] -locomotiva; motor

fast train > [fa:st trein] -(tren) rapid

- )5 -
Acum yom introduce toate cuvintele nou invatate intr-un dialog. Cititi cu atentie:

ON THE TRAIN

Chris: Let me see the tickets. Our seats are in the carriage right behind the engine.

Jodi: I hope our compartment is not a smoker.

Chris: No, it's not. I asked for tickets in a non-smoker.

Jodi: Look! There are no passengers in our compaltment.

Chris: That's nice. But you know, I don't feel good after hearing yesterday's news
about the railway accident.

Jodi: What accident? I haven't heard anything about it.

Chris: A goods train drove into the engine of a fast train. Both engine drivers were killed and a few
passengers and conductors were injured.

Jodi: It sounds horrible. But let's not talk about accidents.

Cititi cu voce tare fiecare propozitie din acest dialog. Pronuntati-Ie cu atentie ~i retineti traducerea in
limba romana:

On the train > [on DZa trein] -In tren

Let me see the tickets. > [let mi si: DZa tikits] -(Vreau) sa vad biletele!

Our seats are in the > [aua' si :ts a:' in DZa kEridj -Locurile noastre sunt chiar 1n
carriage right behind the rait bihaind DZi endjin] vagonul din spatele locomotivei.
engine.

I hope our compartment is > [ai haup aua' kampa:'tmant -Compartimentul nostru, sper,
not a smoker. iz not a smliuka'] nu e pentru fumatori.

No, it's not. I asked for > [nau its not ai askt for tikits -Nu este. Am cerut bilete 1ntr-un
tickets in a non-smoker. in a nonsmauka'] compartiment pentru nefumatori.

Look! There are no > [Iuk DZea' a:' nau pEsindja'z -Uite! Nu e nici un calator 1n
passengers in our in aua' kampa:'tmant] compartimentul nostru.
compartment.

That's nice. But you know, > [DZEts nais bat iu: nau ai -Foarte bine. Numai ca nu ma
I don't feel good after daunt fi:] gud afta' hili'in(g) simt 1n siguranta dupa ce am
hearing yesterday's news iesta'deiz niu:z abaut DZa auzit despre accidentul de tren
about the railway accident. reilUei Eksidant] de ieri.

What accident? I haven't > [Uot Eksidant ai hEvant -Ce accident? Eu nu am auzit
heard anything about it. ha:'d EniPin(g) abaut it] nimic despre asta!

A goods train drove into > [a gudz trein drauv intu -Un tren de marta s-a ciocnit cu
the engine of a fast train. DZi endjin av a fa:st trein] locomotiva unui rapid.

- 16 -
Both engine drivers were > [bauT' cndjin draiva'z "a' -Ambii mecanici de locomotiva
killed and a few passengers kild End a flu: pEsindja'z au fost omorati, iar cativa
and conductors were End kandakta'z "a' indja'd] calatori ~i conductori au fost
injured. raniti.

It sounds horrible. > [it saundz horibl] -Suna ingrozitor.

But I et's not talk about > [bat lets not to:k abaut -Dar (mai bine) sa nu discutam
accidents. Eksidants] despre accidente.

Completati propozitiile urmatoare eu unul din noile cuvinte:

Conductorul ti-a perforat biletul (de -The > conductor has clipped your bus
autobuz). ticket.

Ce Miat nu vrea sa fie mecanic de -What young boy doesn't want to be an


locomotiva? > engine-driver?

Ma grabesc, voi lua un tren rapid. -I'm in a hurry, I'll take a > fast train.

Cinci calatori au fost raniti in accidentul -Five> passengers were injured in the
de ieri. accident yesterday.

Sa ie~im din acest compartiment de fumatori, -Let's get out of this> smoker, I need
am nevoie de aer curat. fresh air.

Locomotiva care trage acest tren este foarte -The> engine that pulls this train is very
moderna. modern.

Trenul de marIa pleaca peste ciiteva minute. -The> goods train is leaving in a few
minutes.
1'.1 'I •

Nu era nimeni altcineva in compartimentul -There was nobody else in my


meu. > compartment.

El este in vagonul din spate. -He is in the> carriage behind ours.

Noaptea treeuta a avut loc un gray accident -A serious> railway accident happened
de cale ferata. last night.

Doua bilete intr-un compartiment de -Two tickets in a > non-smoker, please.


nefumatori, va rag.

In locul cuvintelor "smoker" ~i "non-smoker" putem folosi urmatoarele cuvinte:

smoking compartment - compartiment de fumatori

non-smoking compartment - compartiment de nefumatori

Pranuntati cu voce tare cuvintele urmatoare ~i invatati tradueerea lor:

tropical > [tropikl] -tropical

to be due > [tu bi: diu:] -a fi a~teptat;


-a trebui sa soseasca

distant > [distnt] -deplirtat; indepartat

- 17-
to insure >[ to in~uar] -a asigura

oriental >( orientl] -oriental

to see off >[tu si: of] -a conduce (0 persoana)

native >[ neitiv] -de ba~tina; ba~tina~

to carry >[tu kEri] -a transporta, a duce

overdue >[auvardiu:] -intarziat

to meet >[tu mi:t] -a intalni, a face cuno~tinta cu

careless >[kearlas] -neglijent, neatent

Cuvintele noi au fost folosite in propozitiile unnatoare. Cititi-le cu voce tare ~i fiti atenti la traducere:
What is your native country? > [Uot iz io: f neitiv kantri] -Care este tara ta/dvs. de ba~tina?

They are taking leave of their > [DZei a: f teikin(g) li:v -j~i iau ramas bun de la copiii lor.
children. av DZei' t~ildran]

We shall meet you at the > [Ui: ~al mi:t iu: Et DZa -Ne vom intalni la gara.
railway station. reil uei stei~n]

This bus can carry fifty > [DZis bas kEn kEri -Acest autobuz poate transporta
passengers. fifti pEsindjafz] cincizeci de pasageri.

The train is overdue. > [DZa trein iz auvardiu:] -Trenul are intarziere.

Have you ever been in an > [hEy iu: evaf bi:n in an -Ai fost vreodata intr-o tara
oriental country? orientl kantri] orientala ?

They spent a week in a > [DZei spent a ui:k in a -Ei au petrecut 0 saptamana intr-o
tropical country. tropikl kantri] tara tropicala.

We shall see you ofT at the > [Ui: ~al si: iu: of Et DZa -Va vom conduce la statia de
bus stop. bas stop] autobuz.

Don't be so careless with > [daunt bi: so keafJas uiDz -Nu fi atat de neglijent cu
your luggage. io: f lagidj] bagajele tale.

Today you can insure almost > [tudei iu: kEn in~uaf -Astazi poti sa asiguri aproape
anything. olmaust eniTsin(g)] orice.

When is the train due? > [Uen iz DZa trein diu:] -La ce ora trebuie sa soseasca
trenul?

These people lived in a > [Dzi:z pi:pl livd in a -Aceste persoane au locuit inainte
distant region before. distnt ri:djan bifo: f] intr-o regiune indepartata.

- 18 -
Completati propozitiile de mai jos cu ciite unul din cuvintele nou invatate:

Autobuzul trebuie sa soseasca peste 0 jumatate -The bus is > due in half an hour.
de ora.

Copiii sunt foarte neglijenti cu cartile lor. -Children are very> careless with their books.

Iti place caldura aceasta tropicala? -Do you like this> tropical heat?

EI se va reintoarce in tara sa natala. -He will return to his> native country.

Trenul de marfa transporta cartofi. -The goods train> carries potatoes.

Ciind au plecat i-am condus la aeroport. -When they left we > s.a:v them> off at the
airport.

E mai bine sa-ti asiguri bagajele. -It is better to > insure your luggage.

Mi-e teama ca trenulintiirzie din nou. -I'm afraid the train is > overdue again.

Ciind a sosit nu-I a~tepta nimeni. -When he arrived there was nobody to > meet
him.

Ea este 0 ruda de-a mea indepartata. -She is a > distant relative of mine.

EI seamana cu un oriental. -He looks like an > orientaL

Sa ne intoarcem la sectiunea de gramatica ~i sa exersam folosirea articolului.

Articolul nehotariit este folosit intr-o serie de expresii. Cititi-le cu voce tare ~i invatati-Ie traducerea:

two at a time > [tu: Et a taim] - ciite doi/doua deodatalln


acela~i timp

to have a fever > [tu hEv a fi:va r] - a avea febra


to have a headache > [tu hEv a hedeik] - a-I durea capul
to be in a hurry > [tu bi: in a hari] - a fi grabit
to have an appetite > [tu hEv an Epatait] - a avea pofta de miincare
three times a week > [T'ri: taimz a ui:k] - de trei ori pe saptamiina
to have a right to > [tu hEy a rait tu] - a avea dreptul de a
in a loud voice > [in a laud vois] - cu voce tare
to take an interest in > [tu teik an intrest in] - a fi interesat de
as a rule > [Ez a ru:l] - de regula, de obicei
to go on a journey > [tu gau on a dja:rni] - a pleca in calatorie
to have a good mind to > [to hEv a gud maind tu] - a avea intentia sa,
a fi hotariit s'a

to earn a living > [tu a:rn a livin(g)] - a-~i cii~tiga existenta


to be at a loss what to say > [tu bi: Et a los Uot tu sei] - a fi in incurcatura, a nu ~ti
ce sa spuna
to have an opportunity to > [tu hEvan opartiu:nati tu] - a avea ocazia sa

- 19 -
Completati propozitiile de mai jos cu cuvintele care lipsesc:

El are dreptul sa spuna aceasta. -He >has a right to say that.

Te rog da-mi aceste carti cate -Please, give me those books >three at a time.
trei.

Nu ~tiu ce sa cred despre asta. -1 am >at a loss what to think of that.

Mi-a vorbit despre aceasta cu voce tare. -She told me about it > in a loud voice.

Copilul are febra. -The child has >a fever.

Nu te intereseaza filmele? -Don't you >take an interest in films?

De obicei nu este acasa. -> As a rule he is not at home.

Sunt hotarat sa-i spun ce cred eu despre asta. -1 >have a good mind to tell him what 1 think
about it.

Articolul hotarat "the" nu se folose~te inaintea substantivelor abstracte,


a substantivelor ce denumesc materii sau substante ~i a substantivelor
la plural utilizate intr-un sens general.

lata cat\?va exemple de propozitii. Cititi-le cu atentie ~i urmariti traducerea romaneasca.

iI;nesty is the best policy. > [onasti is DZa best polasi] -Cea mai buna politica este
cinstea.

History is instructive. > [histari iz instraktiv] -Istoria este instructiva.

Economy is a virtue. > [ikonami iz a va:rt~u:] -A fi econom este 0 virtute.


Envy is a vice. > [envi iz a vais] -Invidia este un viciu.

Gold is an expensive metal. > [gauld iz an ikspensiv metl] -Aurul este un metal scump.

Wood comes from trees. > [Uu:d kamz from tri:z] -Lemnul se obtine din
copaci.

Glass breaks easily. > [gla:s breiks i:zili] -Stic1a se sparge u$or.
China is very expensive. > [t~aina iz veri ikspensiv] -Portelanul este foarte
scump.

Wages are rising. > [Ueidjiz a: raizin(g)]


f
-Salariile cresco

Dacii fnsii despre substantivele de acest lei nu se vorbe~te fntr-un sens general, atunci ele vor fi
precedate de articolul hotiiriit. ca de exemplu:

The wood we were talking about will be - Lemnele despre care vorbeam vor fi aduse
brought tomorrow. maine.

He reads a lot about the history of English - El cite~te mult despre istoria muzicii engleze.
music.

Look at the china! It's so pretty. -Uita-te la bibelou! Este atat de dragut!

- 20-
Folositi aI1icolul hotarat "the" in frazele de mai jos, atunci cand este cazul :

Aceasta carte este/vorbe~te despre viata lui -This book is about> the life of Copernicus.
Copernic.

Jumatate din avioanele pe care Ie vedeti sunt -Half of > the planes you see are jets.
avioane cu reactie.

Este oare jaful pedepsit destul de aspru? -Is> burglary eunished hard enough?

Oricine poate sa gre~easca. -Anybody can make> mistakes.

Cred ca sticla este mai ieftina ca lemnul. -I think> glass is cheaper than> wood

Lemnul acestui scaun provine din Suedia. -> The wood of this chair comes from
Sweden.

~titi ca pe~tele are nevoie de apa. -You know that> fish need> wate.

Ai vorbit cu calatorii din compartimentul tau? -Did you speak to > the passengers in your
compartment?

Lui nu-i plac cainii. -He doesn't like> dogs.

Exercitiile de mai jos reiau toate temele acestei lectii.

Traduceti din limba romana in limba engleza:

Pot sa folosesc acest birou drept scaun? > Can I use this desk as a seat?

Sa mergem in Portugalia ca sa mai schimbam > Let's go to Portugal for a change.


locul.

Conductorii trebuie sa fie amabili. > Guards have to be kind.

Ce grabiti sunt acei pasageri! > What a hurry those passengers are in!

Nu ies niciodata rara umbrela. > I never go out without an umbrella.

A fost 0 excursie atat de plicticoasa! > Such a boring trip it was!

Nu te poti duce acolo rara ghid. > You can't go there without a guide.

Istoria ne invata multe lucruri. > History teaches us a lot.

~tii putine despre viata. > You know little about life.

Lana se produce in Anglia? > Is wool made in England?

Lina tlanelei mele provine din Belgia. >The wool of my jersey is from Belgium.

~omajul cre~te. > Unemployment is rising.

EI este hotarat sa 0 concedieze. > He l"!as a good mind to fire her.

- 21 -
Vom exersa acum pronuntia unor sunete identice.
Pronuntati cu voce tare unnatoarele cuvinte:

[ u:] [ a: r ] [ a:] [ ei]


blue Journey guard native

choose return harm eight

room burn calm wages

food learn· fast rail

who her last change

- 22-
RECAPITULAREA LECTIEI
, 1

1.1. Articolul nehotarat este folosit dupa "as" ~i "for" inaintea substantivelor la singular:

My brother worked there as a farmer. -Fratele meu a lucrat acolo ca fennier.

What does she do for a living? -Cum i~i ca~tiga ea existenta?

1.2. Articolul nehotarat este folosit dupa "with" ~i "without" inaintea substantivelor
la singular:

What do they call a plane without -Cum se nume~te avionul tara


an engine? motor?

He wants a room with a fireplace. - Ei.dore~te 0 camera cu ~emineu.


1.3. Articolul nehotarat este folosit inaintea substantivelor la singular in propozitiile
exclamative care incep cu "what" ~i "such":

What a pity you can't come! -(Ce) pacat ca nu poti veni!

Such a nice man! -Ce barbat amabil!

1.4. Numele ciitorva tari europene:

Spain - Spania Norway - Norvegia


Sweden - Suedia Italy - Italia
Finland - Finlanda Ireland - Irlanda
Denmark - Danemarca Switzerland - Elvetia

1.5. Articolul nehotarat este folosit intr-un mare numar de expresii:

two at a time - ciite doi/doua deodata


in a loud voice - cu voce tare
to go on a journey - a pleca in calatorie
three times a week - de trei ori pe saptamana

1.6. Articolul hotarat "the" nu se folose~te inaintelf substantivelor abstracte, a substantivelor


care denumesc materii sau substante, sau a substantivelor la plural care sunt folosite
intr-un sens general, ca de exemplu:

Honesty is the best policy. -Cea mai buna politica este cinstea.
Envy is a vice. -Invidia este un viciu.
Wood comes from trees. -Lemnul se obtine din copaci.
China is expensive. -Portelanul este scump.
Cars may not be parked here. -Ma~inile nu pot fi parcate aici.

Daca insa despre substantivele de acest fel nu se vorbe~te intr-un sens general, atunci
ele vor fi precedate de articolul hotarat, ca de exemplu:

The wood we were talking about will be -Lemnele despre care vorbeam vor fi aduse
brought tomorrow. maine.

Look at the china! -Uita-te la bibelou!

- 23 -
TEMA PENTRU ACASA 1
Rezolvati urmatoarele exercitii ~i trimiteti-Ie profesorului dumneavoastra spre verificare. La
sfiir~itul caI1ii yeti gasi indicatii despre modul de rezolvare ~i expediere a temei.

A. Traduceti in limba romana:

I. What a careless child she is!


2. The life of a baker is not easy.
3. She had a headache during the voyage.
4. Can you be silent for a change?
5. Death is hard to accept.
6. You can't get your money back without a receipt.

B. Traduceti in limba engleza:

1. Ei ~i-au cumparat bilete de la agentia de voiaj.


2. Toti calatorii trebuie sa schimbe aici.
3. EI a lucrat ca mecanic de locomotiva in Danemarca acum doi ani.
4. EI te va conduce la aeroport.
5. Aici viata este foarte placuta.
6. De obicei mergem acolo de trei ori pe luna.

C. Alegeti raspunsul corect ~i completati unnatoarele propozitii in limba engleza:

1. The room can be used as .... library


a. a
b.

2. He went out without ... hat.


a.
b. . a

3. We will travel by ... air.


a. the
b.

4. What '" beautiful flowers!


a. a
b.

5. The statue is made of ... gold.


a. the
b.

Succes!

- 24-
LECTIA " "
2 - PARTEA INTAI
,
In exercitiile de pe aceasUi pagina se folosesc substantivele ~i alte cuvinte din LECTIA 2,
PARTEA INTI!.

A. Completati propozitiile de mai jos cu unul din urmatoarele cuvinte:

I. bicycle 2. restaurant 3. factory 4. office


5. window 6. room 7. hotel 8. traffic
9. school

In ce restaurant vom lua cina? -In what >restaurant shall we have dinner?

Copiii tocmai s-au intors de la ~coala. -The children have just returned from
> school

Va trebui sa stai la un hotel. -You will have to stay at a > hotel

Mereu mergi cu bicicleta? -Do you always go by >bicycle?

Imi place sa stau 1:1nga fereastra. -I like sitting by the >window.

In ce camera mi-ai pus bagajele? -In what >room have you put my luggage?

Ei nu-i place zgomotul circulatiei. -She doesn't like the noise of the >traffic.

Avioanele sunt £acute in fabrica. -Aircrafts are made in a >factory.

Vara acest birou este confortabil -This > office is nice and cool in summer.
~i racoros.

B. Completati cuvintele care lipsesc din propozitiile de mai jos:

De unde pot sa cumpar bilete? -Where can I > get tickets?

Noi locuim liinga un lac. -We live >near a lake.

Nu e bine sa faci asta. -It is > not good to do that.

Un mecanic bun va repara ma~ina. -A > good mechanic will repare the car.

Acest baiat vrea 0 bicicleta ro~ie. -This boy wants a > red bicycle.

~tii ca n-o sa fie u~or. -You> know it will not be easy.

Iti place slujba pe care 0 ai? -Do you> like your work?

Poti sa-i vezi ~i pe ceilalti? -Can you >also see the others?

In pahar este apa. -There is water> in the glass.

Am £acut 0 gre~eala grava. -I've made a > bad mistake.

Va trebui sa rna a~tepti. -You will have to >waitfor me.

o sa-ti vorbeasca mai tiirziu. -He will > speak to you later.

"Twice" inseamna "de doua ori". -Twice means > two times.

Ma voi intoarce peste cinci minute. -I shall return in > fi ve minutes.

- 25 -
Pentru rezolvarea acestui exercitiu, consultati regulile respective din Compendiu (v. 1.6. - 1.14.)

In propozitiile urmatoare folositi articolul hotarat "the" acolo unde este cazul:

Va rog sa traduceti aceasta in engleza. -Please translate this into >English.

Ti-a placut micul dejun pe care I-am luat -Did you like >the breakfast we had there?
acolo?

Nu ~tiam ca erau in ora~. -I didn't know they were in >town.

Ce era in paharul pe care i l-ai dat? -What was in >the glass you gave to him?

Multi oameni cred ca primavara este -Many people think >spring is the most
anotimpul eel mai frumos. beautiful season.

Mergem regulat la biserica. -We go to > church regularly.

Te rog curata-mi cuptorul. -Please clean >the oven for me.

Ace~ti copii se due la ~coala. -These children are going to >school.

De obicei luam cina tarziu. -We usually eat >dinner late.

Se spune ca biserica a fost construita in 1740. -They say> the church was built in 1740.

Multi copii se jucau pe strada. -Many children were playing in >the street.

Noaptea trecuta a ars ~coala. -Last night >the school was burnt d()wn.

Razboiul a luat sfiir~it in vara lui 1945. -The war ended in >the summer of 1945.

Nu avem nevoie de informatiile pe care -We didn't need >the information we got
Ie-am obtinut acolo. there.

Din toate strazile, aceasta este cea mai scurta. -Of all the streets, this is >the shortest.

- 26 -
Rostiti cuvintele de mai jos cu voce tare ~i invatati traducerea lor:

pilot > [pailat] -pi lot, aviator

captain > [kEptin] -capitan

crew > [kru:] -echipaj

departure lounge > [dipa:'t~a' laundj] -sala de a~teptare

runway > [ranUei] -pista de decolare

seat belt > [si:t belt] -centura de siguranta

air hostess > [ea' haustas] -stewardesa

cockpit > [kokpit] -carlinga,


cabina pilotului

wmgs > [Uin(g)z] -aripi

airliner > [ea'laina'] -avion de linie

landing > [IEndin(g)] -aterizare

hangar > [hEnga'] -hangar

~i acum, acelea~i cuvinte, dar intr-o alta ordine.

runway > [ranUei] -pista de decolare

cockpit > [kokpit] -carlinga, cabina


pilotului

landing > [lEndin(g)] -aterizare

captain > [kEptin] -capitan

seat belt > [si:t belt] -centura de siguranta

wings > [Uin(g)z] -aripi

hangar > [hEnga'] -hangar

crew > [kru:] -echipaj

air hostess > [ea' haustas] -stewardesa

airliner > [ea'iaina'] -avion de linie

pilot > [pailat] -pilot, aviator

departure lounge > [dipa:'t~a' laundj] -sala de a~teptare

- 27 -
Ne vom ocupa acum de un nou dialog, in care se afla cuvintele pe care tocmai le-ati invatat. Cititi
textul cu voce tare.
ON THE PLANE

Chris: I love travelling by aeroplane.

Jodi: I like it too, but I'm a little afraid of landing. Have you ever seen the cockpit?

Chris: Yes, I have. One of my friends is a pilot and flies airliners. Once he invited me to come to
the hangar and I spent one hour in the cockpit of one of the planes. When I was a
boy I dreamt of being a captain of a plane.

Jodi: Many boys dream about it. And I wanted to be an air hostess. Oh, good, I have a window
seat. But I won't see anything because of the l~lt wing!

Chris: What a pity! Jodi, you have sat down on my seat belt.

Jodi: Oh, sorry. Do you know where I've put my umbrella?

Chris: Haven't you left it in the departure lounge?

Jodi: Yes, you're right. The captain has just said we will wait 10 minutes because there are
many other planes on the runway. So I'll go and get it.

Chris: Ask somebody from the crew if you can leave the plane.

Sa studiem fiecare din aceste propozitii impreuna cu pronuntia ~i traducerea lor. Cititi-le cu voce
tare.

On the plane > [on DZa plein] -in avion

I love travelling by aero- > lai lav trEvlin{g) bai -imi place foarte mult sa
plane. ea'aplein] calatoresc cu avionuI.

I like it too, but I'm a little > [ai laik it tu: bat aim a litl -~i mie imi place, numai
afraid of landing. afreid av lEndin(g)] ca mi-e cam frica la
aterizare.

Have you ever seen the > [hEv iu: eva' si:n DZa -Ai vazut vreodata cum e in
cockpit? kokpit] cabina pilotului?

Yes, I have. One of my > [ies ai hEv u an av mai -Da. Vnul dintre prietenii
friends is a pilot and flies frendz iz a pailat End mei este aviator ~i piloteaza
airliners. flaiz ea'laina'z] avioane.

Once he invited me to come > [Uans hi: invaitid mi: tu -Odata m-a invitat la
to the hangar and I spent kam tu DZa hEnga' End ai hangar ~i am petrecut 0
one hour in the cockpit of spent Uan aua' in DZa ora in carlinga unuia din
one of the planes. kokpit av "an av DZa avioane.
pleinz]

When I was a boy I dreamt > [Uen ai Uoz a boi ai dremt -Cand eram mic visam sa
of being a captain of a av bi:in(g) a keptin av a devin capitan de avion.
plane. plein]

Many boys dream about it. > [mEni boiz dri:m abaut it] -Multi baieti viseaza asta.

And I wanted to be an air > [End ai Uontid tu bi: an ea' -~i eu imi doream sa devin
hostess. haustas] stewardesa.

- 28 -
Oh, good, I have a window > [au gud ai hEv a uindau -Ce bine ca am un loc la
seat. si:t] fereastra!

But I won't see anything > [bat ai Uaunt si: eniT'in(g) -Numai ca n-am sa vad nimic
because of the left wing. biko:z av DZa left Uin(g)] din cauza aripii din stanga.

What a pity! -Ce pacat!

Jodi, you have sat down on > [djaudi iu: hEv sEt daun -Jodi, te-ai a~ezat pe centura
my seat belt. on mai si:t belt] mea de siguranta.

Oh, sorry. Do you know > [au sori du iu: nau uear -Imi pare rau, ~tii cumva unde
where I've put my aiv put mai ambrela] mi-am pus umbrela?
umbrella?

Haven't you left it in the > [hEvant iu: left it in DZa -Nu ai lasat-o in sala de
departure lounge? dipa:rt~ar laundj] a~teptare?

Yes, you're right. > [ies iua' rait] -Ba da, ai dreptate.

The captain has just said we > [DZa keptin hEz djast sed -Capitanul tocmai a anuntat
will wait 10 minutes "i: uil "eit ten minits ca vom mai a~tepta 10 minte
because there are many biko:z DZear a:' mEni fiindca pe pista sunt prea
other planes on the runway. aDza' pleinz on DZa multe avioane.
ranUei]
So I'll go and get it.
> [sau ail gau End get it] -Atunci ma duc sa 0 iau.
Ask somebody from the
crew if you can leave the > [a:sk sambadi from DZa -Intreaba un membru al
plane. kru: if iu: kEn h:v DZa echipajului daca poti parasi
plein] avionul.

Completati frazele de mai jos cu unul din cuvintele nou invatate.

Multe avioane de linie pot transporta mai mult -Many >airliners can carry more than a
de 0 suta de pasageri. hundred passengers.

Pistele de decolare sunt foarte lungi. -The >runways are very long.

Capitanul piloteaza avioane de foarte mult -The >captain has flown planes for a very
timp. long time. .

In acest hangar este loc pentru trei avioane. -In this >hangar there is room for three planes.

Un pilot are nevoie de informatii despre vreme. -A >pilot needs infonnation about the weather.

Nu putem sa ne uitam in carlinga. -We cannot have a look in the >cockpit.

Ea era foarte agitata in timpul aterizarii. -During the >Ianding she felt excited.

Motoarele se afla sub aripi. -The engines are under the >wings.

Stewardesa ne-a adus Muturile. -The >ai r hostess has brought us our drinks.

Sala de a~teptare este adesea aglomerata. -The >departure lounge is often crowded.

Acesta centura de siguranta nu functioneaza -This >seat belt doesn't work very well.
foarte bine.

De la Bucure~ti vom avea alt echipaj. -We shall get another >crew in Bucharest.

- 29 -
Pronuntati cu voce tare unnatoarele cuvinte ~i invatati traducerea lor:

to land > [tu lEnd] -a ateriza

long-range > [Ion(g)-reindj] -cursa lunga

to hijack > [tu haidjEk] -a deturna

four-engined > [fo:f endjind] -cvadrimotor, cu patru motoare

to board >[tu bo:fd] -a urca la bord

forced > [fo:'st] -fortat

to crash >[tu krE~] -a se prabu~i

intermediate > [intiFmi:diat] -intermediar

to fasten >[tu fa:sn] -a prinde; a fixa

helpful > [helpful] -de ajutor, indatoritor,


serviabil

to look after > [tu luk afta f] -a (se) ingrij i

Cuvintele noi au fost folosite in propozitiile de mai jos. Cititi-Ie cu voce tare, fiind atenti ~i la
traducere:

The air hostesses look after > [DZi eaf haustasiz luk afta f -Stewardesele se ingrijesc de
the passengers. DZa pEsindjafz] pasageri.

The plane will make two > [DZa plein uil meik tu: -Avionul va face doua escale.
intennediate landings. intafmi:diat IEndin(g)z]

You have to fasten your seat > [iu: hEy tu fa:sn io: f si:t -Acum trebuie sa va prindeti
belts now. belts nau] centurile de siguranta.

Long-range planes can cross > [Ion(g)reindj pleinz kEn -Avioanele de cursa lunga pot
the oceans. kros DZi au~nz] traversa oceanele.

Air-hostesses are always very > [eaf haustasiz a: f o:IUeiz -Stewardesele sunt
helpful. veri helpful] intotdeauna foarte serviabile.

The passengers are boarding > [DZa pEsindjafz a: f -Pasagerii urca la bordul
the plane. bo:fdin(g) DZa plein] avionului.

Are four-engined planes > [a: f fo:f endj ind pleinz -Sunt mai sigure avioanele eu
safer? seiraf] patru motoare?

Their plane crashed in a > [DZelT plein krE~t in a Uud] -Avionul lor s-a prabu~it
wood. intr-o padure.

The plane was hijacked over > [DZa plein uoz haidjEkt -Avionul a fost deturnat peste
the ocean auva f DZi au~n] ocean.

We have permission to land > [Ui: hEy pafmi~n tu lEnd on -Avem permisiunea sa
on runway 7. ranUei sevn] aterizam pe pista 7.

The forced landing caused >[DZa fo:fst IEndin(g) ko:zd -Aterizarea foqata a produs
some damage. sam dEmidj] ciiteva pagube.

- 30 -
Completati frazele de mai jos cu unul din cuvintele nou Invatate.

Toate persoanele au fost ucise cand avionul -Everybody was killed when the plane
s-a prabu~it. >crashed.

V-ati prins toti centurile de siguranla? -Have you all >fastened your seat belts?

Avioanele cu patru motoare sunt de obicei ->Four-engined planes are usually very
foarte mario large.

A fost ranit cineva In acea aterizare fortata? ~ Wasanybody injured in that >forced
landing?

Am plecat imediat dupa ce am urcat la bordo -We departed immediately after >boarding.

Un avion de cursa lunga poate transporta mult -A >long-range plane can carry much fuel.
combustibil.

Vom ateriza peste zece minute. -We are going to >land in ten minutes.

Nu va fi necesar sa facem nici 0 escala. -No >intermediate landings will be


necessary.

Am nevoie de cineva care sa se Ingrijeasca de -I need somebody to >look after the


copii. children.

Doi dintre pasageri au Incercat sa deturneze -Two of the passengers tried to >hijack the
avionul. . . plane. .

Multumesc, mi-ati fost de mare ajutor. -Thank you. You have been very >helpfuI.

Sa vedem ~i aspecte ale folosirii articolului hotarat.

Articolul hotiirit the este folosit intr-un mare numiir de expresii:

to sell by the dozen ~tu sel bai DZa dazn] -a vinde cu duzina

to join the army :::£ tu djoin DZi a:rmi] -a intra In armata

to play the piano ~tu plei DZa pianau] -a canta la pian

with the exception of ~uiDz DZi iksep~n av] -cu exceptia a

to the surprise of :::£ tu DZa sarpraiz av] -spre surprinderea/mirarea

on the average ~ on DZi Evridj] -In medie

to the satisfaction of ::{tu DZa sEtisfEk~n av] -spre satisfactia

to run the risk of ~ tu ran DZa risk av] -a risca sa,


a se expune riscului de a

with the help of ~"iDz DZa help av] -cu ajutorul

in the presence of ~ in DZa prezns av] -In prezenta a

at the expense of ~Et DZi ikspens av] -cu prelul, pe cheltuiala

at the request of ~Et DZa rikUest av] -la cererea

- 31 -
to give the alarm > [tu giv DZi ala:rm] - a da alarma

it is not the rule > [it iz not DZa ru:l] - regula nu este sa, de obicei nu

the sooner the better > [DZ{1 su:nar DZa beta r] - cu cat mai devreme, cu atat mai bine

Traduceti in limba romana:

He joined the army at the age of eighteen. > A intrat in armata la optsprezece ani.

The alann was given when smoke was seen. > S-a dat alanna cand s-a vazut fumul.

The sooner we land the better. > Cu cat aterizam mai devreme cu atat mai
bine.

You can't say that in the presence of a child. > Nu poti spune asta in prezenta unui copil.

It happens three times on the average. > Acest lucru se intampla in medie de trei ori.

To the surprise of all of us nobody was injured. > Spre surprinderea noastra a tuturor nimeni
nu a fost ranit.

I gave her that present on the occasion of > I-am dat acest cadou cu ocazia zilei ei de
her birthday. na~tere.

In one year he built a house but only at the > Intr-un an a construit 0 casa, dar numai
expense of his health.. cupretul sanatatii lui.

Those pens can be bought by the dozen. > Acele stilouri pot fi cumparate cu duzina.

They let everybody go, with the exception > I-au lasat pe toti sa pIece cu excePtia
of the crew. echipajului.

We can't run the risk of being late. > Nu putem sa ne expunem riscului de a
intarzia .

Iatii cateva expresii in care articolul hotiirit nu este folosit:

from beginning to end >[ from biginin(g) tu end] -de la ineeput la sfiir~it,

de la un capat la altul
to be at stake >[tu bi: at steik] -a fi in joe
to shake hands with >[tu ~eik hEndz UiDZ] -a da mana eu cineva,
astringe mina euiva
to lose sight of >[ tu lu:z sait av] -a pierde din oehi/vedere
to lose pa!ienee >[ tu Iu:z pei~ns] -a-~i pierde rabdarea
to declare war on >[tu .diklear uo:r on] -a declara razboi
to put to flight >[ tu put tu flait] -a pune pe fuga, a alunga
to be on duty >[ tu bi: on diu:ti] -a fi de servici

Verbul "to shake" este neregulat ~i are urmatoarele forme:

shake shook >[~uk] shaken >[~eikn]

- 32 -
Completa!i propozi!iile de mai jos cu expresiile pe care tocmai le-ati invatat:

Am pierdut-o eu totul din vederefNu 0 mai vad deloc. -I have completely> lost sight of her.

Dupa doua ceasuri de a~teptare ~i-a -After two hours of waiting he > lost
pierdut rabdarea. patience.

Aminte~te-ti ca-ti este slujba in joc. -Remember that your job is > at stake.

Din fericire am putut sa-i pun pe fuga. -Fortunately, I could> put them> to
flight.

~tii cine este de serviciu acum? -Do you know who is on > duty now?

Anglia i-a declarat razboi Germaniei. -England> declared war on Gennany.

Mi-ar face placere sa dau mana cu el. -I would like to > shake hands with
him.

Ne-am uitat la meci de la inceput pana la sIar~it. -We watched the match > from
beginning to end.

Dam mai jos adjectivele corespunzatoare numelor de tari pe care le-ati inyatat:

Irish >[ airi~] -irlandez


Austrian >[ ostrjan] -austriac
Spanish >[spEni~] -spaniol

German >[ dja:rman] -german

Swedish >[sui:di~] -suedez


Finnish >[fini~] -finlandez
Greek >[gri:k] -grec, grecesc
Italian >[itElian] -italian
Portuguese >[po:rt~ugi:z] -portughez

Belgian >[beldjan] -belgian

Danish >[ deini~] -danez


French >[frent~] -francez

Norwegian >[no:rui:djan] -norvegian


Swiss >[suis] -elvetian
Dutch >[ dat~] -olandez
Hungarian >[hangearian] -unguresc
Cuvinte invatate anterior:

- English >[ in(g)li~] -englez

- Romanian >[rumeinian] -roman, romanesc

in limba engleza aceste adjective sunt fntotdeauna scrise cu litera mare.

- 33 -
Articolelor trebuie sa Ii se acorde 0 atentie speciala atunci cand sunt folosite alaturi de cuvintele
half ~i double.

Articolul hotiiriit sau nehotiiriit urmeazii dupii cuviintul half.

I ne~d half a bucket of water. -Am nevoie de jumatate de galeata de apa.

He drank half a bottle of wine. -El a Mut jumatate de sticla de yin.

Buy half a dozen eggs. -Cumpara ~ase oua.

I'll be back in half an hour. -Ma intorc in jumatate de ora.

Half the passengers were alarmed. -Jumatate din pasageri erau alarmati.

I could get half the money. -Am putut sa obtin jumatate din bani.

Half the building was destroyed. -Jumatate din cladire a fost distrusa.

Half the bottle had been drunk. -Jumatate de sticla fusese bauta.

Cunoa~tem deja sensul cuviintului double. In acest caz articolul hotariit sau nehotariit sta in
fata cuviintului double.

I sold the double bed I had had for -Am viindut patul dublu pe care il am de
fifteen years. cincisprezece ani.

There is a double "n" in her name. -Numele ei se scrie cu dublu "n" .

Cuviintul double precedii articolul hotiiriit ciind lnseamnii "de douii ori mai mult".

I was offered double the amount. -Mi s-a oferit 0 suma de doua ori mai mare.

You have to use double the amount of salt. -Trebuie sa folose~ti de doua ori mai multa
sare.
f.!§
His wages ¥e double the national average. -Salariul sau e de doua ori mai mare deciit
media pe tara.

Acum traduceti propozitiile in limba engleza:

In acest razboi au fost uci~i jumatate > Half a million people were killed in this war.
de milion de oameni.

Avem nevoie de 0 cantitate de lapte de doua > We need double the amount of milk.
ori mai mare.

Aceasta excursie ne va lua numai 0 > This trip will take only half an hour.
jumatate de ora.

Jumatate din trenuri au intiirziere. > Half the trains are overdue.

Ai lacut 0 gre~eala. Aici trebuie sa fie un > You have made a mistake. There must be a
dublu "t". double "t" here.

- 34 -
Va prezentam acurn, numele locuitorilor tarilor europene ale caror nume ie-ati invalat:

an Irishman > l an airj~J11an] -un irlandez

an Irishwoman -0 irlandeza

an Austrian > [an ostrian] -un austriac

a Spaniard > [a spEni"d] -un spaniol

a Gennan > [a dja:'man] -un german

a Swede > [a s"i:d] -un suedez

a Finn > [a fin] -un finlandez

a Greek > [a gri:k] -un grec

an Italian > [an itElian] -un italian

a Portuguese -un portughez

a Belgian > [a beldjan] -un belgian

a Dane >[0 dein] -un danez

a Frenchman > (a frent~man] -un francez

a Frenchwoman > [a frent~UumanJ -0 frantuzoaica

a Norwegian > [a no:midjan] -un norvegian

a Swiss -un elvetian

a Pole > [a paul] -un polonez

a Dutchman > [a dat~man] -un olandez

a Dutchwoman > [' dat~"uman] -0 olandeza

an Englishman > [an in(g)li~man] -un englez

an Englishwoman > [an in(g)li~uuman] -0 englezoaica

a Romanian > [a rumeinian] -un roman

"Irishman" "Frenchman ". "Dutchman" sau "Englishman formeaza pluralul ca substantivul


>I.

"",an".

five Irishmen -cinci irlandezi

three Frenchmen -trei francezi

eight Dutchmen -opt olandezi

two Englishmen -doi englezi

Unele din aceste substantive nu f$i schimbd forma la plural:

ten Swiss -zece elvetieni

six Portuguese -~ase portughezi

- 35 -
Exercitiile care unneaza recapituleaza notiunile invatate in prima parte a acestei 1ectii.
Traduceti din limba ramana in engleza:

A reu~it ell ajutorul a doi elvelieni. >He could do it with the help of two Swiss.

Doctorul a spus ca nu e de serviciu. >The doctor said that he was not on duty.

Spre satisfactia noastra ne-am >To the satisfaction of all of us we got our
capatat banii inapoi. money back.

Acei portughezi ~i-au pierdut rabdarea. >Those Portuguese have lost patience.

Plec8m maine spre eapitala daneza. >We are leaving for the Danish c<Jpital
tomorrow.

Pot sa strang mana prietenitor vo~tri belgieni? >Can I shake hands with your Belgian
friends?

Nu putem sa ne expunem riscului unei prabu~iri. >We cannot mn the risk of crashing.

Cumparase aceasta ma~ina frantuzeasca la > She had bought this French car at half
jumatate de prel. the price.

~titi ca este In joe a suma de doua ori mai mare? >Do you know that double the amount is at
stake?

A spus aceasta in prezenla spaniolilor. >He said so in the presence of the


Spaniards.

Acesta masura a fost luata pe cheltuiala >This measure was taken at the expense of
suedezilor. the Sv.. 'edes.

Am vorbit eu jumatate din eehipajul avionului >1 spoke to half the crew of the Dutch
olandez inainte de aterizare. plane before landing.

Acei grec; pot plilli cu u~urinla un prel dublu. >Those Greeks can easily pay double the
price.

S-a facut la eererea eapitanului. >It was done at the request of the captain.

Exersati pronuntia sunetelor identiee in unnatoarele serH de cuvinte:

[u: ] [0: J [au] [E]

crew board hostess crash

two law go back

blue saw know stamp

too dawn so black

soon tall alone attack


LECTIA
, 2 - PARTEA A DaDA

Umlatoarele exerci~ii recapituleaza temele lectiilor 1 ~i 2.

Traduceti din limba romana in limba engleza:

Sa cumparam 0 ma~ina spaniola ca sa mai > Let's buy a Spanish car for a change.
facem 0 schimbare.

Ce pacat cil o-a. mai ramas decat jumatate > What a pity that there is only half a bottle
de stieHl! left'

El vrea un pulovar fara guler. > He wants a jersey without a collar.

Ce echipaj amabil am avut! > Such a kind crew v..'e haJ~

In Elvetia It! cumperi ace I ceas 1a jumatate > In Switzerland you pay half the price
de pre). for that watch.

Ea lucreaza ca dactilograta la 0 agentie de Yoiaj. > She works at the travel agency as a typist.

i~i vor petrece vacantele in Spania anul acesta. > They are spending their holidays in Spain
this year.

Exista un avian spre Finlanda de patru ori > There is an airliner to Finland four times a
pe sapUllnana. week.

Ea este interesata. de iSloria Norvegiei. > She takes an interest in Non'v'egian


history.

Cele mai multe persoane se tern de moarte. > Most people are afraid of death

Mi-am ca~tigat intotdeauna existenta ca > J have always earned a living as an


mecanic de locomotiva. engine driver.

Invidia nu va va face mai fericit. > Envy will not make you any happier.

. Preturile nu vor mai cre~te. > Prices \\'ill ri.se no more.

Nu ~tiu ce sa fae ell un pat dublu. > I am at Ii loss what to do with a double
bed.

Nu ati dat inca mana ell ace~ti englezi. > You have not shaken hands with those
Engl ishmen yet.

Ea a SPliS ell voce tare ea i s-a facut foame. > She said in a loud voice that she had an
appetite.

Completati cllvintele care ]ipsesc:

Mi-a placllt intotdeauna portelanul. -I have always liked> chin.

Copilul a primit cadou 0 bicicleta. -The child got a bicycle> lor a present

Puteti folosi aeeasta galeata drept sea un. -You can USe that bucket> as a seat
Din avian am vazut cateva laeuri finlandeze. -From the plane we could see a number uf
> Finnish lakes.

Vom sta aeasa pentru crt pe el il doare capuL -We will stay at home because he has
> a headLlchc.

Sunt in medie patruzeci de pasageri. ->On the average there are forty passengers.

Istoria acestui sat grecesc este interesanta. -The history of this > Greek village is
interesting.

Abonamentele pot fi cumparate la celalalt -> Seasun tickets can be bought at the other
ghi~eu de bilete. ticket-window.

Viata devine constant mal seumpa. -> Life has constantly become more expen
sive.

Este obligatoriu sa-ti prinzi centura de -> It is the rule to fasten your seat belt before
siguranta inainte de aterizare. landing.

El cumpara caI1iJe ell duzina. -He buys books> by the dozen

Ea ~tia ca este timpul sa dea a1arma. -She knew it was time> to give the alarm

Treaba era gata, spre satisfaqia mecanicului. -The job was finished> to the satisfaction of
the mechanic.

Cu cat yeti pHiti mai devreme, eu atat va -> The sooner you pay> the better
fi mai bine.

Nu credeti ca munlii austrieci sunt superbi? -Don't you think the> Austrian mountains
are beautiful?

Ar pHiti chiar un pret dublu ea sa viziteze Irlanda. -He would even pay> double the price
to visit Ireland.

- 38 -
RECAPITULAREA LECTIEI
, 2
2. I. Expresii in care se folose~te articolul hoUmit:

to join the army -3 intra in armata

on the occasion of -ell ocaZl3

.I I
wltltle orl~i:m 0 f -ell ajutorul

2.2. Expresii in cafe articolul haHirat nu este folosit:

to lose patience -a-~i pierde rabdarea

to put to flight -a pune pe fuga

to be at stake -3 fi in joe

2.3. Adjective care deriva din numele unor lad europene:

Sweden -Swedish Norway -Norwegian

Switzerland -Swiss Portugal -Portuguese

2.4. Folosirea articolului hotanit ~i nchotarat ell substantivul half.

I need half a bucket of water. -imi(;'rebuie jumat~te de galeata de apa.


He drank half a bottle of wine. -EI a baUl jumatate de sticla de vin.

I could get half the money. -Am oblinut jumatate de bani.

Half the building was destroyed. -Jumatate de cHidire a fast distrusa.

2.5. Folosirea articolului hot3nit ~i nehoUirat in cazul cuvantului double.

He was offered double the amount. -1 s-a oferit 0 suma de doua ori mai mare.

You have to use double the -Trebuie sa folose~ti de doua od mai multa sare.
amount of salt.

I have sold the double bed. -Am v.ndut patu! dublu.

There must be a double "t" here. -Aici trebuie sa fie un dublu "t",

2,6. Numele locuitorilor unor tari europene:

a Dane -un danez, 0 danez3 a Frenchman -un francez, 0 frantuzoaica

an Italian -Ull italian, 0 italianca a Swiss -un elvetian. 0 elvetianca

lata cateva exemple:

ten Danes -zece danezi two Frenchmen -doi francezi

these Portuguese -ace~ti portughezi five Italians -cinci italieni

those Swiss -acei elvetieni four Germans -patru germani

- 39 -
- -
TEMA PENTRU ACASA 2

A. Traduceli in Iimba ramana:

I. He said that in the presence of five Portuguese.

2. He was chosen at the expense of his friend.

3. We could put the enemy to flight

4. I have dnmk half a bottle of Spanish wine.

5. They had to walk double the distance.

6. The Danes have caught double the amount of fish.

B. Traduceli ~ In limba engleza:

1. Spre surpriza luturor ea vorbi in spaniola.

2. ~i-au pierdut rabdarea dind germanii n-au raspuns.

3. In curand nu vom mai vedea muntii din Norvegia.

4. S-a simtit mai bine dupa ce a baut jumatate de pahar de apa.

5. Ace~ti olandezi sunt de serviciu.

6. Este in joe 0 mare suma de bani.

C. Completali spaliul gal cu prepozilia lipsa din propozi\iile urmatoare:

I. She got it ... the occasion of her birthday.

2. I have read the book from beginning ... end.

3. How long will they be ... duty?

4.... the surprise of all of us nobody spoke Spanish there.

5. He wished he hadn't said that ... the presence of his brother.

- 40-
VOCABULARUL LECTIILOR
, 1 SI
, 2

air hostess >[ ca' h'lUstas] -stewardesa

airliner >[ earJainfl r ) -avian de pasageri

appetite >[Epatait] -pofta, apetit

as a rule >[Ez a ru:l] -de regula, de obicei

average >[ Evridj] -medic

to be at stake >[tu bi: at steik] -3 fi in joe

to be due >[tu bi: diu:] -3 fi programat

beginning >[biginint"j -inceput

to board >[tu bo:'d] -3 se urea 1a bard, a se imbarca

boring >[bo:rin(g,] -plictisitor, plicticos

by air >[ bai ea'] -pe calea aerului

by rail >{ bai reil] -pc cale ferata, ell trenul

by sea >[bai si:] -pc mare, ell vaporul

captain >[kEptin] -capitan

careless >[kea'las] -neatent, neglijent

carriage >[kEridj] -vagon

to carry >[tu kEri] -3 cara, a transporta

to change >[ tu t~eindj] -a schimba

to check >[ tu t~ek] -3 verifica

china >[ t~aina] -porlelan

to clip >[tu klip] -3 perfora

cockpit >[kokpit] -carlinga, cabina pilotului

compartment >[ kampa:'tmant] -compartiment

conductor >[ kandakta'] ~conductor

to crash >[tu krE~] -a se prabu~i

crew >[kru:] -echipaj

to declare war on >[tu diklea r uo:r on] -3 dec lara razhoi

departure lounge >[ dipa:'t~a' laundj] -sala pentru imbarcare

distant >[ distnt] -indepartat

dozen >[ dazn] -duzina

duty >[ diu:ti J -datorie; serviciu

- 41 -
to earn a living > [t1l ~en a livin(g)J -a-~i ca~tiga existenta

economy > [ikontuni] -economie

engIne > [endjin] -motor, locomotiva

engine driver >[endjin draiv,,'] -mecanic de locomotiva

envy >[envi] -invidie

European > [iuarapian] -european

exception > [iksepsn] -except ie

expense > [ikspens] -cheltuiala, prel

to fasten >[tu fa:sn] -a prinde) a fixa

fast train >[fa:st rrcinj -(tren) rapid

fever > [11:v,,'] -febra

flight >[Ilail] -zbor

forced landing > [fn'st IEndin,gl] -aterizare fortata

four-engined > [fo:' endj ind] -cu patru motaare

glass >[gla:s] -sticla

gold >[gauld] -aur

goods train >[guJz treinJ -tren de marta

guard >[ga:'d] -conductor

guide > [gaid] -ghid

guided trip >[gaidid trip] -excursie cu ghid

hangar >[hEng,,'] -hangar

headache >[hedeik] -durere de cap

helpful >[helpful] -serviabil. amabil, indatoritor

to hijack >[tu haidjEk] -a deturna

honesty >[ onasti] -cinste

instructive > [instrakti v I -instructiv

to insure >[ tu in~uarJ -a asigura

intermediate landing >[inta'mi:diat IEndin!'l] -escala

journey >[ dja:'ni] -ca.Hitorie

to land >[tu lEnd] -a ateriza

landing >[IEndin,gl] -aterizare

to lean >[tu Ii:n] -a se sprijini


- 42 -
long-rang~ >(lon(glreindj) -de cursa lunga

to look after >[tll luk afta'] -3 avea grija de , a se ocupa de

to lose sight of >[tu lu:z sait av] a scapa din vedere 1

a nu mai vedea

to meet >[tu mi:t] -a intalni, a face cuno~tinta ell

metal > [mctl] -metal

national >[nE~nl] -na,ional

native >[Ilcitiv] -ba~tina~j nativ

non-smoker > (nonsmauka T] -nefumator; vagon pentm

nefumatori

non-smoking compartment > [nonsmauk in(g) -vagon pentru nefumatori

kampa:rtmant]

on business ~ > (on biznas] -in interes de serviciu

oriental > [orientl] -oriental

overdue >[iiuva'diu:] -ell intarziere

passenger > [pEsindja'] -caIMor, pasager

pilot > [pailat] -pilot

policy >[polasi] -politica, masura

preclOUs >[prc~as] ·pretios

preparations > [preparci~nz] -pregatiri

to prepare > [tu pripca'] -a (se) pregati

present >[prcznt] -prezent

railway accident >[reilUei Eksidant] -accident de cale ferata

request >[rik"cst] -cerere

return ticket >[ritii:'n tikit] -bilet dus-intors

risk >[risk] -rISC

runway > [ranUei] -pista

satisfaction > [sEtisfEk~ll] -satisfactie, multllmire

season ticket >[si:zll tikit] -abonament (pe mijloace de

transport)

seat belt >[5i:t belt] -centura de siguranta

to see off >[tu 5i: ull -a conduce (pe cineva)

- 43 -
to shake hands with >[tu ~eik hEndz "iD'] -3 da Imina ell cineva, a
strange mana cuiva

shaken >[~eikn] -a treia forma a lui "shake"

shook >[ ~uk] -a doua forma a lui "shake"

smoker >[smauka'] -fuma-tor

smoking compartment >[smaukin(g) kampa:rtmant] -vagon pentru fumatori

speed >[spi:d] -viteza

surprise >[sa'praizl -surpriza

ticket-window >[ tik i t UinJ{tll] -casa de bilete

travel agency >[trEvl e,JJansil -agentie de voiaj

traveller >[trEvla'l -calator

trip >[tripl -excursie

tropical >[tropikl] -tropical

vice >[ vais] -VICIU

virtue -virtute

voyage >[ voiidjl -calataric

waiting-room >{ Ueitin{g) ru:ml -sala de a~teptare

what a pity >["ot fi piti] -(ce) pacat !

wine >[ uain] -Vln

wing -aripa

- 44- I