Sunteți pe pagina 1din 4

Eseu : CUM AR ARĂTA ORGANIZAȚIA ÎN CARE

FIECARE MEMBRU ÎȘI VALORIFICĂ


POTENȚIALUL DE LEADERSHIP

Actualul climat organizațional existent în marea majoritate a sistemelor organizaționale nu


permite valorificarea completă a valențelor individuale și a potențialului uman, confruntându-
se cu intensități diferite de exprimare a stilului de management, dar și o asimilare și încurajare
diferită a liderilor formali sau informali.

Organizația ce permite valorificarea aptitudinilor leadership-ului trebuie să aibă în vedere


faptul că leadership-ul este ca o relație interpersonală prin care o persoană influențează
atitudinile, credințele și mai ales comportamentul sau acțiunile celorlalți determinându-i să
întreprindă acțiuni voluntare fără să li se ceară expres acest lucru.

Aportul liderilor într-o organizație ce le valorifică și potențează calitățile duce la încurajarea


unui mediu favorabil pentru dezvoltarea abilităților, învățării și deschiderii la nou astfel încât
cei din echipă să participe activ la procesul de transformare a resurselor.

Plecând de la premiza că nu fiecare membru al organizației are calitățile unui lider și faptul că
leadership-ul se bazează pe o relație interpersonală între o persoană ce are atribuțiile unui
lider și o persoană sau grup ce permite influențarea sa pentru a întreprinde o acțiune sau mai
multe acțiuni, putem afirma că organizația care valorifică potențialul liderilor are bine
structurate principiile și viziunea asupra muncii sale. Dintre prioritățile pe care acesta se
axează, considerăm următoarele:

- Munca în echipă și cooperarea ca fiind esențiale

- Importanța echipei și a muncii sale în produsul finit, produs ce duce la satisfacerea


clienților

- Orientarea către o îmbunătățire de durată atât a relațiilor interne cât și externe ale
organizației

- Inovarea și implicarea întregului personal în găsirea de soluții, nu de vinovați

1
- Promovarea implicării în cadrul organizației

Pentru ca munca organizației și influențele liderilor să fie benefice trebuie bine înțeles
aspectul de omogenitate al echipelor formate și țelul comun. Formarea echipelor începe de la
selecția și angajarea colectivului de lucru. Într-o organizație propice pentru valorificarea
leadership-ului existența unui sistem de alegere a oamenilor ce se potrivesc cu scopul și
misiunea organizației dar și cu descoperirea capacităților fiecăruia de a lucra și a se integra în
echipă este esențial. Pornind de la această selecție se va identifica atât motivația pentru a
lucra, competențele de bază, dar și identificarea potențialului de lider.

Determinarea acestor calități înainte de a angaja persoana în cauză se poate face prin mai
multe modalități, printre care și:

- Supunerea la un test de personalitate, special conceput pentru a valorifica


caracteristicile solicitate de angajator

- Supunerea la un test de aptitudini practice, acolo unde postul necesita aceste


cunoștințe, exemplu: test de utilizare a programului Microsoft Office ș.a.

Procesul de selecție are un rol important în armonia organizației și ajută la înglobarea


personalului angajat în echipe, dar și în structura organizațională. Urmând ca după această
selecție, personalul angajat să fie permanent angrenat în activității ce îl perfecționează și îl
implică pozitiv în activitatea organizației.

Toate aceste eforturi trebuie coordonate prin procesul de leadership, proces ce poate fi
condiționat de gradul de motivare al liderilor și al colectivului în general. De aceea,
considerăm că într-o organizație ce susține și valorifică prezența liderilor va trebui să existe
un sistem care să stimuleze sau să ajute la stimularea și motivarea întregului colectiv prin
corelarea necesităților, aspirațiilor și intereselor personalului din cadrul organizației cu
realizarea obiectivelor și exercitarea sarcinilor, competențelor și responsabilităților atribuite.

Esențial este și ca managerii structurii organizaționale în cauză să cunoască care sunt


principalele variabile care influențează conținutul și performanțele motivării, indiferent de
natural lor , și cine poate acționa asupra lor. Acesta cunoaștere a colectivului este determinată,
în cazul unei organizații ce valorifica leadership-ul, din punctul nostru de vedere, de existența
unui sistem de evaluarea formală, dar și informală, a colectivului de către manageri și colegi.

2
Acest sistem de evaluare reprezentând o bază pentru a descoperii necesitățile, aspirațiile și
interesele personalului.

Corectitudinea evaluărilor, recompensa rezultatelor individuale, a liderilor, dar și a activității


grupului duc la armonia și eficiența muncii organizației.

O organizație ce favorizează un leadership eficient, trebuie să îl coordoneze spre țelurile și


viziunea organizației și să ajungă la rezultatele și parteneriatele ce reflectă munca depusă.
Această organizație trebuie să conțină:

- un sistem bun și omogen de selecționare a colectivului,

- organizarea și plasarea oamenilor competenți în funcțiile cheie ale organigramei,

- stimularea inovări și a implicarea întregului personal în găsirea de soluții,

- prezența continuă a cursurilor de perfecționare și învățare pentru colectivul existent,

- accesul facil la informații,

- evaluarea în mod corect a personalului,

- motivarea eficientă a necesităților angajaților pentru atingerea țintelor propuse,

- promovarea implicării în cadrul organizației și a oamenilor valoroși,

- existența unui sistem decizional simplificat, ușor de înțeles și cunoscut de fiecare


persoană din colectiv

- existența unei delimitări clare a posturilor și atribuțiilor existente în cadrul organizație,


fără a oferi un sentiment de constrângere și limitare a personalului, evitarea acestui
lucru se va realiza prin existența unui sistem de motivare și promovare a activităților
specifice și nespecifice.

În concluzie, considerăm că organizația ce favorizează și valorifică potențialul de leadership


este aceea care își alege cu grijă colectivul, îl ascultă și implică în activitatea sa, colaborează
cu fiecare membru și îi evaluează corect și periodic performanțele, îi descoperă necesitățile,
aspirațiile și interesele și îl motivează și promovează conform muncii depuse și a calităților
deținute.

3
4