Sunteți pe pagina 1din 1

Pag.

1 din 1 Act sintetic la data 13-iul-2012 pentru Ordinul 184/1997

ORDIN nr. 184 din 21 septembrie 1997 pentru aprobarea


Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu
Forma sintetică la data 13-iul-2012. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia
Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.
Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
în temeiul art. 9, art. 10 alin. 4, art. 14 si art. 64 lit. d) din Legea protectiei mediului nr.
137/1995,
în baza Hotarârii Guvernului nr. 457/1994*) privind organizarea si functionarea Ministerului
Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare,
în baza Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996, sectiunea 5
pct. 5.4, 5.5 si 5.6 si sectiunea 8 pct. 8.1. si 8.2.,
emite urmatorul ordin:
1. Se aproba Procedura de realizare a bilanturilor de mediu, care face parte integranta din
prezentul ordin.
Anexele la procedura fac parte integranta din aceasta.
2. Se abroga anexa nr. 10 la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr.
125/1996 si oricare alte prevederi contrare din ordinele anterioare ale ministrului apelor,
padurilor si protectiei mediului.
3. Directia strategii si reglementari pentru protectia mediului raspunde de instruirea periodica si
în mod unitar a personalului din cadrul unitatilor teritoriale care îsi desfasoara activitatea în
domeniul emiterii actelor de reglementare.
4. Prezentul ordin intra în vigoare la data publicarii lui în Monitorul Oficial al României.
-****-
Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
Ioan Oltean
____________________
*) Hotarârea Guvernului nr. 457/1994 a fost abrogata prin Hotarârea Guvernului nr.
568/1997, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 6 octombrie 1997.
PROCEDURA de realizare a bilanturilor de mediu
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 303bis din data de 6 noiembrie 1997

Forma sintetică la data 13-iul-2012. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia
Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro