Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ

SCOALA GIMNAZIALA ….
LOCALITATEA ….., JUDETUL CLUJ

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL

SCOALA – FAMILIE

TITLUL PROIECTULUI :

,, Impreună – dublu succes !”

Motto: ,,Scoala, pentru a da roade,are nevoie de sprijinul conştient


şi de colaborarea părinṭilor. Educaṭia dată în şcoală se dovedeşte a fi
muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi indiferentă.”

1
TIPUL DE EDUCATIE : Educatie pentru dezvoltare personala

TIPUL DE PROIECT: Local

APLICANTUL: Scoala Gimnaziala ....., Structura cu clasele I- VIII

COLABORATORI- parintii copiilor

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Acest proiect are ca scop principal, incercarea de a implica părinṭii în activitatea copiilor de
la scoală, să observe stilul de lucru si coportamentul copiilor în incinta şcolii şi să fie mai putin
reticenţi atunci când li se cere sprijin. Scoala are nevoie de părinṭi implicaṭi şi informaṭi pentru a
funcṭiona “sănătos”. Comunicarea intre cele doua categorii implicate nu trebuie sa fie limitata. Pot
fi angajati in discutii si bunicii, unchii, matusile etc.
Principalii factori care ajuta copilul in desavarsirea propriei educatii sunt scoala si familia.
Numai o colaborare perfecta intre cei doi factori este de natura sa determine o eficienta maxima a
muncii colective.

PROIECTUL URMARESTE:
 Dobandirea de catre parinti a unor abilitati care sa sprijine formarea de comportamente
adecvate la copii, pentru relationarea mai buna a acestora in cadrul grupurilor;
 Aducerea la cunostinṭa părinṭilor a strategiilor de cunoaştere a copilului;
 Crearea de oportunitati pentru valorificarea experientelor pozitive dobandite de acestia in
educatia copilului;
 Acceptarea de catre copii a regulilor dupa care functioneaza microgrupurile sociale (familie,
gradinita, grup de prieteni, anturaj de joaca, vecini, etc.).

SCOPUL PROIECTULUI:
 Usurarea adaptarii copiilor la cerintele microgrupului;
 Dobandirea de catre parinti a unor abilitati de relationare cu copiii.

OBIECTIVE GENERALE:

 Realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător;


 Inlăturarea factorilor perturbatori in cadrul comunicării şcoală-familie;
 Creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;
 Schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală si fata de copii cu CES;
 Cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;
 Invăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune
elevi – părinţi – învăţători.

METODE/TEHNICI DE LUCRU:
 Consiliere, dezbateri, vizionarea unui documentar, jocuri de rol, lucrul in echipa, expozitie
foto si cu lucrari ale copiilor/parintilor.

GRUP TINTA
 Elevii claselor I – IV
 Părinṭii, bunicii sau un membru apropiat al familiei

2
BENEFICIARI:
 Directi- copiii, parintii
 Indirecti: grupul familial largit, anturajul social al copilului, societatea.

REPERE TEMPORALE:
Proiectul se deruleaza pe perioada anului scolar 2016/2017, cu posibilitatea de a se continua in
anul scolar 2017/2018.

LOCATIA Scoala şi alte locatii impuse de calendarul proiectului.

RESURSE:
a) Resurse umane: elevii, parintii, invatatoare.
b) Resurse materiale: spatiile de invatamant, CD-uri, aparat foto, carti, jurnalul proiectului,
fise de lucru, fotografii, lucrari ale copiiilor si parintilor.
c) Resurse financiare: din contributia invatatoarei si fondul constituit de parinti.
d) Resurse de informare: bibliografie, film, internet, materiale specifice metodei “EDUCATI
ASA!”.

REZULTATE ASTEPTATE:
 Schimbarea comportamentului copiilor;
 Respectarea cerintelor impuse de viata in microgrupul de copii;
 Schimbarea atitudinii parintilor fata de copii;
 Schimbarea atitudinii parintilor fata de scoala..
.

TEHNICI DE MONITORIZARE: Consemnari in jurnal, inregistrare foto/video.

EVALUARE: Chestionare, expozitie foto, expozitie cu lucrari ale copiilor si parintilor

MEDIATIZARE: AVIZIERUL SCOLII;

3
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR CU PĂRINŢII

Nr TEMA ACTIVITĂŢI/ Terme Responsabil


crt. OBIECTIVE n
URMĂRITE
1. ,,Impreună - şedinţă cu părinţii la
pentru copiii nivelul fiecărei clase; Sept. Învăţătoarele
noştri” - stabilirea activităţilor 2016
cu părinţii în anul şcolar
2016-2017
- explicarea rolului
acestui parteneriat
2. ,, Obligaţiile - prezentarea şi
părinţilor, discutarea unor părţi ale
obligaţiile regulamentului şcolar; Oct. Directorul
şcolii” - stabilirea unor reguli 2016 şcolii
specifice şcolii noastre.

3. ,,Părintele- - chestionare aplicate


modelul elevilor Învăţătoarea
copilului” -prezentarea rezultatelor clasei
chestionarului în cadrul pregătitoare
şedinţei cu părinţii
- dezbatere
4. ,, Sănătatea – - întâlnire cu specialişti
bunul cel mai de în domeniul sănătăţii Ianuarie Învăţătoarea
preţ” - consilierea părinţilor 2017 clasei a III - a
pe teme de sănătate
personală şi a copiilor
- prepararea unei salate
de fructe împreună cu
părinṭii şi elevii

4
5. ,,Pot deveni mai - întâlnire cu psihologul
bun” - consilierea copiilor Feb. Învăţătoarea
care întâmpină 2017 clasei a II- a
dificultăţi de învăţare şi
a celor cu probleme de
comportament şi a
părinţilor lor;
- studiu de caz;dezbatere
6. ,,Să ne bucurăm - implicarea părinţilor
împreună !” (tătici, bunici) în Martie Învăţătoarel
organizarea şi 2017 e
desfăşurarea serbării de
8 Martie
7. ,,Educaţi aşa!” - prezentarea
– Program metodei ,,Educaţi aşa!” Mai Învăţătoarea
naţional de - vizionarea unor filme 2017 clasei I
educare a educative
părinţilor - stabilirea unor metode
de educare a copiilor;
- studii de caz;
- dezbateri
8. ,,Ne mândrim cu - bilanţ la sfârşit de an Iunie Învăţătorii
realizările şcolar 2017 Diriginţii
noastre ”

5
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
SCOALA GIMNAZIALA …..
LOCALITATEA ….., JUDETUL CLUJ
NR. …………..DIN…………………………….

Acord de parteneriat educational

Incheiat astazi………………………..intre urmatoarele institutii:


1. Scoala Gimnaziala ......, structura cu clasele I – VIII
2. Parintii elevilor scolii, care au convenit urmatoarele:

Scopul colaborării:
 Usurarea adaptarii copiilor la cerintele grupului;
 Dobandirea de catre parinti a unor abilitati de relationare cu copiii.

Obiective comune:
 Determinarea cauzelor care au generat la copii efecte nedorite in plan comportamental;
 Instrumentarea parintilor cu noi strategii de relationare cu copiii lor;
 Implicarea directa a parintilor in ameliorarea bazei materiale a scolii si in crearea unui
ambient prietenos in sala de clasa

Durata proiectului:
Proiectul se deruleaza pe perioada anului scolar 2016/2017, cu posibilitatea de a se continua in
anul scolar 2017/2018.

S-ar putea să vă placă și