Sunteți pe pagina 1din 1

Flăcările Albe ale Purității și Înălțării

Preaiubit Dumnezeu și preaputernică Monadă, te rog să mă asiști acum când rog câmpul de conștiință al Maestrului
Înălțat Serapis Bey și preaputernicele sale Legiuni de Îngeri ai Focului Sacru să dea drumul Flăcărilor Albe ale Înălțării
din Templul din Luxor și din Marea Soare Central.
Preaiubit Dumnezeu EU SUNT, invoc deplina saturare a ființei mele individuale și a Corpului de Grup cu Flăcările Albe
ale Purității și Înălțării. Fie ca acest foc alb al creației să ardă toate energiile rămase și blocajele care stau în calea
Realizării noastre colective a lui Dumnezeu! Poruncesc ca sistemul meu multicorporal să primească această orbitoare
lumină albă în perfectă stare, astfel încât toate codurile interne să poată fi deschise pentru binele suprem al tuturor!
Mă deschid complet pentru a primi toată înțelepciunea acumulată și purtată în înregistrările magnetice de acest sfânt
foc alb, astfel încât să pot fi o rază vie a Luminii Eterne ale lui Dumnezeu în timpul acestui proces de transformare. EU
SUNT Lumina lui Dumnezeu VEȘNIC TRIUMFĂTOARE!
Cer să primesc cele mai mari inițieri ale acestui Foc Alb al Înălțării căci sunt pregătit să sacrific TOT CEEA CE SUNT în
serviciul Planului Divin. Primesc cu grație toate învățăturile de măestrie și de disciplină ale preaiubitului maestru
Serapis Bey aici și acum!
Poruncesc ca un tub preaputernic de Flăcări Albe ale Purității și Înălțării să fie în jurul meu și al Corpului meu de Grup
din acest moment înainte. Acest tub din lumina focului creației este atât de puternic încât doar cele mai divine
frecvențe îl pot străpunge! Acest cilindru din Lumina lui Dumnezeu trasformă TOATE energiile pe care le întâlnește în
cele mai înalte expresii ale purității și perfecțiunii!
Poruncesc ca acest sfânt Foc Alb să pregătească Corpul de Grup pentru Absorbția Monadică! Chem Monada să preia
acum controlul deplin asupra vehiculului personalității mele! Preaiubit Dumnezeu, ridică coeficientul nostru de lumină
până la cel mai înalt și sigur grad posibil în acest moment! Umple-ne cu această lumină dumnezeiască pentru a putea
deschide calea către Regatul lăuntric pe care să pășească întreaga umanitate!
EU SUNT Înălțarea în Lumină. EU SUNT LUMINA ALBĂ a lui Dumnezeu. EU SUNT Dumnezeu Întrupat AICI ȘI ACUM! Prin
Legea Controlului Magnetic, S-A FĂCUT!
În numele Preaputernicului Dumnezeu EU SUNT, chem acum Măreața Gazdă Înălțată, preaputernicele Legiuni de
Lumină din Tărâmurile Adevărului Iluminat și Mărețele Ființe Cosmice ale Iubirii să vină acum și să intre în aliniere
perfectă cu această invocație divină, strălucind cu forță extraordinară Flăcările Albe radiante ale Purității și Protecției.
Invoc deplinul sprijin divin al tuturor Ființelor Divine ale Focului Sacru Alb din Marele Soare Central pentru ca Flăcările
Albe ale Substanței Perfecte ale lui Dumnezeu să Curgă, Curgă, Curgă în mine și în Lumea mea, Aici și Acum.
Fie ca aceste luminoase Flăcări Albe ale Purității să coboare în întreaga mea matrice energetică și să dizolve orice
discordie rămasă și orice imperfecțiuni ale dualității, transformând TOT CEEA CE SUNT în perfecțiune Cristică.
EU SUNT LUMINA ALBĂ VIE A LUI DUMNEZEU, AICI ȘI ACUM!
Fie ca aceasta să se întâmple acum și pururi, acum și pururi, acum și pururi.Puritatea Imaculatei Concepții continuă să
cuprindă fiecare celulă, să crească în fiecare clipă până când întregul meu veșmânt omenesc va deveni un corp de foc
viu al Perfecțiunii lui Dumnezeu.
Prin această acțiune divină, în al treilea ochi al meu se crează o frumoasă Perlă iridescentă din care strălucește putere
infinită, activând pe deplin abilitatea mea de a vedea prin fereastra Sufletului meu ÎNTREAGA viață ca fiind PURĂ și
PERFECTĂ. Acest curent radiant al FOCULUI ALB PUR curge din ochii mei, bunecuvântând ÎNTREAGA viață, rearanjând
orice dizarmonie în perfecțiune absolută.
Orice altceva mai prejos decăt Iubirea, Lumina și Perfecțiunea este dizolvat de această Rază Albă a Purității care radiază
din fiecare particulă a lui DUMNEZEU EU SUNT.
Prin Ochii Cristici, văd lumea mea complet transformată, perfectă și pură, exact așa cum ESTE.
Văd Pământul complet transformat în timp ce primesc cu grație Raza Albă a Purității înapoi pe planetă.
SUNT atât de Recunoscător. SUNT atât de Recunoscător. SUNT atât de Recunoscător
Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT!