Sunteți pe pagina 1din 1

La 100 g solutie apoasa 29% a unei aldehide A se adauga 20g acetofenona .

1,821 din
aceasta solutie in reactie cu Reactivul Tollens depune 2.16 g argint . Aldehida este : ( R
:acetaldehida)

Se determina masa de aldehida A din 1,821 g amestec


In 100 g solutie se gasesc 29 g aldehida.
Dupa adaugarea acetofenonei solutia va deveni 120 g

120 g amestec………………….29 g aldehida


1,821 g amestec…………………x
x= 0,44 g aldehida

Se determina masa de aldehida din 1,821 g amestec stiind ca doar aldehida reactioneaza cu
reactivul Tollens
Aldehida A are formula CnH2n+1-CHO
1 mol aldehida A= 14n+30 g
1 mol Ag = 108 g

Ecuatia reactiei cu reactiv Tollens este:


14n + 30 g.......................................................................2∙108 g
CnH2n+1-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CnH2n+1-COOH + 2Ag + 4NH3 + H2O
0,44 g................................................................................2,16 g
2,16(14n + 30) = 2∙108∙0,44
30,24n + 64,8 = 95,04
30,24n = 30,24
n=1
CH3-CHO acetaldehida

S-ar putea să vă placă și