Sunteți pe pagina 1din 5

Secolul XII

Ţara Românească ------

Moldova ------

Transilvania
1) 1111 - Mercurius - prima menţionare a unui principe transilvănean (legat de regalitatea maghiară)
2) 1176 - Leustachius - primul voievod - titlul nobiliar este unul românesc, spre deosebire de cel al lui
Mercurius, vestic

Secolul XIII
Ţara Românească
1) Negru Vodă c. 1290 - 1300
- Conform legenderi, este întemeietorul Ţării Româneşti, prin descălecare: a muta întreaga curte
(personal administrativ, forţă militară, ţărani independenţi) într-o altă regiune, revendicând
autoritatea asupra acesteia.

Moldova --------

Transilvania
3) Ladislav Kan 1261 - 1265 Voievozi supuşi regalităţii maghiare,având, însă, legături etnice cu
4) Roland Borşa 1282 - 1285 populaţia română din Transilvania

Secolul XIV
Ţara Românească
2) Basarab I 1310 - 1352
1330 - Lupta de la Posada - marca independenţa faţă de Regatul Ungariei

3) Nicolae Alexandru 1352 - 1364


- fiul lui Basarab I

Apare influenţa Imperiului Otoman în Regiunea Ţărilor Române

4) Mircea cel Bătrân 1386 - 1418


Începe dubla influenţă culturală şi civilizaţională, exercitată asupra Ţărilor Române de sistemele
feudale vestice, respectiv trimariote otomane.
- A rămas în memoria populară ca având o domnie lungă şi înţeleaptă. Primul domnitor român
care se implică în politica externă antiotomană (Rovine, Nicopole) şi primul care conduce o
cruciadă.
1394 - Lupta de la Rovine (loc cu şanţuri îm româna medievală) - Bătălia are rezultat indecis, însă
reprezintă o victorie în faţa campaniei militare otomane conduse de Baiazid I, datorită tacticii
pământului pârjolit. Ambele armate se r etrag în timpul nopţii.
1395, martie - Tratat cu Sigismund de Luxemburg - Face parte din sistemul de tratate încheiate de forţele
europene în vederea desfăşurării cruciadei terminate tragic şa Nicopole, în 1396.
1396 - Lupta de la Nicopole - creştinii sunt înfrânţi. Face parte dintre cruciadele târzii şi atesta importanţa
principatelor române în lupta antiotomană.
1415 - Tratat cu turcii. După moartea lui Baiazid I, în Imperiul otoman încep luptele pentru succesiunea la
tron între fiii acestuia. Mircea cel Bătrân îl susţine militar şi financiar pe Mussa, care reuşeşte să
ocupe tronul între 1411 şi 1413, însă este asasinat de Mehmed, ulterior întâiul. În contextul
pericolului unei invazii otomane, Mircea cel Bătrân încheie un tratat de pace cu Mehmed I în
1415.

Moldova
1) Dragoş 1347
- întemeietorul statului, vasal al regelui Ungariei

2) Bogdan I 1359 - 1365


1343 - Conflict cu regalitatea maghiară
1359 - îl înfrânge pe Sas, urmaşul lui Dragoş şi preia conducerea Moldovei, ce devine stat independent.
1365 -1365, iarna - îl înfrânge pe Ludovic d'Anjou

Transilvania ----------

Secolul XV
Ţara Românească
5) Vlad Ţepeş 1448, 1456-1462, 1476
''Amestecul de sânge şi trandafiri (simbol al luptei împotriva ciumei)'' - Johann Huizinga
- Unul dintre puţinii domnitori români care au condus ofensive împotriva Imperiului Otoman
(Atacul de noapte). Domnia lui a fost susţinută de către boieri pentru o perioadă limitat, chiar
dacă era extrem de dur cu aceştia, deoarece pericolul de atârnare (dispariţia independenţei în faţa
Imperiului Otoman, construirea de moschei etc) al ţării era extrem de ridicat în acea perioadă.
1461 - 1462 - expediţii la sud de Dunăre. Atacă avanposturile otomane de la Sud de Dunăre-
1462 - Atacul de Noapte - respinge invazia otomană printr-un atac desfăşurat în timpul nopţii asupra
taberei acestora.
- refugiat la curtea regelui Matei Corvin, este arestat. Factorii principali: cererea repetată a boierilor
munteni şi a comercianţilor germani, care, în lipsa pericolului otoman, nu mai vedeau rostul de a
se expune pericolului de a fi guvernaşi de el. Este înlocuit cu Radu cel Frumos, fratele lui
1476 - reuşeşte să revină la tron cu sprijin străin, pentru o scurtă durată. Este asasinat prin otrăvire.

Moldova
3) Alexandru cel Bun 1400 - 1432
1402 - Tratat de vasalitate cu Vladislav Jagello, regele Poloniei
1410 - Lupta de la Grunwald
1412 - Acordul de la Lublau - întăreşte acordurile dintre Moldova şi Polonia
1420 - îi respinge pe turci la Chilia şi Cetatea Albă
1422 - Lupta de la Marienberg - îl sprijină pe Vladislav Jagello. Dispariţia cavalerilor teutoni, ca urmare a
înfrângerii suportate împotriva forţelor combinate ale Poloniei, Moldovei şi Lituaniei.
1429 - reorientatrea politicii împotriva Poloniei, în contextul pretenţiilor expansioniste ale acesteia.

4) Ştefan cel Mare 1457 - 1504


- A avut o politică ce îmbina diplomaţia cu campaniile militare, în vederea asigurării
independenţei Moldovei. A impus pe tronul Ţării Româneşti domnitori favorabili luptei
antiotomane.
1465 - Cucereşte Chilia, aflată în posesia maghiarilor
1467 - Lupta de la Baia - îl înfrânge pe Matei Corvin
1473 - Refuză să plătească tribut turcilor
1475 - Bătălia de la Vaslui împotriva otomanilor. Îi înfrânge pe otomani, câştigă, dar pierde majoritatea
trupelor, de aceea semnează un tratat cu Matei Corvin, pentru ca acesta să-l sprijine în luptele
împotriva turcilor.
1476 - înfrânt la Războieni, dar, datorită tacticii pământului pârjolit, turcii se retrag.
1485 - Tratat de vasalitate cu regele Poloniei, Cazimir IV, la Calomeea, în contextul politicii
expansioniste maghiare.
1487 - reia plata tributului faţă de turci, pentru a preveni alte conflicte militare. Urmează o perioadă de
pace, până la moartea sa.

Transilvania
4) Iancu de Hunedoara 1441 - 1456
- Este descendent dintr-o familie de nobili români din zona Hundoarei, catolic. În timpul vieţii
sale, Ungaria are o politică antiotomană agresivă, generată de presiunea militară otomană e
xercitată asupra propriilor graniţe şi asupra Constantinopolului.
1442 - respinge un atac la turcilor în Transilvania, apoi trece graniţa şi îi înfrânge în Ţara Românească pe
râul Ialomiţa
1443 - Campania cea lungă la Sud de Dunăre, cucereşte oraşele Sofia şi Niş. Campania este demarată de
regele Vladislav d'Anjou al Ungariei, la sfatul lui Iancu de Hunedoara.
1444 - Bătălia de la Varna, în care regele Vladislav d'Anjou este ucis în luptă, încheindu-se dinastia
d'Anjou. Iancu de Hunedoara preia controlul campaniei militare, care se închie acolo.
1446 - este ales guvernator al Ungariei, până la alegerea unei alte familii regale.
1453 - Constantinopolul este cucerit de turci, conduşi de Mehmed al II-lea. Oraşul devine Istambul.
1456 - Bătălia de la Belgrad, bătălie decisivă, în care opreşte ofensiva otomană spre centrul Europei
pentru următorii 70 de ani. Iancu de Hunedoara moare la Belgrad, câteva luni mai târziu, de
ciumă.

Secolul XVI
Ţara Românească
6) Radu de la Afumaţi 1522 - 1529
- Peste 20 de lupte împotriva turcilor. respinge mici incursiuni, nu există mari bătălii.

7) Mihai Viteazul 1593 - 1601 -


Ultimul domnitor independent în Ţara Românească. Acţiunile sale nu au fost motivate de ideea
de naţiune, ci din dorinţa de a crea o putere regională care să se poată opune independent
puterilor vecine.
1594 - aderă la Liga Sfântă, alianţă antiotomanp condusă de Rudolf al II-leade Habsburg. Este susţinut
iniţial de Imperiul Habsburgic, care avea interesul de a îndepărta pericolul otoman din Europa
Centrală.
1594-1595 - primele incursiuni împotriva otomanilor, ce deschid sirul de acţiuni antiotomane ale lui
Mihai Viteazul. Atacă cetăţile turceşti de la Dunăre.
1595, 20 mai - Tratat cu Sigismund Bathory, regele Transilvaniei
1595 - Bătălia de la Călugăreni,victorie antiotomană
1596-1597 - continuă luptele cu otomanii
1597 - I se reduce tributul, iar domnia îi este recunoscută de către sultan. Pace temporală.
1598 - Tratat de aliantă cu Rudolf al II-lea de Habsburg
1599 - Lupta de la Şelimber - îl înfrânge pe Andrei Bathory, pricipe la Transilvaniei, fratele lui Sigismund
Bathory şi este recunoscut principe al Transilvaniei de către Dietă şi Sultan.
1600 - ocupă Moldova şi îl detronează pe Ieremia Movilă, din familia Movilenilor
1601 - Lupta de la Gurăslău - este recucerită Transilvania de la turci şi susţinătorii lor transilvăneni. Mihai
Viteazul este asasiant pe Câmpia Turzii, din ordinul lui Rudolf al II-lea de Habsburg, prin intermediul
generalului basta. Imperiul Habsurgic nu dorea ca principatele să fie unite.

Moldova
5) Petru Rareş 1527 - 1546
1530 - ocupă Pocuţia (Polonia, Ucraina de azi)
1538 - este forţat să abdice, din cauza campaniei turceşti conduse de Soliman Magnificul.
1541 - reia tronul cu ajutorul sultanului. Din timpul lui, domnii au început sp fie investiţi direct de către
sultan. Veneau cu acordul şi cu sprijinul militar al sultanului, dând, în schimb, dişme şi
pescheşuri către Poartă (sultan + funcţionari)

6) Ioan Vodă cel Viteaz 1572 - 1574


Ultimul domnitor independent.
Sprijinit de cazaci (Rusia), luptă împotriva turcilor, pe care îi înfrânge la Tighina şi Cetatea Albă.

Transilvania
5) Sigismund Bathory 1581 - 1599 (cu întreruperi)
Se plimbă între mai multe provincii de conducere din provincii domniate de Imperiul Habsburgic.
1593 - aderă la Liga Sfântă a împăratului Rudolf al II-lea
1595, 18 octombie - Bătălia de la Giurgiu, victorie antiotomană

6) Andrei Bathory 1599


Fratele lui Sigismund Bathory

Secolul XVII
Ţara Românească
8) Matei Basarab - 1632 - 1654
- Deşi a reuşit să menţină pacea cu puterile externe, domnia sa este caracterizată de mai multe
lupte cu Vasile Lupu al Moldovei, conflict pornit de la soţia lui Matei Basarb.
1633 - Tratat cu Imperiul Otoman - plăteşte tribut
1635 - Tratat de alianţă cu Gheorghe Racoczi al Transilvaniei
1637-1639 - lupte cu Vasile Lupu al Moldovei. Sunt, mai degrabă, incurciuni şi respingeri de incursiunui,
fără vreo mare bătălie.
1644 - tratat de pace cu Vasile Lupu

Moldova
7) Vasile Lupu 1634-1653
1637-1639 - intră cu ajutor otoman în Ţara Românească pentru a-l impune domn pe fiul spu, Ioan.
- conflictul mai sus menţionat, cu Matei Basarb
1644 - tratat de pace cu Matei Basarb

Transilvania
7) Gheorghe Racoczi 1630 - 1648
- Dorea să refacă un Regat al Vechii Dacii sub suzeranitate Habsburgică. Unirea pe care o dorea
Racoczi nu avea la bază criterii naţionale, ci politice.
- Poate fi dat ca exemplu la ideea de naţiune, ca precursor al acesteia.
Secolul XVIII
Ţara Românească
9) Constantin Brâncoveanu 1688 - 1714
- Ultimul domnitor pământean. Domniile pământene reprezentau acele domnii ale familiilor de os
domnesc creştin-ortodoxe şi ai căror pretendenţi erau născuţi în Ţările Române, nevând
handicapuri fizice.
- Ajunge la tron cu sprijin turcesc, dar încearcă obţinerea independeţei faţă de turci, ruprea
legăturilor tributare.
1711-1714 - ia partea ruşilor în războiul cu otomanii. Face parte dintre războaiele ruso-austro-turce
1714 - Este capturat şi mazilit la Constantinopol (Istambul), împreuna cu fiii şi ginerele său. Se taie linia
pământeană.

Începutul domniilor fanariote în Ţara Românească

Moldova
8) Dimitrie Cantemir 1710 - 1711
- Avea un profil mai degrabă de cărturar (''Descriptiae Moldavae''), decât de lider politic.
1710 - Precum Constantin Brâncoveanu, vine la tron cu sprijin otoman, dar încearcă ruperea legăturlor
tributare cu turcii, prin alierea cu ruşii, în cadrul războiului ruso-turc din 1711-1714.
1711 - este înfrânt la Stănileşti şi moare în exil în Imperiul Ţarist.

Începutul domniilor fanariote în Moldova

Transilvania -------------

S-ar putea să vă placă și