Sunteți pe pagina 1din 22

LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG.

PROIECT DE LECŢIE
Data: 19 aprilie 2013

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Comunicare în limba română

Unitatea tematică: Vreau să am o meserie

Subiectul lecţiei: ,, Care meserie e mai frumoasă? ”

Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare

Forma de realizare: activitate integrată

Discipline implicate: Comunicare în limba română


Educaţie pentru societate
Matematică şi explorarea mediului
Arte vizuale şi lucru manual
Muzică şi mişcare
Dezvoltare personală
Competenţe generale: Ȋmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor copiilor referitoare la profesii şi meserii,
utilizând experienţa socio-cognitivă acumulată prin intermediul activităţilor din grădiniţă.
Activizarea vocabularului cu cuvinte referitoare la profesii, meserii şi unelte (verbe
reprezentând acţiuni specifice diverselor profesii şi meserii);
Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive
faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
Conştientizarea faptului ca fiecare om trebuie să se pregătească pentru o meserie;
Competenţe specifice:
CLR:
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
2.3. Oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul imediat, prin intermediul unor mesaje scurte;
2.4. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
ES:
Page 1 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B
3.2.Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru.

MEM:
1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10;
3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul
apropiat, în scopul identificării unor regularităţi;
MM:
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text
AVLM:
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.
DP:
3.1. Identificarea activităţilor şi comportamentelor care îl fac pe copil să se simtă bine.

Obiective operaţionale:
O1 – să răspundă la întrebări;
O2 - să recunoască profesiile sau meseriile pe baza unor ghicitori;
O3 - să asocieze imaginea profesiei sau meseriei cu imaginea uneltelor necesare pentru desfăşurarea ei;
O4 – să numească acţiuni specifice fiecărei meserii;
O5 - să numere corect până la 10;
O6 - să execute sarcinile date în grup;
O7 - să indice nume de meserii în funcţie de sunetul iniţial;
O8 - să formuleze enunţuri despre meserii uzuale;
O9 - să lucreze în grup şi să împărtăşească colegilor experienţa sa de învăţare.
O10 - să coloreze imagini sugestive pentru fiecare meserie;

Resurse:
procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, munca în
grup, munca independentă, observarea sistematică, aprecierea verbală
materiale: calculator, videoproiector, prezentări PPT, fişe de lucru individuale, planşe ilustrând meserii
cunoscute, jetoane cu imagini ce reprezintă unelte şi instrumente de lucru, suport flipchart, coli flipchart,
imagini de colorat, creioane colorate.
Page 2 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B
organizatorice: frontal, independent, în grupuri mici
umane: colectivul de elevi
temporale: 50 min (35min. activitate propriu-zisă + 15min. act. recreative)
Bibliografie:
Curriculum pentru învăţământul primar - M.E.C.T.S. , 2012.
,,Metode de nota 10’’ – Ed. Risoprint- 2004
,,Strategii şi demersuri activ-participative’’– suport de curs

Page 3 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B
SCENARIUL DIDACTIC

Strategii didactice
Evenimentul C. s. Conţinut ştiinţific Metode şi Resurse Forme de Evaluare
didactic procedee materiale organizare
1. Moment Pregătirea materialelor didactice necesare
organizatoric Asigurarea unui climat educaţional favorabil
desfăşurării activităţii în condiţii optime

2. Captarea CLR Se va citi elevilor un fragment din poezia „Toate conversaţia textul poeziei activitate evaluare
atenţiei 1.1. meseriile” scrisă de Emilia Căldăraru: euristică prezentat în PPT frontală formativă
2.4.
„Eu, pe tata, azi l-am întrebat:
<Care meserie e mai bună?>
El a râs şi mi-a răspuns îndat’:
<Asta nimeni nu ştie să-ţi spună!>
Dar grăbi s-adauge îndată
Când citi în ochii mei mirare:
<Orice meserie-i minunată,
Dac-o faci cu drag şi-ndemânare;
Poţi fi muncitor într-o uzină,
Medic, pădurar, aviator,
Poţi lucra în sonde sau în mină,
Pe ogor sau în laborator,
Peste tot nevoie e de tine
Şi de mâna şi de mintea ta,
Ca să-i fie omului mai bine
Şi să înflorească patria!>
DP Cu ajutorul întrebărilor adresate elevilor se va
3.1. desprinde mesajul fragmentului audiat. (Ce vrea să ştie
băiatul? Ce îî spune tatăl său? Ce crezi că înseamnă o
meserie „bună”? Cum trebuie făcută orice meserie?
Tu ce meserie ai alege? ...)

3. Anunţarea Astăzi, în timpul acestei activităţi vom încerca explicaţia activitate observarea
subiectului şi să aflăm împreună care este cea mai bună sau mai frontală sistematică
Page 4 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B
a obiectivelor frumoasă meserie. Vom urmări imagini care ne vor
urmărite ajuta să înţelegem ce face persoana care are o anumită
meserie şi ce unelte sau instrumente foloseşte. Trebuie
să fiţi atenţi, harnici şi ascultători pe tot parcursul
activităţii şi astfel activitatea noastră de azi va fi una
frumoasă şi utilă fiindcă vrem ca la sfârşitul ei să
aflăm răspunsul la întrebarea băiatului. Vom lucra
împreună, singuri sau în grupuri mici.

4.Organizarea Momentul I
situaţiilor de „Pentru început, vom intra în lumea meseriilor
CLR
sistematizare 2.3.
găsind răspunsul corect la câteva ghicitori despre
şi consolidare meserii cunoscute de voi!” Cu ajutorul unui material
PPT interactiv elevii vor încerca să dezlege ghicitorile
propuse. Elevii care ghicesc răspunsul sunt
recompensaţi prin aplauze şi primesc un jeton ce
reprezintă instrumente folosite de medic.
Cin' te-ascultă şi-ţi prescrie
Cum să iei o doctorie? material PPT evaluare
(medicul) conversaţia interactiv activitate formativă
Toată ziua el tot sapă (ghicitori) frontală aplauze
Din adâncuri ca să scoată
Pentru ţară mult cărbune.
Cine ştie cum îi spune?
(minerul)
Cine coase cu mult spor,
Stofă, pânză şi mătase,
În folosul tuturor?
(croitorul)
Nu ştiu cum de reuşeşte,
Dar el vremea ne vesteşte.
Cine este?
(meteorologul)
Cine îşi câştigă banul
Mânuind atent volanul?

Page 5 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B
(şoferul)
Cu arome îmbietoare,
Pâinea rumenă apare.
Din cuptorul dogorit,
Cine o scoate mulţumit?
(brutarul)
Multe prăjituri gustoase
Cu pricepere le face
Când mergem la cofetărie
Avem o mare bucurie!
(cofetarul)

Momentul II problematizarea suport flipchart activitate evaluare


CLR „Să ne amintim literele învăţate până acum! Să exerciţiul oral frontală formativă
3.1. găsim meserii al căror nume începe cu literele
cunoscute! Pe o coală flipchart sunt scrise câteva din
literele studiate (A,M,F,O,B,N,I,E). Ȋn dreptul fiecărei
litere se vor scrie, cu ajutorul elevilor, cuvinte ce
denumesc meserii cunoscute, având ca sunet iniţial
sunetele scrise.
Se va cere elevilor să alcătuiască un enunţ despre
fiecare meserie scrisă pe coală prin care să exemplifice
„frumuseţea” sau „greutatea” meseriei. Apoi, se cere
elevilor să meargă, pe rând, la flipchart şi să marcheze
cu un „X” meseria considerată cea mai bună. Se
numără „alegerile” şi se cere elevilor să motiveze
diversitatea alegerilor. („Fiecare meserie este bună sau
frumoasă în felul său!)

Momentul III
Se distribuie fişe de lucru individuale, a căror problematizarea fișe de lucru activitate observare
MEM
3.2
sarcină didactică este realizarea corespondenţei între exerciţiul oral individuală sistematică
meseria ilustrată şi uneltele sale specifice. (Anexa 1)
Se cere elevilor să traseze o linie între persoana care
are o anumită meserie şi uneltele pe care aceasta le

Page 6 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B
foloseşte.

5. Obţinerea CLR Joc didactic: Se va desfăşura jocul didactic „Ruleta jocul didactic fișe de lucru activitate aprecieri
performanţei 2.3. meseriilor”. Sarcina didactică a jocului este frontală verbale
recunoaşterea şi denumirea corectă a unei meserii (cu
ajutorul imaginilor) şi identificarea uneltelor sau
instrumentelor specifice fiecărei meserii.

6. Asigurarea DP Se citeşte ultimul fragment al poeziei „Toate conversaţia fragment din activitate evaluare
conexiunii 3.1 meseriile” de Emilia Căldăraru. problematizarea poezie frontală formativă
inverse „Ştiu acum şi spun nedesminţit: aprecieri
<Toate meseriile-s frumoase! verbale
Fiindcă rodul lor meşteşugit
Ne aduce tuturor foloase!
Ştim şi mulţumim noi, toţi copiii,
Că părinţii munca-ţi dăruiesc,
Să le crească-n bucurie fiii
Pe frumos pământul românesc.>”
Se concluzionează că fiecare meserie este bună şi
frumoasă în felul ei.

7. Activităţi în AVLM Fiecare elev va primi de colorat o imagine ce munca imagini de activitate observarea
completare 2.2. reprezintă o persoană ce practică o anumită meserie. independentă colorat individuală sistematică
2.6.
MM
(Anexa II)
2.1 Imaginile realizate vor fi postate pe „Panoul
meseriilor”.

8. Încheierea Se fac aprecieri globale asupra modului de desfăşurare aprecieri


activităţii a activităţii. Se organizează recreaţia. verbale

Page 7 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B
FIŞĂ DE LUCRU

 Trage o linie de la persoană la uneltele necesare meseriei sale.

Page 8 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B
FIŞĂ DE LUCRU

 Trage o linie de la persoană la uneltele necesare meseriei sale.

Page 9 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B
ANEXA I
FIŞĂ DE LUCRU

 Trage o linie de la persoană la uneltele necesare meseriei sale.

Page 10 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B
FIŞĂ DE LUCRU

 Trage o linie de la persoană la uneltele necesare meseriei sale.

Page 11 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

ANEXA II

Page 12 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

Page 13 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

Page 14 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

Page 15 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

Page 16 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

Page 17 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

Page 18 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

Page 19 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

Page 20 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

Page 21 of 22
LIC. TEH. M. EMINESCU DUMBRĂVENI ÎNV. COLIBĂ DORU CL. PREG. B

Page 22 of 22