Sunteți pe pagina 1din 16

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, RM.

VÂLCEA
Prof. de înv. primar: Tudor Roxana Daniela
Clasa pregătitoare E

Unitatea de învăţare: „ Copilăria”


Perioada: 5 - 30mai 2014 (săpt. XXIX- XXXII)
16 ore TC + CDS (1 oră opțional+ 1 oră CLR- aprofundare, 1 oră MEM- aprofundare)

Auxiliare :
Delta Cart Educational (CLR, MEM, ES, DP)
Booklet ( CLR, MEM)
Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni DP – 1.1, 2.2; 3.2 Întâlnirea de dimineaţă . Completarea Sunt şcolar Panoul cu Observarea
5 mai CLR - 2.2; 2.4; 3.3 calendarului naturii , prezenţă etc. întâlnirea de sistematică
AV- 1.1; 2.2 Ce s-a întâmplat în weekend? Noutăţi, dimineaţă
impresii, aşteptări- activitate individuală Imagini
Sunt şcolar – realizarea programului Auxiliar DP,
zilnic; prezentarea achiziţiilor din clasa Delta pag 41
pregătitoare; sentimente legate de faptul
de a fi şcolar
CLR-1.1;1.2; 2.1 Sfatul jucăriilor- de Mache Iliuţ - audiţie, Sfatul jucăriilor- de Mache Iliuţ Auxiliar CLR, Evaluare
AV- 2.2 discuţii pe imagini, memorare. Delta pag 60 selectivă
Formulare de întrebări şi răspunsuri Observare
despre conţinutul unui mesaj audiat: sistematică
personaje, păreri.
Discutare imaginilor din auxiliar ce
trebuie colorate
Exerciţii de vocabular.
RELIGIE
MEM -3.3; 4.1; 5.1; Unităţi de măsură pentru valoare - Unităţi de măsură pentru valoare Auxiliar MEM, Observarea
6.2 banii: leul ( bancnotele de 1 , 5 și 10 lei); - banii Delta pag. 60 sistematică
CLR- 2.4 schimburi echivalente valoric în
AV- 2.2 concentrul 0 -31;
Exerciţii precum:
•Numără bancnotele din fiecare grupă.
• Formează grupe de elemente de acelaşi
fel
• Scrie valoarea fiecărei bancnote
Marţi DP – 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Sunetul şi literele j şi J de tipar- Panoul cu Observarea
6 mai CLR-1.2, 1.4; 2.1; dimineaţa! Completarea calendarului identificare întâlnirea de sistematică
2.3; 4.2; naturii , prezenţă etc. dimineaţă
AV- 2.3 Identificarea literelor j şi J de tipar. Auxiliar CLR,
Exerciţii precum identificarea sunetului Booklet pag. 55
J. Colorarea semnului grafic a sunetului
J din denumirea imaginilor. Scrierea
literei J. Citirea etichetelor şi unirea
fiecăreia cu imaginea potrivită.
Floarea Literei J- desen
M.E.M.-1.4;3.3;4.1; Fenomene ale naturii- Anotimpurile Fenomene ale naturii- Auxiliar MEM, Observarea
5.1; 6.2 Exerciţii precum: Anotimpurile Delta pag. 61 sistematică
CLR-1.2, 2.2 - uneşte ce se potriveşte;
AV-1.3 - numerotează imaginile;
- rezolvă şi numerotează etapele de
creştere ale pomişorului cu cifrele
corespunzătoare.
MM – 2.1, 3.1 Elefantul Cici Elefantul Cici CD cântec Observarea
AV- 1.3 - audiţie, memorare sistematică
- nuanţe (tare, încet, mediu)
EDUCAŢIE Alergare de viteza- executii accelerate cu Alergare de viteza Terenul de sport Observarea
FIZICĂ - 1.1; 1.4 reactii prompte la semnale auditive; sistematică
2.2; 3.1; 3.3 Jocuri dinamice
Miercuri DP- 2.2, 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Unităţi de măsură a timpului Panoul cu Observarea
7 mai CLR – 1.2; 2.2 dimineaţa! Completarea calendarului (Adunarea şi scăderea în întâlnirea de sistematică
MEM -1.4;3.3 4.1; naturii , prezenţă etc. concentrul 0-10) dimineaţă Autoevaluarea
6.25.1 Unităţi de măsură pentru valoare - Auxiliar MEM,
AV- 2.3 banii: leul ( bancnotele de 1 , 5 și 10 lei); Delta pag. 62
schimburi echivalente valoric în
concentrul 0 -31;
Exerciţii precum:
•Scrie peţul fiecărei jucării.
• Rezolvă problema
CLR- 1.2; 1.3; 1.4; Sunetul şi literele j şi J Sunetul şi literele j şi J de tipar Auxiliar CLR, Observarea
4.2 Exerciţii de recunoaştere a literelor j şi J Delata pag. 61 sistematică
AV- 2.3. dintr-o propoziţie scrisă, de stailire a
poziţiei sunetului J; reprezentare grafică
a cuvintelor date; Exerciţii de trasare a
literei J, după model.
Desen: Jucăria mea preferată
AV- 1.1; 2.2 Jucăria mea preferată- colaj Jucăria mea preferată Instrumente Expunerea
CLR- 2.4 - Se pot folosi diverse materiale de la specifice lucrărilor
hartie glasată sau creponată, până la
materiale reciclabile
MM – 2.1, 3.1 Elefantul Cici Elefantul Cici CD cântec Observarea
AV- 1.3 Interpretarea cântecului alături de sistematică
mişcarea corespunzătoare
Joi DP – 2.2, 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Recapitulare. Evaluare Panoul cu Observarea
8 mai CLR- 1.2, 2.2 dimineaţa! Completarea calendarului Ameliorare/dezvoltare întâlnirea de sistematică
naturii , prezenţă etc. dimineaţă
Exerciţii interdisciplinare precum: Auxiliar Delta
Uneşte punctele, citeşte şi colorează; Caiet de Evaluare
Transcrie cuvinte ce conţin litera Z; interdisciplinară
Scrie litera Z şi cuvinte formate cu Fişa nr 25
aceasta; Acesta şi acela; Colorează!
LB. ENGLEZĂ
MEM- 1.4; 6.2; 4.1; Exerciţii interdisciplinare precum Recapitulare. Evaluare Auxiliar Delta Observarea
5.1 Colorează obiectele care ajută la Ameliorare/dezvoltare Caiet de Evaluare sistematică
CLR- 2.3 măsurarea timpului! Recunoaşte şi interdisciplinară
colorează Zâna Iarnă. Încercuieşte Fişa nr 25
răspunsul corect
EDUCAŢIE Alergare de viteza- executii accelerate cu Alergare de viteza Sala de sport Observarea
FIZICĂ - 1.1; 1.4 reactii prompte la semnale auditive; sistematică
2.2; 3.1; 3.3 Jocuri dinamice
Vineri DP – 1.1, 2.2; 3.2 Întâlnirea de dimineaţă . Completarea Sunt şcolar Panoul cu Observarea
9 mai CLR - 2.2; 2.4; 3.3 calendarului naturii , prezenţă etc. întâlnirea de sistematică
AV- 1.1; 2.2 Ce s-a întâmplat în weekend? Noutăţi, dimineaţă
impresii, aşteptări- activitate individuală Imagini
Sunt şcolar – confecţionarea orarului Auxiliar DP,
clasei folosind simbolurile date; Delta pag 41
sentimente legate de faptul de a fi şcolar
CLR- 3.1; 4.2 Exerciţii de consolidare a literelor f şi J Consolidăm! Aprecieri
AV- 1.1 precum: Citeşte!; Scrie cuvintele care globale şi
denumesc imaginile de mai jos; Scrie „j” individuale
în loc de „ş”; Barează ceea ce nu se Autoevaluarea
potriveşte:
OPŢ. Călătorie în Anotimpurile: Primăvara Imagini Observarea
lumea poveştilor şi a Primăvara, de George Topârceanu sistematică
poeziilor pentru copii - Audiţie, memorare, interpretare
DP- 2.3
AV- 1.1; 1.2; 2.3 Lipirea diverselor materiale pe suporturi Ziua Uniunii Europene Instrumente Observarea
CLR – 2.2 diferite specifice sistematică
- Ziua Uniunii Europene

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de conţinut Resurse Evaluare


specifice
Luni DP – 1.1, 2.2 Întâlnirea de dimineaţă . Completarea Sunt şcolar Panoul cu Observarea
12 mai CLR - 2.2; 2.4; 3.3 calendarului naturii , prezenţă etc. întâlnirea de sistematică
AV- 1.1; 2.2 Ce s-a întâmplat în weekend? Noutăţi, dimineaţă
impresii, aşteptări- activitate individuală Imagini
Sunt şcolar – discuţii despre Auxiliar DP,
sentimentele legate de faptul de a fi Delta pag 42
şcolar
CLR-1.1;1.2; 2.1 Ionel, un băieţel- de Giga Iuteş - audiţie, Ionel, un băieţel- de Giga Iuteş Auxiliar CLR, Evaluare
AV- 2.2 discuţii pe imagini, repovestire. Delta pag 62 selectivă
Formulare de întrebări şi răspunsuri Observare
despre conţinutul unui mesaj audiat: sistematică
personaje, păreri.
Discutare imaginilor din auxiliar ce
trebuie colorate.
Exerciţii de vocabular.
RELIGIE
MEM -1.4; 3.3; 4.1; Fenomene ale naturii – discuţii Fenomene ale naturii- toamna Auxiliar MEM, Observarea
5.1 Exerciţii precum: Delta pag. 63 sistematică
CLR- 2.4 • uneşte cu o linie îmbrăcămintea şi
AV- 2.3 încălţămintea potrivite pentru băieţel în
anotimpul toamna.
• decupează fructele şi legumele specifice
toamnei.
• colorează casetele din dreptul păsărilor
ce pleacă toamna în ţările calde
Marţi DP – 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Sunetul şi literele x şi X de Panoul cu Observarea
13 mai CLR-1.2, 1.4; 2.1; dimineaţa! Completarea calendarului tipar- identificare întâlnirea de sistematică
2.3; 4.2; naturii , prezenţă etc. dimineaţă
AV- 2.3 Identificarea literelor x şi X de tipar. Auxiliar CLR,
Exerciţii precum identificarea sunetului Booklet pag. 59
X. Colorarea semnului grafic a sunetului
X din denumirea imaginilor. Scrierea
literei X. Citirea etichetelor.
Floarea Literei X- desen
M.E.M.-1.4; 3.3; Unităţi de măsură- timpul Unităţi de măsură- timpul Auxiliar MEM, Observarea
4.1; 5.1; 6.2 Exerciţii de consolidare a cunoştinţelor Delta pag. 64 sistematică
CLR-1.2, 2.2 privind organizarea timpului:
AV-1.3 Încercuieşte cifra corespunzătoare
numărului de zile ale săptămânii; Alege
activităţile preferate în fiecare zi;
Priveşte calendarul şi completează
MM- 1.1; 1.3; 2.2 Grupe alternative solist-cor, lanţ, dialog Grupe alternative solist-cor Cântece Observarea
AV-1.3 Recapitularea cântecelor învăţate pâna sistematică
acum
EDUCAŢIE Alergare cu viteza de reactie -executii Alergare cu viteza de reactie Terenul de sport Observarea
FIZICĂ - 1.1; 1.4 accelerate cu raspuns motric contrar sistematică
2.2; 3.1; 3.3 comenzii;
Jocuri dinamice
Miercuri DP- 2.2, 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Fenomene ale naturii- iarna Auxiliar MEM, Observarea
14 mai CLR – 1.2; 2.2 dimineaţa! Completarea calendarului Delta pag. 65 sistematică
MEM -1.4; 4.1; 5.1 naturii , prezenţă etc.
AV- 2.3 Fenomene ale naturii – discuţii
referitoare la anotimpul iarna: schimbări
din natură, fenomene meteo întâlnite de-a
lungul anotimpului alb, importanţa
zăpezii.
Colorează imaginile specifice Iernii
C.L.R.- 1.2;1.3; 1.4; Sunetul şi literele x şi X Sunetul şi literele x şi X de tipar Auxiliar CLR, Observarea
4.2 Exerciţii de recunoaştere a literelor x şi X Delata pag. 63 sistematică
AV.- 2.3. dintr-o propoziţie scrisă, de stailire a
poziţiei sunetului X; reprezentare grafică
a propoziţiilor date; Exerciţii de trasare a
literei X, după model; Completează
cuvintele cu litera X
AV- 1.1; 2.2 Prietenul meu- câinele Prietenul meu- câinele Instrumente Expunerea
CLR- 2.4 Folosim o tehnică simplă de împăturire a specifice lucrărilor
hârtiei şi apoi decorăm.
MM – 2.1, 3.1 Tonomatul muzical Tonomatul muzical Observarea
AV- 1.3 Repetarea şi interpretarea cântecelor sistematică
învăţate
Joi DP – 2.2, 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Fişă Concurs- Partea I Panoul cu Observarea
15 mai CLR- 1.2, 2.2 dimineaţa! Completarea calendarului întâlnirea de sistematică
naturii , prezenţă etc. dimineaţă
Care este despărţirea corectă în silabe a Fişă
cuvântului reprezentat de imagine?
Realizaţi corespondeţa pentru a forma
cuvintele...
Daţi copiilor numele potrivit, dar care să
înceapă cu sunetul D!
Eu spun una, voi spuneţi mai multe!
Alegeţi propoziţia care corespunde
imagimii. Colorează!
LB. ENGLEZĂ
MEM- 1.4; 4.1; 5.1 Descoperiţi regula şi continuaţi şirurile: - Fişă Concurs- Partea a II a Fişă Observarea
CLR- 2.3 - Numărul cu 5 mai mic decât numărul sistematică
merelor este...
- Calculaţi...
- Încercuiţi şi coloraţi florile de
primăvară
- De Paște mama a vopsit 9 ouă verzi.
Din acestea s-au spart 2, iar 5 le-a dat
Mariei. Cu câte ouă verzi a mai rămas
mama?
- Colorează!
EDUCAŢIE Alergare cu viteza de reactie -executii Alergare cu viteza de reactie Terenul de sport Observarea
FIZICĂ - 1.1; 1.4 accelerate cu raspuns motric contrar sistematică
2.2; 3.1; 3.3 comenzii;
Jocuri dinamice
Vineri DP – 1.1, 2.2; 3.2 Întâlnirea de dimineaţă . Completarea Sunt şcolar Panoul cu Observarea
16 mai CLR - 2.2; 2.4; 3.3 calendarului naturii , prezenţă etc. întâlnirea de sistematică
AV- 1.1; 2.2 Ce s-a întâmplat în weekend? Noutăţi, dimineaţă
impresii, aşteptări- activitate individuală Imagini
Sunt şcolar – discuţii despre Auxiliar DP,
sentimentele legate de faptul de a fi Delta pag 42
şcolar
CLR- 3.1; 4.2 Exerciţii interdisciplinare precum: Recapitulare. Evaluare Auxiliar Delta Aprecieri
MEM- 1.4; 3.2; 4.1 Uneşte punctele, citeşte şi colorează; Ameliorare/dezvoltare Caiet de Evaluare globale şi
AV- 1.1 Aşază cuvintele în ordine pentru a forma interdisciplinară individuale
o propoziţie; Scrie litera Z şi cuvinte Fişa nr 26 Autoevaluarea
formate cu aceasta; Acesta şi acela;
Colorează!Rezolvă exerciţiile; Propune
câteva adunări şi scăderi. Recunoaşte şi
colorează Zâna Primăvara. Desenează
jucăriile preferate
OPŢ. Călătorie în Anotimpurile: Pace Imagini Observarea
lumea poveştilor şi a Pace, de Octavian Goga sistematică
poeziilor pentru copii - Audiţie, memorare, interpretare
DP- 2.3
AV- 1.1; 2.2; 2.4 Ștampilare , pulverizare , decolorare , La şcoală! Instrumente Observarea
CLR – 2.2 pensulație – Compoziții libere specifice sistematică

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de conţinut Resurse Evaluare


specifice
Luni DP – 1.1, 2.2; 3.2 Întâlnirea de dimineaţă . Completarea Cum mă relaxez Panoul cu Observarea
19 mai CLR - 2.2; 2.4; 3.3 calendarului naturii , prezenţă etc. întâlnirea de sistematică
AV- 1.1; 2.2 Ce s-a întâmplat în weekend? Noutăţi, dimineaţă
impresii, aşteptări- activitate individuală Imagini
Cum mă relaxez –discuţii despre Auxiliar DP,
activităţile de relaxare prin care ne Delta pag 43
petrecem timpul liber. Găseşte perechea
activităţilr Activitate- Relaxare
CLR-1.1;1.2; 2.1 Fetiţa care l-a luat pe Nu în braţe, de Fetiţa care l-a luat pe Nu în Auxiliar CLR, Evaluare
AV- 2.3 Octav Pancu Iaşi- audiţie, discuţii pe braţe- Octav Pancu Iaşi Delta pag 64 selectivă
imagini, repovestire. Observare
Formulare de întrebări şi răspunsuri sistematică
despre conţinutul unui mesaj audiat:
personaje, păreri.
Discutare imaginilor din auxiliar ce
trebuie colorate.
Exerciţii de vocabular.
RELIGIE
MEM -2.1; 4.2; 5.2; Ne jucăm, numărăm şi calculăm Ne jucăm, numărăm şi calculăm Auxiliar MEM, Observarea
6.3 Exerciţii de grupare a mulţimilor, de Delta pag 66 sistematică
CLR- 2.4 încercuire a hainelor potrivite
AV- 2.3 anotimpului iarna, de rezolvare a
cerinţelor
Marţi DP – 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Fişă Concurs- Partea I Panoul cu Observarea
20 mai CLR-1.2, 1.4; 2.1; dimineaţa! Completarea calendarului întâlnirea de sistematică
2.3; 4.2 naturii , prezenţă etc. dimineaţă
AV- 2.2 Completează cu litera potrivită Fişă
Realizează corespondenţa:
Formează cuvinte colorând bucăţile de
puzzle două câte două
Alege numărul corect de silabe al
cuvintelor ilustrate în imaginile de mai
jos
Reprezintă grafic cuvintele.
M.E.M.-1.4;4.1; 5.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Fişă Concurs- Partea II Fişă Observarea
CLR-1.2, 2.2 dimineaţa! Completarea calendarului sistematică
AV-1.3 naturii, prezenţă etc.
Desenează un triunghi în interiorul
cercului.Completează!
Creionul lui Radu măsura 10 centimetri,
dar l-a ascuţit de două ori şi s-a micşorat
cu 2 centimetri de fiecare dată. Câţi
centimetri are acum creionul lui Radu?
Tata a plecat la piaţă cu o bancnotă de
zece lei. A cumpărat cartofi de 4 lei şi
morcovi de 2 lei. Câţi lei i-au rămas
tatei?
Poţi ajuta băieţelul să ajungă la
îngheţată!
MM – 2.1, 3.1 O lume minunata! O lume minunata! CD cântec Observarea
AV- 1.3 Audiţie, memorare sistematică
Procedee armonico- polifonice

EDUCAŢIE Saritura in inaltime cu elan si desprindere Săritura în inaltime cu elan; Terenul de sport Observarea
FIZICĂ - 1.1; 1.4 de pe un picior pentru atingerea unui sistematică
2.2; 3.1; 3.3 obiect suspendat
Jocuri dinamice
Miercuri DP- 2.2, 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Fenomene ale naturii- Primăvara Panoul cu Observarea
21 mai CLR – 1.2; 2.2 dimineaţa! Completarea calendarului întâlnirea de sistematică
MEM -1.4; 4.1; 5.1 naturii , prezenţă etc. dimineaţă Autoevaluarea
AV- 2.3 Fenomene ale naturii – discuţii Auxiliar MEM,
referitoare la anotimpul primăvara: Delta pag 67
schimbări din natură, fenomene meteo
întâlnite de-a lungul anotimpului
parfumat, sărbătorile de primăvară.
C.L.R.- 1.2;1.3; 1.4; Colorează literele (de pe tastatură) care Consolidăm! Auxiliar CLR, Observarea
4.2 intră în componenţa numelui tău. Delta pag 65 sistematică
AV- 2.3. Scrie numele părinţilor tăi în casete.
Încercuieşte după cerinţă imaginile.
Căutătorii de cuvinte- joc
AV- 1.1; 2.2 Comportare civilizată- Afiş Comportare civilizată Instrumente Expunerea
CLR- 2.4 Lipirea diverselor materiale pe suporturi specifice lucrărilor
diferite
MM – 2.1, 3.1 O lume minunata! O lume minunata! CD cântec Observarea
AV- 1.3 - interpretare acompaniată de sistematică
mişcare

Joi DP – 2.2, 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Recapitulare. Evaluare Panoul cu Observarea
22 mai MEM- 2.1; 4.2; 5.2; dimineaţa! Completarea calendarului Ameliorare/dezvoltare întâlnirea de sistematică
6.3 naturii , prezenţă etc. dimineaţă
CLR-1.2,2.2. Exerciţii precum: Auxiliar Delta
AV-1.3 Completează cu litera X cuvintele şi Caiet de Evaluare
citiţi!Transcrie cuvinte care conţin litera interdisciplinară
X. Scrie litera X şi cuvinte formate cu Fişa nr 27
aceasta. Aşază cuvintele în ordine pentru
a forma o propoziţie; Uneşte punctele,
citeşte şi bifează reacţia în urma citirii
mesajului;Decupează felicitarea!
LB. ENGLEZĂ
MEM- 1.4;4.1; 5.1 Exerciţii: Recapitulare. Evaluare Auxiliar Delta Observarea
CLR- 2.3 - scrie şirul numeric în linia 0 -10, Ameliorare/dezvoltare Caiet de Evaluare sistematică
numerele pare în ordinea crescătoare şi interdisciplinară
apoi descrescătoare în limita 0 -10, Fişa nr 27
numerele impare în ordinea crescătoare şi
apoi descrescătoare în limita 0 -10;
- recunoaşte şi colorează Zâna Vara
- propune câteva adunări şi scăderi
EDUCAŢIE Saritura in lungime cu elan; Săritura în lungime cu elan; Sala de sport Observarea
FIZICĂ - 1.1; 1.4 sistematică
2.2; 3.1; 3.3 Jocuri dinamice
Vineri DP – 2.2, 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Cum mă relaxez Panoul cu Aprecieri
23 mai MEM- 1.4; 3.2; 4.1 dimineaţa! Completarea calendarului întâlnirea de globale şi
CLR-1.2,2.2. naturii , prezenţă etc. dimineaţă individuale
AV-1.3 Cum mă relaxez- introducerea Imagini Autoevaluarea
activităţilor de relaxare în programul Auxiliar DP,
zilnic; recunoaşterea activităţilor Delta pag 43
potrivite/ nepotrivite de relaxare; ordinea
activităţilor;
CLR- 3.1; 4.2 Exerciţii: de scriere şi de aşezare în Aplicaţii Caiet Aprecieri
AV- 1.1 pagină a propoziţiilor. Instrumente de globale şi
Rezolvare de exerciţii în vederea scris individuale
consolidării despărţirii în silabe. Autoevaluarea
OPŢ. Călătorie în Anotimpurile: Cântec Imagini Observarea
lumea poveştilor şi a Cântec, de George Topârceanu sistematică
poeziilor pentru copii
DP- 2.3 - Audiţie, memorare, interpretare

AV- 1.1; 2.2; 2.4 Ștampilare , pulverizare , decolorare , La joacă! Instrumente Observarea
CLR – 2.2 pensulație – Compoziții libere specifice sistematică
Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni DP – 1.1, 2.2; 3.2 Întâlnirea de dimineaţă . Completarea Hobby-urile mele Panoul cu Observarea
26 mai CLR - 2.2; 2.4; 3.3 calendarului naturii , prezenţă etc. întâlnirea de sistematică
AV- 1.1; 2.2 Ce s-a întâmplat în weekend? Noutăţi, dimineaţă
impresii, aşteptări- activitate individuală Imagini
Hobby-urile mele- expunerea hobby- Auxiliar DP,
urilor şi colecţiilor personale, ca Delta pag 44
modalitate de a vorbi despre sine şi de a
se prezenta celorlalţi
CLR-1.1;1.2; 2.1 Prieteni de vacanţă- literele K, Q, W, Y Prieteni de vacanţă- literele K, Auxiliar CLR, Evaluare
AV- 2.2 Colorează cercurile în care apar literele Q, W, Y Booklet pag. 60 selectivă
K, Q, W, Y Observare
Trasează linia punctată sistematică
Citeşte cuvintele de pe etichete şi află
numele fiecărui personaj!
RELIGIE
MEM -1.4; 4.1; 5.1 Ne jucăm, numărăm şi calculăm Ne jucăm, numărăm şi calculăm Auxiliar MEM, Observarea
CLR- 2.4 Exerciţii de rezolvare a adunărilor Delta pag 68 sistematică
AV- 2.2 folosind imaginile date, de încercuire
după cerinţe, de colorare şi unire a
jumătăţilor.
Marţi DP – 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Panoul cu Observarea
27 mai CLR-1.2, 1.4; 2.1; dimineaţa! Completarea calendarului întâlnirea de sistematică
2.3; 4.2; naturii , prezenţă etc. dimineaţă
AV- 2.2 Exerciţii de citire a literelor, silabelor şi Caiet
cuvintelor. Instrumente de
Scrierea cu ajutorul literelor mari de tipar scris
MEM.-1.4; 4.1; 5.1 Fenomene ale naturii- Vara Fenomene ale naturii- Vara Auxiliar MEM, Observarea
CLR-1.2, 2.2 Formulare de enunţuri despre anotimpul Delta pag 69 sistematică
AV-1.3 ilustrat; Identificarea fructelor de vara şi
a prodiselor obţinute din făină de grâu.
MM – 2.1, 3.1 1 Iunie! 1 Iunie! CD cântec Observarea
AV- 1.3 Audiţie, memorare sistematică
EDUCAŢIE Aruncare si prindere Aruncare si prindere Terenul de sport Observarea
FIZICĂ - 1.1; 1.4 -exercitii de aruncare a mingii; sistematică
2.2; 3.1; 3.3 Jocuri dinamice
Miercuri DP- 2.2, 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Calcule Panoul cu Observarea
28 mai CLR – 1.2; 2.2 dimineaţa! Completarea calendarului întâlnirea de sistematică
MEM -1.4; 4.1; 5.1 naturii, prezenţă etc. dimineaţă Autoevaluarea
AV- 2.3 Calcule Caiete şi
Exerciţii de calcul fără trecere peste instrumente de
ordin. scris
Adunări şi scăderi cu doi si trei termeni.
CLR.- 1.2;1.3; 1.4; Repetăm! Repetăm! Fişă de lucru Observarea
4.2 Comunicare orală sistematică
AV- 2.3. Utilizarea cuvintelor noi în contexte
adecvate
Exerciţii de citire şi de scriere a literelor
mari de tipar.
AV- 1.1; 2.2 Jucăria înflorată Jucăria înflorată Instrumente Expunerea
CLR- 2.4 Confecţionarea unei jucării folosind specifice lucrărilor
materiale reciclabile, hârtie creponată,
lipici şi carioci pentru decorare
MM – 2.1, 3.1 1 Iunie! 1 Iunie! CD cântec Observarea
AV- 1.3 Interpretare însoţită de mişcare sistematică
Creaţia muzicală accesibilă

Joi DP – 2.2, 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – Bună Exersăm! Panoul cu Observarea


29 mai CLR- 1.2, 2.2 dimineaţa! Completarea calendarului întâlnirea de sistematică
naturii , prezenţă etc. dimineaţă
Exerciţii de citire a literelor, silabelor şi Caiete şi
cuvintelor. instrumente de
Scrierea cu ajutorul literelor mari de tipar scris
LB. ENGLEZĂ
MEM -1.4; 4.1; 5.1 Exerciţii: Exerciţii Fişa de lucru Observarea
CLR- 2.4 Efectuaţi calculele sistematică
AV- 2.3 Aflaţi termenul necunoscut
Completaţi cu semnul potrivit (+) sau (-)
Completaţi spaţiile libere.
Scrieţi operaţia corespunzătoare fiecărei
probleme ilustrate şi colorează.
EDUCAŢIE Aruncare si prindere Aruncare si prindere Terenul de sport Observarea
FIZICĂ - 1.1; 1.4 -exercitii de prindere a mingii; sistematică
2.2; 3.1; 3.3 Jocuri dinamice
Vineri DP – 1.1, 2.2; 3.2 Întâlnirea de dimineaţă . Completarea Hobby-urile mele Panoul cu Observarea
30 mai CLR - 2.2; 2.4; 3.3 calendarului naturii , prezenţă etc. întâlnirea de sistematică
AV- 1.1; 2.2 Ce s-a întâmplat în weekend? Noutăţi, dimineaţă
impresii, aşteptări- activitate individuală Imagini
Hobby-urile mele Auxiliar DP,
Desenează/ lipeşte obiecte pe care le Delta pag 44
colecţionezi.
Formulează propoziţii despre hobbz-urile
copiilor din imagini
CLR- 3.1; 4.2 Discuţii despre 1 Iunie, Ziua copiilor: 1 Iunie Auxiliar Delta Aprecieri
AV- 1.1 Decupează felicitarea, apoi scrie câteva Caiet de Evaluare globale şi
rânduri pentru prietenul tău. Îndoai-o pe interdisciplinară individuale
jumătate şi dăruieşte-o de ziua voastră Fişa nr 28 Autoevaluarea
OPŢ. Călătorie în Anotimpurile: Livada Imagini Observarea
lumea poveştilor şi a Livada, de Ion Creangă sistematică
poeziilor pentru copii - predicţii, aşteptări
DP- 2.3 Discuţii: ce ţi-a plăcut? ce nu ţi-a plăcut?
Joc de rol
AV- 1.1; 2.2; 2.4 1 Iunie- Ziua Copilului Ziua Copilului- Afiş Instrumente Observarea
CLR – 2.2 Ne pregătim să ne bucurăm de ziua specifice sistematică
copilului prin realizarea unui afiş tematic
FLORAL WINDSOCK

You will need

 1 piece of white construction paper, 5"x17"


 Several pieces of colored construction paper each 4"x4"
 Several pieces of tissue paper each 4"x4"
 4 streamers, 2' each
 Ribbon
 Glue
 Watered down glue
 Foam brush
 Markers
 Scissors

Craft knife