Sunteți pe pagina 1din 20

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȚA DE SUB CODRU


BĂIȚA DE SUB CODRU
MARAMUREȘ

EDUCAȚIE plasticĂ
PLANIFICĂRI ANUALE ŞI SEMESTRIALE PENTRU CLASELE
V-VII

AN ŞCOLAR 2017-2018

PROFESOR: CRINA ROZALIA BLIDAR


VIZAT, VIZAT,

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ


PROF CRINA ROZALIA BLIDAR PROF ALEXANDRA PODINĂ
.......................... ............................

PLANIFICAREA DIDACTICA ANUALĂ


35 Saptamani
1 oră/săptămână
CLASA a-VI-a

Nr crt UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Nr. ore Seme Săptămâna Observații


strul
1. Recapitulare şi evaluare iniţială. 2 I 1-2
2. Contraste cromatice. 6 I 3-8
3. Dominanta de culoare. Game cromatice. 4 I 9-12
4. Acorduri cromatice 4 I 13-16
6. Istoria artei 2 I 17-18
7. Contraste cromatice. 11 II 19-29
8. Compoziţia plastică.* 3 II 30-32
9. Istoria artei. 3 II 33-35

VIZAT, VIZAT,
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PROF CRINA ROZALIA BLIDAR PROF ALEXANDRA PODINĂ


.......................... ............................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CLASA a-VI-a


SEMESTRUL I
Nr UNITATEA DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI Nr DATA OBS.
crt ÎNVĂŢARE ASOCIATE ore
1 Recapitulare şi - Observarea si obţinerea de contraste cromatice in diferite compoziţii; 2
evaluare - Identificarea contrastelor cromatice;
iniţială. - Utilizarea culorilor complementare in obţinerea griurilor colorate;
2 Contraste - obţinerea unei suprafaţe picturale prin suprapunere grafică  C. culorilor în sine;
cromatice. - valorificarea în alcătuirea unor compoziţii închise sau deschise a elementelor de limbaj 6 .....
plastic, a semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele  C. complementar. 2.10
- realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de lbj plastic şi expresivităţile lor 9.10
- separarea între punct şi linie a elementelor decorative de construcţie, cât şi ca 16.10
semnificanţi- reprezentarea grafică a unor forme din natură Evaluare 23.10
- crearea unor structuri plastice prin extragerea elementelor specifice formelor studiate; 30.10
3 - Identificarea dominantelor şi gamelor în reproduceri de artă;  Dominanta; 6.11
Dominanta de culoare.
- Realizarea unei dominante de culoare intr-o compoziţie, folosind  Game cromatice: 4 13.11
Game cromatice. game cromatice; - gama ton în ton; 20.11
- gama majoră;
27.11
- gama minoră. EV.
4 Acorduri - Utilizarea culorilor complementare in obţinerea griurilor colorate; 4.12
cromatice. - obţinerea unei suprafaţe picturale prin suprapunere grafică  Amestecuri 4 11.12
- realizarea unei dominante de culoare într-o compoziţie, folosind game cromatice cromatice. 18.12
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii închise sau deschise a elementelor de limbaj 15.01
plastic, a semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele EVALUARE
- realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de lbj plastic şi expresivităţile lor
5 Istoria artei . - Compararea trăsăturilor specifice artei gotice cu cele ale artei  Stilurile: 2 22.01
romanice si ale artei bizantine; - bizantin, romanic, gotic. 29.01
EVALUARE

VIZAT, VIZAT,
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PROF CRINA ROZALIA BLIDAR PROF ALEXANDRA PODINĂ


.......................... ............................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CLASA a-VI-a


SEMESTRUL II
NR. UNITATEA DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. Data OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ASOCIATE ORE
1. Contraste - Observarea si obţinerea de contraste cromatice in diferite compoziţii; 12.02
cromatice. - Identificarea contrastelor cromatice;  C. calitativ; 19.02
- Utilizarea culorilor complementare in obţinerea griurilor colorate;  C. cantitativ; 11 26.02
- obţinerea unei suprafaţe picturale prin suprapunere grafică  C. cald-rece; 05.03
- realizarea unei dominante de culoare într-o compoziţie, folosind game cromatice 12.03
 C. închis-deschis;
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii închise sau deschise a elementelor de limbaj 19.03
plastic, a semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele  C. simultan şi succesiv.
26.03
- realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor
16.04
- separarea între punct şi linie a elementelor decorative de construcţie, cât şi ca semnificanţi
- reprezentarea grafică a unor forme din natură
23.04
- crearea unor structuri plastice prin extragerea elementelor specifice formelor studiate; 30.04
2. Compoziţia - identificarea ritmului plastic prin elementele de limbaj care-l formează 3
plastică.* -Observarea şi obţinerea de ritmuri cromatice şi liniare in diferite compoziţii;  Ritmul în compoziţia 7.05
- folosirea ritmului, atât în compoziţiile plastice, cât şi în cele decorative plastică
- realizarea unei dominante de culoare într-o compoziţie, folosind game cromatice 14.05
- valorificarea în alcătuirea unor compoziţii închise sau deschise a elementelor de limbaj
plastic, a semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele 21.05
- realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor
- separarea între punct şi linie a elementelor decorative de construcţie, cât şi ca semnificanţi
- reprezentarea grafică a unor forme din natură
- crearea unor structuri plastice prin extragerea elementelor specifice formelor studiate;
3. Istoria artei. - Recunoaşterea trăsăturilor definitorii ale artei Renaşterii pe Renaşterea 3 28.0
reproduceri după operele unor artişti reprezentativi; 04.06
EVALUARE FINALA 11.06

UNITATEA DE INVATARE 1: Recapitulare si evaluare initiala, 2 ore

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr Conținuturi C.S. Activitati de învățare Materiale/ procedură Evaluare Data Obs.


crt
1. Prezentarea manualului - Dialog provocat pe baza - Manual, materiale, Frontala,
2. Evaluare initiala manualului tehnici conversatia.

UNITATEA DE INVATARE 2: Amestecuri cromatice si acromatice, 6 ore


Nr Conținuturi C. Activitati de învățare Materiale/ procedură Evaluare Data Obs.
crt S.
1 Amestecul cromatic 3.4 - Exercitii de obtinere a unor culori noi din amestecul altor - Manual, album Frontala, ind. …..
culori; reproduceri de arta, Compoz.
- Compozitie aplicativa fol. aceste culori; cercul cromatic Plastica
2 Amestecul culorilor - Exerciţii de obţinere a tratării picturale folosind tonurile - Manual, album Frontala, 02.10
cu alb si negru 3.2 griurile neutre; reproduceri de arta, individua
- Realizarea unei compoziţii aplicative în care să se cercul cromatic Comp plastica
folosească amestecul de culori cu alb sau negru.
3 Griuri colorate 3.4 exerciţii de amestec al perechilor de obţinerea griurilor - Manual, album Frontala, ind. 9.10
colorate culori complementare, variind cantităţile, pentru reproduceri de arta, Comp.
obţinerea unor griuri colorate spre una dintre cele două culori cercul cromatic. plastica.
(adăugând alb sau negru);
compoziţii plastice şi decorative, fol. griurile rezultate din
cele trei perechi de culori complementare şi griurile valorice.
4 Tratarea picturală a 1.1 - Exercitii de observare, pe reproduceri de arta, a . - Manual, planse Frontala, ind. 16.10
suprafeţei, 2.3 modalitatilor de tratare prin suprapunere grafica; dem. Reproduceri de Comp. 23.10
suprapunere grafică - Compozitie plastica realizata prin suprapunere grafica. arta plastica,
6 Evaluare culoare. 30.10
UNITATEA DE INVATARE 3: Dominanta de culoare. Game cromatice, 4 ore
Nr crt Conținuturi C.S Activitati de învățare Materiale/ Evaluare Data Obs.
. procedură
1. Dominanta 1.2 - exerciţii de identificare a dominantei cromatice pe -Manual, album, Frontala, ind. 6.11

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

cromatică reproduceri de artă; reproduceri. Comp. 13.11


compoziţii aplicative, plastice şi plastica.
decorative,folosind dominanta de culoare (caldă şi
rece).
2 COPOZITII 20.11
27.11

UNITATEA DE INVATARE 4:Acorduri cromatice, 4 ore


Nr Conținuturi C.S Activitati de învățare Materiale/ Evaluare Data Obs.
crt . procedură
1. Gama 1.1 - exerciţii de obţinere a unor game cromatice; - Manual, Frontala, ind. 4.12
cromatică 2.3 compoziţii aplicative, plastice şi decorative, folosind album Comp.
caldă sau rece dominanta de culoare (caldă şi rece). reproduceri. plastica
Obţinerea 1.1 - Exercitii de identificare a petei picturale pe imagini- .Manual, Frontala, ind. 11.12
petei picturale 2.3 reproduceri de arta; album exercitii
2.4 - Exercitii de obtinere spontana si elaborata a petei picturale, reproduceri. crom.,
folosind amestecurile de modelare si nuantare. culoare.
- exercitii de recunoastere acentrului de interes, precum si
mijloace de expresie pe reproduceri de arta .
Alte 1.1 - Exercitii de observare pe reproduceri de arta a altor - Manual, Frontala, ind. 18.12
modalităţi de 2.3 modalitati de tratare picturala a suprafetei; planse dem. comp plastica. 15.01
vibrare a - Comp. aplicativa in care sa se fol una din aceste modalitati. Reproduceri
suprafeţei de arta

UNITATEA DE INVATARE 5: Istoria artei, 2 ore

Nr crt Conținuturi C.S. Activitati de învățare Materiale/ Evaluare Data Obs.


procedură

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Arta bizantină 4.1 - Exercitii de observare pe imagini a caracteristicilor artei - Manual, Frontala,
Arta romanică bizantine; istoria artei, vizionare
Arta gotica - Identificarea unor elemente specifice stilurilor - Diapozitive. discutii.
studiate( cupola, pandantiv, mosaic);
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei bizantine 22.01
reflectate in operele principalilor reprezentanti.
- Exercitii de observare pe imagini a caracteristicilor artei 29.01
romanice;
- Identificarea unor elemente specifice stilurilor studiate(arc in
plin cintru, donjon);
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei romanice si gotice
reflectate in operele principalilor reprezentanti.
- Exercitii de observare pe imagini a caracteristicilor artei
gotice( rozeta, vitraliu);
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei gotice reflectate in
operele principalilor reprezentanti.

VIZAT, VIZAT,
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ
PROF CRINA ROZALIA BLIDAR PROF ALEXANDRA PODINĂ
.......................... ............................

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PLANIFICAREA ANUALĂ
35 Săptămâni
35 Ore/ 1 oră pe săptămână
CLASA A VII -a

Nr UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Nr ore SEM. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


crt
1. Recapitulare şi evaluare iniţială 1 I 1
2. Forme plane și forme spațiale obținute în urma 4 I 2-5
studierii naturii
3. Compoziţia plastică. 5 I 6-10
4. Compoziţia decorativă 8+9 I+II 11-18
19-27
5. Studiu după natură . 4 II 28-31
6. Istoria artei. 4 II 32-35

VIZAT, VIZAT,
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ
PROF CRINA ROZALIA BLIDAR PROF ALEXANDRA PODINĂ
.......................... ............................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CLASA a-VII-a

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

SEMESTRUL I

NR. UNITATEA DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI Nr Sapt. OBS.


CRT. ÎNVĂŢARE ASOCIATE ore
1. Recapitulare şi evaluare iniţială
- Reprezentarea grafică a unor forme din natura; 1
2. Forme plane și forme - Crearea unor structuri plastice prin extragerea elem specifice formelor studiate Studiul formelor naturale4 şi
spațiale obținute în urma - identificarea caracteristicilor definitorii ale designului transformarea în forme ......
studierii naturii - Reprezentarea trăsăturilor caracteristice ale unor structuri preferate din natura; plastice. .......
- Cunoaşterea şi utilizarea principiilor de organizare compoziţională; Forme plane;
- organizarea elementelor de limbaj plastic într-un spaţiu dat Forme spaţiale. 2.10
- Realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de
limbaj plastic şi expresivităţile lor; 9.10
- Evidenţierea centrelor de interes ale compoziţiei prin mijloace plastice;
3. Compoziţia plastică. - Obţinerea unei suprafeţe picturale prin suprapunere grafica;  Compoziţia 5 16.10
- exprimarea prin culoare, apropierea şi depărtarea, senzaţia de greu-uşor şi de plastică cu 23.10
cald-rece mai multe centre de 30.10
- Realizarea compoziţiilor statice si dinamice, unitare din punct de vedere interes. 6.11
cromatic 13.11
4. Compoziţia decorativă - Folosirea principiilor artei in compoziţii decorative;  Stilizarea; 20.11
- Identificarea ritmului plastic prin elementele de limbaj care îl formează;  Repetiţia; 27.11
- Folosirea ritmului, atât în compoziţiile plastice, cât şi în cele decorative;  Alternanţa; 04.12
- Cunoaşterea şi utilizarea principiilor de organizare compoziţională;  Ritmul. 11.12
- organizarea elementelor de limbaj plastic într-un spaţiu dat  Jocul de fond 18.12
. - Realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de 15.01
limbaj plastic şi expresivităţile lor; 22.01
- Evidenţierea centrelor de interes ale compoziţiei prin mijloace plastice; 29.01
- Obţinerea unei suprafeţe picturale prin suprapunere grafica;
- Realizarea compoziţiilor statice si dinamice, unitare din punct de vedere
cromatic;

VIZAT, VIZAT,
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ
PROF CRINA ROZALIA BLIDAR PROF ALEXANDRA PODINĂ
.......................... ............................

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CLASA a-VII-a


SEMESTRUL II

NR. UNITATEA DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTU Nr Saptamana OBS.


CRT. ÎNVĂŢARE RI ore
ASOCIATE
1. Compoziţia decorativă - Folosirea principiilor artei in compoziţii decorative; Stilizarea; 9 12.02
- Identificarea ritmului plastic prin elementele de limbaj care îl formează; Repetiţia; 19.02
- Folosirea ritmului, atât în compoziţiile plastice, cât şi în cele decorative; Alternanţa; 26.02
- Cunoaşterea şi utilizarea principiilor de organizare compoziţională; Ritmul. 05.03
- organizarea elementelor de limbaj plastic într-un spaţiu dat Jocul de fond 12.03
. - Realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de 19.03
limbaj plastic şi expresivităţile lor; 26.03
- Evidenţierea centrelor de interes ale compoziţiei prin mijloace plastice; 09.04
- Obţinerea unei suprafeţe picturale prin suprapunere grafica; 16.04
2. Studiu după natură . - Realizarea compoziţiilor statice si dinamice, unitare din punct de vedere Redarea în 4 23.04
cromatic; perspectivă a 30.04
- Reprezentarea după natura a aspectului exterior si structura interioara a liniei, suprafeţei , 07.05
formelor; volumului 14.05
- Exprimarea prin culoare, apropierea si depărtarea, senzaţia de greu- şi culorii;
uşor
3. Istoria artei. și de cald-rece;  Sec. XVII 4 21.05
- Recunoaşterea trăsăturilor dominante ale operelor unor reprezentanţi de  Sec. XVIII 28.05
seamă ai picturii si ai sculpturii; Sec. XIX. 04.06
- Realizarea unor comentarii cuprinzând judecăţi de valoare asupra unor 11.06
imagini-reproduceri de arta

UNITATEA DE INVATARE 1:Recapitulare si evaluare initială , 1 oră

Nr Conținuturi C.S. Activitati de învățare Materiale/ procedură Evaluare Data Obs.


crt

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Reactualizare, 1.1 - exercitii de redare in perspective a - Manual, Frontala,


materiale si tehnici 3.1 liniei -Album metodic discutii, ........
- exercitii de redare in perspective a exercitii in
suprafetei creion
- exercitii de redare in perspective a
volumului

UNITATEA DE INVATARE 2: Studiul după natura, 4 ore

Nr Conținuturi C. Activitati de învățare Materiale/ Evaluare Data Obs.


crt S procedură
1. Redarea in perspectiva 1.1 - exercitii de redare in perspective a liniei - Manual, Frontala,
a liniei,suprafetei si 3.1 - exercitii de redare in perspective a suprafetei -Album metodic discutii, exercitii
volumului - exercitii de redare in perspective a volumului in creion
Studiu după natură 1.1 - Exercitii de masurare, proportionare, paginare, - Manual, Frontala,
3.1 raportare la intreg a obiectelor; - Album metodic discutii, exercitii
- Etapele realizarii studiului dupa natura. - Diferite ob. in creion.
Studiu după natură 1.1 - Ex. de observare si reprezentare a deformarilor - Manual, Frontala, 2.10
3.1 aparente, in functie de linia de orizont, de - Album metodic, vizionarediscutii
prezenta desenatorului si de punctele de fuga; - Planse de- , exercitii în
- Exercitii de paginare a obiectelor. monstrative. creion.
- - Exercitii de valoratie in creion
Evaluare - Mape cu lucrari; - Portofoliu In grup, Dezba- 9.10
tere.

UNITATEA DE INVATARE 3: Compozitie plastică, 5 ore

Nr crt Conținuturi C.S. Activitati de învățare Materiale/ Evaluare Data Obs.


procedură

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Contrastul de 3.2 - Discutii pe imagini reproduceri de arta pt. identificarea Manual, cerc Frontala, ind., 16.10
comple-mentare contrastului de complementare. cromatic, comp. plastica,
- Exercitii de obtinere a contrastului de complementare . reproduceri, culoare.
- Compozitie plastica aplicativa folosind contrastul de (Mondrian)
complementare.
2. Contrastul de 3.2 - Discutii pe imagini - reproduceri de arta pt. identificarea Manual, cerc Frontala, ind., 23.10
calitate contrastului de calitate; cromatic, comp. plastica,
Contrastul de - Exercitii de obtinere a contrastului de calitate. reproduceri culoare
cantitate - Compozitie plastica aplicativa folosind contrastul de calitate. (Veronesse)
- Discutii pe imagini – reprod. de arta; , (Mondrian)
- Exercitii de obtinere a contrastului de cantitate;
- Compozitie plastica aplicativa folosind contrastul de cantitate.
3. Efectul spaţial al 3.4 - Observatii pe reproduceri de arta a efectelor spatiale si - Manual, planse Frontala, ind., 30.10
culorilor si termodinamice ale culorilor; demonstrative comp. plastica,
semnificatia lor - Compozitie plastica folosind efectul termodinamic al culorilor. reproduceri culoare
(Cezanne,
Seurat).
4. Centru de interes 3.2 - Exercitii de recunoastere pe reproduceri de arta a centrelor de - Manual, album Frontala, ind., 06.11
interes ale compozitiilor plastice; metodic, comp. plastica,
- Compozitia aplicativa cu unu sau mai multe centre de interes. reproduceri. culoare.
5. Compoziţia 3.3 - Exercitii de recunoastre pe imagini a compozitiei statice; - Manual, album Frontala, ind., 13.11
statică - Compozitie aplicativa cu organizarea statica a elementelor metodic, comp. plastica.
Compoziţia unitare cromatic. reproduceri.
dinamică - Exercitii de recunoastre pe imagini a compozitiei dinamice;
Evaluare - Com aplicativa cu organizarea dinamica a elementelor unitare
cromatic.
Mapa lucrari

UNITATEA DE INVATARE 4: Compozitie decorativă, 8 ore

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr Conținuturi C.S. Activitati de învățare Materiale/ Evaluare Data Obs.


crt procedură
1. Construcţia 3.5 - Exercitii de constructie a - Manual, Frontala, 20.11
poligoane-lor poligoanelor regulate si - Trusa de individu- ala, 27.11
regulate şi stelate stelate; geometrie, exercitii creion. 04.12
- Exercitii de compunere a - Planse de-
motivelor decorative folosind monstrative.
poligoanele regulate si stelate.
2 Compoziţie 3.5 - Compozitie decorativa - Manual, Frontala, ind., 11.12
decorativă folosind motivele geometrice - Album metodic. comp. 18.12
obtinute pe baza unor retele. 15.01
3 Evaluare Mapa de lucrari 22.01
29.01

VIZAT, VIZAT,
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PROF CRINA ROZALIA BLIDAR PROF ALEXANDRA PODINĂ


.......................... ............................

PLANIFICAREA DIDACTICĂ ANUALĂ


35 Saptamani
35 Ore/ 1 oră pe săptămână
CLASA A V-a

Nr UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Nr ore Semestrul Saptamana Observatii


crt
1. INTRODUCERE IN ISTORIA ARTELOR PLASTICE 2 I 1-2

2. CULORILE SPECTRULUI SOLAR 5 I 3-7

3. TRATAREA PICTURALĂ 4 I 8-11

4. ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC 3 I 12-14

5. COMPOZIȚIA PLASTICĂ 4 I 15-18


6. STRUCTURI NATURALE, STRUCTURI PLASTICE 4 II 19-22

7. FORMA 2D/3D 5 II 23-27

8. EVOLUȚIA ARTELOR PLASTICE ÎN ANTICHITATE 6 II 28-33


9. EVALUAREA FINALA A PORTOFOLIULUI 2 II 34-35

VIZAT, VIZAT,
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ
PROF CRINA ROZALIA BLIDAR PROF ALEXANDRA PODINĂ

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

.......................... ............................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CLASA a-V-a


SEMESTRUL I

Nr. UNITATEA DE CS CONŢINUTURI NR. SĂPT OBS


crt ÎNVĂŢARE ORE
Introducere în 1.1-să folosească adecvat materialele şi instrumentele de lucru; Ramuri ale artei plastice 2 1-2
1 istoria artelor 4.2- diferenţierea ramurilor specifice artelor plastice, opera autentică de Fenomenul Kitsch
plastice kitsch, originalul de reproducere;
1.2 identificarea grupelor de culori din cercul cromatic; Cercul cromatic (Itten); 5 3-7
2 Culorile 2.3 observarea şi obţinerea de contraste cromatice în diferite compoziţii Culorile primare,
spectrului solar 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi instrumentelor de lucru secundare, terțiare;
3.1 obţinerea tratării decorative a suprafeţei Culorile calde şi reci
Culorile complementare
Nonculorile
1.2 identificarea grupelor de culori din cercul cromatic Amestecuri cromatice 4 8-11
3 TRATAREA 3.2 obţinerea tratării picturale a suprafeţei fizice
PICTURALĂ 2.3 observarea şi obţinerea de contraste cromatice în diferite compoziţii Nuanțe și griuri
1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi instrumentelor de lucru Tratarea decorativă:
3.1 obţinerea tratării decorative a suprafeţei modelarea culorilor
4 ELEMENTE 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi Punctul: expresivitate și 3 12-14
DE LIMBAJ instrumentelor de lucru semnificație
PLASTIC 3.3 obţinerea expresivităţi ale punctului ori ale liniei ca ornamente decorative Linia: expresivitate și
semnificație
Forme naturale - forme
plastice, plane și *spațiale
5 COMPOZIȚIA 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi instrumentelor de lucru Compoziția închisă 4 15-18
PLASTICĂ *elemente constructive şi semne plastice Compoziția deschisă

VIZAT, VIZAT,
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PROF CRINA ROZALIA BLIDAR PROF ALEXANDRA PODINĂ


.......................... ............................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CLASA a-V-a


SEMESTRUL II

Nr. UNITATEA DE CS CONŢINUTURI NR. SĂP OBS


crt ÎNVĂŢARE ORE T
STRUCTURI 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi instrumentelor de lucru; Structuri preferate din natură 4 1-4
1 NATURALE- 2.1 reprezentarea trăsăturilor caracteristice ale unor structuri preferate din Structuri naturale reinterpretate în
STRUCTURI natură spațiul plastic
PLASTICE 2.2 utilizarea unei forme obţinută prin transformarea structurilor naturale
în structuri plastice;
3.1 obţinerea tratării decorative a suprafeţei
2.1 reprezentarea trăsăturilor caracteristice ale unor structuri preferate din Forma plastică 5 5-9
2 FORMA 2D/3D natură Forma plană 2D
1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi instrumentelor de lucru Forma spaţială 3D (Origami)
2.2 utilizarea unei forme obţinută prin transformarea structurilor naturale
în structuri plastice
EVOLUȚIA *4.1 identificarea trăsăturilor specifice artelor plastice din antichitate Arta Egiptului antic 6 10-15
3 ARTELOR 4.2 diferenţierea ramurilor şi a genurilor artelor plastice, opera de artă Arta Greciei antice
PLASTICE ÎN autentică de kitsch, originalul de reproducere Arta Romei antice
ANTICHITATE *2.3 observarea şi obţinerea de contraste cromatice în diferite compoziţii Arta Chinei antice.
Arta Indiei antice
Cele şapte minuni ale lumii antice
EVALUAREA 4.1 identificarea trăsăturilor specifice artelor plastice din antichitate Arta Egiptului antic 2 16-27
FINALA A 4.2 diferenţierea ramurilor şi a genurilor artelor plastice, opera de Original sau reproducere?
PORTOFOLIUL artă autentică de kitsch, originalul de reproducere „Micii critici”
UI 2.3 Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operei de artă,
compararea propriului punct de vedere cu părerile celorlalţi.

UNITATEA DE INVATARE 1: Introducere in istoria artelor plastice, 2 ore

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr Conținuturi C.S. Activitati de învățare Materiale/ Evaluare Data Obs.


crt procedură
1. Recunoaşterea genurilor artelor plastice pe 1.1 Conversaţia; Culori, bloc de OBS SIST
imagini – reproduceri de artă; 4.2 Observarea pe imagini - desen, pensule,
Recunoaşterea operei de artă originale; reproduceri de artă a paletă;
Identificarea operei de artă autentică; diferitelor ramuri şi genuri Cercul
PROBA
Folosirea corectă a materialelor de lucru; ale artelor plastice; cromatic; PRACTICA
Însuşirea activă a vocabularului specific; Explicaţia; Albume
Problematizarea;

UNITATEA DE INVATARE 2:Culorile spectrului solar, 5 ore

Nr Conținuturi C.S. Activitati de Materiale/ Evaluare Data Obs.


crt învățare procedură
1. Recunoaşterea culorilor şi a nonculorilor pe 1.2 Demonstraţia; Culori, bloc de Elevul cunoaşte
reproduceri de artă; 2.3 Exerciţii de desen, pensule, -Culorile
1.1 recunoaştere a paletă; spectrului solar; ........
Obţinerea culorilor binare de gradul I şi II; 3.1 culorilor şi a Cercul cromatic; -Culorile cercului
nonculorilor pe Albume de artă: cromatic;
Recunoaşterea perechilor de culori reproduceri de artă; Nicolae Dărăscu, -Culorile calde şi
02.10
complementare; Exerciţii de compunere Traian Brădean, reci;
a unor spaţii plastice. Ştefan Luchian, -Culorile 09.10
Compozitii Paul Cezanne, complementare
Claude Monet.
Proba practică: Compunerea unui spaţiu Proba practică: 16.10
plastic folosind culorile Compunerea unui
calde şi reci. spaţiu plastic
folosind culorile 23.10
calde şi reci.

UNITATEA DE INVATARE 3: Tratarea picturala, 4 ore

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr Conținuturi C.S. Activitati de învățare Materiale/ Evaluare Data Obs.


crt procedură
1. Exerciţii de recunoaştere a 1.2 Exerciţii de compunere a Cercul cromatic; Elevul recunoaşte 30.10
culorilor calde şi reci, 3.2 unor spaţii plastice; Albume de artă; contrastul culorilor în
2.3 Demonstraţia; Bloc de desen, paletă, sine;
Realizarea unor compoziţii în 1.1 Explicaţia; apă, creion Elevul identifică pe 06.11
culori calde sau reci; Exerciţii joc; ore reproduceri
contrastul cald –
Compoziti rece. 13.11
Proba practică:
Proba practică: Realizarea unui
Realizarea unui peisaj fie în peisaj fie în contrast 20.11
contrast cald - rece cald - rece

UNITATEA DE INVATARE 1: ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC, 3 ore

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr Conținuturi C.S. Activitati de învățare Materiale/ Evaluare Data Obs.


crt procedură
1. PUNCTUL 1.1 Explicaţia;/ Observaţia;/ Exerciţiul. Albume de Elevul: 27.11
3.2 Recunoaşterea ipostazelor diferite ale artă; Defineşte punctul plastic;
3.3 punctului pe reproduceri; Hârtie Identifică diferitele ipostaze ale
Identificarea semnificaţiilor punctului colorată, lipici, punctului;
plastic pe reproduceri din manual; foarfece Recunoaşte semnificaţiile
Realizarea unei compoziţii decorative. punctului.
Proba practică: Proba practică: Realizarea unei
Realizarea unei compoziţii tip mozaic compoziţii tip mozaic
LINIA 1.1 Recunoaşterea ipostazelor diferite ale Albume de Elevul: 4.12
3.2 liniei pe reproduceri; artă; Defineşte linia plastică;
3.3 Identificarea semnificaţiilor liniei Hârtie Identifică diferitele ipostaze ale
plastice pe reproduceri din manual; colorată, lipici, liniei;
Realizarea unei compoziţii decorative. foarfece. Recunoaşte semnificaţiile liniei.
Proba practică: Realizarea unei Proba practică: Realizarea unei
compoziţii tip joc de fond; compoziţii tip joc de fond;
Explicaţia;/ Observaţia;/ Exerciţiul.
PATA 1.1 Recunoaşterea ipostazelor diferite Albume de Elevul: 11.12
3.2 ale formei plastice pe reproduceri; artă; Defineşte forma plastică;
3.3 Identificarea semnificaţiilor formei Hârtie Identifică diferitele ipostaze ale
plastice pe reproduceri din manual; colorată, formei plastice;
Realizarea unei compoziţii lipici, Recunoaşte semnificaţiile
decorative. foarfece. formei plasticei.
Proba practică: Proba practică:
Realizarea unei compoziţii Realizarea unei compoziţii
figurative/nonfigurative prin figurative/nonfigurative prin
folosirea formei naturale/plastice; folosirea formei
Explicaţia;/ Observaţia;/ Exerciţiul. naturale/plastice;

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

_________________________________________________________________________________________________________________________________

UNITATEA DE INVATARE 5: COMPOZITIA PLASTICA, 4ore

Nr Conținuturi C.S. Activitati de învățare Materiale/ procedură Evaluare Data Obs.


crt
1. COMPOZITII 1.1 Recunoaşterea ipostazelor Albume de artă; Elevul: 18.12
3.2 diferite ale compoziției plastice Culori de apă; Defineşte compoziție
3.3 închise/deschise pe reproduceri; lipici, foarfece. închisă/deschisă; 15.01
Identificarea semnificaţiilor Pensule moi/plată și cu 22.01
compoziției închise/deschise pe vârf rotund; Identifică diferitele
reproduceri din manual;
29.01
compoziții închise/deschise
Realizarea unei compoziţii
pe reproduceri de artă;
închise/deschise.
închise/deschise.
Recunoaşte semnificaţiile
Explicaţia;/ Observaţia;/
Exerciţiul. compoziției
deschise/închise.

Proba practică:
Realizarea unei compoziţii

ED. PLASTICĂ PROF. CRINA ROZALIA BLIDAR