Sunteți pe pagina 1din 1

SPITALUL CLINIC PROTOCOL DE LUCRU Cod: DF.I.06.

01
NEUROPSIHIATRIE Ediţia: 1 Revizia: 0
CRAIOVA INTÂRZIEREA MINTALĂ
Sectia Psihiatrie Pediatrică Pagina: 1 din 1

Protocolul stabileşte secvenţele de execuţie şi de verificare a acestei activităţi, sub formă de diagramă
de flux (DF), pentru respectarea cerinţelor Referinţei 8- Managementul Ingrijirilor de sănătate (MIS),
Standardul: Utilizarea protocoalelor de diagnostic şi terapeutice.

Nr
crt
Activitate Detalii de lucru:
 istoricul dezvoltarii psihomotorii pe etape de varsta
1. Diagnostic  istoric de agresiuni pre, peri si postnatale, minusuri in calitatea ingrijirii, carente
Clinic : afective si educationale
 evaluarea dezvoltarii psihomotorii
 examinare psihiatrică: observarea comportamentelor, gradului de instabilitate, a
relaţionării, socializarii, impulsivitatii, atentiei, dezvoltării psihice, abilităţilor motorii,
stereotipii
 evaluarea neurologica
 evaluare somatica in vederea evidentierii de malformatii
 evaluare cord (TA, p, AV)
 evaluare aptitudinilor de autoingrijire
 evaluare auditiva + audiograma (cazuri selectionate)
2. Evaluari de a. Evaluare psihologica pentru stabilirea gradului de Intarziere Mintala prin
cabinet: utilizarea de teste standardizate
b. Evaluare logopedica a nivelului de achizitie si dezvoltare a limbajului
 hemoleucograma completa
a. La toti  glicemie
bolnavii  calcemie
3 Evaluare  examen sumar de urina
paraclinica:  EEG
 GOT, GPT
b. Cazuri  uree, creatinina
selectionate  lipidograma
 cholesterol
 prolactinemie
 CT, RMN
 EKG
 dozari hormonale
 analize genetice
 tratament neurotrofic pentru stimularea dezvoltarii psihice
 tratament pentru corectarea simptomelor psihice asociate (agitatie, auto si hetero-
4 Tratament: agresivitate) cu antipsihotice tipice sau atipice dozate in raport cu varsta, greutatea si
severitatea simptomatologiei
 stimulare educationala
 antrenarea aptitudinilor de autoingrijire
 logopedie
 consilierea familiei

Evidenţa reviziilor documentului: rev.0- data .......


Difuzare: 1) Secţia NPI 2.Director Medical 3. RMC

Întocmit: dr. Matican Mirela Verificat/Aprobat: Director Medical


Dr. Marcu Mihaela
Data/Semnătura: 09.06.2013 Data/Semnătura: 10.06. 2013
ProtLucru/IL.NPC-06 cod FS.01.2 rev.0