Sunteți pe pagina 1din 5

GRUP ŞCOLAR AGRICOL HOLBOCA

Disciplina: DIRIGENŢIE
Profesor: OTILIA PÂNTEA
Data: 9.05.2008
Clasa: a XII-a A
Lecţia: 9 MAI – ZIUA EUROPEI

PROIECT DE LECŢIE

I. Înainte de a începe lecţia…

MOTIVAŢIA:

Aceasta activitate educativă are ca scop sa ne conduca imaginar spre Uniunea Europeana, organizatie
care simbolizeaza progresul, civilizatia si prietenia intre tari. In cadrul acestei ore vom afla informatii
despre UE si vom incerca sa identificam avantajele şi dezavantajele faptului ca Romania a devenit
membra a UE(daca ele exista)

OBIECTIVE:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:


 -sa enumere caracteristici generale ale UE;
 -sa recunoasca insemnele UE si sa localizeze pe harta Europei statele membre;
 -sa enumere cat mai multe tari ale acestei UE;
 -sa identifice cateva din avantajele aderarii Romaniei la UE, din perspective vietii scolare si
sociale;
 sa identifice cateva din eventualele dezavantaje ale aderarii Romaniei la UE;
 -sa participe activ si creativ la formarea unei atitudini responsabile ca cetatean al UE.

OBIECTIVE EDUCATIVE:
 dezvoltarea relatiilor interpersonale prin comunicare;
 dezvoltarea capacitatii de lucru in echipa;
 formarea si dezvoltarea capacitatii de asumare a responsabilitatiilor in cadrul grupului.

CONDIŢII PREALABILE:
 Elevii au notiuni generale despre UE, despre statele componente, despre însemnele UE.
EVALUARE:

 evaluare calitativă
 monitorizarea activităţilor în perechi, a discuţiilor (se vor observa ideile exprimate de elevi şi
numărul ideilor exprimate)
 monitorizarea activităţii pe grupe (modalitatea în care elevii îşi asumă rolul, contribuţia la
realizarea sarcinii de lucru)
 aprecierea verbală / notare a produselor realizate de elevi

MANAGEMENTUL RESURSELOR:

 MATERIALE – reteaua de calculatoare din dotarea laboratorului de informatica, prezentare


Power Point,fişe de lucru, fişe cu informaţii despre UE, concurs “Europa în
şcoală”,creta,coli,markere, stegulete, harta Europei, creioane colorate. ;
 PROCEDURALE: conversaţia, expunerea, Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat, metoda SINELG,
analiza şi sinteza, munca independentă;
 UMANE:elevi, invitaţi
 TIMP: 60 minute.
II. Lecţia propriu-zisă

Momentul Conţinutul momentului didactic Metoda activă Evaluare


didactic utilizată
(timp)
EVOCAREA Se prezintă pe înţelesul elevilor Brainstorming Evaluare calitativă
tema şi obiectivele propuse pentru (în perechi)
activitate - să afle informaţii Metoda
despre UE. Ştiu / Vreau să
Se constituie echipe de câte 4 ştiu / Am învăţat.
elevi.
Prin metoda brainstormingului în
echipă,elevii vor nota informaţiile
pe care le au despre UE.
Tehnica Ştiu / Vreau să ştiu / Am
învăţat.
Pe tablă sau flipchart, profesorul
constrieşte un tabel Ştiu / Vreau
să ştiu / Am învăţat.
Fiecare grupă va desemna un
raportor care va comunica celorlalţi
ce a scris grupa.În tabel se
inventariază ideile pe care elevii le
comunică. (la rubrica Ştiu).
Se prezintă cele notate de elevi şi
informaţiile sunt clasificate pe
domenii.
În continuare, profesorul îi ajută
pe elevi să formuleze întrebări
despre lucrurile de care nu sunt
siguri. Aceste întrebări vor fi
notate în coloana Vreau să ştiu.
În finalul orei se va completa ultima
rubrică cu ce au aflat nou, cu ce şi-
au completat cunoştinţele.
Elevii aduc pentru această oră
câteva informaţii obţinute din orice
sursă despre ţările UE.

REALIZAREA Prezentarea Power Point – SINELG Observaţia directă


SENSULUI informaţii despre diferite aspecte Se apreciază gradul de
(20 minute) ale UE. implicare al elevilor .
Elevii lecturează textul, surprind Profesorul noteaza si
mesajul imaginilor. apreciaza verbal elevii
Conţinutul de idei din prezentarea cei mai activi in cadrul
Power Point este pus la dispoziţia discutiilor.
elevilor şi pe fişe, unde aceştia vor
bifa pe marginea textului
 ceea ce ei deja ştiau;
! unde nu sunt de acord sau e
diferit de ceea ce ştiau
+ pentru o informaţie nouă
? pentru idei neclare, confuze şi
doresc să-şi completeze
cunoştinţele.
Se acorda un timp de 3 minute in
care elevii sunt stimulati sa
adreseze intrebari colegilor din
grup referitoare la textul parcurs.
Apoi profesorul initiaza o scurta
discutie stimuland elevii sa-i
adreseze intrebari referitoare la
notiunile cu caracter de noutate
precum si cele confuze.
După lectura şi marcarea textului,
se va reveni asupra întrebărilor
trecute în coloana Vreau să ştiu.
Raspunsurile găsite vor fi trecute
în coloana Am învăţat.
Profesorul va întreba elevii în
legătură cu informaţiile pe care le-
au găsit în text , dar despre care
nu au pus întrebări. Aceste
informaţii vor fi trecute tot în
coloana Am învăţat.
Profesorul va discuta cu elevii
despre modul în care pot găsi
informaţii despre întrebările care
au rămas fără răspuns.

REFLECŢIA Cum vor folosi elevii conţinutul Dezbaterea Se remarcă şi se


lecţiei? Concurs premiază elevii
Fiecare grupă de elevi va participa câştigători.
la concursul “Europa în şcoală” cu
întrebări din tema parcursă.

„Mai multe capete


la un loc”
ÎNCHEIEREA Profesorul formulează aprecieri, Comunicarea Se evidenţiază
(8minute) observaţii şi recomandări cu privire frontală şi completările
la noţiunile prezentate şi clarifică dezbaterea interesante
noţiunile mai dificile.
Vor fi premiate grupele
câştigătoare.
Se vor evidenţia noţiunile asimilate
în această activitate.
Elevii îşi însuşesc recomandările şi
vin cu completări.
III După lecţie…
EXTINDEREA (2 minute)
 Cerinţă: realizarea unor desene în creion, caricatură, sloganuri, însemne specifice în vederea
constituirii unui poster al clasei – afiş cu tema lecţiei – altă formă de exprimare.
 Aceste materiale vor rămâne afişate în sala de clasă.