Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD

Su se atul a __________________________________________, î alitate de pări te / tutore al


elevului / elevei __________________________________________, de lar ă su t de a ord a fiul eu
/ fii a ea să susți ă î adrul ș olii evaluarea psihopedagogi ă o li e, folosi d i stru e tul
edu ațio al TestToolkit, folosit î pro esul de o siliere pe tru orie tarea ș olară și profesio ală a
elevilor.

Se ătura Data
____________________ ____________________