Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea de verificare nr.

1. Ce semnificaţie are suma de 3.000 euro care reprezintă soldul final debitor al contului Clienţi:

a) că firma mai are de plătit clienţilor la sfârşit de lună 3.000 euro


b) că firma mai are de primit de la clienţi la sfârşit de lună 3.000 euro
c) că firma a plătit clienţilor la sfârşitul lunii 3.000 euro
d) că firma a încasat de la clienţi la sfârşitul lunii 3.000 euro

2. Ce semnificaţie are suma de 3.000euro care reprezintă soldul iniţial debitor al contului Clienţi:

a) că firma are de plătit clienţilor la început de lună 3.000euro


b) că firma a plătit clienţilor în cursul lunii trecute 3.000euro
c) că firma are de primit de la clienţi la început de lună 3.000euro
d) că firma a încasat de la clienţi în cursul lunii trecute 3.000euro

3. Ce semnificaţie are suma de 3.000euro care reprezintă rulajul debitor al contului Clienţi:

a) că firma are de plătit clienţilor pentru creanţele noi 3.000euro


b) că firma are de primit de la clienţi pentru creanţe noi 3.000euro
c) că firma a plătit clienţilor în cursul lunii 3.000euro
d) că firma a încasat de la clienţi pentru creanţe noi 3.000euro

4. Ce semnificaţie are suma de 3.000euro care reprezintă rulajul creditor al contului Clienţi:

a) că firma are de plătit clienţilor pentru noile creanţe ale lunii 3.000euro
b) că firma a plătit clienţilor pentru noile creanţe ale lunii 3.000euro
c) că firma are de primit de la clienţi pentru noile creanţe ale lunii 3.000euro
d) că firma a încasat de la clienţi în cursul lunii creanţe de 3.000euro

5. Restituirea unor bunuri de către client, înainte de încasarea facturii, conduce la:

a) mărirea rulajului creditor al contului Clienţi


b) mărirea rulajului debitor al contului Clienţi
c) nu are efect asupra contului Clienţi

6. Care din următoarele conturi au in mod normal sold final creditor?

a) Debitori, furnizori, stocuri


b) Furnizori, credite bancare, capital social
c) Cash, clienţi, furnizori
d) Clienţi, rezerve, creditori
7. Ce semnifică înregistrarea contabilă:
DEBIT: Cheltuieli cu energia
CREDIT: Furnizori

a) plata banilor către furnizorul de energie


b) primirea unei facturi de la furnizorul de energie
c) restituirea facturii către furnizorul de energie
d) niciuna din variantele de mai sus

8. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


DEBIT: Cheltuieli cu reparaţiile
CREDIT: Furnizori

a) plata banilor către prestatorul de servicii de tip reparaţii


b) restituirea facturii către furnizorul de servicii de tip reparaţii
c) primirea unei facturi de la prestatorul de servicii de tip reparaţii
d) niciuna din variantele de mai sus

9. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


DEBIT: Materii prime
CREDIT: Furnizori

a) primirea unei facturi de la furnizorul de materii prime


b) încasarea banilor de la furnizorul de materii prime
c) plata facturii furnizorul de materii prime
d) niciuna din variantele de mai sus

10. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


DEBIT: Materii prime
CREDIT: Furnizori

a) restituirea facturii către furnizorul de materii prime


b) încasarea banilor de la furnizorul de materii prime
c) plata facturii furnizorul de materii prime
d) niciuna din variantele de mai sus

11. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


DEBIT: Casa
CREDIT: Clienţi

a) plata banilor către clienţi


b) încasarea banilor de la clienţi
c) emiterea unei facturi către clienţi
d) niciuna din variantele de mai sus

12. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


DEBIT: Casa
CREDIT: Clienţi

a) plata banilor către clienţi


b) încasarea banilor de la furnizori
c) emiterea unei facturi către furnizori
d) niciuna din variantele de mai sus

13. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


DEBIT: Furnizori
CREDIT: Casa

a) plata banilor către clienţi


b) încasarea banilor de la furnizori
c) emiterea unei facturi către furnizori
d) niciuna din variantele de mai sus

14. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


DEBIT: Furnizori
CREDIT: Casa

a) încasarea banilor de la furnizori


b) plata banilor către furnizori
c) emiterea unei facturi către furnizori
d) niciuna din variantele de mai sus

15. Firma X primeşte stocuri de mărfuri de la furnizor, însoţite de factură. Care va fi impactul
acestei tranzacţii asupra contabilităţii firmei X:
a) DEBIT Cheltuieli cu mărfurile
CREDIT Furnizori
b) DEBIT Furnizori
CREDIT Mărfuri
c) DEBIT Mărfuri
CREDIT Furnizori
d) niciuna din variantele de mai sus
16. Firma X primeşte stocuri de materii prime de la furnizor, însoţite de factură. Care va fi
impactul acestei tranzacţii asupra contabilităţii firmei X:
a) DEBIT Cheltuieli cu materiile prime
CREDIT Materii prime
b) DEBIT Furnizori
CREDIT Materii prime
c) DEBIT Materii prime
CREDIT Cheltuieli cu materiile prime
d) nici una din variantele de mai sus

17. Compania MARA are la 01.08.2017 disponibilităţi în contul de la bancă în sumă de


11.000euro. În august totalul plăţilor efectuate a fost de 128.000euro şi totalul încasărilor a fost
de 119.000euro. Banca percepe la sfârşitul lunii un comision de 3.000 euro. Care este soldul
contului curent la 31 august 2017:

a) 1.000 euro sold debitor


b) 1.000 euro sold creditor
c) 2.000 euro sold creditor
d) 2.000 euro sold debitor

18. Jurnalul de furnizori al firmei (documentul care ţine evidenţa achiziţiilor de la furnizori) arată
că aceasta datorează furnizorilor săi la începutul lunii suma de 2.300euro. În timpul lunii firma a
cumpărat de la furnizori bunuri în valoare de 5.000euro, pentru care a plătit cash 1.200euro. De
asemenea, în cursul lunii, firma a plătit prin bancă suma de 900euro furnizorilor săi. În ultima zi
din lună firma a primit factura de la furnizorul de internet în sumă de 1.400euro. Care este, la
sfârşitul lunii, soldul datoriilor faţă de furnizori ?
a) 7.800euro
b) 4.300euro
c) 6.600euro
d) niciuna din variantele de mai sus
19. Se cunosc următoarele informaţii despre contul Furnizori: la începutul lunii datoria firmei
faţă de furnizori este de 11.000RON. În cursul lunii au fost efectuate următoarele operaţii
economice în relaţia cu furnizorii: achiziţii de bunuri de la furnizori în valoare de 39.000RON,
plata unor datorii faţă de furnizori în sumă de 38.000RON, primirea unor facturi de utilităţi în
sumă de 15.000RON.
Aflaţi varianta corectă:

Sold iniţial Rulaj creditor Sold final


a) 11.000 53.000 16.000
b) 11.000 54.000 27.000
c) 11.000 53.000 25.000

20. Se cunosc următoarele informaţii despre contul Clienţi: la începutul lunii creanţa firmei faţă
de clienţi este de 6.000RON. În cursul lunii au fost efectuate următoarele operaţii economice în
relaţia cu clienţii: prestări de servicii către clienţi în valoare de 13.000RON, încasarea unor bani
de la clienţi în sumă de 15.000RON.
Aflaţi varianta corectă:

Sold iniţial Rulaj debitor Sold final


a) 6.000 15.000 8.000
b) 6.000 13.000 4.000
c) 6.000 13.000 2.000