Sunteți pe pagina 1din 1

      

 ASTA-I SARA MARE


GLAS 1

 

    de     Ion Drăgușanul


Transpunere pe notație psaltică
și prelucrare
Alexandru-Ioan Tecucianu



                    
 As - 
ta - ai 
sa –  
a-     
ra-a sa   –lu-u-ui
   Dom-nu
ra ma-re   și   
 Domn 
din cer
Es - te - e sa - a- ra-a lui Cră- ciu-nu Dom-nu- lu-u-ui și Domn din cer
 S-a nă – ăs- cu-ut u -un Fiu din mai-că Dom-nu- lu-u-ui și Domn din cer
Dar nu – u –me-e - le -e cum i-a pu-su Dom-nu-lu-u-ui și Domn din cer


Ce –ru – ul ca- a să –ă mi-l pri –veas-că Dom-nu-lu-u-ui și Domn din cer


TRYSAGHION

IAȘI -2017

               
Dar 
de – e 
ce –  e-
e  e 
sa - 
ră ma-  re  - 
 Dom nu-      
lu-u- ui      din
și  Domn       cer
      
Lă - sa – a –tă –ă de- e Dom-nul Bu –nu Dom- nu-lu -u- ui și Domn din cer
 Fiu di- in ma–ai-că-ă fă - ră tai -că Dom -nu-lu - u-ui și Domn din cer
Tot Ii - i- su- us Hri-is-tos Ii – su- su Dom-nu-lu –u -ui și Domn din cer


Pă –mâ –ân- tu- ul să-ă stă - pâ –neas-că Dom-nu-lu- u-ui și Domn din cer

 