Sunteți pe pagina 1din 2

Introducere

Creativitatea desemnează capacitatea de a realiza creații inovatoare (originale, ingenioase), dar


și adecvate (utile). Creativitatea are o sferă de cuprindere largă, semnificativă atât la nivel individual,
cât și social, ce vizează o multitudine de domenii de activitate. (p.13)

Interesul față de studiul creativității a început, într-o oarecare măsură, să ia amploare în anii `50,
când au fost înființate câteva institute de cercetare în domeniul creativității. Cu toate acestea, acest
domeniu a fost relativ marginalizat în cadrul psihologiei, lucru demonstrat prin volumul redus de studii
consacrate creativității. (p.13)

Cu toate acestea, trebuie semnalată existența a două reviste de psihologie dedicate studiului
creativității , care nu au o largă circulație:
-revista „ Journal of Creative Behavior” inaugurată în 1967;
-revista „Creativity Research Journal” inaugurată în 1998. (p.14)

Probabil că însemnările cele mai vechi despre creativitate au avut la bază intervenția divină.
Individul creativ era perceput ca un recipient gol pe care ființa divină îl umplea cu inspirație , pentru ca
apoi el să își reverse ideile pline de inspirație , formând un produs dintr-o altă lume. (p. 15 )

Creativitatea este unul dintre comportamentele umane cele mai complexe; este influențată de o
mare varietate de factori de dezvoltare , sociali și educaționali, și se manifestă într-o arie largă de
domenii. Prin creativitate se realizează cele mai mari realizări artistice, precum și descoperirile
științifice. (p.81)

Cea mai bună modalitate de a-i ajuta pe oameni să-și aducă la nivel maxim potențialul creativ
este să li se permită să facă ceea ce le place. Libertatea de a-și alege activitatea le permite să caute acele
subiecte pentru care simt o motivație intensă. (p. 238)

Talentul sau capacitatea înnăscută se referă la faptul că este mai ușor să fii creativ dacă te-ai
născut cu o înzestrare fizică adecvată , care te ajută să stăpânești tehnicile din domeniul respectiv.
Marii muzicieni par să fie încă din primii ani de viață neobișnuit de sensibili la sunete, iar
artiștii plastici se arată sensibili la culori, lumină și forme înainte de a începe să se ocupe de meseria
lor. (p. 266)

Cea mai remarcabilă trăsătură a persoanelor creative este, probabil, curiozitatea nepotolită, un
interes mereu nou față de tot ce se întâmplă în jurul lor. Persoanele creative își află răsplata în însăși
activitatea pe care o desfășoară , fără să aibă nevoie de recompense sau de recunoaștere din exterior.
(p.267)
Pentru a-și dori să introducă într-un domeniu lucruri noi, o persoană trebuie să fie, în primul
rând, nemulțumită de situația din acel moment. (p.268)

Inventatorul Jacob Rabinow menționează lucrurile necesare pentru a gândi original:

-„În primul rând, ai nevoie de o cantitate imensă de informații.” Nu poți introduce lucruri noi,
originale , într-un domeniu fără a cunoaște toate informațiile despre domeniul respectiv.

-„Apoi, trebuie sa dorești să ai idei, pentru că te pasionează.” Nu poți fi creativ fără pasiune, fără să te
implici în ceea ce îți dorești să creezi.

-„Apoi trebuie să știi să te lepezi de toate prostiile care îți vin în minte.” Trebuie să selectezi doar
ideile cu adevărat bune și să le respingi pe cele care nu îți oferă beneficii. (p. 269-270)