Sunteți pe pagina 1din 1

Introducere

În epoca noastră de profunde transformări și înnoiri sociale, de expansiune a tehnicii, științei și


culturii, fenomenul specific uman al creației a devenit implicit sau explicit un obiectiv central de
interes și cercetare.(p.7)

Trăsătura esențială a creativității este noutatea. Printre factorii creativității care au un rol cu
totul deosebit în producerea noului se află atitudinile omului, cum ar fi: spiritul novator, activismul și
responsabilitatea, asumarea riscului etc.(p.8)

Principalele caracteristici ale activității creatoare sunt: productivitatea, utilitatea și eficiența,


noutatea și originalitatea (Al. Roșca 1967).(p.18)

În 1967, Al. Roșca scria: „creația în orice domeniu presupune, în același timp, anumite însușiri
motivaționale și de caracter, ea nu poate fi limitată la factorii intelectuali.”(p.30)

Metodica cercetării

În studiul creativității s-au folosit următoarele metode: chestionarul, ancheta, conversația dirijată și
observația, analiza produselor activității, testele de creativitate, studiul documentelor, metoda aprecierii
obiective, testele de inteligență.(p.66)

Metoda de bază o constituie chestionarul, celelalte fiind utilizate în scopul verificării


autenticității răspunsurilor date prin completarea chestionarelor.(p.66)