Sunteți pe pagina 1din 15

Tastatură

O tastatură QWERTY cu 104 taste pentru PC format US English

Tastatura este o componentă hardware periferică a calculatorului ce permite utilizatorului să introducă în unitatea centralǎ a acestuia date (litere, cifre
și semne speciale) prin apăsarea unor taste. Cele mai folosite tastaturi pe plan mondial sunt cele de tip QWERTY. Un alt tip de tastaturi este
tipul QWERTZ. Denumirile vin de la primele șase taste de pe rândul al treilea. Tipul QWERTY se folose ște mai ales în țările anglofone, iar celelalte
folosesc mai ales tipul QWERTZ.
Tastatura este probabil cel mai vechi dispozitiv de intrare din structura computerelor moderne, ea fiind inventată încă înainte de apari ția monitoarelor și
a mausului. Fiecare tastă are asociat un număr de identificare care poartă denumirea de "cod de scanare". La apăsarea unei taste, tastatura trimite
sistemului de calcul codul de scanare corespunzător tastei respective (un număr întreg de la 1 la „n” - numărul de taste). La primirea codului de
scanare de la tastatură, calculatorul face conversia între numărul primit și codul ASCII corespunzător, în logică binară.
Tastatura ia în considerație nu numai apăsarea (durata) unei taste, dar și momentul eliberării acesteia, fiecare ac țiune fiind înregistrată separat. Există
două categorii de taste:
 "taste comutatoare" – au efect când sunt apăsate și/sau când sunt eliberate
 "taste de control" - au efect numai atunci când sunt ac ționate (apăsate)
Cuprins
1Microcontrolerul 8042
2Modele de tastaturi
3Grupe de taste
4Tastele speciale
5Combinațiile de taste
6Configurația tastaturii românești
7Tastaturi ergonomice pentru limba română
8Bibliografie
9Legături externe
Microcontrolerul 8042
Există două tipuri de microcontrolere ale tastaturii care comunică cu sistemul - unul pe placa de bază a calculatorului (controler integrat), și unul care
este situat în interiorul tastaturii. Comunicarea cu microcontrolerul de pe placa de bază se efectuează prin portul 64h. Citirea octe ților (byte) relevă
starea controlerului. Scrierea pe acest bit trimite controlerului integrat o comandă. Organizarea octetului (baitului) pentru indicarea stării controlerului
este reprezentată mai jos:

Microcontroler-ul tastaturii
Comunicarea cu microcontrolerul situat în interiorul tastaturii se efectuează prin bi ții care trec prin porturile de intrare 60h și 64h. Octe ții 0 și 1 asigură
legătura sau așa-numitul proces „handshaking”. Înainte de a scrie ceva prin aceste porturi, octetul 0 a portului 64 trebuie să fie 0; datele sunt
disponibile pentru citire prin portul 60 atunci când octetul 1 al portului 64h este egal cu 1. Octe ții (bai ții) tastaturii care indică starea tastaturii (port 64h)
vor determina dacă tastatura este activă sau vor întrerupe sistemul atunci când utilizatorul va apăsa sau va da drumul la o tastă.
Octeții care sunt scriși pentru portul 60h sunt trimiși către microcontrolerul tastaturii, iar octe ții scri și prin portul 64h sunt expedia ți controlerului integrat
de pe placa de bază. Octeții citiți prin portul 60h în general vin de la tastatură, de asemenea există posibilitatea de programare a microcontrolerului de
pe placa de bază pentru a returna anumite valori pentru un anumit port.
Modele de tastaturi
Tastaturile calculatoarelor pot deține una sau mai multe din următoarele caracteristici:
 tastaturi standard
 tastaturi ergonomice
 tastaturi multimedia
 tastaturi fără fir
 tastaturi speciale
Tastatura constă dintr-o serie de comutatoare montate într-o re țea, numită matrice a tastelor. Când se apasă o tastă, un procesor aflat în tastatură o
identifică prin detectarea locației din rețea. De asemenea, acesta interpretează cât timp stă tasta apăsată, și poate trata chiar și tastările multiple.
Interfața tastaturii este formată de un circuit integrat denumit keyboard chip sau procesor al tastaturii. Un buffer de 16 octe ți din tastatură operează
asupra tastărilor rapide sau multiple, transmițându-le sistemului succesiv.
În cele mai multe cazuri, atunci când apăsăm o tastă, contactul se face cu mici întreruperi, respectiv apar câteva schimbări rapide închis – deschis.
Acest fenomen de instabilitate verticală a comutatorului se nume ște bounce, iar procesorul din tastatură trebuie să îl filtreze, adică să îl deosebească
de o tastare repetată intenționat de operator. Lucrul acesta este destul de u șor de realizat deoarece întreruperile produse de instabilitatea verticală sunt
mult mai rapide decât tastările repetate cele mai rapide executate de om.
Există mai multe tipuri de tastaturi, însă cele mai răspândite sunt tastaturile cu 101 sau 104 taste, diferen ța între ele fiind dată, în principal, de prezen ța
sau absența unor anumite taste. De exemplu, tastatura 101 nu include tasta numită Windows Logo, în timp ce tastatura de tipul 104 are inclusă
această tastă. De obicei tastaturile sunt conectate la calculator printr-un fir introdus într-o mufă specială. Folosirea tastaturilor este extrem de simplă,
fiind necesar doar să apăsăm pe butoanele ei (numite "taste"), aproape la fel cum se face la ma șinile de scris mecanice sau electro-mecanice.

Grupe de taste

Tastatură computer v • d•m

PrtScn/ Pause/
Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 ScrLk
SysRq Break

Num
Insert Home PgUp
Lock
∕ ∗ −

Delete End PgDn


7 8 9
+

4 5 6

↑ 1 2 3
Enter
0 .
← ↓ → Ins Del

Tastele sunt așezate astfel încât să ușureze introducerea informa țiilor în calculator; ele sunt grupate în mai multe grupe. Amplasarea literelor pe
tastatură a fost făcută ținându-se cont de frecven ța diverselor litere într-o anumită limbă, de aceea o tastatura gemana are literele a șezate altfel decât
una americană.
Cel mai important grup este cel care ocupă cea mai mare parte a tastaturii; el con ține atât taste pentru litere (Q, W, E, etc.), cifre (1, 2, 3, etc.) și
simboluri (@, #, etc.), cât și taste speciale (Enter, Shift, Control, Alt, etc.) a căror funcționalitate variază în functie de programul folosit; vezi mai jos.
Deasupra grupului principal se află un șir de taste numite "func ționale" (F1, F2, F3, etc.), al căror rol este să lanseze în mod direct comenzi pentru
calculator, comenzi care sunt diferite în funcție de softul pe care îl folosim la momentul respectiv. Ele sunt folosite foarte mult în jocuri, dar există și alte
softuri care le utilizează. În dreapta grupului principal se afla un grup împăr țit în mai multe (de obicei trei) subgrupuri și care con ține taste folosite în
principal pentru navigare pe ecran (tastele care au desenate pe ele săge ți, tastele Page Up sau Page Down, etc.), dar și unele taste cu func ții speciale,
cum este tasta Delete.
La extremitatea (marginea) dreaptă a tastaturii se află de obicei un grup de taste care sunt folosite în special pentru scrierea de cifre și pentru
efectuarea de operații aritmetice (adunare, scădere, etc.), tastele fiind a șezate foarte comod pentru lucrul cu mâna dreapta. O parte a tastelor din acest
ultim grup are o funcționalitate dublă, ele putând fi folosite și pentru navigare. Unele taste, ca de ex. Shift, Ctrl, Alt, Windows, pot fi prezente în dublu
exemplar; atunci ele sunt așezate mai mult sau mai pu țin simetric fa ță de axa verticală a tastaturii, ambele taste având de obicei aceea și func ționalitate.
Unele softuri (de ex. jocuri) profită însă de faptul că o tastă este prezentă în două exemplare, și atunci specifică pentru ele două comenzi diferite.
Tastaturile mai noi au o serie de butoane suplimentare care sunt prevăzute special pentru aplica țiile multimedia (filme, melodii) sau pentru navigarea pe
Internet. Ele lipsesc la multe tastaturi, iar când sunt prezente a șezarea lor nu este supusă nici unui standard recunoscut, fiind grupate după criteriile de
ergonomie proprii ale companiei producătoare.
Caracterul (litera, cifra, simbolul) asociat fiecărei taste este imprimat pe tasta respectivă și poate fi pus în eviden ță cu ajutorul unui editor de text (de ex.
Notepad, inclus în sistemul de operare Windows). Pentru aceasta se deschide un nou document și se apăsă pe taste șir după șir, de la stânga la
dreapta. Anumite taste permit scrierea a două caractere alfanumerice distincte, de exemplu o minusculă și o majusculă, dintre care unul apare dacă se
apăsă tasta normal, iar celălalt doar dacă se apasă simultan și tasta Shift.
Tastele speciale
Tastele speciale nu produc apariția pe ecran a niciunui caracter sau semn la apăsarea lor, ci au func ția de a lansa direct comenzi în cazul în care sunt
apasate singure sau în cadrul unei combinații cu alte taste. Ele sunt următoarele :
"Enter": Este o tastă mare și are de obicei o formă caracteristică de literă "L" privită în oglindă. Tasta Enter are în principal rolul de a determina
calculatorul să execute comanda tocmai introdusă. Tasta Enter are într-o mare măsură aceea și func ționalitate ca și butonul stâng al mausului. În cazul
editării de text apăsarea tastei Enter duce la crearea unui paragraf nou de text, sub cel curent.
"←" (backspace): Se găsește de obicei deasupra tastei Enter și are rolul de a șterge un caracter (literă, cifră, etc.) dintr-un text, aflat la stânga
cursorului. Daca este ținută apăsată ea va determina ștergerea tuturor caracterelor aflate la stânga cursorului.
"↑" (shift): Este o tastă dublă, cea dreaptă găsindu-se de obicei sub tasta Enter, iar cea stângă pe acela și rând însă la marginea stângă a tastaturii.
Tasta Shift este cel mai des utilizată pentru scrierea cu litere majuscule, pentru acesta trebuind să apăsăm simultan tasta Shift (indiferent care din ele)
și tasta literei în cauză.
"Ctrl" (control): Este o tastă dublă, cea dreapta găsindu-se de obicei sub tasta Shift iar cea stângă pe acela și rând însă la marginea stângă a tastaturii.
Tasta Ctrl este cel mai des utilizată pentru comenzi care sunt lansate în execu ție la apăsarea ei simultan cu altă tastă.
"Alt" (alternate): Este o tastă dublă care se găsește pe rândul cel mai de jos al tastaturii la ambele capete ale tastei alungite ("Spacebar", <spa țiu>).
Tasta Alt este cel mai des utilizată pentru activarea barei de meniuri a softurilor, dar și pentru comenzi care sunt lansate în execu ție la apăsarea unei
combinații de două sau chiar trei taste.
"■" (windows): Este o tastă dublă având desenat pe ea logoul (simbolul) sistemului de operare Windows și care se găse ște pe rândul cel mai de jos al
tastaturii, lângă tastele Alt. Tasta Windows are acela și efect ca și butonul "Start" din Windows.
"≡" (tastă pentru meniul contextual): Este situată între tastele Windows și Ctrl din partea dreaptă. Apăsarea ei duce la apari ția pe ecran a unui meniu
contextual, care de obicei constă dintr-o listă de comenzi utile, listă care este specifică fiecărui soft în parte și contextului particular de folosire a
acestuia.
"Esc" (escape): Este tastă poziționată de obicei în colțul din stânga sus al tastaturii. Tasta Esc are într-o anumită măsura o func ționalitate opusă celei a
tastei Enter și anume ea ne permite să evitam executarea unei comenzi în situa ția în care nu suntem siguri că am facut alegerea cea mai bună.
Numele tastei este sugestiv, "escape" însemnând scăpare, evitare a unei situa ții. Apăsând tasta Esc ne întoarcem de obicei la situa ția în care putem să
cântărim înca o dată decizia în privința unei anumite comenzi. De exemplu atunci când instalăm un soft, tasta Esc ne permite să revizuim op țiunile
instalării, înainte de a declanșa procesul de instalare propriu-zis.
"↔" (tabulator, tab): Este poziționată la marginea stângă a tastaturii și are desenate pe ea doua săge ți îndreptate în directii opuse. Tasta Tab este
folosită în principal pentru navigarea rapidă între elementele importante ale ferestrei unui soft (de ex. atunci când avem de ales între mai multe op țiuni
și dorim să trecem rapid de la o opțiune la alta fără a folosi mausul) sau între legăturile con ținute într-o pagină web. Programele editoare de text, cum
ar fi Microsoft Word, utilizează tasta Tabulator pentru a introduce tabele cu coloane aliniate.
<spațiu> (spacebar, bara de spațiu): Este o tastă lungă aflată pe rândul cel mai de jos al tastaturii. Este folosită exclusiv pentru introducerea de spa ții
goale în texte, de exemplu atunci când trebuie să despăr țim cuvintele dintr-o frază. Datorită mărimii și a șezării ei este folosită și în foarte multe jocuri
pentru că este usor de apăsat fără a ne desprinde ochii de pe ecran.
"↓" (capitals lock): Este poziționată pe rândul cel mai din stânga al tastaturii, între tastele TAB și SHIFT. Are func ția de a bloca ("lock") corpul de litere
pe care îl folosim intr-un text. Tasta este activată prin apăsare și din acest moment textul va fi scris cu majuscule. Dezactivarea se face prin apăsarea
tastei încă o dată; ca urmare textul următor va fi scris cu litere mici.
"Num↓" (numeric lock): Determină care este funcționalitatea tastelor aflate în grupul situat în partea dreapta a tastaturii, grup în care este situată și
tasta NUM LOCK. Tasta este activată și dezactivată prin repetarea tastării. Atunci când tasta este activată (situa ția obi șnuită) grupul de taste din partea
dreaptă este folosit pentru scrierea de cifre. În cazul în care tasta este dezactivată grupul de taste poate fi folosit pentru navigare, în mod similar cu
tastele navigaționale. După încărcarea sistemului (Windows 98 SE, Windows Vista, Mac OS X) tasta este activată și în consecin ță grupul de taste din
dreapta poate fi folosit pentru scrierea de cifre. În cazul SO Windows XP tasta nu este însă activată și de aceea, în momentul în care dorim să scriem
cifre cu tastele din dreapta, poate apare impresia că tastatura este defectă. Solu ția este să activăm tasta apăsând-o dupa încărcarea completă a SO, în
acest fel putând să o folosim și pentru a scrie cifre.
Tastele de navigare: Grupul tastelor navigaționale este împăr țit în două subgrupuri și anume pe de o parte tastele HOME, END, PAGE UP, PAGE
DOWN, și pe de alta parte tastele direcționale (care au desenate pe ele săge ți). Sunt folosite pentru navigarea în cadrul ferestrelor diverselor softuri
sau în cadrul unei pagini de text. Tasta HOME ne duce la începutul unui text, tasta END ne duce la sfâr șitul lui, tastele PAGE UP și PAGE DOWN ne
urcă, respectiv ne coboară cu o pagină (ecran) în cadrul unui text. Tastele cu săge ți (stânga, dreapta, sus, jos) ne permit navigarea în cadrul unui text
cu câte un caracter la stânga sau la dreapta, respectiv cu câte un rând în sus și în jos.
"Del" (delete): Este folosită pentru ștergerea unor elemente prezente în fereastra unui soft (fi șierele din Windows Explorer, mesajele de po ștă
electronică în Outlook Express, etc.), dar cel mai frecvent este folosită pentru a șterge caracterele aflate la dreapta cursorului în cadrul unei pagini de
text. Poate fi folosită pentru ștergerea unui singur caracter (dacă o apăsăm o singură dată) sau pentru ștergerea unui șir de caractere (dacă o ținem
apăsată mai mult timp).
Combinațiile de taste
În general fiecare soft (program) are prevăzute câteva combina ții de taste care permit lansarea unor comenzi, fără a apela la maus. Numărul de
combinații posibile este mare și în general se folosesc combina ții de două sau cel mult trei taste activate simultan. O combina ție de două taste se scrie
sub forma tasta1+tasta2 (de ex. Ctrl+A). Combinațiile de taste trebuie să includă în mod obligatoriu o tastă specială, dar celelalte taste pot fi atât taste
speciale (Shift, Tab, etc.), cât și taste obișnuite (tasta A, tasta C, etc.) sau func ționale (F2, F6, etc.).
Configurația tastaturii românești
Standardul na țional SR 13392:2004 stabilește două aranjamente ale tastelor pentru tastatura românească: un aranjament „ primar” și unul
„secundar”.
Aranjamentul „primar” se adresează utilizatorilor tradiționali, care au învă țat să dactilografieze folosind implementările mai vechi, stil Microsoft, ale
tastaturii românești. Aranjamentul „secundar” este folosit în special de către programatori și nu este în contradic ție cu a șezarea fizică a tastelor pe o
tastatură americană. Aranjamentul „secundar” al tastelor este folosit implicit în majoritatea distribu țiilor GNU/Linux.
Există patru caractere specifice limbii române care sunt incorect implementate în toate versiunile de Microsoft Windows anterioare Windows Vista:
 "S cu virgulă dedesubt" (Unicode 0218) - implementat incorect ca "S cu sedilă dedesubt" (Unicode 015E)
 "s cu virgulă dedesubt" (Unicode 0219) - implementat incorect ca "s cu sedilă dedesubt" (Unicode 015F)
 "T cu virgulă dedesubt" (Unicode 021A) - implementat incorect ca "T cu sedilă dedesubt" (Unicode 0162)
 "t cu virgulă dedesubt" (Unicode 021B) - implementat incorect ca "t cu sedilă dedesubt" (Unicode 0163)
Versiunile cu sedilă ale caracterelor nu există în limba română (este doar o eroare istorică, mo ștenită) - v. http://www.secarica.ro/html/s-uri_si_t-uri.html.
În română se folosesc virgulițe, nu sedile.
Deoarece tastaturile hardware românești nu sunt foarte răspândite, Cristian Secară a creat un driver care permite caracterelor române ști să fie
generate folosind o tastatură americană, în toate versiunile de Windows anterioare Vista. El folose ște modificatorul AltGr din partea dreapta-jos a
tastaturii pentru a genera caracterele. Driverul de tastatură este disponibil la http://www.secarica.ro/html/ro_keyboard.html. indice
Tastaturi ergonomice pentru limba română
Singura tastatură ergonomică pentru limba română existentă este tastatura Popak, creată în anul 2008. Autorul se numește Nicolae Popa (de unde și
numele tastaturii).

Comenzi rapide de la tastatură pentru Microsoft Office Word


Se aplică la: Word 2007
Găsirea și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură
Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă două sau mai multe taste simultan, tastele care se apasă sunt separate de un semn plus (+)
în ajutorul Microsoft Office Word 2007. Pentru comenzile rapide de la tastatură în care se apasă o singură tastă urmată imediat de o altă tastă, tastele
care se apasă sunt separate de virgulă (,).
Utilizarea tastaturii pentru a extinde secțiunile
 Pentru a extinde toate secțiunile articolului, apăsa ți TAB până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați ENTER. Apăsați ENTER din nou
pentru a restrânge toate secțiunile.
 Pentru a extinde numai o secțiune a articolului, apăsa ți TAB până când se selectează antetul respectivei sec țiuni și semnul plus (+), apoi apăsa ți
ENTER. Apăsați ENTER din nou pentru a restrânge secțiunea.
Căutare în acest articol
IMPORTANT : Înainte să începeți căutarea, apăsați TAB până când se selectează Afișare totală, apoi apăsați ENTER.
1. Apăsați CTRL+F.
Se deschide caseta de dialog Căutare, iar cursorul este pregătit să începe ți să tasta ți.
2. Tastați șirul de căutare în casetă.
3. Apăsați pe ENTER.
Imprimați acest articol
Pentru imprimarea acestui subiect, apăsați pe TAB pentru a selecta Afișare totală, apăsați pe ENTER, apoi apăsați CTRL+P.
Elemente de bază Microsoft Office
Afișarea și utilizarea ferestrelor
Pentru aceasta: Apăsați:

Comutarea la următoarea fereastră ALT+TAB

Comutarea la fereastra anterioară ALT+SHIFT+TAB

Închiderea ferestrei active CTRL+W sau CTRL+F4


Restabilirea dimensiunii ferestrei active după ce aceasta a fost maximizată. ALT+F5
Mutarea la un panou de activități dintr-un alt panou în fereastra de program (în sensul F6
acelor de ceasornic). Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori.
Mutarea un panou de activități dintr-un alt panou în fereastra de program (în sens opus SHIFT+F6
acelor de ceasornic).
Comutarea spre următoarea fereastră, atunci când sunt deschise mai multe ferestre CTRL+F6
Comutarea la fereastra anterioară CTRL+SHIFT+F6
Maximizarea sau restabilirea unei ferestre selectate CTRL+F10
Copierea unei imagini a ecranului în Clipboard. PRINT SCREEN
Copierea unei imagini a ferestrei selectate în Clipboard. ALT+PRINT SCREEN

Utilizarea casetelor de dialog


Pentru aceasta: Apăsați:
Se deplasează înapoi în document dintr-o casetă de dialog deschisă, pentru casete de ALT+F6
dialog cum ar fi Găsire și înlocuire care acceptă acest comportament.
Deplasarea la opțiunea sau la grupul de opțiuni următor. TAB
Deplasarea la opțiunea sau la grupul de opțiuni anterior. SHIFT+TAB
Comutarea la fila următoare dintr-o casetă de dialog. CTRL+TAB
Comutarea la fila anterioară dintr-o casetă de dialog. CTRL+SHIFT+TAB
Deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile unui grup de Taste săgeată
opțiuni.
Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat; selectarea sau deselectarea casetei BARA DE SPAȚIU
selectate.
Selectarea unei opțiuni; selectează sau deselectează o casetă de selectare. ALT+ litera subliniată dintr-o opțiune
Deschiderea unei liste verticale selectate. ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea unei opțiuni dintr-o listă verticală. Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală
Închiderea unei liste verticale selectate; anulează o comandă și închide o casetă de ESC
dialog.
Pentru aceasta: Apăsați:
Executarea comenzii selectate. ENTER
Utilizarea casetelor de editare în casetele de dialog
O casetă de editare este un spațiu necompletat în care tastați sau lipiți o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau
calea la un folder.
Pentru aceasta: Apăsați:
Mutarea la începutul intrării. HOME
Mutarea la sfârșitul intrării. END
Mutarea cu un caracter la stânga sau la dreapta. SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Mutarea cu un cuvânt la stânga. CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Mutarea cu un cuvânt la dreapta. CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea sau deselectarea unui caracter la stânga. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectarea sau deselectarea unui caracter la dreapta. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea sau deselectarea unui cuvânt la stânga. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Selectarea sau deselectarea unui cuvânt la dreapta. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării. SHIFT+HOME
Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării. SHIFT+END

Folosirea casetelor de dialog Deschidere și Salvare ca


Pentru aceasta: Apăsați:
Afișarea casetei de dialog Deschidere. CTRL+F12 sau CTRL+O
Afișarea casetei de dialog Salvare ca. F12
ALT+1
Salt la folderul anterior.
ALT+2
Butonul Mai sus cu un nivel : deschiderea folderului aflat mai sus cu un nivel față
de folderul deschis.
DELETE
Butonul Ștergere : ștergerea folderului sau fișierului selectat.
ALT+4
Butonul Creare folder : crearea unui folder nou.
ALT+5
Butonul Vizualizări : comutarea între vizualizările disponibile pentru folder.
Afișarea unui meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder SHIFT+F10
sau un fișier.
Deplasarea între opțiuni sau zone din caseta de dialog. TAB
Deschiderea listei Căutare în. F4 sau ALT+I
Actualizarea listei de fișiere. F5

Anularea și refacerea acțiunilor


Pentru aceasta: Apăsați:
Anularea unei acțiuni. ESC
Anularea unei acțiuni. CTRL+Z
Refacerea sau repetarea unei acțiuni. CTRL+Y

Accesarea și utilizarea panourilor de activitate și a galeriilor


Pentru aceasta: Apăsați:
Mutarea la un panou de activități dintr-un alt panou în fereastra de program. (Poate fi F6
necesar să apăsați F6 de mai multe ori.)
Când un meniu este activ, se mută într-un panou de activități. (Poate fi necesar să CTRL+TAB
apăsați CTRL+TAB de mai multe ori.)
Când un panou de activități este activ, selectează opțiunea următoare sau anterioară din TAB sau SHIFT+TAB
panoul de activități.
Afișarea setului complet de comenzi în meniul panoului de activități. CTRL+BARA DE SPAȚIU
Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Deschiderea unui meniu vertical pentru elementul de galerie selectat. SHIFT+F10
Selectarea primului sau ultimului element dintr-o galerie. HOME sau END
Defilarea în sus sau în jos în lista de galerii selectată. PAGE UP sau PAGE DOWN
Închiderea unui panou de activități
1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.
2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați pe ENTER.
Deplasarea unui panou de activități
1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.
2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta Mutare, apoi apăsați ENTER.
4. Utilizați tastele săgeți pentru a deplasa panoul de activită ți, apoi apăsa ți ENTER.
Redimensionarea unui panou de activități
1. Dacă este cazul, apăsați F6 pentru a comuta la panoul de activități.
2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta Dimensiune, apoi apăsați ENTER.
4. Utilizați tastele săgeți pentru a redimensiona panoul de activită ți, apoi apăsa ți ENTER.
Accesarea și folosirea etichetelor inteligente
Pentru aceasta: Apăsați:
Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat. SHIFT+F10
Afișarea meniului sau mesajului pentru o etichetă inteligentă sau pentru butonul Opțiuni ALT+SHIFT+F10

AutoCorecție sau butonul Opțiuni lipire . Dacă există mai multe etichete
inteligente, se face comutarea la următoarea și se afișează meniul sau mesajul acesteia.
Selectarea următorului element dintr-un meniu de etichete inteligente. SĂGEATĂ ÎN JOS
Selectarea elementului anterior dintr-un meniu de etichete inteligente. SĂGEATĂ ÎN SUS
Efectuarea acțiunii pentru elementul selectat dintr-un meniu de etichete inteligente. ENTER
Închiderea meniului sau mesajului de etichete inteligente ESC
Sfaturi
 Se poate solicita o avertizare sonoră atunci când apare o etichetă inteligentă. Pentru aceasta este nevoie de o placă de sunet și să fie instalat pe
computer Microsoft Office Sounds.
 Dacă aveți acces la World Wide Web, aveți posibilitatea să descărca ți sunete Microsoft Office de la site-ul Web Microsoft Office Online. După
instalarea fișierelor de sunet, în Microsoft Office Access 2007, în Microsoft Office Excel 2007, în Microsoft Office PowerPoint 2007 sau în Microsoft
Office Word 2007, efectuați următoarele:

a. Apăsați ALT+F pentru a deschide meniul de sub butonul Microsoft Office , apoi apăsați I pentru a deschide Opțiunile programului.
b. Apăsați A pentru a selecta Complex, apoi apăsați pe TAB pentru a vă deplasa la Opțiuni avansate pentru lucrul cu programul.
c. Apăsați ALT+S de două ori pentru a vă deplasa la caseta de selectare Furnizare feedback însoțit de sunet, aflată sub General, apoi apăsați BARA
DE SPAȚIU.
d. Apăsați pe TAB în mod repetat pentru a selecta OK, apoi apăsați pe ENTER.
NOTĂ : Atunci când selectați sau deselectați această casetă de selectare, setarea afectează toate programele Office care acceptă sunete.
Navigarea în Panglica Office Fluent
Accesarea oricărei comenzi prin numai câteva apăsări de taste
NOTĂ : Panglica este o componentă a interfața utilizator Microsoft Office Fluent.
Tastele de acces furnizează o modalitate rapidă de utilizare a comenzilor, prin apăsarea a numai câtorva taste, indiferent în ce parte a programului vă
aflați. Fiecare comandă din Office Word 2007 se poate accesa prin utilizarea unei taste de acces. Majoritatea comenzilor se pot accesa prin apăsarea a
2-5 taste. Pentru a utiliza o tastă de acces:
1. Apăsați ALT.
Sfaturile despre taste sunt afișate pentru fiecare caracteristică disponibilă în vizualizarea curentă.

Imaginea de mai sus s-a extras din Instruire Microsoft Office.


2. Apăsați pe litera afișată în sfatul ecran, deasupra caracteristicii pe care dori ți să o utiliza ți.
3. În funcție de litera pe care o apăsați, este posibil să se afi șeze sfaturi suplimentare pentru taste. De exemplu, dacă este activă fila Pornire și
apăsați I, se afișează fila Inserare, împreună cu sfaturile pentru taste pentru grupurile din filă.
4. Continuați să apăsați pe litere până când apăsați pe cea a comenzii sau a controlului pe care dori ți să Îl utiliza ți. În anumite cazuri, este necesar să
apăsați mai întâi pe litera grupului care conține comanda.
NOTĂ : Pentru a anula acțiunea efectuată și a ascunde sfaturile pentru taste, apăsa ți ALT.
Deplasarea focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului
Altă modalitate de utilizare a tastaturii pentru lucrul cu programele în care se utilizează Panglica este să mutați
focalizarea printre filelor și a comenzilor, până când găsiți caracteristica pe care doriți să o utilizați. Tabelul
următor listează unele modalități de deplasare a focalizării tastaturii fără utilizarea mouse-ului.
Pentru aceasta: Apăsați:
Selectează fila activă a Panglicii și activează tastele de acces. ALT sau F10. Apăsați din nou pe oricare dintre aceste taste, pentru a comuta înapoi la
document și a anula tastele de acces.
Se deplasează la altă filă din Panglică. F10 pentru a selecta fila activă, apoi SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA
Ascunde sau afișează Panglica. CTRL+F1
Afișează meniul de comenzi rapide pentru comanda selectată. SHIFT+F10
Mutați focalizarea pentru a selecta fiecare dintre zonele următoare ale ferestrei: F6
 Fila activă a Panglicii
 Orice panou de activități deschis
 Bara de stare din partea de jos a ferestrei
 Documentul
Mută focalizarea către fiecare comandă din Panglică, înainte sau înapoi. TAB sau SHIFT+TAB
Comută în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din Panglică. SĂGEATĂ ÎN JOS, SĂGEATĂ ÎN SUS, SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA
DREAPTA
Activează comanda selectată sau controlul selectat din Panglică. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Deschide meniul selectat sau galeria selectată din Panglică. BARA DE SPAȚIU sau ENTER
Activează o comandă sau un control din Panglică, pentru a face posibilă modificarea ENTER
unei valori.
Termină modificarea unei valori dintr-un control din Panglică și îndreaptă focalizarea ENTER
către document.
Obțineți ajutor despre o comandă sau un control selectat de pe panglică. (Dacă nu este F1
asociat niciun subiect de Ajutor la comanda selectată, se afișează în schimb un subiect
general de Ajutor despre program.)
Referințe rapide Microsoft Office Word
Activități comune în Microsoft Office Word
Pentru aceasta: Apăsați:
Creează un spațiu neseparator. CTRL+SHIFT+ BARA DE SPAȚIU
Creează o cratimă neseparatoare. CTRL+CRATIMĂ
Transformă literele în aldine. CTRL+B
Transformă literele în cursive. CTRL+I
Subliniază literele. CTRL+U
Micșorează dimensiunea fontului cu o valoare. CTRL+SHIFT+<
Mărește dimensiunea fontului cu o valoare. CTRL+SHIFT+>
Micșorează dimensiunea fontului cu 1 punct. CTRL+[
Mărește dimensiunea fontului cu 1 punct. CTRL+]
Elimină formatarea paragrafului sau a caracterelor. CTRL+BARA DE SPAȚIU
Copiază textul sau obiectul selectat. CTRL+C
Decupează textul sau obiectul selectat. CTRL+X
Lipește textul sau obiectul. CTRL+V
Lipire specială CTRL+ALT+V
Lipește numai formatarea CTRL+SHIFT+V
Anulează ultima acțiune. CTRL+Z
Reface ultim acțiune. CTRL+Y
Deschide caseta de dialog Contor de cuvinte. CTRL+SHIFT+G
Lucrul cu documente și cu pagini Web
Crearea, vizualizarea și salvarea documentelor
Pentru aceasta: Apăsați:
Creează un document de același tip cu documentul curent sau cu cel mai recent CTRL+N
document.
Pentru aceasta: Apăsați:
Deschide un document. CTRL+O
Închide un document. CTRL+W
Scindează fereastra documentului. ALT+CTRL+S
Elimină scindarea ferestrei documentului. ALT+SHIFT+C
Salvează un document. CTRL+S

Găsirea, înlocuirea și răsfoirea prin text


Pentru aceasta: Apăsați:
Caută text, formatare și elemente speciale. CTRL+F
Repetă căutarea (după ce închideți fereastra Găsire și înlocuire). ALT+CTRL+Y
Înlocuiește textul, formatarea specifică și elementele speciale. CTRL+H
Realizează saltul la o pagină, un marcaj, o notă de subsol, un tabel, un comentariu, o CTRL+G
ilustrație sau la o altă amplasare.
Comută între ultimele patru locații editate. ALT+CTRL+Z
Deschide o listă cu opțiuni pentru răsfoire. Apăsați tastele săgeată pentru a selecta o ALT+CTRL+HOME
opțiune, apoi apăsați pe ENTER pentru a răsfoi într-un document utilizând opțiunea
selectată.
Se deplasează la locația de editare anterioară. CTRL+PAGE UP
Se deplasează la următoarea locație de editare. CTRL+PAGE DOWN

Comutarea către o altă vizualizare


Pentru aceasta: Apăsați:
Comutați în vizualizare cu aspect pagină imprimată. ALT+CTRL+P
Comută în vizualizare schițată. ALT+CTRL+O
Comută în vizualizarea ciornă. ALT+CTRL+N

Vizualizare schiță
Pentru aceasta: Apăsați:
Promovează un paragraf. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Retrogradează un paragraf. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Retrogradează la corp text. CTRL+SHIFT+N
Mută în sus paragrafele selectate. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Mută în jos paragrafele selectate. ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Extinde textul de sub un titlu. ALT+SHIFT+SEMNUL PLUS
Restrânge textul de sub un titlu. ALT+SHIFT+SEMNUL MINUS
Extinde sau restrânge toate textele sau titlurile. ALT+SHIFT+A
Ascunde sau afișează formatarea caracterelor. Tasta slash (/) de pe tastatura numerică
Afișează prima linie din corpul textului sau a întregului corp de text. ALT+SHIFT+L
Afișează toate titlurile cu stilul Titlu 1. ALT+SHIFT+1
Afișează toate titlurile până la Titlu n. ALT+SHIFT+n
Inserează un caracter tabulator. CTRL+TAB

Imprimarea și examinarea documentelor


Pentru aceasta: Apăsați:
Imprimă un document. CTRL+P
Comută la sau de la examinarea înaintea imprimării. ALT+CTRL+I
Deplasează prin pagina de examinare când vizualizarea este mărită. Taste săgeată
Deplasează cu o pagină de examinare când vizualizarea este micșorată. PAGE UP sau PAGE DOWN
Deplasează la prima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată. CTRL+HOME
Deplasează la ultima pagină de examinare când vizualizarea este micșorată. CTRL+END

Recenzarea documentelor
Pentru aceasta: Apăsați:
Inserează un comentariu ALT+CTRL+M
Activarea sau dezactivarea urmăririi modificărilor. CTRL+SHIFT+E
Închide Panoul recenzie, dacă este deschis. ALT+SHIFT+C
Vizualizarea Citire în ecran complet
NOTĂ : Este posibil ca unii cititori de ecran să nu fie compatibili cu vizualizarea Citire în ecran complet.
Pentru aceasta: Apăsați:
Deplasează la începutul documentului. HOME
Deplasează la sfârșitul documentului. END
Salt la pagina n. n, ENTER
Iese din vizualizarea cu aspect citire ESC

Referințele, notele de subsol și notele de final


Pentru aceasta: Apăsați:
Marchează o intrare din cuprins. ALT+SHIFT+O
Marchează un tabel de referințe citate. ALT+SHIFT+I
Marchează o intrare de index. ALT+SHIFT+X
Inserează o notă de subsol. ALT+CTRL+F
Inserează o notă de final. ALT+CTRL+D

Lucrul cu pagini web


Pentru aceasta: Apăsați:
Inserează un hyperlink. CTRL+K
Deplasează cu o pagină înapoi. ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Deplasează cu o pagină înainte. ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Reîmprospătează. F9
Editarea și mutarea textului și a ilustrațiilor
Ștergerea textului și ilustrațiilor
Pentru aceasta: Apăsați:
Șterge un caracter la stânga. BACKSPACE
Șterge un cuvânt la stânga. CTRL+BACKSPACE
Șterge un caracter la dreapta. DELETE
Șterge un cuvânt la dreapta. CTRL+DELETE
Decupează textul selectat în Clipboard Office. CTRL+X
Anulează ultima acțiune. CTRL+Z
Decupează și depune în Spike. CTRL+F3

Copierea și mutarea textului și a ilustrațiilor


Pentru aceasta: Apăsați:
Deschide Clipboardul Office Apăsați ALT+H pentru a vă deplasa la fila Pornire, apoi apăsați F,O.
Copiază textul selectat sau reprezentările grafice selectate în Clipboard Office. CTRL+C
Decupează textul selectat sau reprezentările grafice selectate în Clipboard Office. CTRL+X
Lipește adăugarea cea mai recentă în Clipboard Office. CTRL+V
Deplasează text sau imagini o dată. F2 (apoi mutați cursorul și apăsați ENTER)
Copiază text sau imagini o dată. SHIFT+F2 (apoi mutați cursorul și apăsați ENTER)
Dacă este selectat un text sau un obiect, deschide caseta de dialog Creare bloc ALT+F3
component nou.
Dacă este selectat blocul component - de exemplu, o ilustrație SmartArt , afișează SHIFT+F10
meniul de comenzi rapide asociat lui.
Decupează și depune în Spike. CTRL+F3
Lipește conținutul din Spike. CTRL+SHIFT+F3
Copiază antetul și subsolul utilizate în secțiunea anterioară din document. ALT+SHIFT+R

Inserarea de caractere speciale


Pentru a insera: Apăsați:
Un câmp CTRL+F9
Un sfârșit de linie SHIFT+ENTER
Un sfârșit de pagină CTRL+ENTER
Un sfârșit de coloană CTRL+SHIFT+ENTER
O linie de dialog ALT+CTRL+SEMNUL MINUS
Pentru a insera: Apăsați:
O cratimă CTRL+ SEMNUL MINUS
O cratimă opțională CTRL+CRATIMĂ
O cratimă neseparatoare CTRL+SHIFT+CRATIMĂ
Un spațiu neseparator CTRL+SHIFT+ BARA DE SPAȚIU
Simbolul Drept de autor ALT+CTRL+C
Simbolul Marcă comercială înregistrată ALT+CTRL+R
Simbolul Marcă comercială ALT+CTRL+T
Puncte de suspensie ALT+CTRL+PUNCT
O ghilimea de deschidere simplă CTRL+`(ghilimea simplă), `(ghilimea simplă)
O ghilimea de închidere simplă CTRL+' (ghilimea simplă), ' (ghilimea simplă)
GO ghilimea de deschidere dublă CTRL+` (ghilimea simplă), SHIFT+' (ghilimea simplă)
O ghilimea de închidere dublă CTRL+' (ghilimea simplă), SHIFT+' (ghilimea simplă)
O intrare AutoText ENTER (după tastarea primelor caractere ale numelui intrării AutoText și când apare sfatul
ecran)

Inserarea caracterelor cu ajutorul codurilor de caracter


Pentru aceasta: Apăsați:
Inserarea caracterului Unicode pentru codul de caracter Unicode specificat Codul de caracter, ALT+X
(hexazecimal). De exemplu, pentru a insera simbolul monetar euro ( ), tastați 20AC,
apoi țineți apăsată tasta ALT și apăsați X.
Găsește codul de caracter Unicode pentru caracterul selectat ALT+X
Inserarea caracterului ANSI pentru codul de caracter ANSI specificat (zecimal). De ALT+codul de caracter (pe minitastatura numerică)
exemplu, pentru a insera simbolul monetar euro, țineți apăsată tasta ALT și tastați 0128
pe minitastatura numerică.
Selectarea textului și ilustrațiilor
Un text se selectează ținând apăsată tasta SHIFT și utilizând tastele săge ți pentru a muta cursorul.
Extinderea unei selecții
Pentru aceasta: Apăsați:
Activează modul extins. F8
Selectează cel mai apropiat caracter. F8, apoi apăsați tasta SĂGEATĂ LA STÂNGA sau tasta SĂGEATĂ LA DREAPTA
Mărește dimensiunea unei selecții. F8 (apăsați o dată pentru a selecta un cuvânt, de două ori pentru a selecta o propoziție și
așa mai departe)
Reduce dimensiunea unei selecții. SHIFT+F8
Dezactivează modul extins. ESC
Extinde o selecție cu un caracter la dreapta. SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Extinde o selecție cu un caracter la stânga. SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Extinde selecția până la sfârșitul unui cuvânt. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Extinde selecția până la începutul unui cuvânt. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Extinde selecția până la sfârșitul unei linii. SHIFT+END
Extinde selecția până la începutul unei linii. SHIFT+HOME
Extinde o selecție mai jos cu o linie. SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Extinde o selecție mai sus cu o linie. SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Extinde selecția până la sfârșitul unui paragraf. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Extinde selecția până la începutul unui paragraf. CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Extinde o selecție în jos cu un ecran. SHIFT+PAGE DOWN
Extinde o selecție în sus cu un ecran. SHIFT+PAGE UP
Extinde selecția până la începutul unui document. CTRL+SHIFT+HOME
Extinde selecția până la sfârșitul unui document. CTRL+SHIFT+END
Extinde selecția până la sfârșitul unei ferestre. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Extinde o selecție pentru a cuprinde întregul document. CTRL+A
Selectează un bloc vertical de text. CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați tasta ESC pentru a abandona acest
mod de selecție
Extinde o selecție la o anumită locație din document. F8+tastele săgeată; apăsați tasta ESC pentru a abandona acest mod de selecție

Selectarea textului și a ilustrațiilor dintr-un tabel


Pentru aceasta: Apăsați:
Selectează conținutul celulei următoare. TAB
Selectează conținutul celulei anterioare. SHIFT+TAB
Extinde selecția la o celulă adiacentă. Țineți apăsată tasta SHIFT și apăsați repetat tastele săgeți
Selectează o coloană. Utilizați tastele săgeți pentru a vă deplasa la celula de sus sau la cea de jos a coloanei, apoi
alegeți una dintre variantele:
 Apăsați SHIFT+ALT+PAGE DOWN pentru a selecta coloana de sus în jos.
 Apăsați SHIFT+ALT+PAGE UP pentru a selecta coloana de jos în sus.
Extinde o selecție (sau un bloc). CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeată; apăsați tasta ESC pentru a abandona acest
mod de selecție
Selectează întregul tabel. ALT+5 pe tastatura numerică (cu NUM LOCK stins)

Deplasarea prin document


Pentru a vă deplasa Apăsați:
Un caracter la stânga SĂGEATĂ LA STÂNGA
Un caracter la dreapta SĂGEATĂ LA DREAPTA
Un cuvânt la stânga CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Un cuvânt la dreapta CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Un paragraf în sus CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
Un paragraf în jos CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS
O celulă la stânga (într-un tabel) SHIFT+TAB
O celulă la dreapta (într-un tabel) TAB
O linie în sus SĂGEATĂ ÎN SUS
O linie în jos SĂGEATĂ ÎN JOS
Spre sfârșitul unei linii END
Spre începutul unei linii HOME
Până la începutul ferestrei ALT+CTRL+PAGE UP
Până la sfârșitul ferestrei ALT+CTRL+PAGE DOWN
Un ecran în sus (defilare) PAGE UP
Un ecran în jos (defilare) PAGE DOWN
Până la începutul paginii următoare CTRL+PAGE DOWN
Până la începutul paginii anterioare CTRL+PAGE UP
Până la sfârșitul documentului CTRL+END
Până la începutul documentului CTRL+HOME
Până la o revizuire anterioară SHIFT+F5
După deschiderea unui document, în punctul în care lucrați când documentul a fost SHIFT+F5
închis ultima dată

Navigarea într-un tabel


Pentru a vă deplasa Apăsați:
La următoarea celulă dintr-un rând TAB
La celula anterioară dintr-un rând SHIFT+TAB
La prima celulă dintr-un rând ALT+HOME
La ultima celulă dintr-un rând ALT+END
La prima celulă dintr-o coloană ALT+PAGE UP
La ultima celulă dintr-o coloană ALT+PAGE DOWN
Până la rândul anterior SĂGEATĂ ÎN SUS
La rândul următor SĂGEATĂ ÎN JOS
Un rând în sus ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Un rând în jos ALT+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS

Inserarea într-un tabel a paragrafelor și a caracterelor tabulator


Pentru a insera Apăsați:
Paragrafe noi într-o celulă ENTER
Caractere tabulator într-o celulă CTRL+TAB
Utilizarea modului suprascriere
Pentru a modifica setările de suprascriere astfel încât să pute ți accesa modul de suprascriere dacă apăsa ți INSERT, efectua ți următoarele:
1. Apăsați ALT+F pentru a deschide meniul de sub butonul Microsoft Office , apoi apăsați I pentru a deschide Opțiunile Word.
2. Apăsați A pentru a selecta COMPLEX, apoi apăsați TAB.
3. Apăsați ALT+O pentru a comuta la caseta de selectare Se utilizează tasta Ins pentru a controla modul de suprascriere.
4. Apăsați BARA DE SPAȚIU pentru a bifa caseta de selectare, apoi apăsați ENTER.
Pentru a activa sau a dezactiva modul Suprascriere, apăsa ți INSERT.
Formatarea caracterelor și a paragrafelor
Copierea formatului
Pentru aceasta: Apăsați:
Copiază formatarea unui text. CTRL+SHIFT+C
Aplică la un text formatarea copiată. CTRL+SHIFT+V
Modificarea sau redimensionarea fontului
NOTĂ : Următoarele comenzi rapide de la tastatură nu funcționează în modul Citire în ecran complet.
Pentru aceasta: Apăsați:
Deschideți caseta de dialog Font pentru a modifica fontul. CTRL+SHIFT+F
Mărește dimensiunea fontului. CTRL+SHIFT+>
Micșorează dimensiunea fontului. CTRL+SHIFT+<
Mărește dimensiunea fontului cu 1 punct. CTRL+]
Micșorează dimensiunea fontului cu 1 punct. CTRL+[

Aplicarea formatelor de caracter


Pentru aceasta: Apăsați:
Pentru a modifica formatarea caracterelor, deschideți caseta de dialog Font. CTRL+D
Modifică între litere mari și mici. SHIFT+F3
Formatarea tuturor literelor ca majuscule. CTRL+SHIFT+A
Aplică formatarea aldină. CTRL+B
Aplică sublinierea. CTRL+U
Subliniază cuvintele, dar nu și spațiile. CTRL+SHIFT+W
Subliniază textul cu linie dublă. CTRL+SHIFT+D
Aplică formatarea de text ascuns. CTRL+SHIFT+H
Aplică formatarea cursivă. CTRL+I
Formatează literele ca majuscule mici. CTRL+SHIFT+K
Aplică formatarea de indice (spațiere automată). CTRL+SEMNUL EGAL
Aplică formatarea de exponent (spațiere automată). CTRL+SHIFT+SEMNUL PLUS
Elimină formatarea manuală a caracterelor. CTRL+BARA DE SPAȚIU
Modifică selecția în fontul Symbol. CTRL+SHIFT+Q

Vizualizarea și copierea formatelor de text


Pentru aceasta: Apăsați:
Afișează caracterele neimprimabile. CTRL+SHIFT+* (asteriscul nu funcționează pe tastaturile numerice)
Revizuiește formatarea textului. SHIFT+F1 (apoi faceți clic pe textul a cărui formatare doriți să o revizuiți)
Copiază formatele. CTRL+SHIFT+C
Lipește formatele. CTRL+SHIFT+V

Stabilirea interliniei
Pentru aceasta: Apăsați:
Linii spațiate la un rând CTRL+1
Linii spațiate la două rânduri. CTRL+2
Stabilirea spațierii liniilor la 1,5 rânduri CTRL+5
Adaugă sau elimină un spațiu de o linie înaintea unui paragraf CTRL+0 (zero)

Alinierea paragrafelor
Pentru aceasta: Apăsați:
Comută un paragraf între centrat și aliniat la stânga. CTRL+E
Comută un paragraf între alinierea stânga-dreapta și alinierea la stânga. CTRL+J
Comută un paragraf între alinierea la dreapta și alinierea la stânga. CTRL+R
Aliniază un paragraf la stânga. CTRL+L
Indentează din stânga un paragraf. CTRL+M
Pentru aceasta: Apăsați:
Elimină indentarea din stânga a unui paragraf. CTRL+SHIFT+M
Creează un indent agățat. CTRL+T
Reduce un indent agățat. CTRL+SHIFT+T
Elimină formatarea unui paragraf. CTRL+Q

Aplicarea stilurilor paragraf


Pentru aceasta: Apăsați:
Deschideți panoul de activitate Se aplică pt. stiluri. CTRL+SHIFT+S
Deschideți panoul de activitate Stiluri. ALT+CTRL+SHIFT+S
Pornește AutoFormatarea. ALT+CTRL+K
Aplică stilul Normal. CTRL+SHIFT+N
Aplică stilul Titlu 1. ALT+CTRL+1
Aplică stilul Titlu 2. ALT+CTRL+2
Aplică stilul Titlu 3. ALT+CTRL+3
Închide panoul de activități Stiluri.
1. Dacă panoul de activități Stiluri nu este selectat, apăsați F6 pentru a-l selecta.
2. Apăsați CTRL+BARA DE SPAȚIU.
3. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Închidere, apoi apăsați pe ENTER.
Inserarea și editarea obiectelor
Inserarea unui obiect
1. Apăsați ALT, N, J, apoi J, pentru a deschide caseta de dialog Obiect.
2. Alegeți una dintre următoarele.
o Apăsați SĂGEATĂ ÎN JOS pentru a selecta un tip de obiect, apoi apăsa ți ENTER pentru a crea un obiect.
o Apăsați CTRL+TAB pentru a comuta la fila Creare din fișier, apoi tastați numele de fișier al obiectului pe care dori ți să îi insera ți sau răsfoi ți la fi șier.
Editarea unui obiect
1. Cu cursorul poziționat la stânga obiectului din document, selecta ți obiectul apăsând SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA.
2. Apăsați SHIFT+F10.
3. Apăsați tasta TAB pentru a ajunge la Obiect Nume obiect, apăsați ENTER, apoi apăsați din nou ENTER.
Inserarea ilustrațiilor SmartArt
1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi M, pentru a selecta SmartArt.
2. Apăsați tastele săgeți pentru a selecta tipul de ilustra ție dorit.
3. Apăsați TAB, apoi apăsați tastele săgeți pentru a selecta ilustra ția pe care dori ți să o insera ți.
4. Apăsați pe ENTER.
Inserarea unui obiect WordArt
1. Apăsați și eliberați ALT, N, apoi W pentru a selecta WordArt.
2. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta stilul WordArt dorit, apoi apăsa ți pe ENTER.
3. Tastați textul dorit.
4. Apăsați TAB, apoi apăsați ENTER.
Câmpuri și îmbinare corespondență
Efectuarea unei îmbinări de corespondență
NOTĂ : Pentru a utiliza aceste comenzi rapide de la tastatură, este necesar să vă afla ți în fila Corespondență.
Pentru aceasta: Apăsați:
Examinează o îmbinare corespondență. ALT+SHIFT+K
Îmbină un document. ALT+SHIFT+N
Imprimă documentul îmbinat. ALT+SHIFT+M
Editează sursa de date pentru îmbinare corespondență. ALT+SHIFT+E
Inserează un câmp de îmbinare. ALT+SHIFT+F

Lucrul cu câmpurile
Pentru aceasta: Apăsați:
Inserează un câmp DATE. ALT+SHIFT+D
Inserează un câmp LISTNUM. ALT+CTRL+L
Inserează un câmp PAGE. ALT+SHIFT+P
Inserează un câmp TIME. ALT+SHIFT+T
Inserează un câmp gol. CTRL+F9
Actualizează informațiile legate dintr-un document sursă Microsoft Office Word. CTRL+SHIFT+F7
Actualizează câmpurile selectate. F9
Anulează legătura unui câmp. CTRL+SHIFT+F9
Comută între un cod de câmp selectat și rezultatul său. SHIFT+F9
Pentru aceasta: Apăsați:
Comută între coduri de câmp și rezultate, pentru toate câmpurile. ALT+F9
Execută GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele ALT+SHIFT+F9
câmpului.
Se deplasează la câmpul următor. F11
Se deplasează la câmpul anterior. SHIFT+F11
Blochează un câmp. CTRL+F11
Deblochează un câmp. CTRL+SHIFT+F11
Bara limbă
Recunoașterea scrisului de mână
Pentru aceasta: Apăsați:
Comută între limbi sau configurații ale tastaturii. ALT stânga+SHIFT
Afișează o listă cu variantele de corectare.
+C
Activează sau dezactivează scrierea de mână.
+H
Activează sau dezactivează editorul IME (Input Method Editor) japonez pentru tastaturi ALT + ~
cu 101 taste.
Activează sau dezactivează IME coreean pentru tastaturi cu 101 taste. ALT din dreapta
Activează sau dezactivează IME chinezesc pentru tastaturi cu 101 taste. CTRL+BARA DE SPAȚIU
Sfaturi
 Puteți alege combinația de taste pentru a comuta între limbi sau aspecte ale tastaturii în caseta de dialog Setări complexe pentru taste. Pentru a
deschide caseta de dialog Setări complexe pentru taste, faceți clic dreapta pe bara Limbă, apoi faceți clic pe Setări. Sub Preferințe, faceți clic pe Setări
pentru taste.
 Tasta siglă Windows este disponibilă pe majoritatea tastaturilor, pe rândul de taste de jos.
Referințe pentru tastele funcționale
Taste funcționale
Pentru aceasta: Apăsați:
Se obține Ajutor sau se vizitează Microsoft Office Online. F1
Deplasează text sau reprezentări grafice. F2
Repetă ultima acțiune. F4
Alege comanda Salt la (fila Pornire). F5
Trece la panoul sau la cadrul următor. F6
Alege comanda Corectare ortografică (fila Revizuire). F7
Extinde o selecție. F8
Actualizează câmpurile selectate. F9
Afișează sfaturile pentru taste. F10
Se deplasează la câmpul următor. F11
F12
Alege comanda Salvare ca (butonul Microsoft Office ).

SHIFT+Tastă funcțională
Pentru aceasta: Apăsați:
Pornește Ajutorul dependent de context sau dezvăluie formatarea. SHIFT+F1
Copiază text. SHIFT+F2
Modifică între litere mari și mici. SHIFT+F3
Repetă o acțiune Găsire sau Salt la. SHIFT+F4
Se deplasează la ultima modificare. SHIFT+F5
Se deplasează la panoul sau cadrul anterior (după ce se apasă F6). SHIFT+F6
Selectează comanda Lexicon (fila Revizuire, grupulVerificare). SHIFT+F7
Reduce o selecție. SHIFT+F8
Comută între un cod de câmp și rezultatul acestuia. SHIFT+F9
Afișează un meniu de comenzi rapide. SHIFT+F10
Se deplasează la câmpul anterior. SHIFT+F11
SHIFT+F12
Alege comanda Salvare (butonul Microsoft Office Button ).
CTRL+Tastă funcțională
Pentru aceasta: Apăsați:
CTRL+F2
Alege comanda Examinare înaintea imprimării (butonul Microsoft Office ).
Decupează și depune în Spike. CTRL+F3
Închide fereastra. CTRL+F4
Se deplasează la fereastra următoare. CTRL+F6
Inserează un câmp gol. CTRL+F9
Maximizează fereastra documentului. CTRL+F10
Blochează un câmp. CTRL+F11
CTRL+F12
Alege comanda Deschidere (butonul Microsoft Office ).

CTRL+SHIFT+Tastă funcțională
Pentru aceasta: Apăsați:
Inserează conținutul din Spike. CTRL+SHIFT+F3
Editează un marcaj în document. CTRL+SHIFT+F5
Se deplasează la fereastra anterioară. CTRL+SHIFT+F6
Actualizează informațiile legate dintr-un Office Word 2007 document sursă. CTRL+SHIFT+F7
Extinde o selecție sau un bloc. CTRL+SHIFT+F8, apoi apăsați o tastă săgeată
Anulează legătura unui câmp. CTRL+SHIFT+F9
Deblochează un câmp. CTRL+SHIFT+F11
CTRL+SHIFT+F12
Alege comanda Imprimare (butonul Microsoft Office ).

ALT+Tastă funcțională
Pentru aceasta: Apăsați:
Se deplasează la câmpul următor. ALT+F1
Creează un nou Bloc component. ALT+F3
Iese din Office Word 2007. ALT+F4
Restabilește dimensiunea ferestrei programului. ALT+F5
Se deplasează înapoi în document dintr-o casetă de dialog deschisă, pentru casete de ALT+F6
dialog cum ar fi Găsire și înlocuire care acceptă acest comportament.
Găsește următoarea greșeală de ortografie sau următoarea eroare gramaticală. ALT+F7
Execută o macrocomandă. ALT+F8
Comută între coduri de câmp și rezultate, pentru toate câmpurile. ALT+F9
Maximizează fereastra programului. ALT+F10
Afișează codul Microsoft Visual Basic. ALT+F11

ALT+SHIFT+Tastă funcțională
Pentru aceasta: Apăsați:
Se deplasează la câmpul anterior. ALT+SHIFT+F1
ALT+SHIFT+F2
Alege comanda Salvare (butonul Microsoft Office Button ).
Afișează panoul de activitate Cercetare. ALT+SHIFT+F7
Execută GOTOBUTTON sau MACROBUTTON din câmpul care afișează rezultatele ALT+SHIFT+F9
câmpului.
Afișează meniul sau mesajul pentru o etichetă inteligentă. ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+Tastă funcțională
Pentru aceasta: Apăsați:
Afișează Informații sistem Microsoft. CTRL+ALT+F1
CTRL+ALT+F2
Alege comanda Deschidere (butonul Microsoft Office ).