Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare nr. 1 Test de evaluare nr.

2
VERBUL VERBUL

1.Scrie definiţia verbului. 1.Scrieţi definiţia verbului.


2. Din textul următor selectează verbele: 2. Din textul următor selectaţi verbele:

„Uneori şopteşte ceva încet. Povesteşte băieţilor. Stă ceasuri “ Merge altfel. Nu se mai sprijină atât de mult în băţ. Pe faţă şi
întregi şi atunci nimeni nu se apropie de monument. De acolo se îndeosebi în ochii ei albaştri, îi răsare o mândrie firească. Ştie că
întoarce schimbată. Se opreşte la porţi să vorbească cu feciorii ei n-au murit degeaba. Îi vede parcă în toate câte s-au făcut în
gospodarii.” satul lor.”
( Flori – Călin Gruia) ( Flori – Călin Gruia)
3. Completează propoziţiile cu verbele potrivite, după cerinţă: 3. Completează propoziţiile cu verbele potrivite, după cerinţă:
a) Veveriţa ____ boabe de mei.( viitor) a) Găinuşele ____ boabe de grâu. (trecut)
b) Crocodilul _____ în apă. (prezent) b) Gospodarii _____ strugurii. (viitor)
c) Elevii _____cărţi pe bănci. (trecut) c) Învăţătorul _____lucrările. (prezent)
4. Grupaţi următoarele verbe după timp: 4. Grupaţi următoarele verbe după timp:
admirăm, au început, voi duce, cântă, plutesc, strigaseră, veţi veţi acţiona, trecem, ai venit, va scrie, petrecuseşi, am adus, vom
picta, ai cheltuit, va întârzia, repetaşi concura, visez, umblaserăţi, râzi
5. Conjugaţi verbul „a dansa” la toate timpurile. 5. Conjugaţi verbul „a desena” la toate timpurile.
6. Scrieţi forma verbului „a înţelege” la: 6. Scrieţi forma verbului „a începe” la:
- pers. I, nr plural, timp trecut; - pers. I, nr plural, timp trecut;
- pers. a III-a, nr. sing., timp viitor; - pers. a III-a, nr. sing., timp viitor;
- pers. a II-a, nr. plural, timp prezent. - pers. a II-a, nr. plural, timp prezent
7. Scrieţi corect următoarele enunţuri: 7. Scrieţi corect următoarele enunţuri:
a) Team auzit cerând-ui cartea. a) T-eam întrebat dacă ţiai învăţat poezia.
b) Ionel la întrebat dacă şia terminat tema l-a matematică. b)Marina i-a cartea săi arate ce nui corect..
8. Analizaţi verbele din enunţul următor: 8. Analizaţi verbele din enunţul următor:
Vei spune sătenilor că domnitorul te sărută unde te-au Vei arăta părinţilor că prietenii te-au apărat când Andrei te-a
scuipat boierii. acuzat pe nedrept..
9. Alegeţi varianta corectă : 9. Alegeţi varianta corectă :
a) Gândăcelul v-a/ va ieşi la lumină la primăvară. a) Ghiocelul v-a/ va răsări la primăvară.
b) Făt Frumos i-a/ ia calul cel mai frumos. b) În casă nu-l/ nul primim şi pe căţel.
c) – N-ai/ nai vrea să facem temele împreună? c) – N-ai/ nai vrea să jucăm fotbal?
d) Nepoţii i-au/ iau ascultat sfaturile bunicului. d) Pasărea i-a/ ia făcut pat din frunze.
e) Pe el nu-l/ nul primeşte nimeni în căsuţă. e) Excursioniştii i-au/ iau rucsacurile.
10. Formează cel puţin alte trei părţi de vorbire pornind de la 10. Formează cel puţin alte trei părţi de vorbire pornind de la verbul
verbul „a mânca”.

S-ar putea să vă placă și