Sunteți pe pagina 1din 33

Universitatea Politehnica Bucureşti

Facultatea de Anteprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor


Specializare Ingineria şi Managementul Afacerilor

Managementul Calității

Proiect

Îmbunătățirea Calității pentru produsul


Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

Studenti: Andrian Stefan

Grupa: 1533
Cuprins
Capitolul 1
1.1.1. Specificaţiile produsului
1.1.2. Funcţiile produsului
1.1.3. Proces. Procesul de productie al unui produs în general
1.2.1. Specificaţiile Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530
1.2.2. Funcţiile mașinii de spălat vase Beko DSFS1530
1.2.3.Proces de producţie al mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

Capitolul 2
2.1.1. Prezentare aspecte teoretice
2.1.2. Metoda QFD pentru mașina de spălat vase Beko DSFS1530
2.2.1. Identificarea cerințelor clienților pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530
2.2.2. Definirea si Identificarea caracteristicilor tehnice pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530
2.2.3. Concluzii

Capitolul 3
3.1 Prezentare aspecte teoretice. Nivel tehnic
3.2 Aspecte teoretice adaptate la Mașina de spălat vase Beko DSFS1530
3.3 Metoda STEM pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530. Scop și obiective
3.4 Aplicarea pașilor metodei STEM pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530
3.5 Concluzii

Capitolul 4
4.1 Analiza valorii pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530
4.2 Îmbunătățirea valorii Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

Capitolul 5.
5.1. Abordarea bazată pe procese – aspecte teoretice
5.2. Procedura – aspecte teoretice
5.3 Diagrama Ishikawa – Aspecte teoretice
5.4 Diagrama Pareto – Aspecte teoretice
5.5. Diagrama FLOWCHART – aspecte teoretice

5.6 Procesul de asamblare pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

5.6.1 Identificarea defectului:

2/33
5.6.2 Identificarea procesului în care se produce efectul, cu ajutorul diagramei ISHIKAWA

5.6.2.1Concluzii privind diagrama ISHIKAWA

5.6.3 Îmbunătățirea adusă

5.6.4 Diagrama Pareto.Stabilirea priorității problemelor pentru rezolvarea reclamațiilor

5.6.4.1 Concluzii privind diagrama Pareto

Bibliografie

3/33
Capitolul 1

1.1.1. Specificaţiile produsului

Definiții:

Specificatie – documentul care prescrie condițiile cu care produsul, procesul sau serviciul
trebuie să fie conform.

Specificația încercării – reprezintă prescripții privind încercarea, în special în ideea de a


estima sau de a verifica măsurările de fiabilitate sau de a compara două entități care au concepții
neasemănătoare, și în același timp posibilele specificații sau limitele în timp, aparatajul pentru
încercare sau numărul de entități de încercat.

Specificația tehnică – reprezintă acel document sau acele seturi de documente ce 4conomi
anumite caracteristici cerute unui anumit 4conomi sau unui anumit serviciu, precum nivelul
performanță sau de calitate, securitate sau cel dimensional.

El poate să conțină sau să se refere, economice, la prescripții privind terminologia, simbolul,


încercarea și metode de încercare, ambalare, marcare sau etichetare.

Specificații de bază – reprezintă acele specificații care conțin pentru un subiect determinat,
informații 4conomi pentru toate componentele sau pentru un număr oarecare de familii de
componente.

În cadrul acestor specificații, sunt înscrise cerințele clienților. Cerința este forma în care clientul
dorește să se materializeze în produs modul de rezolvare al unei necesități existente, reprezentând
astfel, o declarație a pretențiilor și exigențelor acestora.

Există specificații la fiecare nivel al producției produsului respective și acestea se referă la:

 specificații ale clienților


 specificații ale proiectanților
 specificații impuse de tehnologie.

Existența acestor tipuri de cerințe impun necesitatea îndeplinirii unor anumite seturi de
caracteristici ale produsului 4conomic4e, pentru a le putea diferenția față de produsele concurente,
grupate pe categorii astfel:

a. caracteristici tehnice, fizico-chimice – exprimate prin: formulă, compoziţie, formă, culoare,


densitate etc.

b. caracteristici de folosire, reflectate în varietate, specificitate, durată, etc.

c. caracteristici psihologice, concretizate în frumuseţe, tinereţe, libertate, forţă

d. caracteristici economice: evidenţiate prin: preţ, marcă, condiţionare, nume, servicii.

4/33
1.1.2. Funcţiile produsului

Definiții

Funcția – însușire esențială a produsului care determină efectul acestuia în raport cu


beneficiarul și cu mediul din care face parte fiind o componentă a valorii de întrebuințare.

Suma tuturor funcțiilor produsului, care satisfac cerințele utilizatorilor constituie valoarea de
întrebuințare totală a produsului. Un produs este creditat ca valoros dacă posedă funcțiile cerute pe
piață. O funcție cerută (deci necesară) dar nerealizată nu poate fi compensată de alte funcții.

După importanța lor, conform STAS 11272/1 – 79, funcțiile se clasifică în:

 funcții principale
 funcții secundare.

Funcțiile principale sunt funcțiile care corespund scopului esențial căruia îi este destinat
produsul și contribuie direct la realizarea valorii de întrebuințare a produsului. Aceste funcții principale
(de bază sau fundamentale) sunt funcțiile care motivează conceperea produsului.
Trebuie făcută mențiunea ca una și aceiași funcție principală (de bază) poate fi realizată în mai
multe variante constructive, fiecare dintre acestea implicând costuri de producție diferite – în
diminuarea cărora ingineria valorii are un rol deosebit. La rândul lor, functiile principale pot fi
obiective si subiective.
Functiile secundare (sau auxiliare) sunt funcții care servesc la realizarea funcțiilor principale,
contribuind indirect la realizarea valorii de întrebuințare a produsului și fiind subordonate funcțiilor
principale. Aceste funcții sunt obiective.

După natura lor și posibilitățile de măsurare, precum și după modul cum sunt percepute de
utilizatori, funcțiile se împart în două grupe mari:

 funcții obiective; caracterizate prin dimensiuni tehnice obiectiv măsurabile cu ajutorul uneia
sau mai multor unități de măsură.
 funcții subiective; care contribuie si ele la valoarea de întrebuințare a produsului însă nu au o
dimensiune tehnică obiectiv percepută de către toți cei ce utilizează produsul 5conomic5e.
Aceste funcții sunt caracterizate prin efectele psihosenzoriale și sociale (organoleptice,
estetice, de modă, de prestigiu etc.) ale produsului în cauză.

Prin urmare, după contribuția lor la valoarea de întrebuințare, funcțiile produsului pot fi
clasificate în:

 funcții necesare – fiind cele care contribuie la realizarea valorii de întrebuințare a produsului;
 funcții inutile (nenecesare) – cele care nu contribuie la realizarea valorii de întrebuințare a
produsului.

În raport cu momentul efectuării analizei valorii produsului, funcțiile acestuia pot fi clasificate în:

 funcții existente, care pot fi necesare sau inutile la produsul studiat;


 funcții noi, care sunt necesare și derivă din cerințele utilizatorului, acestea putând fi adăugate
produsului nou sau celui existent după efectuarea studiului de ingineria valorii.

5/33
1.1.3. Proces. Procesul de producție al unui produs în general

Producţia este cel mai important proces din lanţul valoric al unei companii producătoare, iar
calitatea şi competitivitatea pe piaţă a produselor rezultate din procesul de producţie este decisivă.

Proces: un ansamblu de activități 6conomic6 sau în interacțiune care 6conomic6 elemente de


intrare în elemente de ieșire.

Procesul de producție cuprinde totalitatea proceselor folosite pentru transformarea materiilor


prime și a semifabricatelor în produse finite, pentru satisfacerea necesităților umane. Procesul de
producție cuprinde diferite categorii de procese :
-procese tehnologice de bază,
-procese auxiliare,
-procese de servire,
-procese anexe.

Activitatea de producţie cuprinde:

- fabricaţia propriu-zisă a bunurilor materiale industriale, activitate realizată prin intermediul


procesului de producţie industrial;

- lucrările de laborator, de cercetare şi asimilare în fabricaţie a noilor produse, activităţi legate în


mod direct de fabricaţia propriu-zisă.

Procesul de producție poate fi definit pe baza intrărilor, a transformărilor și a ieșirilor, unde


ieşirile procesului de producţie pot fi structurate în următoarele categorii:

- rezultate concrete;
- rezultate sintetice;
- rezultate financiare;
- rezultate informaţionale.

Astfel, diversele tipuri de procese au următoarele semnificații le nivelul producției:

Procesele tehnologice de bază sunt cele care contribuie direct la realizarea produselor finite,
prin transformarea intrărilor în ieșiri; acestea sunt “procese de transformare” care 6conomic6
resursele de intrare în produse intermediare sau produse finite. În cazul produselor predominant
mecanice, procesele tehnologice sunt: elaborarea semifabricatelor (prin turnare, forjare, sudare,
formare etc.), procese de prelucrare, procese de asamblare, procese de control etc.

Procesele auxiliare și procesele de servire asigură pregătirea, 6conomic6e servirea


proceselor de bază; acestea include de exemplu: transportul materialelor și produselor în procesul de
producție, fabricarea sculelor și dispozitivelor, repararea și întreținerea utilajelor tehnologice etc.

Procesele anexe constau în valorificarea resurselor reziduale rezultate în producție:


colectarea deșeurilor, regenerarea emulsiilor etc.

6/33
1.2.1. Specificaţiile produsului Mașină de spălat vase Beko DSFS1530

Mașină de spălat vase Beko DSFS1530 beneficiază de o concepție și o tehnologie avansată,


fiind special concepută pentru a facilita instalarea sa și a face cât mai facilă utilizarea la locul de
întrebuințare.

Prin calitate excepțională a spălării și a uscării (cu 10 programe dintre care unul rapid),
funcționarea foarte 7conomic (consum minim: 0,91 kW și 13 litri de apă), ușurința în utilizare prin ciclul
de spălare 3 în 1și ușurința de control grație afișajului digital, mașina de spălat vase Beko
DSFS1530 este de o calitate imbatabilă.

Specificațiile Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

Specificație Valoare
Capacitate seturi 10
Clasa energetică A
Număr de programe 5
Caracteristici generale
Clasa de eficiență de spălare A
Clasa de eficiență de uscare A
Tip afișaj LED
Program intensiv 70°C
Programe Program rapid 30°C
Program ECO 50°C
Senzori Nivele de temperatură 4
Coș tacâmuri DA
Accesorii
Compartiment sare DA
Consum de apă 13 l
Consum
Consum de energie 0,91 kW/spălare
Nivel zgomot 49 dB
Dimensiuni 85 x 44.8 x 61
Date tehnice
Culoare Alb
Greutate 39,5 kg
Tabel 1. Specificațiile Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

1.2.2. Funcţiile mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

Cu cât un model este mai avansat și mai scump, cu atât numărul și complexitatea funcțiilor
diferă. Pentru a ne putea bucura din plin de mașina de spălat vase Beko DSFS1530 e bine să întelegem
cum și în ce situații ne ajută fiecare funcție.

Funcția principală a mașinii de spălat vase Beko DSFS1530 este aceea de a ușura munca zilnică
în cadrul unei bucătării prin eliminarea nevoii de spălare a vaselor și a altor obiecte de mână, scopului
esențial căruia îi este destinată mașina de spălat vase Beko DSFS1530 contribuind direct la realizarea
valorii de întrebuințare a acesteia.

Funcțiile secundare ale mașinii de spălat vase Beko DSFS1530 sunt funcții care servesc la
realizarea funcției principale, contribuind indirect la realizarea valorii de întrebuințare a mașinii de

7/33
spălat vase Beko DSFS1530 și fiind subordonate funcției principale, aceea de spălare a vaselor. Aceste
funcții sunt obiective și au valori măsurabile:

 Start întârziat sau Delay Start este funcția care ne ajută să programăm începerea ciclului de
spălare la o anumită oră. O putem considera o funcție eco dacă ne gândim că putem să spălam
vasele în timpul nopții când consumul de energie economic este redus fața de consumul din timpul
zilei sau al serii.
 AquaStop nu trebuie să lipsească din dotările mașinii de spălat vase. Furtunul de admisie
este, pentru siguranță dublu. Dacă cel din interior se fisurează, apa ajunge în senzorul montat în
capătul furtunului de admisie, numit AquaStop. Dacă este de tip economic, acesta oprește
alimentarea cu apă a mașinii de spălat vase, iar dacă este electronic (denumit și Full AquaStop)
oprește complet funcționarea mașinii de spălat vase.
 Funcția de spălare alternativă permite spălarea doar a unuia dintre coșuri. Foarte economică
și utilă pentru a folosi resurse mai puține dacă nu avem suficiente vase pentru a încărca mașina.
 Înalțimea reglabilă a coșului superior este foarte utilă în situațiile în care vrem să
introducem în masina de spălat vase sau obiecte de dimensiuni mai mari.
 Posibilitatea de a relua programul dupa adaugarea de vase suplimentare este deosebit de
utilă în situațiile în care uiți să încarci în mașină câteva obiecte și totuși ai pornit ciclul de spălare. Se
deschide încet ușa mașinii de spălat vase și se așteaptă oprirea funcționării ei și scurgerea apei. Se
deschide apoi complet mașina și se adaugă vasele după care se închide ușa și se repornește
programul.
 Funcția de uscare este foarte economică în cazul în care vrei să folosești vasele imediat
după spălare. De asemenea, economisești timpul acordat ștergerii vaselor și eviți spargerea acestora
din cauza manevrelor neatente.

Aceste funcții există la marea majoritatea a mașinilor de spălat vase și sunt denumite funcții
existente și necesare, însă mașina de spălat vase Beko DSFS1530 dispune și de funcții noi precum:

 Eco: programe ce vizează atât consumul de energie și durata spălării cât și cantitatea și tipul de
detergent utilizat.

Mașina de spălat vase Beko DSFS1530 nu dispune de nicio funcție inutilă.

1.2.3 Proces. Proces de producţie al mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

Producţia este cel mai important proces din lanţul valoric al unei companii producătoare, iar
calitatea şi competitivitatea pe piaţă a produselor rezultate din procesul de producţie este decisivă.

Procesul de producție al mașinii de spălat vase Beko DSFS1530 cuprinde totalitatea


proceselor folosite pentru transformarea materiilor prime, precum material plastic, metale, elemente
de asamblare, tehnologii și a semifabricatelor în produsul finit reprezentat de mașina de spălat vase
Beko DSFS1530, pentru satisfacerea necesităților umane. Procesul de producție al mașinii de
spălat vase Beko DSFS1530 cuprinde diferite categorii de procese :
-procese tehnologice de bază,
-procese auxiliare,
-procese de servire,
-procese anexe.

8/33
Activitatea de producţie a mașinii de spălat vase Beko DSFS1530cuprinde:

- fabricaţia propriu-zisă a bunurilor materiale industriale, activitate realizată prin intermediul


procesului de producţie industrial;
- lucrările de laborator, de cercetare şi asimilare în fabricaţie caracteristicilor pe care trebuie să le
îndeplinească mașina de spălat vase Beko DSFS1530, activităţi legate în mod direct de fabricaţia
propriu-zisă a acesteia.

Procesul de producție al mașinii de spălat vase Beko DSFS1530 poate fi definit pe baza
intrărilor menționate mai sus ca fiind plastice, metale și circuite integrate, a transformărilor,
reprezentate de diversele procese din cadrul fluxului de producție al mașinii de spălat vase Beko
DSFS1530 și a ieșirilor, mașina de spălat vase Beko DSFS1530 propriu-zisă.

Astfel, diversele tipuri de procese au următoarele semnificații le nivelul producției mașinii de


spălat vase Beko DSFS1530:

Procesele tehnologice de bază sunt cele care contribuie direct la realizarea produsului finit
mașina de spălat vase Beko DSFS1530, prin transformarea intrărilor în ieșiri; acestea sunt “procese
de transformare” care 9conomic9 resursele de intrare în produse intermediare sau produse finit prin:
elaborarea semifabricatelor (prin turnare, forjare, sudare, formare etc.), procese de prelucrare,
procese de asamblare, procese de control etc.

Procesele auxiliare și procesele de servire cu privire la producția mașinii de spălat vase


Beko DSFS1530 asigură pregătirea, 9conomic9e servirea proceselor de bază; acestea include de
exemplu: transportul materialelor și produselor în procesul de producție, fabricarea sculelor și
dispozitivelor, repararea și întreținerea utilajelor tehnologice etc.

Procesele anexe constau în valorificarea resurselor reziduale rezultate în producție:


colectarea deșeurilor, reutilizarea deșeurilor rezultate din fabricarea mașinii de spălat vase Beko
DSFS1530 etc.

Capitolul 2
2.1.1. Prezentare aspecte teoretice

QFD este un proces de planificare, menit să ajute la schițarea, producerea și marketingul unor
produse sau servicii prin luarea în calcul a părerii și opiniei clientului.

ISTORIA METODEI QFD


Metoda QFD a fost dezvoltată în Japonia la sfârşitul anilor 60 de către profesorii Shigeru
Miyuno şi Yoji Akao. Pe vremea aceea, controlul statistic al calităţii, care a fost introdus după al doilea
9/33
război mondial, prinsese rădăcini în industria japoneză. Noi metode ale calităţii erau introduse cu
ajutorul Dr. Juran, Dr. Kaoru Ishikawa şi Dr.Feigenbaum, care accentuau importanţa integrării
controlului calităţii în managementul unei afaceri, proces cunoscut mai târziu ca TQC şi TQM.

Profesorii Mizuno şi Akao au intenţionat să dezvolte o metodă de garantare a calităţii, prin care
produsul să fie pe placul clientului înainte de a apărea. Până atunci, metodele de control al calităţii se
ocupau de rezolvarea unei probleme apărute în timpul producţiei sau după aceea.

Prima aplicaţie la scară mare a fost prezentată în 1966 de Kiyotaka Oshiumi de la Bridgestone
Tire în japonia. Acesta a folosit o diagramă os de peşte pentru a descoperi dorinţele clientului
(rezultatul) şi acele caracteristici şi factori ai procesului (cauze) care influenţează rezultatul respectiv.

QFD s-a folosit mai întâi la şantierul Mitsubishi’s Kobe,apoi la Toyota (1977) iar în 1986 a fost
preluată şi de Ford şi Xerox în Statele Unite.

Aplicări
Metoda QFD este folosită în scopul îmbunătățirii calității pentru schiţarea şi dezvoltarea unui:
• Produs
• Proces
• Proiect

Proiectarea unei case a calităţii necesita parcurgerea a mai multe etape :


 Identificarea nevoilor clientului
Vocea clientului stă la baza succesului metodei QFD. Identificarea acestor nevoi se pot realiza
prin colectarea informaţiilor de la clienţi cu ajutorul : sondajelor oficiale, focus grupurilor, a contactului
direct cu clientul, analiza reclamaţiilor.

 Identificarea nevoilor tehnice


Nevoile tehnice sunt caracteristici ce descriu nevoile clienţilor în limbajul proiectantului.
Acestea trebuie să fie măsurabile, pentru că rezultatul să poată fi controlat şi comparat.

 Se face legătura dintre dintre nevoile clientului şi nevoile tehnice.


Evaluarea se bazează de obicei pe experienţa experţilor, reacţia clientului sau experimentelor
controlate. Lipsa unei legături solide între nevoile clientului şi cele tehnice arată fie că nevoile
clientului nu sunt împlinite, fie că produsul final le va îndeplini cu greu.

 Selectarea nevoilor tehnice ce urmează a se modifica în proces.


În această etapă se identifică nevoile tehnice ce au o legătură solidă cu nevoile clientului.
Trăsăturile care nu sunt considerate critice nu necesită atenţie sporită. De exemplu, factorii cheie într-
un centru de fitness sunt: programul, echipamentul şi taxa.

2.1.2 Metoda QFD pentru mașina de spălat vase Beko DSFS1530

Scopul aplicării metodei QFD pentru mașina de spălat vase Beko DSFS1530 este
identificarea nevoilor exprimate de clienţi în vederea reproiectării/îmbunătăţirii produsului pentru a
satisface mai bine dorinţele acestora.

Obiectivele aplicării metodei QFD sunt:


 scăderea costului de producţie în cadrul reproiectării;
 scăderea timpului de producţie;
 scăderea numărului de reparaţii în garanţie.
10/33
2.3. Identificarea cerințelor clienților pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

Caracteristica de calitate a unui produs reprezintă trăsătura distinctivă intrinsecă a acestuia


referitoare la o cerință. Măsurarea unei caracteristici de calitate constă în obținerea valorii numerice
prin care se exprimă valoarea absolută a acelei caracteristici în anumite unități de măsură.

În cazul de față, vom clasifica caracteristicile în:

 primare
 secundare
 terțiare și le vom trece în tabelul următor:

Cerințe primare Cerințe secundare Cerințe terțiare


Să se defecteze rar
Să reziste mult
Să funcționeze bine Durată de viață mare
Să nu fie zgomotoasă Să fie silențioasă
Să consume puțină apă
Funcționale Să fie 11conomic Să consume puțin Sa consume puțină energie
Să aibă nivele de temperatură
Să încapă multe vase
Să fie încăpătoare Spațiu mare
Să aibă multe compartimente
Să aibă mai multe programe de
Ergonomice Să fie simplă Ușor de utilizat spălare
Să aibă comenzi intuitive
Să fie ușoară
Estetice Să fie aspectuosă Să aibă design plăcut
Să aibă culoare obișnuită
Tabel 2. Cerințele clienților pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

2.4 Identificarea caracteristicilor tehnice pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

Cea de-a doua etapă este reprezentată de identificarea nevoilor tehnice prin transpunerea în
fenomene fizice. Prin transformarea datelor înscrise în tabelul anterior în caracteristicile tehnice
măsurabile, obținem următorul tabel cu privire la cerințelor tehnice ale Mașinii de spălat vase Beko
DSFS1530.

Caracteristici tehnice secundare Unitate de măsură


1.Durată de viată minima ani
2.Nivel maxim zgomot db
3.Durată zgomot maximă min/zi
4.Consum energie maxim kW
5.Consum apă maxim l
6.Temperatură minimă de spălare °C
7.Temperatură maximă de spălare °C
8.Nivele de temperatură minim nr.

11/33
Caracteristici tehnice secundare Unitate de măsură
9.Număr de programe minim nr.
10.Greutate maximă kg
Tabel 3. Caracteristici tehnice pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

In tabelul următor este prezentată “Casa calității” completată pentru produsul nostru, Mașina
de spălat vase Beko DSFS1530:

12/33
10 0
Determinarea
9 0 -9
Caracteristicilor prin
matoda QFD
8 0 3 -9 A Beko DSFS1530
7 0 9 3 B Arctic ADFS45
-9 Masina de spalat vase
6 0 9 9 3 -9 C Whirlpool ADP750IX
5 0 9 9 3 -9 -9
9 = asociere puternica 4 0 3 9 9 3 -9 -9 min max
3 = asociere normala 3 0 -3 -3 3 3 -9 -9 -9
1 = asociere slaba 2 0 9 -3 -3 3 3 -9 -9 -9 Evaluarea
competitivitatii la clienti
1 0 -9 -9 -9 3 -9 -9 -9 -9 -3
0 = lipsa asociere

8.Nivele de temperatură
7. Temperatură maximă

Efectul asupra valorii


6. Temperatură minimă

9. Număr de programe
5. Consum apă maxim

Determinare pondere
Determinare valoare
10. Greutate maximă
4. Consum energie
2. Nivel de zgomot
1. Durată de viață

3. Durată zgomot
Importanță

absolută client
de vanzare
de spălare

de spalare
maximă
minimă

maxim

maxim

minim

minim

scop
1 2 3 4 5
1. Să se defecteze rar 9 9 3 3 3 3 3 3 3 1 1 C B A 1 2 18
2. Durată de viată mare 9 9 3 3 3 3 3 3 3 1 1 B C A 1 2 18
3. Să fie silențioasă 9 3 9 9 1 1 1 1 1 1 1 C B A 1 1 9
4. Să consume puțină apă 9 1 1 1 1 9 3 3 3 1 1 B C A 5 2 90
5. Să consume puțină energie 9 1 1 1 9 3 9 9 9 3 1 B A C 5 2 90
6. Să aibă nivele de temperatură 7 1 1 1 9 9 9 9 9 3 1 B A C 5 2 70
7. Să încapă multe vase 8 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 B A C 3 2 48
8. Să aibă multe compartimente 8 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 A B C 3 1 24
9. Sa aibă multe programe de spălare7 3 3 3 9 9 9 9 3 3 9 C B A 1 1 7
10. Să aibă comenzi intuitive 6 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 B C A 1 2 12
11. Să fie ușoară 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 C A B 5 2 70
12. Să aibă culoare obișnuită 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C A B 3 1 15
Unitati de masura ani dB min/zi kW l °C °C nr. nr. kg 2- efect ridicat asupra vânzărilor
1 B C C 1-efect redus asupra vânzîrilor
2 B A A C C
Evaluarea competitivitatii la
3 C A B B B B B A B
caracteristicile tehnice
4 B C C A A A A
5 A A C C C B

Determinarea valorii scop 1 3 1 1 3 3 5 1 3 1

Suma importantei c. tehnice 346 32.000 26.000 26.000 46.000 46.000 42.000 42.000 38.000 20.000 28.000
Ponderea de influenta a c. Tehnice 0.092 0.075 0.075 0.133 0.133 0.121 0.121 0.110 0.058 0.081
Ponderea absoluta a c. Tehnice 2738 269.000 215.000 215.000 357.000 363.000 331.000 331.000 301.000 151.000 205.000 = sum (Imp x CT1)
Factor absolut raport 9.825 7.852 7.852 13.039 13.258 12.089 12.089 10.993 5.515 7.487
Ponderea relativa a c. Tehnice 14374 791.000 629.000 629.000 2,047.000 2,203.000 2,059.000 2,059.000 2,041.000 829.000 1,087.000 = sum( CT1 x pondere client )
Factor relativ raport 0.055 0.044 0.044 0.142 0.153 0.143 0.143 0.142 0.058 0.076

Determinarea valorii scop Se determina prin alegere de la 1,3, 5 unde dorim sa pozitionam caracteristica
Suma importantei c. tehnice Se determina prin insumarea valorilor acordate CT
Ponderea de influenta a c. Tehnice Se determina prin raportarea sumei CT la suma totala
Ponderea absoluta a c. Tehnice Se determina prin suma produselor Importantei CC si CT
Factor absolut Se determina prin raportarea Ponderii Absolute totale la suma lor
Ponderea relativa a c. Tehnice Se determina prin suma produselor CT si Determinarea ponderii Clientilor
Factor relativ Se determina prin raportarea Ponderii Relative a CT la suma lor

CC = caracteristici clienti Valori scop 1 = caracteristica nu se schimba


CT = caracteristici tehnice la CT 3 = caracteristica se va fi imbunatatita
5 = caracteristica va fi mai buna decat concurenta

Pentru imbunatatire se tine cont de Factorul Relativ si Factorul Absolut incepand cu valoarea cea mai mare si se actioneaza asupra
acelei CT. Imbunata se continua in ordine descrescatoare a valorii.
Fig.1 Casa Calității a mașinii de spălat vase Whirlpool ADP750IX

13/33
2.5 Concluzii

În urma completării totale a Casei Calității a mașinii de spălat vase Whirlpool ADP750IX, am
obținut, pentru Cerințele Clienților, o ierarhie a acestora, în funcție de ponderea importanței pe care o
au pentru clienți:

Cerință Pondere clienți


4. Să consume puțină apă 90
5. Să consume puțină energie 90
6. Să aibă nivele de temperature 70
11. Să fie ușoară 70
7. Să încapă multe vase 48
8. Să aibă multe compartimente 24
1. Să se defecteze rar 18
2. Să aibă durată de viață mare 18
12. Să aibă culoare obișnuită 15
10. Să aibă comenzi intuitive 12
3. Să fie silențioasă 9
9. Să aibă multe programe de spălat 7
Tabelul 4. Ponderea absolută a CC pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

De asemenea, ordinea caracteristicilor tehnice ale Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530,
în funcție de valorile rezultate ale factorului absolut și cel relativ, este următoarea:

Caracteristică Factor absolut


5. Consum de apă maxim 13,258
4. Consum energie maxim 13,039
6. Temperatură minimă de spălare 12,089
7. Temperatură maximă de spălare 12,089
8. Nivele de temperatură minim 10,993
1. Durată de viață minima 9,825
2. Nivel de zgomot maxim 7,852
3. Durată zgomot maximă 7,852
10. Greutate maximă 7,487
9. Număr de programe minim 5,515
Tabelul 5. Factorul absolut CT ale Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

Ordinea conform factorului relativ:

Caracteristică Factor relativ


5. Consum de apă maxim 0,153
7. Temperatură maximă de spălare 0,143
6. Temperatură minimă de spălare 0,143
4. Consum energie maxim 0,142
8. Nivele de temperatură minim 0,142
10. Greutate maximă 0,076

14/33
Caracteristică Factor relativ
9. Număr de programe minim 0,058
1. Durată de viață minima 0,055
3. Durată zgomot maximă 0,044
2. Nivel de zgomot maxim 0,044
Tabelul 5. Factorul relativ CT ale Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

Top 3 cerințe ale clienților pentru mașina de spălat vase Beko DSFS1530:
4. Să consume puțină apă
5. Să consume puțină energie
6. Să aibă nivele de temperatură.

Aceste cerințe sunt corelate de caracteristicile tehnice:


5. Consum de apă
4. Consum de energie
8. Nivele de temperatură.

Prin îmbunătățirea acestor 3 caracteristici vom realiza ca produsul căruia dorim să îi


îmbunătățim calitatea să fie exact cel pe care clienții și-l doresc. Astfel:
 prin îmbunătățirea consumului de apă, în scopul scăderii acestuia, se va modifica fluxul de
procese de producție al seriei și se vor realiza izolații și se vor monta cuve de capacități
reduse.
 pentru scăderea consumului de energie, se vor comanda motoare mai eficiente, care le vor
înlocui pe cele folosite actual.
 prin schimbarea operațiilor din fluxul de producție, vom avea grijă că se vor introduce un
sistem nou pentru nivelele de temperatură, și se vor adauga noi programe de spălare , pentru
diferite nivele ale temperaturilor.

Capitolul 3

3.1 Prezentare aspecte teoretice. Nivel tehnic.

Pentru buna desfășurare a funcției productive în cadrul unei organizații este absolut necesar
să se asigure un nivel tehnic și calitativ al producției realizate, prin intermediul diverselor activități ce
se desfășoară pe parcursul fluxului procesului.

Calitatea produselor reprezintă o sumă de funcțiuni, caracteristici și proprietăți utile care fac ca
produsul să satisfacă o nevoie socială și astfel să fie apreciat de către utilizator. Calitatea implică
astfel exigențe de natură tehnică, economica, estetică, ergonomică al căror conținut evoluează în pas
cu necesitățile sociale și se măsoară prin gradul de utilitate și eficiență economică asigurate de
produs în sfera utilizatorilor lui.

Calitatea produselor se exprimă cu ajutorul nivelului tehnic, ce reprezintă o caracteristică


globală și apreciază gradul de satisfacere a necesităților sociale de către acestea.

15/33
Nivelul tehnic absolut al unui produs se determină cu ajutorul formulei:

Hai = a x ∏(xij/x0j)± ۲j , unde


j ∈ S1,S2

a-constantă a cărei valoare este 1000;


xij-valoarea caracteristicii j, pentru produsul i analizat;
x0j-valoarea caracteristicii j, pentru produsul de referință;
۲-ponderea caracteristicii j;
S1-mulțimea ce cuprinde caracteristicile ale căror valori trebuie să fie cât mai mari;
S2-mulțimea ce cuprinde caracteristicile ale căror valori trebuie să fie cât mai mici;

Nivelul tehnic relativ se determină cu ajutorul formulei anterioare, astfel:

Hri = Hai x 100/1000;


De asemenea, pentru calcularea nivelului tehnic al produselor, este necesară parcurgerea
următoarelor etape, în următoarea ordine:

1. identificarea caracteristicilor fiecărui produs;


2. catalogarea caracteristicilor în submulțimile S1 și S2;
3. determinarea importanței fiecărei caracteristici în raport cu celelalte;
4. calculul ponderii caracteristicilor;
5. calculul nivelului tehnic;
6. compararea nivelului tehnic obținut cu nivelul tehnic al altor produse similare.

3.2 Aspecte teoretice adaptate la Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

Cu ajutorul elementelor teoretice prezentate în prima parte a acestui capitol, vom analiza
caracteristicilor mașinii de spălat vase Beko DSFS1530 și vom parcurge etapele necesare
determinării nivelului tehhnic al acesteia și al unor produse similare cu scopul de a le compara.

3.3 Metoda STEM pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530. Scop și obiective

Scopul aplicării metodei este acela de a determina nivelul tehnic al mașinii de spălat vase
Beko DSFS1530 și al produselor similare: Mașina de spălat vase Arctic ADFS45 și Mașina de
spălat vase Whirlpool ADP750IX, în raport cu Mașina de spălat vase Beko D001, considerată
produs de referință.

Obiectivele aplicării metodei fac referire la aplicarea următoarelor etape:

1. identificarea caracteristicilor celor 3 produse: Mașina de spălat vase Beko DSFS1530, Mașina
de spălat vase Arctic ADFS45 , Mașina de spălat vase Whirlpool ADP750IX și Mașina de spălat
vase Beko D001.

2. catalogarea caracteristicilor acestora în submulțimile S1 și S2;

16/33
3. determinarea importanței fiecărei caracteristici în raport cu celelalte;

4. calculul ponderii caracteristicilor;

5. calculul nivelului tehnic pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530, Mașina de spălat vase
Arctic ADFS45, Mașina de spălat vase Whirlpool ADP750IX și Mașina de spălat vase Beko
D001.

6. compararea nivelului tehnic obținut pentru mașina de spălat vase Beko DSFS1530, notată A, cu
nivelul tehnic al mașinii de spălat vase Arctic ADFS45, notată B și al mașinii de spălat vase
Whirlpool ADP750IX, notată C, în cele ce urmează.

3.4 Aplicarea pașilor metodei STEM pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

1. Identificare caracteristici

Simb Unitate de Produs de referință


Caracteristică A B C
ol măsură Mașina de spălat vase Beko D001
Durată de viață + Dv ani 10 8 8 8
Nivel zgomot - Nz dB 45 49 51 52
Durată zgomot - Dz min/zi
Consum de energie - Ce kW 0,90 0,91 0,94 0,81
Consum apă - Ca l 13 13 13 13
Temperatura de spălare - Ts °C
Nivele de temperatură + Nt nr. 5 4 3 6
Număr de programe + Np nr. 6 5 5 7
Greutate - G kg 36 39,5 36 39,5
Tabelul 7. Caracteristici identificate

2. Catalogare caracteristici identificate

S1-mulțimea ce cuprinde caracteristicile ale căror valori trebuie să fie cât mai mari
S1 = [Dv, Nt, Np]

S2-mulțimea ce cuprinde caracteristicile ale căror valori trebuie să fie cât mai mici;
S2 = [Nz, Dz, Ce, Ca, Ts, G ]

3. Determinarea importanței caracteristicilor

Prin acordarea de note la compararea caracteristicilor 2 câte 2, vom completa tabelul:


0 = mai puțin importantă;
1 = la fel de importantă;
2 = mai importantă;
4 = mult mai importantă.

17/33
Dv Nz Ce Ca Nt Np G ∑ γ
Dv 4 2 2 1 2 4 15 0,327
Nz 0 0 0 2 2 2 6 0,130
Ce 0 2 1 2 2 2 9 0,196
Ca 0 2 1 2 2 2 9 0,196
Nt 1 0 0 0 1 2 4 0,086
Np 0 0 0 0 1 2 3 0,065
G 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 46 1
Tabelul 8. Importanța caracteristicilor

4. Calcularea nivelului tehnic

Folosind formula prezentată în cadrul aspectelor teoretice, în prima parte a acestui capitol,
vom calcula nivelele tehnice ale celor 3 produse Mașina de spălat vase Beko DSFS1530, Mașina
de spălat vase Arctic ADFS45 , Mașina de spălat vase Whirlpool ADP750IX iar ulterior le vom
compara.

Pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530 (A) nivelul tehnic absolut are următoarea
valoare:

8 0,327 49 −0,130 0,91 −0,196 13 −0,196 4 0,086 5 0,065 39,5 0


HaA = 1000 x ( ) x ( ) x( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) = 926,867
10 45 0,90 13 5 6 36

Pentru Mașina de spălat vase Arctic ADFS45 (B):

8 0,327 51 −0,130 0,94 −0,196 13 −0,196 3 0,086 5 0,065 36 0


HaB = 1000 x (10) x (45) x(0,90) x (13) x (5) x (6) x (36) = 857,662

Pentru Mașina de spălat vase Whirlpool ADP750IX (C):

8 0,327 52 −0,130 0,81 −0,196 13 −0,196 6 0,086 7 0,065 39,5 0


HaC = 1000 x ( ) x ( ) x( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) = 955,602
10 45 0,90 13 5 6 36

5. Calculul Nivelului Tehnic Relativ

Nivelul tehnic relativ pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530:


HrA = HaA x 100/1000 = 92,69 %

Nivelul tehnic relativ pentru Mașina de spălat vase Arctic ADFS45:


HrB = HaB x 100/1000 = 85,77 %

Nivelul tehnic relativ pentru Mașina de spălat vase Whirlpool ADP750IX:


HrC = HaC x 100/1000 = 95,56 %

18/33
3.5 Concluzii

În urma calculelor efectuate, putem observa că produsul pe care dorim sa îl îmbunătățim,


Mașina de spălat vase Beko DSFS1530, are o valoare a nivelului tehnic relativ egală cu aproximativ
93%, valoare ce se apropie de 100%, cea a produsului de referință, Mașina de spălat vase Beko
D001.
În ierarhia celor 3 produse, Mașina de spălat vase Beko DSFS1530 ocupă locul 2, după
Mașina de spălat vase Whirlpool ADP750IX, care are o valoare a nivelului tehnic relativ de peste
95%, ocupând locul 1.

Ordinea în funcție de valoare nivelului tehnic: HaC - HaA - HaB.

Dintre caracteristici, din gama mașinilor de spălat vase, cele mai importante 3 caracteristici
sunt reprezentate de durata de viață, consumul energetic și consumul de apă la un ciclu de spălare,
ale căror ponderi depășesc 50% din importanța acordată caracteristicilor.

Capitolul 4
4.1 Analiza valorii pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

Etapa 1. Stabilirea funcțiilor

În această etapă, se vor identifica funcțiile produsului:

Funcție Unitate de
Caracteristică Simbol
măsură
Durată de viață F1. să asigure durabilitatea îndelungată Dur ani
Nivel zgomot F2. să asigure funcționarea silențioasă Niv dB
Durată zgomot Dz min/zi
Consum de energie F3. să asigure funcționarea economică Cons kW
Consum apă Ca l
Temperatura de spălare F4. să asigure curățare eficientă Temp. °C
Nivele de temperatură Nt nr.
Număr de programe F5. să asigure ușurința în manevrare Progr nr.
Greutate F6. să asigure ușurința în depozitare G kg
Tabelul 9. Funcțiile produsului Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

Etapa 2. Determinarea nivelelor de importanță ale funcțiilor

Cu ajutorul metodei STEM vom acorda calificative astfel, în funcție de gradul de importanță al
funcțiilor, una față de cealaltă:

19/33
 0 = mai puțin importantă, 1 = la fel de importantă
 2 = mai importantă, 4 = mult mai importantă.

Dur Niv Cons Temp. Progr G ∑ x %


Dur 2 1 0 0 1 4 0,121 12,1
Niv 0 1 0 2 2 5 0,151 15,1
Cons 1 1 2 2 1 7 0,212 21,2
Temp. 2 2 0 1 4 9 0,272 27,2
Progr 2 0 0 1 2 5 0,151 15,1
G 1 1 1 0 0 3 0,09 9
Total 33 1 100
Tabelul 10. Nivelul de importanță al funcțiilor Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

Etapa 3. Stabilirea relațiilor între repere și funcțiile îndeplinite de aceste repere

În această etapă se vor stabili corelații între funcțiile identificate și repere:

Repere Cost Funcții cheltuieli


nejustificate
F1. să asigure F2. să asigure F3. să asigure F4. să F5. să F6. să
durabilitatea funcționarea funcționarea asigure asigure asigure
îndelungată silențioasă economică curățarea ușurința în ușurința în
eficientă manevrare depozitare

carcasa 60 x x
motor 140 x
sistem de 270 x x
uscare
cuva 230 x
Tabelul 11. Corelația dintre repere și funcțiile Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

Etapa 4. Stabilirea costurilor funcțiilor

Repere Cost Funcții cheltuieli


nejustificate
F1. să asigure F2. să asigure F3. să asigure F4. să F5. să F6. să
durabilitatea funcționarea funcționarea asigure asigure asigure
îndelungată silențioasă economică curățarea ușurința în ușurința în
eficientă manevrare depozitare

carcasa 60 0,121 0,09


55,84 4,16
motor 140 0,151
140
sistem de 270 0,212 0,151
uscare 157,69 112,31
0,272
cuva 230
230
20/33
Cost produs 700 55,84 140 157,69 230 112,31 4,16
y 0,079 0,2 0,225 0,328 0,16 0,005
Tabelul 12. Costurile funcțiilor Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

Etapa 5. Stabilirea costului teoretic

Elemente Valoare
F1 F2 F3 F4 F5 F6
de calcul totală
xi 12.1 15.1 21.2 27.2 15.1 9 100
yi 7.9 20 22.5 32.8 16 0.5 100
(xi) 2 146.41 228.01 449.44 739.84 228.01 81 1872.71

xi* yi 95.59 302 477 892.16 241.6 4.5 2012.85

Tabelul 13. Costul teoretic al Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

a=1,074
∝= 47,06

Etapa 6. Stabilirea calcului teoretic

Fig. 2 Calculul teoretic pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

21/33
4.2 Îmbunătățirea valorii Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

Identificăm următoarele grupe de funcții:

-funcțiile de deasupra dreptei, care au costuri mai mari față de ponderea de utilitate:F2, F4;
-funcțiile de pe dreaptă, ce au un raport echilibrat între cost și ponderea de utilitate: F3, F5;
-funcțiile de sub dreaptă, care au costuri mai mici decât ponderea de utilitate: F1, F6;

Pentru îmbunătățire vom considera funcția F4, si îi vom modifica costul astfel:

Repere Cost Funcții cheltuieli


nejustificate
F1. să asigure F2. să asigure F3. să asigure F4. să F5. să F6. să
durabilitatea funcționarea funcționarea asigure asigure asigure
îndelungată silențioasă economică curățarea ușurința în ușurința în
eficientă manevrare depozitare

carcasa 100 X x
motor 140 x
sistem de 270 x x
uscare
cuva 190 x
Tabelul 14. Corelația după îmbunătățire dintre repere și funcțiile Mașinii de spălat vase Beko
DSFS1530

Costurile repartizate pe funcții

Repere Cost Funcții cheltuieli


nejustificate
F1. să asigure F2. să asigure F3. să asigure F4. să F5. să F6. să
durabilitatea funcționarea funcționarea asigure asigure asigure
îndelungată silențioasă economică curățarea ușurința în ușurința în
eficientă manevrare depozitare

carcasa 100 0,121 0,09


55,84 6,93
motor 140 0,151
140
sistem de 270 0,212 0,151
uscare 157,69 112,31
0,272
cuva 190
190
Cost produs 700 93,07 140 157,69 190 112,31 4,16
y 0,133 0,2 0,225 0,271 0,16 0,011

22/33
Tabelul 15. Costurile după îmbunătățirea funcțiilor Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530

Costul teoretic al funcțiilor după îmbunătățirile aduse este redat în tabelul următor:

Elemente Valoare
F1 F2 F3 F4 F5 F6
de calcul totală
xi 12.1 15.1 21.2 27.2 15.1 9 100
yi 13.3 20 22.5 27.1 16 1.1 100
(xi)2 146.41 228.01 449.44 739.84 228.01 81 1872.71

xi* yi 160.93 302 477 737.12 241.6 9.9 1928.55

Tabelul 16. Costulul teoretic al Mașinii de spălat vase Beko DSFS1530 după îmbunătățire

După îmbunătățire, poziționare funcțiilor față de dreaptă s-a modificat astfel:

a=1,029
∝= 45,84

Fig. 3 Calculul teoretic după îmbunătățire pentru Mașina de spălat vase Beko DSFS1530

23/33
Modificarea poziției funcției după îmbunătățire:

Fig 4. Poziționarea funcțiilor inainte și după îmbunătățirea valorii Mașinii de spălat vase Beko
DSFS1530

24/33
5.1. Abordarea bazată pe procese – aspecte teoretice

Abordarea bazată pe procese reprezinta identificarea proceselor sistemului de management al


calității și managementul sistematic al acestora, determinarea interacțiunilor dintre aceste procese și
determinarea intrărilor-ieșirilor multiple care interconectează aceste procese.

Orientarea către rezultatele proceselor face deosebit de utilă abordarea bazată pe proces atunci
când scopurile îmbunătăţirii sunt maximizarea valorii adăugate şi creşterea nivelului de satisfacţie a
clienţilor.

Abordarea bazată pe procese în proiectarea și implementarea sistemului de management al


calității are avantajul reprezentării clare a fluxurilor din organizație. Abordarea ca procese s-a dovedit
un instrument eficace și eficient nu numai pentru a îmbunătăți sistemul de management al calității, ci și
pentru a reprezenta funcționarea unei organizații, ierarhia unităților sale funcționale.

Dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea eficacității sistemului de management al calității


sunt obținute mai eficient atunci când activitățile și resursele aferente sunt manageriate ca procese.

Abordarea bazată pe procese implică următoarele:

 Definirea sistematică a activităților necesare pentru a obține rezultatul dorit;


 Stabilirea responsabilităților pentru managerierea activităților principale;
 Analizarea și măsurarea capabilității activităților principale;
 Identificarea interfețelor activităților principale în cadrul și între funcțiunile organizației;
 Evaluarea riscurilor, consecințelor și influențelor activităților asupra clienților, furnizorilor
și altor părți interesate.
La abordarea bazată pe procese este necesară evidențierea interacțiunii dintre procese, a
intrărilor și ieșirilor care leagă (combină) procesele individuale în cadrul sistemului de procese. În mod
tipic, ieșirile dintr-un proces sunt intrări pentru alte procese. Scopul general al sistemului de procese
este de a adăuga valoare prin planificarea și ținerea sub control a proceselor.

25/33
5.2. Procedura – aspecte teoretice

Un ansamblu de reguli de organizare, folosite în vederea atingerii unui anumit rezultat se


numeste procedura. Procedura cuprinde o serie de formalități care trebuie executate într-un proces,
arată cum anume se desfășoară activitățile, astfel încât oricine să poată lucra fără să greșească.

Un sistem de management al calității operează cu ajutorul unor proceduri de sistem. Aceste


proceduri de sistem sunt documente scrise pe hârtie sau pe calculator și fac parte din documentele care
planifică sistemul. Se pot scrie tot atâtea proceduri câte procese se derulează în organizație. Acolo
unde se desfășoară mai multe procese de același fel sau foarte asemănătoare, se poate scrie o singură
procedură pentru toate. De asemenea, un proces poate fi descris în mai multe documente.

5.3 Diagrama Ishikawa – Aspecte teoretice

Metoda inventată în anul 1943 de statisticianul japonez Kaoru Ishikawa (1915-1989), preşedinte la
Institutul de tehnologie Musachi din Tokyo. Acesta este considerat părintele analizei ştiinţifice a
cauzelor problemelor prin procesele industriale. Managementul calităţii, controlul calităţii, etc.

Diagrama Ishikawa este:

 un instrument grafic folosit pentru a explora şi prezenta păreri în legătură cu cauzele de variaţie
ale unui proces.

 instrument de analiză care ajută la identificarea, ordonarea şi afişarea posibilelor cauze ale unei
probleme specifice sau ale unei caracteristici de calitate.

 ilustrează grafic relaţia între un rezultat şi toţi factorii ce îl influenţează

5.4 Diagrama Pareto – Aspecte teoretice

Analiza Pareto(G) este o tehnică statistică de clasificare a sarcinilor reduse ca număr, dar cu
efect semnificativ. Se bazează pe principiul Pareto (cunoscut şi sub denumirea de regula 80/20), care
stabileşte că 20% din resurse generează 80% din întreaga muncă, sau, în termeni de ameliorare a
calităţii, majoritatea problemelor (80%) au câteva cauze cheie (20%).

Un grafic Pareto are următoarele obiective:

26/33
 Să separe problemele importante de cele posibile, astfel încât să vă puteţi concentra asupra
ameliorării acestora.

 Să aranjeze informaţiile în funcţie de prioritate sau importanţă.

 Să vă ajute să realizaţi ce probleme sunt mai importante, pe baza informaţiilor şi nu a părerilor

Diagramele Pareto pot fi folosite în:

 Proiectarea proceselor medicale pentru a identifica erorile sau în redactarea unui sistem ce
reduce riscul îngrijirii medicale.

 Analiza informaţiilor în cadrul organizaţiilor de sănătate.

5.5. Diagrama FLOWCHART – aspecte teoretice


Metoda constă in evidenţierea grafică a succesiunii diferitelor tipuri de operaţii pentru un
anumit proces. Pașii procesului sunt reprezentați de chenare de diferite tipuri, iar ordinea lor este
stabilită prin conectarea chenarelor cu săgeți.

Forma chenarelor are semnificație aparte:

 Început/Sfârșit – formă ovală;


 Proces/Eveniment – formă dreptunghiulară;
 Decizie – forma unui romb;
 Conector – un cerc ce indică o săritură spre un alt pas al procesului, de obicei în urma unei
decizii;
 Intrări/Ieșiri de date în timpul procesului – paralelogram;
Documente ce trebuie folosite - dreptunghi cu o latura curbată

5.6 Procesul de asamblare pentru Samsung LED 3D 46ES6100

5.6.1 Identificarea defectului:


Dupa un timp filtrul masinii de spalat se defecteaza . Aceasta problema a fost identificata in urma
sesizarilor primite din partea clientilor.

27/33
5.6.2 Identificarea procesului în care se produce efectul, cu ajutorul diagramei ISHIKAWA

Muncitori Aparat de
prindere
manual
Nervosi uzura
nepregatiti Problem
Nu au e Mentenanta
familiale neglijenta
Studii in
Abaterea de la
domeniu
cote in fixarea a
Nu se incadreaza in filtrului
Nu este exacta norme Durata de viata
Neglijenta scazuta
muncitorilor Costuri mici de
achizitie
Nu sunt facute
masuratori prindere Plastic

5.6.2.1Concluzii privind diagrama ISHIKAWA

De diagrama ISHIKAWA de mai sus, rezultă că eroarea se petrece undeva în procesul de asamblare al masinii de
spalat .
28/33
Efect Cauze principale Cauze secundare Cauze tertiare

Abaterea de la cote in Muncitori Nepregatiti Nu au studii in


fixarea filtrului . domeniu

Nervosi Probleme familiale

Aparat de prindere uzura Mentenanta


neglijenta

Prindere Nu este exacta Nu sunt facute


masuratori

Nu se incadreaza in Neglijenta
norme muncitorilor

Plastic Durata de viata Costuri mici de


scazuta achizitie

5.6.3 Îmbunătățirea adusă


S-a constatat faptul ca montarea filtrului se face fara o verificare exacta a masuratorilor.

Imbunatatirea adusa: Se vor folosi SDV-uri pentru a determina cat mai bine fixarea filtrului. Totodata se va
inlocui aparatul de prindere manual cu unul automatizat.

29/33
Flowchart televizor

Declanşare proces asamblare

Se identifică modelul de asamblat

Se trimite cerere pentru repere

Se primesc repere

Se verifică repere

DA corespund? NU

Se verifică repere

Se începe asamblarea

se montează filtrul

Se verifică pe etape

Executare verificare finală


Legendă
Incheiere asamblare finală
eveniment activitate decizie start / stop

30/33
5.6.4 Diagrama Pareto.Stabilirea priorității problemelor pentru rezolvarea reclamațiilor
S-au înregistrat o serie de reclamații , după cum urmează:

Categorie Efecte Efecte Reclamaţii Procent Cumul


reclamaţii Procent

Filtru Infundare 125 20,1 20,1

Departamentul Urme de detergent 115 18,5 38,5


de dozare la finalul ciclului e
spalare

Cos vase 100 16,1 54,6


Puncte, urme de
picături și dâre pe
pahare

Compartiment 85 13,6 68,2


detergent Urme de
detergent la
finalul ciclului de
spălare

Filtru Miros 73 11,7 79,9

Fosa de scurgere Masina de spalat 42 6,7 86,7


vase nu se goleste

Furtun evacuare Vasele inca umede 30 4,8 91,5


apa

Termostate Modele sterse pe 28 4,5 96,0


farfurii

Cuva Depunere calcar 25 4 100,0

Total 623

31/33
5.6.4.1 Concluzii privind diagrama Pareto
Se observă că primele 5 efecte generează 79,9% dintre probleme, astfel îmbunătățirile se vor face
asupra lor, lucru ce va avea un impact major pe întregul produs.

32/33
Bibliografie

1. http://www.consultanta-certificare.ro/iso/specificatie-tehnica-baza.html
2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Calitate
3. Ingineria Valorii
4. Excelența industrială, Sorin Ionescu
5. Managementul Calității, Sorin Ionescu
6. http://www.scritube.com/economie/Conceptul-de-functie-a-produsu2141310316.php
7. http://www.emag.ro/
8. http://www.scribd.com/
9. http://www.scrigroup.com/

33/33