Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

Cuvânt înainte 8
Partea I. MONEDA ŞI SISTEMUL MONETAR
Capitolul 1. OBIECTUL ŞI METODA DE STUDIU 11
1.1 Obiectul de studiu şi conţinutul unităţii de curs 12
1.2. Metode şi procedee de studiu 13
1.3. Tratări terminologice privind moneda 15
Capitolul 2. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA MONEDEI 22
2.1. Abordări doctrinare privind originea banilor 23
2.2. Necesitatea şi apariţia banilor 26
2.3. Evoluţia monedei 30
2.4. Banii în arealul românesc 62
Capitolul 3. ESENŢA ŞI FUNCŢIILE MONEDEI 84
3.1. Abordări ale monedei 85
3.2. Funcţiile monedei 95
3.3. Formele şi varietatea monedei 100
3.4. Rolul monedei în economiile moderne 107
Capitolul 4.SISTEME MONETARE 111
4.1. Sistemul monetar naţional 113
4.1.1. Originea sistemelor monetare 113
4.1.2. Noţiunea de sistem monetar 116
4.1.3. Compoziţia sistemului monetar 118
4.1.3.1. Formativa instrumentară 118
4.1.3.2. Cadrul reglementar 133
4.1.3.3. Structura instituţională 135
4.1.4. Tipuri de sisteme monetare 136
4.1.5. Sistemul monetar al Republicii Moldova 145
4.2. Sistemul monetar internaţional 157
4.2.1. Evoluţia sistemului monetar internaţional 157
4.2.1.1. Primele Uniuni Monetare 157
4.2.1.2.Sistemul monetar internaţional de la Bretton- Woods 162
4.2.1.3.Sistemul monetar internaţional actual 165
4.2.2. Drepturile Speciale de Tragere - monedă internaţională 168
4.2.3. Instituţiile financiare internaţionale 172
4.2.3.1. Fondul Monetar Internaţional 173
4.2.3.2. Banca Mondială 185
4.2.4. Colaborarea Republicii Moldova cu instituţiile financiare internaţionale 194
4.3. Sistemul monetar european 199
4.3.1. Evoluţia sistemului monetar european 199
4.3.1.1. Cooperarea monetară 199
4.3.1.2. Sistemul monetar european bazat pe ECU 201
4.3.1.3 Uniunea Economică şi Monetară actuală 203
4.3.2. Euro - monedă unică europeană 206
4.3.3. Instituţiile financiare şi de credit europene 209
4.3.3.1. Banca Centrală Europeană... 209
4.3.3.2. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 212
4.3.3.3. Relaţiile Republicii Moldova cu instituţiile financiare europene 214
Capitolul 5. CIRCULAŢIA MONETARA 219
5.1. Organizarea circulaţiei monetare 220
5.1.1. Esenţa circulaţiei monetare 220
5.1.2. Formele circulaţiei monetare 223
5.1.3. Circulaţia monetară în Republica Moldova 242
5.2. Masa monetară 257
5.2.1. Noţiunea de masă monetară 257
5.2.2. Agregatele monetare 263
5.2.3. Nivelul, structura şi dinamica masei monetare 268
5.2.4. Viteza de circulaţie a banilor 272
5.2.5.Masa monetară în Republica Moldova 274
5.3. Echilibrul monetar. Inflaţia şi deflaţia 277
5.3.1. Tratări privind echilibrul monetar 277
5.3.2. Generalităţi privind inflaţia şi deflaţia 281
5.3.2.1. Esenţa şi interpretările inflaţiei şi deflaţiei 281
5.3.2.2. Formele şi consecinţele inflaţiei şi deflaţiei 983
5.3.3. Indicatorii inflaţiei şi deflaţiei 289
5.3.4. Manifestările inflaţiei în Republica Moldova 294
Bibliografie 301
Titlu: Monedă și credit
Autor: O.Stratulat
Locul, editura, anul ediţiei: Ch.: ASEM, 2014
Cota: 336 (075.8) /S 90
Localizare: Depozit Central (1 ex.), Sala de lectură N 1(3 ex.), Sala de lectură E.Hrișcev (2 ex.),
Împrumut (35 ex.).

Cuprins: Click pentru a descarca cuprinsul