Sunteți pe pagina 1din 7

HTV – Subiecte rezolvate

1) Atunci când operatorul ∇ acţionează asupra unui produs :


a) Are mai întâi proprietăţi diferenţiale şi apoi vectoriale;

2) Produsul mixt a trei vectori (axb )c este:


c) un scalar
3) Dublul produsului vectorial a trei vectori ax(bxc ) este:
b) un vector în planul (b , c )
4) Coeficientul de compresibilitate izotermă β se măsoară:
b) m2/N
5) Modulul de elasticitate al fluidelor se măsoară :
a) N/m2
6) În mişcarea permanentă:
b) Viteza depinde de x, y, z
7) Coeficientul de proporţionabilitate τ dintre efectul de frecare şi gradientul de
viteză se numeşte:
b) Vâscozitate dinamică
8) Ecuaţia liniei de current este:
dx dy dz
a)  
vx vy vz
9) Ecuaţia liniei de vârtej este:
dx dy dz
 
b) x  y z
10) Ecuaţia mişcării potenţiale este:
c) ωx = ωy = ωz = 0
11) Ecuaţia mişcării elicoidale este:
vx vy vz
 
d)
x  y z
12) Raza metacentrică este:
b) Distanţa dintre metacentru şi centrul de carenă
13) Înălţimea metacentrică reprezintă:
a) Distanţa dintre metacentru şi centrul de greutate
14) Pentru a determina distribuţia de viteze între două plăci plane, paralele, în
cazul mişcării laminare, plăcile având lăţime infinită, considerăm următoarea
ipoteză: mişcarea se reproduce identic în planele paralele cu XoZ:
vx
c) y
0
15) Panta piezometrică este egală cu panta hidraulica în cazul mişcării:
c) Uniforme
16) Sursa şi vârtejul plasate în origine au potenţialul complex :
Q
1⁰. b)  ln z
2
2⁰.
3⁰. a) rei
4⁰. c) 2Vrr1
5⁰. a) 2 rvs
v2 P
17) Ecuaţia lui Bernoulli pentru un fluid real:  zc
2g 
18) După scara Beaufort forţa vântului are: 12 grade
19) Din punct de vedere al agitaţiei mării există: 9 grade
20) Scara Beaufort măsoară:
c) forţa vântului
21) Coarda profilului este:
b) Distanţa dintre bordul de atac şi bordul de fugă
22) Anvergura este:
c) Egală cu lungimea aripei
23) Ecuaţia suprafeţei valului plan călător de mică amplitudine:
Am
z sin  kx  t   Q0 sin  kx  t 
y
2
  (lungimea undei valului)
k
vx vy vz
24) Ecuaţia de continuitate :   0
x y z
25) Ce este valul staţionar?
Valul staţionar este un caz particular de compunere a valurilor . Este vorba
de compunerea a două valuri având aceleaşi caracteristici, dar mergând în
sensuri contrare. Practic un astfel de val se obţine atunci când un val plan
călător loveşte un perete vertical, unda reflectată suprapunându-se peste unda
iniţială.
Q
z1  sin  kx  Qt 
2
Q
z2  sin  kx  Qt  valul staţionar rezultat va avea suprafaţa de ecuaţie :
2
z  Q sin kx cos t
26) Descrieţi vârtejul:
i  ln 
- potenţialul complex   z   ln z ;   ;
2 2
 02 i 
  z   v0  z   ln z 
 z 2 

 02
v0 = viteza; i
=cilindtrul; ln z = vârtej
z 2
27) Formulati teorema lui Kutta Juckovsky

Rg     1 forţa portantă.
Dacă un fluid cu densitate curge în jurul unui unui corp cu circulaţie Γ şi viteză la
infinit, el va acţiona asupra unităţii de lungime a corpului cu o forţă   , normala
pe viteza vitezei la infinit numita forţă portantă.
Sensul acestei forţe se obţine rotind direcţia v∞ cu 90⁰ în sens invers
circulaţiei.
28) Relaţia lui Stokes:

 ∮ vdr    rotv  nd


c V
-dacă viteza este o funcţie de punct şi timp, mişcarea este variabilă;
-dacă viteza este o funcţie numai de punct, mişcarea este este permanentă;
-dacă viteza este constantă, mişcarea este uniformă.
29) Relaţia lui Gauss Ostrogrodski

Qndb  Qd
b 
30) Forţele care acţionează asupra profilelor:
  v2
Rx= Rx  Cx  
2
Ry= portanţa
Rx= forţa rezistentă la înaintare
Rt= forţa tangenţială
Rn= forţa normală

31) Teorema impulsului:


Se numeşte impuls al punctului material cu masa m care se mişca cu o viteză v

mărimea: p  mv ;[P]S.I.= kg  m/s


dp
F
dt forţa care acţionează asupra punctului material este egală cu variaţia
impulsului acestuia în unitatea de timp , ceea ce constituie teorema impulsului.
32) Principii ale staticii fluidelor:
A. Principiul vaselor comunicante:
- turnând un lichid într-unul din vasele unui sistem de vase comunicante se observă
că nivelul lichidului este acelaşi în toate vasele comunicante
- presiunea hidrostatică este independentă de forma vasului in care se află lichidul
şi este aceeaşi în toate punctele aflate la aceiaşi adâncime. Ca urmare, nivelul la
care presiunea hidrostatică este nulă (suprafaţa liberă a lichidului) trebuie să fie
aceeaşi în toate braţele vasului.
B. Principiul lui Arhimede:
- dacă un corp este cufundat în întregime sau parţial într-un fluid (fie lichid, fie
gaz) în repaus, fluidul exercită o presiune pe toate părţile suprafeţei corpului în
contact cu fluidului. Rezultanta tuturor forţelor este o forţă îndreptată în sus numită
„forţă arhimedică”.
- un corp cufundat în întregime sau parţial într-un fluid este împins de jos în sus cu
o forţă egală cu greutatea fluidului dislocuit de corp.
C. Principiul lui Pascal:
- presiunea exercitată din exterior pe o porţiune din suprafaţa unui lichid aflat în
repaus, într-un vas închis ermetic, se transmite prin lichid în toate direcţiile şi cu
aceeaşi mărime asupra pereţilor vasului în care se afla lichidul.
33) Numărul lui Reynolds:
 VD VD
Re  
 
0<Re<2000 →curgere laminară – linii de curent uniforme
2000< Re<3000→curgere intermediară – apar vortexuri
3000< Re→curgere turbulentă
34) În mişcarea uniformă:
v= constant
35) În mişcarea nepermanentă:
v=v(x, y, z, t)

36 Vâscozitatea cinematică se măsoară în:


m2/s
37) Valurile se produc datorită:
Vântului, mişcărilor seismice, atacţiei lunii, deplasarea unor corpuri la suprafaţa
apei,
38) c - coarda profilului
- distanţa dintre bordul de atac şi bordul de fugă se numeşte coarda profilului
- dinstanţa dintre extrados şi intrados se numeşte grosimea profilului
- distanţa dintre extrados şi coardă se numeşte săgeată
- anvergura = lungimea ariei