Sunteți pe pagina 1din 1

An 2012 2013 2014

Cifra de afaceri 1.587.867 1.404.533 1.545.630

Număr angajaţi 18 19 20
Productivitatea muncii/ 88.214 73.922 77.281
salariat
Rentabilitatea comercială 17.24 17.89 1.63

Profit 273.827 251.355 25.134


Câştig mediu lunar/salariat 875 918 1.035