Sunteți pe pagina 1din 8

Resurse online cu publicații muzeale

Tweet

Resurse online cu publicații muzeale

106 resurse online, ianuarie 2017


Denumire publicație Editura Pagina web Precizări
ACTA MUSEI Muzeul Naţional
APULENSIS - al Unirii - Alba http://www.ceeol.com articole digitale, contra cost
APULUM Iulia - ALBA
Muzeul National
ACTA MUSEI de Istorie a
   
NAPOCENSIS Transilvaniei -
CLUJ
Muzeului
ACTA MOLDAVIAE
Județean Vaslui - http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
MERIDIONALIS
VASLUI
Muzeul Judeţean
ACTA MOLDAVIAE
Botoşani - http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
SEPTENTRIONALIS
BOTOŞANI
Muzeul
ACTA MUSEI
Maramureşului - http://www.muzeulmaramuresului.ro  
MARAMOROSIENSIS
MARAMUREȘ
Muzeul Judeţean
ACTA MUSEI
de Istorie şi Artă http://www.muzeuzalau.ro (în lucru)
POROLISSENSIS
Zalău - SĂLAJ

ACTA MUSEI Muzeul “Vasile


http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
TUTOVENSIS Pârvan” Bârlad
Muzeul Ţării
ACTA TERRAE
Făgăraşului http://muzeufagaras.ro/publicatii/  
FOGARASIENSIS
“Valer Literat”
Complexul
Muzeal
ANUARUL MUZEULUI
„Moldova” Iași
ETNOGRAFIC AL http://www.muzeul-moldova.ro sumar
(Muzeul
MOLDOVEI
etnografic al
Moldovei) - IAȘI
Muzeul
ANUARUL MUZEULUI
Etnografic al
ETNOGRAFIC AL http://www.muzeul-etnografic.ro/ro/publicatii sumar
Transilvaniei -
TRANSILVANIEI
CLUJ
Muzeul Național
Secuiesc -
ACTA SICULICA www.sznm.ro articole scanate
SFÂNTU
GHEORGHE
Centrul de Studii
“Bucovina" sub
ANALELE BUCOVINEI egida Academiei http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
Române-Filiala
Iaşi - IAȘI
Muzeul Banatului
ANALELE BANATULUI www.muzeulbanatului.ro articole scanate, rezumat
- TIMIȘOARA
Muzeul Brăilei
ANALELE BRĂILEI "Carol I" - http://www.muzeulbrailei.ro sumar
BRĂILA
Muzeul Județean
ANALELE BUZĂULUI www.muzeubuzau.ro sumar

http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html[1/2/2018 5:26:57 PM]


Resurse online cu publicații muzeale

Buzău - BUZĂU
Muzeul de Istorie
Naţională şi
ANALELE DOBROGEI    
Arheologie -
Constanţa
Muzeul Național
al Carpaților
ANGUSTIA Răsăriteni - www.mncr.ro sumar
SFÂNTU
GHEORGHE
Muzeul Secuiesc
ANUARUL MUZEULUI
al Ciucului -
SECUIESC AL http://csikimuzeum.ro sumar
MIERCUREA-
CIUCULUI
CIUC
Muzeul Național
de Istorie a
ANUARUL MUZEULUI http://www.nationalmuseum.md nr I
Moldovei –
NAŢIONAL DE sumar
CHIȘINĂU,
ISTORIE A MOLDOVEI http://www.nationalmuseum.md nr II
Republica
Moldova
ARHEOLOGIA Institutul de
http://arheo.ro articole scanate
MOLDOVEI Arheologie - IAŞI
ARHITECTURA Muzeul de Artă
TRADIȚIONALĂ DIN Populară - http://www.muzeuetnocta.ro/  
DOBROGEA CONSTANȚA
ARGESIS.
STUDII ŞI Muzeul Județean www.muzeul-judetean-arges.ro; volume scanate http://cimec.ro mai
COMUNICĂRI – SERIA Argeș - PITEȘTI http://www.cimec.ro 2016
ŞTIINŢELE NATURII
Complexul
Muzeal Bistrița
ARHIVA SOMEȘANĂ http://www.cimec.ro volume scanate http://cimec.ro
Năsăud –
BISTRIȚA
Muzeul Banatului
BANATICA Montan - www.muzeulbanatuluimontan.ro articole scanate
REȘIȚA
Asociația
MORISENA, Revistă Culturală
http://www.banaterra.eu/biblioteca/ numere integrale
trimestrială de istorie „Concordia“
Cenad - TIMIȘ
BIBLIOTHECA Complexul
HISTORIAE Muzeal Neamț - http://www.muzeu-neamt.ro sumar, rezumate
NATURALIS PIATRA-NEAMȚ
Muzeul Judeţean
de Istorie şi
MARMATIA http://muzeubaiamare.ro sumar
Arheologie -
MARAMUREŞ
BIBLIOTHECA Complexul
MEMORIAE Muzeal Neamț - http://www.muzeu-neamt.ro sumar, rezumate
ANTIQUITATIS PIATRA-NEAMȚ
Institutul pentru
Cercetarea
Patrimoniului
BIBLIOTHECA Cultural
http://arheologie.ulbsibiu.ro/carti.htm volume scanate
SEPTEMCASTRENSIS Transilvanean în
Context
European
(IPTCE) - SIBIU
Muzeul Național
BRUKENTHAL.

http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html[1/2/2018 5:26:57 PM]


Resurse online cu publicații muzeale

Brukenthal - www.brukenthalmuseum.ro articole scanate


ACTA MUSEI
SIBIU
BULETINUL
CENTRULUI, Comunitatea
MUZEULUI SI Evreiască din
http://romanianjewish.org sumar
ARHIVEI ISTORICE A România -
EVREILOR DIN BUCUREȘTI
ROMÂNIA

BUCUREȘTI. Muzeul
MATERIALE DE Municipiului volume scanate http://cimec.ro
http://cimec.ro
ISTORIE ȘI București - septembrie 2016
MUZEOGRAFIE BUCUREȘTI

BULETINUL
Institutul Național
COMISIUNII
al Patrimoniului - http://patrimoniu.gov.ro articole scanate
MONUMENTELOR
BUCUREȘTI
ISTORICE
Complexul
BULETINUL „IOAN Muzeal
http://www.cimec.ro volume scanate http://www.cimec.ro
NECULCE” „Moldova” Iași -
IAȘI
BULETINUL MUZEUL
Muzeul Judeţean
JUDEŢEAN
Teleorman - http://muzeulteleorman.ro numere integrale
TELEORMAN - SERIA
ALEXANDRIA
ARHEOLOGIE
Muzeul Judetean
BURIDAVA. STUDII ȘI "Aurelian
http://www.muzee-valcea.ro articole scanate
MATERIALE Sacerdoteanu"
Valcea
Muzeul Național
CAIETELE al Literaturii
http://www.mnlr.ro/publica%C8%9Bii/manuscriptum  
AVANGARDEI Române -
BUCUREȘTI
Complexul
Muzeal "Iulian
CARPICA http://www.cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
Antonescu" -
BACĂU
Muzeul Național
CERCETĂRI
de Istorie al www.mnir.ro articole scanate
ARHEOLOGICE
României
Muzeul Național
CERCETĂRI
de Istorie al www.mnir.ro articole scanate
NUMISMATICE
României

CERCETĂRI Muzeul de Istorie


http://cimec.ro volume scanate http://cimec.ro
ISTORICE a Moldovei - IAȘI

Complexul
CIBINIUM Național Muzeal http://www.muzeulastra.ro/editura/cibinium.html sumar
„Astra” - SIBIU
Muzeul Ţării
CRISIA Crişurilor - http://crisia.mtariicrisurilor.ro volumele recente sunt scanate
BIHOR

CRONICA
Institutul Național
CERCETĂRILOR
al Patrimoniului - http://cronica.cimec.ro/ articole și ilustrație
ARHEOLOGICE DIN
BUCUREȘTI
ROMÂNIA

http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html[1/2/2018 5:26:57 PM]


Resurse online cu publicații muzeale

Muzeul Vrancei,
CRONICA VRANCEI Focșani - http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
VRANCEA
Muzeul de Istorie
CUMIDAVA Brașov - http://cimec.ro volume scanate http://cimec.ro
BRAȘOV

CULTURĂ ȘI Muzeul Dunării


CIVILIZAȚIE LA de Jos - http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
DUNĂREA DE JOS CĂLĂRAȘI

Institutul de
Arheologie sumar (1957-2006), articole scanate
DACIA - seria nouă http://www.daciajournal.ro
"Vasile Pârvan" - (2007-2014)
BUCUREȘTI
Institutul de
DACIA - seria veche Arheologie
http://cimec.ro articole scanate
1924-1948 "Vasile Pârvan" -
BUCUREȘTI
Muzeul de Istorie
DANUBIUS www.revistadanubius.ro sumar (în lucru)
- GALAȚI
DIVERSITÉ ET Muzeul Național
IDENTITÉ al Literaturii
http://www.mnlr.ro/ http://www.mnlr.ro/ articole scanate
CULTURELLE EN Române -
EUROPE BUCUREȘTI
Muzeul Regiunii
DROBETA Porţilor de Fier -   seria Ştiinţele Naturii este digitizată aici
MEHEDINȚI
e-buletin semestrial de Muzeul județean
http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html revistă electonică, versiune integrală
informare TELEORMAN
Complexul
Muzeal Bistrița
FILE DE ISTORIE http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
Năsăud –
BISTRIȚA
Muzeul Judeţean
HIERASUS Botoşani - http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
BOTOŞANI
Muzeul Brăilei -
ISTROS www.muzeulbrailei.ro sumar, rezumate
BRĂILA
Muzeul Județean
"Alexandru
LITUA http://www.muzeugorj.ro/publicatii/ sumar
Ștefulescu" -
TÂRGU JIU
Muzeul Național
al Literaturii
MANUSCRIPTUM http://www.mnlr.ro/publica%C8%9Bii/manuscriptum  
Române -
BUCUREȘTI
Muzeul Judeţean
de Istorie şi
MARMATIA http://muzeubaiamare.ro sumar
Arheologie -
MARAMUREŞ
Muzeul Județean
MARISIA Mureș - TÂRGU www.muzeumures.ro sumar, articole scanate
MUREȘ
MARTOR - The Muzeul Naţional
Museum of the al Ţăranului volume scanate http://cimec.ro
http://martor.muzeultaranuluiroman.ro
Romanian Peasant Român - ianuarie 2017
Anthropology Review BUCUREȘTI
Institutul de
MCA - MATERIALE ŞI

http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html[1/2/2018 5:26:57 PM]


Resurse online cu publicații muzeale

Arheologie
CERCETĂRI http://www.mcajournal.ro sumar, articole scanate
"Vasile Pârvan" -
ARHEOLOGICE
BUCUREȘTI
MCA - MATERIALE ŞI Institutul de
CERCETĂRI Arheologie
http://cimec.ro articole scanate
ARHEOLOGICE (1952- "Vasile Pârvan" -
1999) BUCUREȘTI
Muzeul Satului
MEMORIA SATULUI
Bănățean - http://muzeulsatuluibanatean.ro/anuarul/  
ROMÂNESC
TIMIȘOARA
MEMORIA
Complexul
ANTIQUITATIS (ACTA
Muzeal Neamț - http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
MUSEI
PIATRA-NEAMȚ
PETRODAVENSIS)
Muzeul Județean
MOUSAIOS www.muzeubuzau.ro sumar
Buzău - BUZĂU
Complexul
Muzeal Național
MONUMENTUL -
"Moldova" - http://monumentul.ro/monumentul/ articole scanate
TRADIȚIE ȘI VIITOR
Muzeul Unirii -
IAȘI
Muzeul Național
MUZEUL NAȚIONAL de Istorie al www.mnir.ro articole scanate
României
Muzeul Județean http://www.mjolt.ro/muzeul-olt/home articole scanate http://cimec.ro
MUZEUL OLTULUI 
Olt - OLT http://cimec.ro septembrie 2016
Muzeul
MUZEULUI
Etnografic al
ETNOGRAFIC AL www.muzeul-etnografic.ro sumar
Transilvaniei -
TRANSILVANIEI
CLUJ-NAPOCA
OLTENIA - STUDII ŞI Muzeul Olteniei - http://biozoojournals.ro/oscsn/index.html
http://www.muzeulolteniei.ro
COMUNICĂRI DOLJ volume integrale
Direcția pentru
Cultură, Culte și
PATRIMONIUM Patrimoniu
http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
BANATICUM Cultural Național
a Județului Timiș
- TIMIȘ
Muzeul “Vasile
PERSEUS - Revistă de
Pârvan” Bârlad - https://astrobarlad.wordpress.com volume integrale
astronomie
VASLUI
Institutul de
Cercetări Eco-
PEUCE www.revistapeuce.icemtl.ro articole scanate
Muzeale -
TULCEA
Muzeul de 
Istorie și
PONTICA http://revistapontica.wordpress.com www.minac.ro articole scanate
Arheologie –
CONSTANȚA
Direcția
REVISTA FORUM Județeană de
http://www.cimec.ro articole scanate
CULTURAL Cultură –
BOTOŞANI
Fundația
Culturală
REVISTA HYPERION „Hyperion-caiete http://www.cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
botoșănene" -
BOTOȘANI
Institutul Naţional

http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html[1/2/2018 5:26:57 PM]


Resurse online cu publicații muzeale

pentru Cercetare
şi Formare articole scanate; Index al Revistei
REVISTA MUZEELOR http://www.culturadata.ro
Culturală Muzeelor (1964 - 2009)
(INCFC) -
BUCUREȘTI
Complexul
Muzeal Bistrița
REVISTA BISTRIȚEI http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
Năsăud –
BISTRIȚA
Centrul de
Cultură George
REVISTA "VITRALIU" Apostu din http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
Bacău -
BOTOȘANI
REVISTA DE Muzeul
CERCETĂRI Municipiului articole scanate
http://www.muzeulbucurestiului.ro/
ARHEOLOGICE ŞI București - http://cimec.ro ianuarie 2017
NUMISMATICE BUCUREȘTI
Universitatea
Revista Doctoranzilor
„Babeş-Bolyai”
în Istorie Veche şi http://rediva.ro versiune integrală http://rediva.ro
din Cluj-Napoca
Arheologie (ReDIVA)
– CLUJ
Muzeul
Civilizaţiei Dacice http://www.anuarulsargetia.ro articole scanate
SARGETIA
şi Romane - http://cimec.ro http://cimec.ro septembrie 2016
DEVA
SARGETIA. ACTA Muzeul
MUSEI DEVENSIS - Civilizaţiei Dacice articole scanate
SERIES SCIENTIA şi Romane - http://cimec.ro http://cimec.ro ianuarie 2017
NATURAE DEVA
SCIVA - STUDII ŞI Institutul de
CERCETĂRI DE Arheologie
http://www.scivajournal.ro sumar
ISTORIE VECHE ŞI "Vasile Pârvan" -
ARHEOLOGIE BUCUREȘTI
SCIVA - STUDII ŞI
Institutul de
CERCETĂRI DE
Arheologie
ISTORIE VECHE ŞI http://cimec.ro sumar 1950-1994
"Vasile Pârvan" -
ARHEOLOGIE index
BUCUREȘTI
1950-1994
Institutul de
SCN - STUDII ŞI Arheologie
CERCETĂRI DE "VASILE http://www.scnjournal.ro/ sumar
NUMISMATICĂ PÂRVAN" -
BUCUREȘTI
Asociaţia
STUDII DE
Română de http://arheologie.ro/activitate.html volume scanate
PREISTORIE
Arheologie
Complexul
Muzeal Bistrița
STUDII ŞI CERCETĂRI http://complexulmuzealbn.ro sumar
Năsăud –
BISTRIȚA
STUDII ŞI
COMUNICĂRI - SERIA Muzeul judeţean
http://www.muzeusm.ro articole scanate
ŞTIINŢELE SATU MARE
NATURALE
SATU MARE. STUDII
Muzeul judeţean articole scanate http://cimec.ro mai
ȘI COMUNICĂRI. http://cimec.ro
SATU MARE 2016
SERIA ARHEOLOGIE
STUDII ȘI CERCETĂRI
DE GEOLOGIE- Muzeul de Științe

http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html[1/2/2018 5:26:57 PM]


Resurse online cu publicații muzeale

GEOGRAFIE, Naturale Piatra http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro


BIOLOGIE- Neamț - NEAMȚ
MUZEOLOGIE
SUCEAVA - ANUARUL Muzeul
COMPLEXULUI Bucovinei - http://www.muzeulbucovinei.ro/publicatii/anuare volume scanate
MUZEAL BUCOVINA SUCEAVA
Muzeului ”Casa
articole scanate, http://cimec.ro
ȚARA BÂRSEI Mureșenilor” – http://tara-barsei.ro/
ianuarie 2017
BRAȘOV
Institutul de
Arheologie
THRACO - DACICA http://www.tdjournal.ro/ sumar
"Vasile Pârvan" -
BUCUREȘTI
Muzeul Municipal articole scanate:
TERRA SEBVS. ACTA http://www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-
„Ioan Raica” http://cimec.ro martie 2017
MVSEI SABESIENSIS raica/terra-sebus.html
Sebeș - ALBA http://www.cclbsebes.ro
Muzeul Judetean
de Etnografie si
al Regimentului
TIBISCUM de Granita http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro 2016
Caransebes -
CARAȘ-
SEVERIN

TRAVAUX DU
Muzeul Național
MUSÉUM  NATIONAL
de Istorie
D’HISTOIRE www.travaux.ro articole scanate
Naturală "Grigore
NATURELLE
Antipa"
„GRIGORE ANTIPA”

Muzeul Național
de Istorie a
Moldovei –
TYRAGETIA http://www.nationalmuseum.md sumar
CHIȘINĂU,
Republica
Moldova

Complexul
“VRANCEA” STUDII ȘI Muzeal al
http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
COMUNICĂRI județului Vrancea
- VRANCEA

Complexul
ZARANDUL Muzeal Arad - www.museumarad.ro sumar
ARAD

Societatea de
Științe Istorice
din România-
ZARGIDAVA. Filiala Bacău și
http://cimec.ro articole scanate http://cimec.ro
REVISTĂ DE ISTORIE Fundația
Cultural-Științifică
“Iulian Antonescu
- BACĂU

Complexul
ZIRIDAVA Muzeal Arad - www.museumarad.ro sumar
ARAD
Muzeul Judeţean
Publicații Muzeul http://muzeulteleorman.ro PMJT
Teleorman - volume integrale
Județean Teleorman http://muzeulteleorman.ro alte publicații
ALEXANDRIA

http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html[1/2/2018 5:26:57 PM]


Resurse online cu publicații muzeale

Comunitatea
Evreiască din
ARHIVA COMUNITĂȚII http://romanianjewish.org
România -
BUCUREȘTI
Articole ştiinţifice referitoare la patrimoniul
cultural (engleză, franceză, spaniolă,
http://www.academia.edu
română etc.) pot fi descărcate și de pe
pagina web:
MEMORIA OLTULUI, Revistă de istorie şi
http://www.memoriaoltului.ro/revista
cultură a judeţului Olt
 
 
 

Pentru informații suplimentare: Andrei Vasile; Aurelia Duțu

http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html[1/2/2018 5:26:57 PM]