Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza SWOT a firmei Franzeluța S.A.

Puncte forte:
• datorită produselor şi preţurilor atractive întreprinderea se bucură de o
imagine favorabilă;
• datorită sortimentului mare al produselor sale întreprinderea își are numărul
său de clienți fideli;
• numar mare de clienți,peste 2000 atît la nivel de municipiu cît și la nivel de
republică (aproape 70% de produse sînt comercializate în Chișinău și 30 % în
republică);
• întreprinderea este foarte cunoscută și peste hotarele republicii( Geografia
largă a livrărilor – Germania, Canada, Italia, USA, Grecia, Portugalia, Romania,
Estonia, Irlanda, Spania, Australia caracterizează pe deplin succesul de care se
bucură produsele acestei întreprinderi. Exportul productiei este în permanentă
creștere;
• din anul 1988 a obținut dreptul de creare a rețelei comerciale proprii(în
prezent în republică există 36 puncte specializate de comerț;
• are 4 fabrici moderne de pîine și rețea mare de magazine;
• toate produsele întreprinderii sînt îmbogățite cu iod,ceea ce permite
micșorarea bolelor provocate din cauza lipsei iodului în produsele de origine
vegetală ceea ce azi e foarte actual;etc;
• tehnologii performante-duce la mărirea calității produselor,rapiditate a
procesului de producere.
Puncte slabe:
• prezența pe piață a concurenților producători de pîine;
• materia primă nu întodeauna este de calitate și în cantități suficiente p/u a
putea produce,în cazul factorilor naturali;
• lipsa materiei prime proprii,duce la necesitatea de achiziționare de la furnizori
ceea ce în unele situații poate duce la stoparea procesului de producție din cauza
întîmplarilor neplanificate.;
• exteriorul întreprinderii necesită reparație ceea ce poate crea impresia
consumatorilor că întreprinderea nu dispune de bani suficienți;
• paza întreprinderii nu e atît de cointeresată să controleze foarte amănunțit pe
cei ce intră în clădire;
• excursiile petrecute în cadrul întreprinderii poate duce la scurgere de
informație.
Oportunități:
• pătrunderea pe noi pieţe de desfacere;
• găsirea unor noi surse de materii prime, calitative şi ieftine;
• extinderea nomenclatorului de poduse oferite;
• existenţa cererii de noi produse pe pieţile existente;
• existenţa cererii produselor companiei pe noi pieţe de desfacere;
• posibilităţi de încheiere a unor alianţe, acorduri etc. avantajoase cu diverse
companii din străinătate.
Amenințări:
• costul materiei prime e în creștere;
• apariția unor noi rivali pe piață;
• modificarea legislației cu privire la impozitele pe venit;
• intrarea într-o perioadă de recesiune economică sau chiar criză atît la nivel
național cît și internațional;
• ce tin de achiziționarea materiei prime fie legate de lipsa furnizorilor sau
refuzul acetsora de a livra materia primă;
• schimbări demografice nefavorabile;
• schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferinţelor clienţilor sau creșterea
cererii produselor substituibile;
• creştere mai lentă, stagnare sau chiar recesiune a pieţei;
• schimbări legislative restrictive cu caracter nefavorabil.

S-ar putea să vă placă și